Statistiek

Comments Posted By nee@niet.grom

Displaying 121 To 150 Of 255 Comments

Data delen, data vasthouden

“Gierig op ruwe onderzoeksdata zitten (want daar hebben we het hier over: ruwe data)…” Maar “ruwe data” zijn niet “ruw”! Dat is nou juist mijn argument!

Als je zelf ooit een database hebt moeten programmeren en die hebt moeten vullen met honderden stukjes individuele informatie (aka onderzoeksgegevens), dan begrijp je wat ik bedoel. Het is verdomd veel werk om zulke gegevens uit elkaar te halen en in een logische, handige en overzichtelijke vorm te verzamelen in een database. Zulke data zijn niet “ruw” maar zijn feitelijk al eens verwerkt, doordat ze onderworpen zijn aan de structuur van de database zoals je die zelf hebt geprogrammeerd.

Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand dit alles niet zomaar gratis weggeeft. Ik vind niet dat je zoiets “gierig” moet noemen. Die wetenschapper verdient al bijna geen droog brood meer, en nu wordt hem ook nog eens een schuldgevoel aangesmeerd.

Trouwens, de overheid (die het algemeen goed moet waarborgen) is hier de lachende derde. De overheid zou de wetenschapper adequaat kunnen compenseren als ruil voor het “vrij” beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens. Maw, de overheid zou de onderzoeker een financiële stimulans kunnen geven om zijn data te delen, maar doet dat niet. Wie is hier nou echt gierig: de overheid, of de wetenschapper? Ipv van hem gierig te noemen, zou je ook de overheid (die de wetenschapper niet compenseert) gierig kunnen noemen.

En hoe zit het met de commerciële geldschieters. Je zou kunnen zeggen dat compensatie ter bevordering van vrije info uitwisseling sowieso niet te verwachten is van hen, maar waarom eigenlijk? Is het delen van data niet om te vormen tot een “best practice”?

“…betekent dat andere onderzoekers zelf ook weer diezelfde ruwe data moet verzamelen; werk wordt dus tweemaal gedaan.” Het is inderdaad niet erg efficiënt om het werk “tweemaal” te doen, maar aan de andere kant is dat nou juist de hoeksteen van de (objectieve) wetenschap: andermans onderzoeksgegevens zijn niet per definitie bruikbaar voor jou, je moet altijd *zelf* objectief vaststellen en controleren of andermans-iets überhaupt op jouw eigen situatie van toepassing is, en dus moet je zelf data verzamelen. Dit is nou wat we noemen objectieve waarneming (en dat kost inderdaad veel geld, tijd en werk).

Medisch onderzoek in Amsterdam over de lichamen van Marokkaanse allochtonen is niet automatisch hetzelfde als medisch onderzoek op Hawaii over de lichamen van import-Koreanen. Dit kun je alleen vaststellen door zelf gegevens te verzamelen en ze onderling te vergelijken. Pas als je dat gedaan hebt, kun je ACHTERAF zeggen: hee, kijk eens, mijn eigen gegevens in Amsterdam komen overeen met die van Dr. Pietje in Hawaii, (impliciet: ik had net zo goed die van Dr. Pietje kunnen gebruiken). Echter, VOORAF kun je zoiets nooit zeker weten! Je kunt niet van tevoren met (wetenschappelijke) zekerheid zeggen: ik doe nu twee maal “hetzelfde” werk, dus is het nutteloos, dus kom maar op met je data want ik heb geen zin of tijd (of GELD!) om me aan het wetenschappelijke protocol te houden.

Zou dat laatste misschien de echte reden zijn dat wetenschappers gratis willen hebben tot andermans gegevens: door bezuinigingen aan de eigen Universiteit is er niet genoeg geld voor eigen onderzoek, dus willen zulke onderzoekers het van anderen hebben.

Om dat ene rotwoord er weer bij te betrekken: Waarom eisen wetenschappers van gierige Universiteiten opeens gratis gegevens van wetenschappers aan vrijgevige Universiteiten? Laat ze hun eigen Universiteit maar aanspreken op het feit dat die zo gierig is dat ze zelf geen onderzoek kunnen doen (en/of andermans onderzoeksgegevens niet kunnen aankopen)!

Waarom moeten vrijgevige Universiteiten nou weer opdraaien voor gierige Universiteiten? (de overheid is hier weer de lachende derde, want ook in Nederland speelt de overheid Universiteiten tegen elkaar af. Vrijgevige Universiteiten draaien op voor een zich terugtrekkende overheid die Universiteiten dwingt om zich comptetitief op te stellen)

» Posted By nee@niet.grom On January 23, 2008 @ 09:27

“…wier werk door de overheid – en dus met publieke gelden – wordt gefinancierd.” Dit is gewoon niet waar. Amerikaanse universiteiten zijn alleen in naam non-profit/publieke sector. Feitelijk zijn het gewoon “corporations” die ook gerund worden zoals een corporation. Het argument dat ze geld krijgen van de overheid (en dus onderzoeksgegevens moeten delen) gaat niet op als een universiteit gewoon winst moet maken door gegevens *te verkopen*.

“The data from medical trials are given freely by patients”. Dit is ook niet waar, want vrijwilligers krijgen vaker wel dan niet een degelijke vergoeding, soms zelfs meer dan 1000 euro per maand!

Kortom, het verzamelen van onderzoeksgegevens is niet “gratis”, het is langdurig, duur en kostbaar WERK. Je hebt een database-programmeur nodig, iemand die de data input, de software zelf is vaak erg duur, enz. Is het nog steeds zo gek dat wetenschappers een vergoeding verwachten? Ik denk niet dat wetenschappers informatie zozeer “geheim” willen houden, maar dat ze er een vergoeding voor willen. Met “geheim houden” bedoelen de wetenschappers dat ze het niet gratis willen weggeven.

