Statistiek

Comments Posted By wijzij

Displaying 271 To 275 Of 275 Comments

De dood in doordrukstrip

#42
ik vind dat iedereen zijn eigen geloofsovertuiging kan hebben. Maar als de persoon dat mag profileren mag ik dat ook. En wat het bewijzen betreft. Als ik tegen u oprecht zeg : ik houd van U of anders ik geef u een compliment. Moet ik dat dan altijd kunnen bewijzen of een verklaring geven? Ik hecht niet zoveel waarde aan bewijzen. Omdat wat vandaag waar is, morgen anders kan zijn. En mezelf vasthouden aan bewijzen kunnen mij star maken en dom houden omdat ik dan niet meer openstaat voor ‘veranderingen’. Dat is ook de reden dat zelf wetenschap ons dom houdt omdat ze ‘eigen belangen’ hebben in het verdeel en heersspel dat sinds mensheugenis wordt gespeeld. Kaf en koren scheiden kan alleen maar door bewustwording.
Als een deskundige voor eigen parochie praat, is zijn bewijs altijd waarheid. Voor waarheid (bewijs) heb je altijd volgelingen nodig. Dus hoe meer mensen erin geloven, hoe meer iets waarheid wordt. Meeste stemmen gelden toch? Maar is dat ook u waarheid als u eronder gaat lijden?

» Posted By wijzij On May 13, 2012 @ 16:37

dhr. Vosgezang. Sorry voor mijn vergissing in uw naam. Vragen stellen is altijd beter dan antwoorden te hebben. Is mijn mening. Antwoorden zijn statisch, antwoorden die je ‘stil doet staan’. Antwoorden die zeggen dit het enige, andere antwoorden zijn niet mogelijk. Uw geloof (waarheid) wordt een ‘dogma’. Uw geloof wordt dan het bekende verdeel en heersspelletje, hierarchisch, het zogenaamde piramidespel. Het zogenaamde baas en slavenspel.
Als Jezus van den beginne was en altijd is geweest. Dan ben jij en ik dat ook. Hij is dan niet veel anders dan jij en ik. Waarom weer iemand op een voetstuk plaatsen als jij en ik ook een kind van God is. En als ik kind van God ben zeg ik jou dat ik dat hetzelfde scheppend vermogen heb als die God. En dat geldt voor alle mensen op Aarde.

Juist door mijn vragende houding weet ik dat er veel antwoorden zijn hoe een mens ‘goed’ kan leven en dat Jezus niet zei volg mij maar’klakkeloos’ dat hij zei: wordt zelf bewust en geef Liefde vanuit Jezelf. En is Jezus niet gelijk aan Boeddah, Vishnu, Osirius, Mohammed, Braman, enmisschien nog meer profeten die wij niet kennen. Zou een moslim, een jood, een boedhist, een christen, een hindoeist, atheist en heidenen(als die bestaan?) niet elkaar gewoon de hand kunnengeven en zeggen wij wonen op een mooie Aarde voor ons allemaal.
Vergeet lekker al die boeken die je hebt gelezen en ook die Bijbel. Als we elkaar recht in de ogen durven kijken ongeacht aanzien des persoons dan leven we toch in de ‘gewenste’ Paradijs op Aarde. Waarom zo in gewikkeld en moeilijk? Jij volgt je eigen weg. Ik volg mijn eigen pad. Uiteindelijk zeggen wij we hebben met een goede intentie geleefd. Dan hebben we toch hetzelfde doel bereikt. En kan geen enkele mens en zelfs God niet zeggen jij of ik heb het ‘slecht’ gedaan. Want in onze harten weten we alles al.
En je overtuigen kan ik niet en wil ik ook niet. Maar er zijn zoveel wegen die naar Amor(niet Roma) leiden. Als God Mens en Natuur heeft geschapen. Laat Mens en Natuur mij ook zien wie ik ECHT ben. En die Bijbel is een mooi boek met waarheden. Maar niet waarheden van jij en ik. Maar waarheden van anderen die Bijbel interpreteren en opschreven. Mensen gebonden zijn aan plaats en tijd en die ‘minder’ bewust waren dan jij en ik. En vanaf 50 na Chr. tot heden hebben mensen die Bijbel naar eigen willekeur (moedwil) en interpretatie aangepast. Welke uitgave is nu de Echte? Misschien voor u niet belangrijk. Maar als De Bron niet zuiver is dan zal de waarheid nooit boven tafel komen. Ik probeer altijd een eenvoudig antwoord op al mijn vragen te vinden? Hoezo? De Natuur is mijn voorbeeld. De Natuur is geschapen door God. Dus de Natuur is volledig en volmaakt. Daarom zal ik ook in diezelfde Natuur mijn antwoorden vinden. Niet meer en niet minder. Zolang ik het niet herkent of bewust van ben kan het nooit mijn waarheid zijn. Alleen ervaring telt. Vooral mij niet geloven. Het Geheel is altijd meer dan de som der delen. Omdat ik vergeten ben om in totalen te zien zal ik de volledigheid van Leven en Wereld nooit ervaren. Leven en Dood zijn tegenstellingen. Als ik pas ervaar dat Levenen Dood een Eenheid vormt, besef ik wie God is en wat die voor mij betekent. Oneindige Liefde is niet gelijk aan Naastenliefde. Het wordt te off topic ik laat het hierbij.