Door de commercialisering van de universiteiten verdient ‘t niet meer zo goed, dus gaat men andere inkomstbronnen aanboren. Betalen voor onderzoeksgegevens is er zo een. En eigenlijk vind ik het zo gek nog niet. Onderzoek is kostbaar, onderzoek is WERK, en daar mag best een vergoeding tegenover staan. Als de overheid die vergoeding niet wil betalen ter verbetering van de maatschappij als geheel, tja, dan moet je het niet de wetenschappers aanrekenen dat ze vervolgens geen zin hebben om hun kostbaar werk gratis met jan en alleman te delen. Het is de schuld van de overheid, niet van de wetenschappers. Die moeten gewoon gecompenseerd worden.

» Posted By nee@niet.grom On January 22, 2008 @ 09:27

Het roze lieverdje

“En wanneer krijg Siep de Haan zo’n knaapje?” vroeg hij onschuldig ;-)

» Posted By nee@niet.grom On January 19, 2008 @ 09:21

Planet openbaart 2,5 miljoen klantgegevens

http://attrition.org/dataloss/index.html
http://attrition.org/dataloss/why.html

» Posted By nee@niet.grom On January 24, 2008 @ 04:13

3000 euro lichter en 1000 kilometer verderop

Waarom duizend kilometer verder op?

» Posted By nee@niet.grom On January 11, 2008 @ 03:36

Sterven

“Zij heeft zelf gekozen om daar te blijven en niet hier in Holland een stuk gemeengoed te worden.”. Kennelijk weet iedereen waar “daar” is, maar ik weet het niet, dus vraag ik het maar: Waar/wat is “daar”? Ik begrijp die opmerking in de titel over “1000 kilometer” ook nog steeds niet. Is dit metaforisch bedoeld, of gaat het om iemand die in het buitenland gestorven is?

» Posted By nee@niet.grom On January 16, 2008 @ 03:06

Lies

Ik had eens onderstaande anecdote gelezen over haar, en daar moest ik toentertijd zo hard om lachen, zij leek me een leuk mens om als vriend te hebben:

“Of neem Lies, een andere goede vriendin. Die had laatst een hoogst ingewikkeld diploma behaald en werd feestelijk uitgenodigd om dat te komen ophalen; daarbij zouden toespraken en glazen wijn en hapjes gratis aangeleverd worden, het enige waar haar bijdrage nog uit hoefde te bestaan was met partner te verschijnen.

Nu heeft Lies veel partners, wel vier. Trouwhartig gaf ze op vijf dames sterk te zullen verschijnen, ze deed voor de zekerheid nog wat Bonapunten in de retour-envelop (onder het motto ‘rij maar mee, rij maar mee, allemaal in de arreslee’; het was tenslotte een marketing- en reclamediploma dat ze zich zojuist had verworven). En guess what. Een boos telefoontje kreeg ze. Wat of dat wel niet te betekenen had, één partner was meer dan genoeg en hoezo had ze d’r vier? Lies hield voet bij stuk (wij steunen elkaar altijd in standvastigheid, dat helpt immens) en riep dat ze er vier konden krijgen of anders kwam ze helemáál niet en jullie zoeken het maar uit en zeker nooit gehoord van modern leven en lees je de kranten dan niet, die staan toch vol van de margarine? En dat was dat, zei Lies. Zó wilde ze haar diploma en anders niet.

De juffrouw aan de telefoon krabbelde terug. Ja nee, margarine, dat was waar, accóórd. Maar alles goed en wel, je kon per slot van optellen en aftrekken toch geen onderscheid maken, zij vier tegen de rest één was niet in orde, Lies diende derhalve bij te betalen anders kwamen zij er tekort aan.”

http://www.spaink.net/xl/199305.html

Dus weer een leuk mens kassie wijlen :-(

Ik hoop dat die overige 2 vriendinnen van Lies ook vriendinnen van jou zijn, en dat jullie vooral nu “elkaar altijd steunen in standvastigheid, dat helpt immens”.

» Posted By nee@niet.grom On January 08, 2008 @ 02:17

Twee portretten

Allerbeste uitspraak was wat mij betreft dit: “Ik ga niet de held uithangen. Het gaat niet over ‘mijn’ ms, of ‘mijn’ kanker”.

Gelukkig dat je dit zei, waarmee je niet alleen de kijker, maar ook de programmamaker bij de les houdt, anders ging het wel heel erg de kant op van het ego-document. TV programma-producenten hebben de neiging om iemands activisme tot een ego-document te reduceren, in plaats van over het activisme zelf te hebben.

» Posted By nee@niet.grom On January 04, 2008 @ 01:48

Don Konkey

“Hij is een beetje gesjochten, hij kan niet goed met mensen overweg, hij is angstig en schichtig, hij heeft tics, zijn huis is een godvergeten zooi. Het enige dat-ie goed kan is paparazzo wezen.”

Sollicitatie tip voor Thomas?

» Posted By nee@niet.grom On December 30, 2007 @ 18:19

Een halve eeuw

*zingt* “500 years, who am I, I’m just a vampiiiiiire!”
Oeps, foutje, dan maar een 50 jaartjes ouwe vampire.

» Posted By nee@niet.grom On December 30, 2007 @ 17:41

Data op straat

“Evenmin ging het bij Fortuijn om het _onbedoeld_ lekken.” Dank voor het uitleggen, maar ik heb nog een algemene vraag: hoe weten “we” (de media, de klokkenluiders, de burgers) wanneer iets expres en wanneer iets per ongeluk gelekt is? Digitale files zijn immers gewoon bitjes en bijtjes, en daar kun je toch niet aan zien of iets expres danwel onbedoeld gelekt is?

Tenslotte denk ik niet dat CBP boetes gaan uitdelen want die hebben zo’n bevoegdheid niet. Het CPB is gewoon een soort van data-warehouse dat bijhoudt wie van wie last heeft ondervonden, daar wat stukjes en studies over publiceert op hun site (die vervolgens door iedereen genegeerd worden), en eventueel een paar briefjes schrijft namens de gedupeerden die dat kennelijk zelf niet kunnen doen. Meer dan dat kan en doet het CPB niet.

» Posted By nee@niet.grom On December 20, 2007 @ 16:49

Waarom heb je de ondekking van Peter R. de Vries van de gelekte AIVD files over het seks-leven van Pim Fortuyn er niet bij gezet? Is dat nou niet frappant, dat de AIVD kennelijk een sex-chart bijhouden van wie het met wie doet, en die files ook nog eens naar buiten laten lekken?

OK, goed, het huwelijksregister is ook een soort van overheidssexchart, maar dat de AIVD belastinggelden verspilt met onderzoek waar zelfs zijn eigen medewerkers rode oortjes van krijgen, terwijl de AIVDers zich eigenlijk met de landsveiligheid dienen bezig te houden… ik vind dat dat erbij moet. Het is het topvoorbeeld van verspilde belastingsgelden en de perversiteit van de overheid – niet van Pim zelf, want zo pervers was hij nou ook weer niet. Pervers was juist dat de overheid zijn non-perversie onder het mom van landsveiligheid werd bijgehouden, waarmee de overheid laat zien dat geinstitutionaliseerde overheidsdiscriminatie tegen homo’s nog steeds actueel is. Sowieso vind ik het verdacht dat alleen deze files naar buiten zijn gelekt, en niet bijv. de files over het seksleven van Rita Verdonk of Ahmed Aboutaleb.

» Posted By nee@niet.grom On December 19, 2007 @ 16:49

Privacy is een airbag

Sterker: alle instanties nemen die argwanende houding over. Overal moet je vandaag je papiertjes laten zien. Iedereen is aan het filteren, wie mag erin, wie moet eruit. Heel irritant, want iedereen gaat zich heel territoriaal gedragen.

Voorbeeld: Laatst ging ik naar de WC in de Stadsschouwburg in Rotterdam. Opeens werd er op de deur geklopt: “MENEER, HEEFT U WEL EEN KAARTJE? DE WC HIER IS GEEN KLEEDKAMER HOOR!”. OK, dacht ik, dat is dan het definitieve einde van die hanenkam. Ik ben, nadat ik uit de WC kwam met mijn kruis open en met het kaartje zwaaiend, meteen daarna heel demonstratief naar de balie gelopen en heb haar collega, duidelijk hoorbaar zodat die vervelende argwanende bemoeial het kon horen, mijn data uit hun systeem laten verwijderen. “Ik wil geen reclame meer ontvangen, en ik kom hier nooit meer toneel kijken!”. Niet dat ik er zo vaak kwam, 3 keer per jaar ofzo, maar toch. Het is al erg genoeg dat de overheid zich als een argwanende bemoeial gedraagt, als je zelfs in het theater aan stop&search wordt onderworpen… iedereen wil de AIVD zijn of hun taken overnemen (en nee, het was geen rare postmoderne performance, gewoon een medewerker)

» Posted By nee@niet.grom On December 07, 2007 @ 16:09

Stickers

*zingt Tori Amos* “She’s addicteeeeed to nicotine patches/ She’s afraid of the light in the dark”

» Posted By nee@niet.grom On December 03, 2007 @ 14:10

Amnesty: unsubscribe me

Ik noem me nee@niet.grom als reactie op alle blogs die tegenwoordig je verplichten om een alias in te vullen. Ik ben zulke “inschrijving + drankje is verplicht” blogs een beetje beu. Vroeger kon je normaal op een blog een discussie aangaan zonder alias, en nu moet het beestje overal een naampje hebben.

Voorbeeld: als je tegenwoordig inlogt bij gmail en je bezoekt in een andere browser-window de blogs bij blogspot.com, blijk je verdomme opeens tevens ingelogd te zijn bij blogspot.com! Allemaal achter je rug om, zonder dat je je ooit bij blogster hebt aangemeld! Mijn antwoord op hierop: NEE! NIET! GROM! Je wordt dus verplicht om eerst uit te loggen bij gmail als je een reactie wil posten op blogspot.com. Dit kan niet goed zijn.

» Posted By nee@niet.grom On December 06, 2007 @ 17:06

“het feit dat je vanaf de UvA post zegt natuurlijk nog niet dat je er studeert.” Zoals ik al zei: paranoia ain’t it fun.

“In ieder geval niet een beroep waarin je aardig en invoelend naar anderen moet zijn!”. Thomas, ik ben in ieder geval zo “aardig en invoelend naar anderen” dat ik in ieder geval NIET studeer voor een baan als isoleercellenbouwer. Psychologen zijn er teveel en bovendien al sinds Freud dol op “homoseksuelen” dus die ontwijk ik als de pest. Zelfde voor politieagenten.

» Posted By nee@niet.grom On December 03, 2007 @ 17:05

“ik zie een universiteit ook totaal niet als een beschavingsoffensief.” Dat doe je dus wel, want jij zegt net dat een student op de Uni zich anders hoort te gedragen dan iemand die niet studeert. Een student moet zich volgens jou gedragen alsof hij beter is of in ieder geval deftiger is dan de rest van de maatschappij. Dus, jij kent de universiteit wel degelijk een soort van beschavende rol toe: wie op de Uni zit hoort zich beter te gedragen dan “de rest”. En dat vind ik dus zulke grote onzin. Op de Uni leer je een vak, je krijgt een diploma en that’s it. De Uni is geen catwalkschool.