De Waarheid bestaat niet. Hiermee bedoel ik te zeggen alle mensen hebben stuk voor stuk hun ‘eigen waarheid’. Stel 7 miljard mensen een vraag en je krijgt evenzoveel verschillende antwoorden. Wie heeft gelijk en wat is Waar? Ook omdat iedere mens zijn/haar eigen referentiekader heeft, bestaat de Waarheid niet.

» Posted By wijzij On May 13, 2012 @ 16:06

#44
er zijn genoeg woorden die met aarts beginnen en een ‘negatieve’ bijklank krijgen. Zoals aartslelijk, aartsdom(ipv bis(dom) is dat niet hetzelfde als ik woon op 7, hij op 7bis en zij 7bis a) ), aartje naar zijn vaartje. Bisschop betekent letterlijk bis schop. Je krijgt nog een’extra’ een trap na vanuit dat geloof. Al heb je het niet verdiend. Dom heeft natuur niet twee betekenissen maar betekent gewoon ontwetend. Ik ga naar de domkerk om lekker ‘dom’ te blijven. En omdat ik dom blijft verdient een andere aan mij, niet waar?

» Posted By wijzij On May 13, 2012 @ 14:44

@Hans Vogelzang. Je hoeft die Bijbel niet zo ‘letterlijk’ te nemen. Weet hoe oud onze Aarde wel niet is. Zo’n 7 miljard jaar. Hoezo denk je dat Jezus de ‘enige’ die is geweest die het bij het juist einde heeft gehad. Weet u wel hoe groot onze wereld wel niet is? En met vele verschillende culturen en levensovertuigingen. Hebben die allemaal ‘een verkeerd’ beeld als ze Jezus en de Bijbel niet kennen? Is de Bijbel dan niet de zoveelste verdeel en heersspelletje en het doel heiligt de middelen show? Jezus komt pas zo’n 35 jaar voor Chr. te voorschijn en overal te wereld heb je profeten gehad. 2047 jaar is toch wel heel erg kort (door de bocht) om ‘onze ‘maakbare’ leven aan het Jezus figuur te koppelen. Hebben de mensen die voor Jezus leefden met al die verschillende geloven, wetenschappen en culturen het Leven als onjuist en ‘onliefdevol ervaren omdat ze Jezus of ueberhaupt de Bijbel niet kennen? Is Jezus niet gewoon als jij en ik een mensenpersoon die een andere gewoon bewust wil maken dat die mens zelf de touwtjes in handen heeft om iets moois van zijn leven te maken met instand houden van zijn ‘geweten(gevoel en vestand in evenwicht)? Als ik en echt iedereen dat kan heb ik die Bijbel helemaal niet nodig, en mag ie van mij zomaar de prullenbak in.

» Posted By wijzij On May 13, 2012 @ 10:07

Ik weet dat er een God bestaat. Ik weet dat Liefde uit mezelf komt. Ik weet dat mensen ieder voor zich hun ‘eigen’ waarheid hebben. Ik weet dat Liefde nooit uit welk ‘boek’ door mensen geschreven is de Echte Liefde is. Liefde kun je alleen ervaren door in contact te komen(communiceren) met alles om je heen (mens, plant,dier, mineraal, omgeving). Liefde, Leven en Dood heeft niets te maken met ‘elkaar’ ‘wijs’ te maken hoe ik leef dus moet een andere ook zo leven. Een andere overtuigen moet ik vooral niet doen. Eerst moet ik leren mijzelf te accepteren en alleen door ‘te laten’ zien wie ik Echt ben zonder aanzien des persoons kan ik verbinding maken met de andere en hem/haar accepteren. Voor Liefde bestaat er ‘geen’ regeltjes, normen en waarden die anderen ons opleggen. Zelfs wetenschap heeft daar geen antwoord op. Ook de kerk niet of welke religie dan ook, ook niet ; ook geen enkele spirituele stroming niet. In mijn hart weet ik alles al en ook uit die bron kan ik mijn Liefde putten. Maar dat moet ik zelf doen. Er op wachten, God alles laten bepalen, aan een andere overlaten betekent altijd SPIJT. En SPIJT laat de DOOD mij zien als ik in mijn LEVEN LIEFDE NIET HEB ERVAREN.
En dat we pas na ons dood een paradijs ervaren? Dat is pas aangepraatte onzin? De religie die dit zegt ervaart Aarde als haar Paradijs. En waarom ik pas na mijn Dood? Mij vooral niet geloven. Want ik haat ‘meelopers’ want die denken zelf niet. Succes.

» Posted By wijzij On May 13, 2012 @ 09:25

«« Back To Stats Page