» Posted By nee@niet.grom On December 03, 2007 @ 17:05

“En ik hoop dat je het allemaal een beetje snapt aan je onderwijsinstelling.” En zulke ad hominems post je hier met de geruststellende wetenschap dat Karin jou in tegen stelling tot mij niet gaat cancellen, ondanks het feit dat ook jij het soort posts plaatst dat zij zegt hier niet te willen hebben, is het niet? En nee, ik ga je niet vertellen wat ik studeer.

» Posted By nee@niet.grom On December 01, 2007 @ 17:04

“een traceroute bewijst niets over iemands identiteit.” Ja, DUUUH! En als jij echt denkt dat ik expres de moeite zou nemen om een valse route-chain voor je in elkaar te draaien… paranoia, ain’t it fun. En als jouw opmerking bedoeld is als uitdaging zodat ik hier met mijn echte naam ga posten: never nooit. Ik post namelijk ook op Gaynews.nl en daar staat ook mijn foto bij (omdat het een goede site is om nieuwe mensen te ontmoeten), maar ik wil niet dat iedereen weet waar ik nog meer post en vv. Jij zegt veel met homo’s om te gaan, nou, dan hoop ik dat je begrip kunt opbrengen voor het feit dat sommigen van ons voorzichtig omgaan met wie we waar op het net wat over onszelf laten weten, zonder dat jij het meteen zo persoonlijk opvat, zo van “Kijk mensen, grom vervalst hier een traceroute om ons op het verkeerde been te zetten”.

“En ja, vanaf nu zal ik elke te harde uitval jouwerzijds naar derden cancellen.” Kortom, het gaat jou niet om een discussie te houden waar iemand eerlijk antwoord/commentaar kan geven op iets, maar om een beschavingsoffensief. Het gaat jou uiteindelijk alleen maar om de aankleding van een argument en niet om de inhoud van wat iemand zegt.

» Posted By nee@niet.grom On December 01, 2007 @ 17:04

“bij de wartaal die jij uitslaat is het echt volstrekt onmogelijk dat je een academische opleiding volgt” ROTFL!

C:\DOCUME~1>tracert http://www.spaink.net

Tracing route to http://www.spaink.net [193.110.157.66]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms vlan242.omhp-r3.net.uva.nl [145.18.242.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms tg1-2.wcw-r3.net.uva.nl [145.18.253.141]
3 <1 ms <1 ms <1 ms 5.ge-2-1-1.xr1.sara.xs4all.net [194.109.7.245]
4 1 ms <1 ms <1 ms 0.so-1-0-0.xr4.3d12.xs4all.net [194.109.5.1]
5 1 ms 1 ms 1 ms 0.so-3-0-0.cr1.3d12.xs4all.net [194.109.5.58]
6 2 ms <1 ms 2 ms xtendedinternet.xs4all.net [194.109.7.250]
7 1 ms 4 ms 1 ms chameleon.spaink.net [193.110.157.66]

Trace complete.

Bovenstaande “wartaal” laat zien dat ik wel degelijk vanuit de Uni computer. OMHP is Oudemanhuispoort, hier in A’dam. Erg he, dat zelfs ik mag studeren! Nah nah nah! Slim zijn heeft nml niets te maken met “netjes met twee woordjes spreken” en zulke truttige onzin.

Ik zie de Universiteit, in tegenstelling tot dit blog, niet als een soort van beschavingsoffensief. Ik zie mezelf al helemaal niet als een soort van ambassadeur van de Universiteit, die het beste moet laten zien van wat de Uni de maatschappij in stuurt… wat een flauwe kul! Als de Uni een ambassadeur nodig heeft dan betalen ze me maar, anders kunnen ze dat Bildungsideaal lekker in hun reet steken. Ik betaal om les te krijgen, toegang te krijgen tot het netwerk en voor het diploma, en niet zodat een of andere snob onder het mom van Bildung mij allemaal overbodige onzin zoals ” maniertjes voor de jongeheertjes” gaat bijbrengen, want daar zit ik helemaal niet op te wachten. En die bedreigingen met cancellen doen me al helemaal niets want zelfs wanneer ik rustig aan het eten ben gaat Spaink er straks bij gaan staan om te controleren of ik verdomme wel netjes met mes en vork eet. Zo zie ik het.

Karin gaat nu vast zeggen: “Als je in mijn huis bent eet je met mes en vork, anders donder je maar op”, en dan zeg ik: “Waarom serveer je dan zulke slappe soep? Als je wilt dat ik met mes en vork eet, geef me dan iets om in te prikken of te snijden!”

» Posted By nee@niet.grom On November 28, 2007 @ 17:03

“Wanneer je een studie doet, waarbij studiegenoten tentamens hebben moeten doen over de situatie in Congo, kun je toch niet volhouden dat die omgeving model staat voor ‘de jongeren’.”

Oh, maar dat vind ik een leuke: alleen die jongeren die schoolverlaters en rotzooi schoppers zijn zijn representatief voor “de jongeren”, en zij die zoals ik en mijn vrienden naar school gaan (oftewel: jouw vooroordeel ontkrachten) zijn geen “jongeren”? Tja, je wilt gewoon niet toegeven dat je aan het kersenplukken bent, en je jouw beeld van jongeren danig moet bijstellen. (Nog iets: de maatschappij wordt alleen maar steeds hoger opgeleid, straks is 20% hooggeschoold, dus steeds meer “uitzonderingen” op jouw vooroordeel)

“Jongeren die op feesten de wereldproblematiek bespreken… Ja hoor, dat is een realistisch beeld van het doorsnee feest…” Zoals ik al zei: dat zegt meer over het soort feesten dat jij bezoekt dan over jongeren of wat hen interesseert.

“Stel dezelfde vraag op andere faculteiten en de uitkomst zou wel eens heel anders kunnen zijn en dan heb ik het nog niet eens over jongeren die iets lager geschoold zijn.” Nogmaals (want jij kunt ook niet lezen, dementie kickt er vroeg in zie ik): we hadden het hier niet over Congo, jij begon over jongeren die niets zouden weten over de terreuroorlog. Zelfs ze meest ongeschoolde schoolverlatende Maroc-jongen weet ervan.

Maar ja, wat weet jij nou veel over al die schoolverlatende Marocs, aangezien het zoveel gemakkelijker is voor je om ze allemaal als dom, lomp en ongeinteresseerd af te schilderen, ipv met ze te praten en erachter te komen dat ze weleens meer bij te tijd zijn dan jij je kunt of wilt voorstellen. Ze lezen “zelfs” zowat elke dag de Sp!ts en de Metro, en kunnen zo prima het nieuws bijbenen! Stel je eens voor!

» Posted By nee@niet.grom On November 26, 2007 @ 17:02

“je spreekt met een heftigheid die je argumenten geen goed doet.” Daar gaan we weer, als het “stalking” (oftewel iemands eerdere opmerkingen citeren) niet is, dan is het wel het beschavingsoffensief: altijd netjes met twee woordjes praten op dit forum, “ja mevrouw, nee mevrouw”.

“Je zit zo in de zijlijn te praten dat het lijkt of je de film zelf niet echt wilt zien en op je wilt laten inwerken. Dat geldt overigens ook voor Thomas.” Dat is pertinente nonsens, ik heb in mijn posts heel gedetailleerd en specifiek gerefereerd naar bepaalde scene’s uit het filmpje, waaruit duidelijk zou moeten zijn dat ik het filmpje wel degelijk gezien heb. Het was zonde van mijn tijd, maar ik heb hem wel gezien (dit in tegenstelling tot Thomas die ik trouwens voor de afwisseling eens groot gelijk heeft: het filmpje is echt niet de moeite waard)

“Dat documentaires op het IDFA meer zullen aanslaan bij jongeren dan deze filmpjes van Amnesty, waarom?” Ik had het niet over IDFA in het algemeen, specifiek over de docus over draft-resisters. DAT willen jongeren zien, want dat soort docus laten zien wat een individu kan doen tegen de oorlog: weigeren het leger in gaan. DAT laat AI niet zien, want dan zou blijken dat AI eigenlijk overbodig is in de echte strijd tegen de terreuroorlog. Ik geloof niet dat “Politiek gezien doen ze er wel degelijk toe”. AI kan zijn geld beter besteden aan het opvangen van alle draft-resisters in Canada dan aan zulke waardeloze filmpjes.

“Zeggen dat het de CIA is die het wil, is alle verantwoordleijkheid afschuiven en komt uiteindelijk neer op ‘Befehl ist Befehl’.” Ik blijf erbij dat de CIA uiteindelijk alle schuld heeft, en niet de individuele soldaten die het gewoon als broodwerk zien. 10% van alle in Irak gestationeerde Amerikaanse soldaten zijn ex-gedetineerden die in ruil voor hun “vrijheid” een militaire opleiding hebben gevolgd om naar Irak te kunnen gaan. Die gedetineerden kunnen niet eens draft-resisters worden, want ze zaten al vast in de gevangenis! Als jij moest kiezen tussen een Amerikaanse “don’t pick up the soap” gevangenis en naar Irak gaan, wat zou jij kiezen? Je hebt geen keus.

“Vraag aan 100 willekeurige jongeren wat er de afgelopen jaren, bijvoorbeeld, in Congo gebeurd is?” Hangt ervan af aan welke jongeren dit vraagt. Ik weet zeker dat als ik het hier op de Uni vraag, dan hoef ik maar om me heen te spuwen en ik raak iemand die dit niet alleen weet maar er zelfs tentamen over moest doen. Bovendien hebben we het hier niet over Congo maar over martelpraktijken in Irak. Jij insinueerde dat jongeren daar niets van weten, en dat is gewoon niet waar.

“Het is overigens wel storend wanneer een megalomane puber meent zijn leeftijdsgenoten denkt te kunnen vertegenwoordigen, zich constant beledigd voelt en zelf iedereen die het niet onmiddellijk met hem eens is “dombo” (of erger) noemt.” Het is eveneens storend wanneer een megalomane volwassene meent zijn jongere medemensen te kunnen inschatten, ze op die wijze constant beledigd, en iedere jongere die het niet onmiddellijk met hem eens is beschrijft met termen zoals: ongeinteresseerd, “brood en spelen”, “ziende blind en horende doof” (of erger).

Ik ben trouwens geen puber maar een twintiger (adolescent dus). Ik voel me meer verwant met jongere mensen dan met volwassenen.

» Posted By nee@niet.grom On November 25, 2007 @ 17:01

@ Joan , ik denk dat Thomas die opmerkingen post over de psychiatrie naar aanleiding van het Naomi Klein filmpje waarnaar ik gelinked heb. Ik weet niet of je Youtube filmpjes kunt bekijken, maar misschien dat je de opmerkingen van Thomas dan wat beter begrijpt.

Noami Klein zegt in dat filmpje dat de martertechnieken van de CIA gebaseerd zijn op psychiatrisch onderzoek uit de jaren 1950. Toen werd ontdekt dat je door een patient in een shock-toestand te krijgen, je hem vatbaar kon maken voor manipulatie: door zijn afhankelijke infantiele geestelijke toestand zou de patient geneigd zijn om alles wat je van hem wilde weten aan je op te biechten. De marteltechieken van de CIA zijn op deze psychiatrische bevindingen gebaseerd: door iemand in een shock toestand te krijgen kun je hem psychisch “uitknijpen” (oftewel verhoren).

Maar natuurlijk is deze analyse van Naomi Klein veel te ingewikkeld voor het vermeend domme jonge publiek waar AI het op gemunt heeft, dus hoor je er niets over in hun campagne. Geen wonder dus dat jongeren liever een filmpje pikken op IDFA dan de AI website!

» Posted By nee@niet.grom On November 23, 2007 @ 16:58

“kennelijk heeft het filmpje wel een snaar bij je geraakt, dat je er zo uitvoerig op reageert.” Ja, ik voel me beledigd door dit zeer slechte filmpje.

“Ik vraag me af waaruit jij opmaakt dat dit filmpje op jongeren is gericht?” Dat heb ik al uitgelegd.

“Overigens vind ik het wat vreemd dat jij als jongere gelijk voor de hele groep jongeren meent te kunnen spreken.” En dat Henk dat voor ons denkt te kunnen doen vind je niet zo gek?

“Ik vermoed dat sommige jongeren die Geert Wilders aanhangen het prima vinden dat dit soort methoden worden gehanteerd om een vermeende vijand te kunnen elimineren. Zoals er ook Dwars-jongeren (= de jongerenorganisatie van GroenLinks) zullen zijn die ervan gruwen en gelijk actief lid zullen worden van Amnesty.” Ik hoef niet naar Geert Wilders aanhangers te verwijzen. Want zoals ik al zei: sommige jongeren zitten zelf al in het leger en moeten misschien zelf iemand gaan martelen.

Gaat AI ervan uit dat zij dit filmpje zullen zien? En met wie zullen ze dan de meeste affiniteit voelen? Met het anonieme slachtoffer, of met de soldaat-vader die tussen het martelen door zijn dochter thuis opbelt? Ik denk het laatste. Daarom is het zo’n slechte film: praktijken die door een INSTANTIE (nml de CIA) van hoogerop worden doorgevoerd worden in dit filmpje gereduceerd tot wat iemand individueel in een kelder uitspookt, tot een een-op-een martlescene.

Wij denken dat het gaat over beul versus slachtoffer, maar de CIA is hier de lachende derde, want de CIA blijft buiten beeld. Een instantie kun je immers niet filmen (zeggen de slechte film-makers die alleen via zulke sensationele troep hun boodschap kunnen overbrengen).

Dit filmpje leert mij bijv. niets over hoe een soldaat, die liever niet wil martelen (bestaan die uberhaupt?), zich zou kunnen verzetten tegen het decreet van de CIA. Oh, maar laten zien hoe een soldaat zelf de CIA bureaucratie gaat aanvechten is natuurlijk niet zo sensationeel of fotogeniek als een martelscene! Zelfs AI is in de ban van de Hollywood beeldcultuur en probeert gelijkaardige (ipv alternatieve) beelden aan te reiken.

En stel je eens voor dat dan zou blijken dat AI feitelijk niets kan doen voor een soldaat die in zijn eentje de CIA bureaucratie probeert aan te vechten! Ik denk dat AI de CIA expres buiten beeld laat, omdat dan zou blijken dat AI eigenlijk niets tegen de CIA kan beginnen. En dan zou hun hele campagne in het water vallen.

Maar goed, om (nog) een voorbeeld te geven van hoe het wel zou moeten: Ik zie liever een filmpje over de zgn “draft evaders” die naar Canada vluchten (een van de docus op IDFA gaat daarover en ik ga erheen met vrienden) dan deze sensationele troep van AI. Maar ja, durft AI daar een filmpje over te maken? “Join AI and help the draft resisters”? Natuurlijk niet! Want zulk protest wordt namelijk niet gesteund door AI. AI wil dat je gaat denken dat protest alleen via de AI kan.

Ik denk dat dit filmpje vooral volwassenen raakt omdat het ze aanspreekt op hun gevoel van politieke machteloosheid. Volwassenen denken inderdaad dat je of de beul bent, of het slachtoffer, en hoe dan ook uiteindelijk machteloos want onder de invloed van hogere machten/krachten buiten jezelf, zoals de CIA.

De machteloosheid in dit filmpje spreekt echter boekdelen over de machteloosheid van AI zelf! Dit filmpje laat eigenlijk zien hoe de AI zichzelf ziet. Het filmpje verraadt het vals geweten van AI, dat werft door zijn eigen machteloosheid op het toekijkende publiek te projecteren: wij zijn machteloos, jij ook, dus doe vooral gezellig mee!

» Posted By nee@niet.grom On November 23, 2007 @ 16:58

Wat de volgende belediging van Henk betreft: “jongeren zich bewust worden van de wereld waarop zij leven… Misschien, want de meesten zullen zich over een aantal jaren opnieuw verschuilen achter: “Wir haben es nicht gewusst”. … de overgrote meerderheid heeft totaal geen interesse in alles wat buiten hun eigen omgeving gebeurt.”

Aha, dus ook jij beledigt jongeren door te insinueren dat we niet weten wat er aan de hand is, en dat we “later” (wanneer? het was toch de bedoeling dat dit een oneindige oorlog tot in het einde des tijds zou worden?) zullen doen als of we van niets wisten. Ik kan je verzekeren, zelfs de meest Wild FM gekluisterde jongere die ik ken weet donders goed wat er aan de hand is. Wij jongeren zijn zelfs zo bij de tijd, dat we donders goed weten dat “unsubscribe” geen bal uitmaakt.

Wij jongeren weten best wat er aan de hand is, en we weten niet wat we er tegen kunnen doen. In ieder geval weten we dat AI lid worden niets helpt, dus beledig ons niet zo. “De opleiding, de carrière, de vakanties, de (nieuwste) pc, de games, de feesten, de vriend(inn)en, de huur/hypotheek…” Sinds wanneer is het verkeerd om je voornamelijk met je opleiding bezig te houden? En hoeveel jongeren ken jij uberhaupt die zich al bezig houden met hun “hypotheek”? En ga je zelf nooit naar een feest? (hoogwaarschijnlijk nooit, of in ieder geval geen feest waar jongeren zijn, anders zou je weten wat daar allemaal besproken wordt door jongeren onderling.)

De strekking van de campagne is sowieso belachelijk: jongeren zullen voor elkaar krijgen wat volwassenen zelf niet kunnen? Laat me niet lachen. Het is juist de schuld van de volwassenen dat wij jongeren nu in een politiestaat moeten leven met de dagelijkse angst voor een terreuraanslag in de grote steden.

Een hoop van die soldaten zijn trouwens helemaal geen dertigers met een familie, zoals in het filmpje van AI, maar (netals ik) broekies van net boven de 20 die in ruil voor hun studie naar Iraq moeten (ROTC)! Daar gaat jouw cliche van clueless jongeren: jongeren vechten in deze oorlog gewoon mee, dombo! Dus hoezo zijn we allemaal zo ontzettend clueless!

Ga dus niet verwachten dat we dankbaar zullen reageren zodra jullie volwassenen ons de mogelijkheid geven om te “unsubscriben”, zo van: “Oh wat gul, we mogen ons eindelijk unsubben!”. En goeie god wat zegt dat veel over (het gebrek aan) intelligentie van volwassenen die denken dat jongeren net zo dom als zijzelf zijn geworden. Juist doordat jullie volwassenen al blij waren met een luttele ubsub is er niets meer te doen voor ons! (Zo, en dat was mijn no future boodschap. Dat krijg je als je vaak met een punker neukt)

Ik hoop dat AI dit blog meelezen zodat ze zelf zien hoe dom ze klinken. Waarschijnlijk spreken ze eerder volwassenen zoals Henk aan met hun campagne, dan jongeren zoals ik, terwijl dat hun eigenlijke target audience moest zijn.

» Posted By nee@niet.grom On November 23, 2007 @ 16:57

“Grom: ik denk dat je de campagne verkeerd inschat. Wat Amnesty doet, si de newspeak van de CIA ontkrachten: ‘we don’t torture’.” Ik vond de beschrijvingen van CIAs martelpraktijken aan het begin van Naomi Klein’s docu veel sterker. Juist door het contrasteren van de kalme professionele stem van de lezer met tekeningen uit het instructieboek zelf (ipv van het zo sensationeel mogelijk na te spelen) was dat beeld het zoveel sterk van de AI campagne:

http://youtube.com/watch?v=kieyjfZDUIc&feature=related (begin 1.09, eind 1.47, na de tussentekst: “The following narration is excerpted from the CIA’s 1963 and 1988 interrogation manuals”)

Ik vind dit veel sterker dan een pa-soldaat die tussen het martelen door effe zijn dochtertje opbelt: “Honey, will you wave out the window for me”. Dat is dubbel-infantiel!

Ten eerste probeert AI je te doen geloven dat dit soort martelpraktijken door “gewone huisvaders” worden uitgevoerd (alsof het wat uitmaakt wie het doet, marteling is marteling). Wat ik nog het allerergste hieraan vindt: Het is allemaal zo gefilmd, alsof je zelf ook een beul bent, in dezelfde ruimte samen met de andere beul. Zodra pa-soldaat wegloopt om zijn dochtertje op te bellen, mag jij het van hem overnemen! Het slachtoffer is en blijft anoniem, want hij draagt een masker en zegt helemaal niets. Je wordt dus eigenlijk door de film gedwongen om de zaak vanuit het oogpunt van de beul te bekijken dan vanuit het oogpunt van het slachtoffer, want je kunt je op geen enkele wijze iets te weten komen over het slachtoffer! Alleen de beul heeft in deze video een persoonlijkheid.

Ten tweede wordt de CIA (de instantie waar al die welbespraakte professionals, die hier daadwerkelijk achter zitten en sowieso de manual hebben geschreven, allemaal werken) juist weggemoffeld door de “huisvader als soldaat/martelarij-beul” ervoor in de plaats te zetten. Hij neemt de plaats in van de CIA, dat buiten schot blijft. De huisvader-als-soldaat neemt de plaats in van de instantie, en dat vind ik ronduit vals. We zijn heus niet zo dom dat we niet in staat zijn om een soldaat van een instantie te onderscheiden!

Die vader is hoogstwaarschijnlijk gewoon een ontslagen Amerikaan uit Michigan of Detroit die nergens anders aan de bak kon dan bij het leger. Je krijgt zowat meer medelijden voor die huisvader die voor beul moet spelen (terwijl hij ocharme zijn dochtertje thuis mist) dan voor het slachtoffer van de beul.

Waarschijnlijk was dat ook de bedoeling van AI. De boodschap die zij willen uitdragen is: “Ook jij had de beul kunnen zijn” in plaats van, “jij had het slachtoffer kunnen zijn”. En zoals Karin Spaink eens schreef, iedereen vereenzelvigt liever met daders dan met slachtoffers. En wat een verschrikkelijke manier is dit om het publiek op hun dader-identificatie aan te spreken! Naar zeg! Kortom, een door en door slechte campagne.

» Posted By nee@niet.grom On November 23, 2007 @ 16:57

Was maar een AI tijdens de 2e WW geweest, die progressieve Duitsers vroeg om te unsubscriben van Hitler, zodat ze op die manier een eind zouden maken aan de concentratiekampen! Sorry maar wat een domme campagne.

Ten eerste vind ik het belachelijk om te insinueren dat jezelf aan de terreuroorlog van Bush/Blair/Balkenende onttrekken gelijk is als jezelf unsubscriben van een mailinglist. Dit is zo’n domme metafoor, als fervente internet gebruiker accepteer ik dat niet.

Ik denk dat AI deze campagne op de voornamelijk op de jongere medemens zoals ik gericht hebben; AI denken dat de jongere medemensen allemaal achter de PC zitten, en de realiteit aan de hand van PC functies interpreteren. De PR mannetjes bij AI adviceerden: gebruik lekker veel het woord “unsubscribe”, en pijltjes met pull down menutjes in je campagne, want jongeren vinden dat cool. Ofzoiets.

Sorry hoor, maar zelfs wij van de Playstation Generation weten het verschil tussen een computerspelletje en de realiteit. In de realiteit kun je namelijk NIET zomaar unsubscriben van wat er op de wereld allemaal gebeurd. Gelukkig maar, want juist door het feit dat je je niet zomaar kunt ubsubscriben ga je je juist betrokken voelen: je kunt er niet om heen, dus gaat het je aan!

Ik zie sowieso niet hoe AI ons allemaal gaat unsubscriben. Dit is gewoon de zoveelste campagne om geld uit de zakken van jongeren te kloppen. Michael Moore die in SICKO op een bootje bij Gitmo langsging met een megafoon vond ik honderd maal geslaagder en aansprekender dan deze domme campagne, die jongeren beledigt door te insinueren dat ze alles in de echte wereld alleen kunnen begrijpen door het met hun PC-gebruik vergelijken. Nee echt, AI, zo dom zijn wij jongeren nou ook weer niet, maar jullie kennelijk wel.

Wat het filmpje betreft, het idee is gewoon gestolen van een video-kunstwerk van Coco Fusco: “In July 2005, I took a course led by former US military interrogators designed for people in the private sector who want to learn their techniques for extracting information. I took a group of six women with me and filmed our workshop. The video, which will premiere in March 2006 at MC Projects in Los Angles, is about our learning experience. The training involved an immersive simulation of being prisoners of war: we were ambushed, captured, stripped searched, thrown in the pen and subject to several interrogations. Afterwards, in a classroom scenario, the tactics used against us were analyzed and we were taught to do what had been done to us.”
http://www.thing.net/~cocofusco/subpages/videos/subpages/oprerationatropos/operationatropos.html

» Posted By nee@niet.grom On November 22, 2007 @ 16:48

De gevaren van grote databases: de zwakste schakel

“Maar ik betwijfel of de bedrijfscultuur van de overheid in de UK zoveel anders is dan hier.” In onze geglobaliseerde super-kapitalistische EUrotop wereld zijn er uberhaupt geen verschillen meer, dat weet iedere kip. Waar ik het over had was dat iemand opstapt. DAT zou in Nederland nooit gebeuren.

“Overheden moeten nog heel veel leren in het werken met nieuwe technologie.” Zoals ik al zei, ik heb liever dat ze lekker incompetent blijven, want dan kunnen wij er tussenuit knijpen. “tech leren gebruiken” betekent voor onze overheid gewoon nog meer politiestaat, en dat heb ik liever niet. Liever een domme maar hackable overheid dan eentje die achter een state-of-the-art firewall potdicht zit.

» Posted By nee@niet.grom On November 22, 2007 @ 16:27

“Inmiddels is het hoofd van de Britse Belastingdienst afgetreden.” Ik ga bijna hopen dat iemand, een boze BD medewerker, vandaag nog een paar back-up cdtjes “op de post” doet! Maar ik weet zeker dat in Nederland niemand zou aftreden. Dat is de overgebleven pardon-cultuur uit de Paarse jaren. Dat aftreden is nml ook niet gebeurd nadat die Pim Fortuyn seks-dossier was gelekt.

Dit item is vooral interessant omdat het laat zien dat de mentaliteit in GB is heel anders is dan hier in NL. Daar rollen de koppen, hier blijven ze gewoon zitten.

» Posted By nee@niet.grom On November 21, 2007 @ 16:27

Een op tien Nederlanders verdacht

“Er zijn momenteel godbetere maar liefst 96 jeugdhulpverleningsinstanties in Nederland…. En maar vergaderen.” Daar ben ik het mee eens, er zijn teveel middelmannetjes die niets anders doen dan doorverwijzen naar anderen die doorverwijzen.

Maar ik weet niet of betere samenwerking daar iets aan gaat veranderen, of aan de politiestaat-neigingen van deze overheid. Je zegt immers zelf dat ze te pas en te onpas vanalles opslaan voor het geval dat. “Betere” samenwerking zal alleen tot gevolg hebben dat dit nog erger wordt.

Wat je vaak ziet bij zulke organisaties is dat facilitaire centralisatie (zoals de centralisatie van databases) wordt ingezet om de eigen organisatie te beschermen. Maw, mensen plaatsen hun computers/databases bij elkaar ipv hun mensen bij elkaar.

Vaak doen ze dat om te voorkomen dat “hun eigen mensen” worden ontslagen, want als ze de mensen ipv de computers bij elkaar zouden plaatsen, en vervolgens zouden ontdekken hoeveel overbodige overlappingen er wel niet zijn, dan zullen er koppen rollen. Dat wil men niet, dus gebruiken ze de computers als bliksemafleider.

“deze Spaink-publicatie zal er waarschijnlijk wel toe leiden dat xs4all de opslag van z’n tap (weer eens) moet uitbreiden om alle http-verkeer naar deze website vast te leggen.” Deze opmerking begrijp ik niet, waarom zou deze column toe leiden dat xs4all dit doen?

» Posted By nee@niet.grom On November 21, 2007 @ 16:08

«« Back To Stats Page