Statistiek

Comments Posted By nee@niet.grom

Displaying 91 To 120 Of 255 Comments

Globalisering: the cult of the amateur

Andrew Keen is een aansteller, maar de auterusrechtdiscussie is inderdaad erg belangrijk aangezien iedereen zomaar copy-paste wat los en vast zit op het internet ZONDER BRONVERMELDING!

Mensen zien het internet als een groot http://www.uittreksel.nl

Persoonlijk heb ik geen probleem met de copy/paste cultuur, zolang er maar een bronnenlijstje bij staat. Bronvermelding om broncontrole te kunnen toepassen, daat gaat het mij om. En die ontbreekt vaak.

Je download andermans whatever om erop voort te bouwen, dus, denkt men, hoef je geen bronvermelding te geven, want je brouwt er je eigen melange/rotzooitje van. Maar: als je niet eens de moeite neemt om je bronnen te vermelden, hoe kunnen we jouw gebruik of interpretatie/voortbouwing op die bronnen controleren/zelf interpreteren?

Ik denk dat mensen hun bronnenlijstjes achterwege laten omdat ze zich schamen om hun bronnen, die vaak niet meer zijn dan een of andere persoonlijke blog. Dat kunnen ze niet uitleggen, denken ze, dus zwijgen ze doodleuk over hun bronnen. Volgens mij valt hoe te beargumenteren waarom iemand gebruik maakt van een blog of een foto van flickr als bron, ipv een officiele bron.

In de tekst hierboven gaat het over de gelijktrekking tussen amateur – journalist, maar het zijn juist de journalisten die plagiaat plegen door bijv van Wikipedia te citeren zonder bronvermelding, inplaats van de bloggers die wel netjes de bronnen geven!

Zie voor een voorbeeld van echte/”serieuze” journalisten die plagiaat plegen op stukken van Wikipedia en andere online bronnen:
http://goldndebris.wordpress.com/2008/03/25/vktv-nrc-next-en-met-het-oog-op-morgen/

» Posted By nee@niet.grom On April 04, 2008 @ 21:49

Junkiedenken

Hier, ik heb het stuk uit Het strafbare lichaam over “ziekte is verslaving” eindelijk gevonden (pagina 61, Rainbow Pocket Edition, 1992):

“Het is dan ook typerend dat deze [new age] therapeuten ziekten en verslavingen op exact dezelfde manier beschrijven. Volgens hen is ziekte voor de zieke wat heroine of alcohol voor de verslaafde is: houvast en uitvlucht tegelijk, camouflage en uitdrukkingsvorm ineen. In hun ogen /is/ ziekte een verslaving, een slechte en ondermijnende gewoonte waar je alleen met psychologische hulp vanaf kunt komen.”

Karin, weet je zeker dat Lucia geen Hay in de kast heeft staan?

» Posted By nee@niet.grom On April 21, 2008 @ 01:43

Twee jaar verder

“Tijdens een zoektocht naar steun ontdekte Gerard dat er in boeken over omgaan met kanker nauwelijks aandacht is voor de partners van patiënten.”

Dit is inderdaad een probleem, maar om het aan te pakken met de wanstaltige retoriek van deze gast, bijvoorbeeld het onderstaande misselijkmakende citaat:

“Als je partner ziek wordt, word je zelf ook ziek, zegt Gerard.”

Komplete onzin, ik ga dit boek niet eens lezen als dit het vertrekpunt is. If you can’t comfort the dying… dan ben je gewoon een lulletje rozenwater slapjanus die hoognodig een dikkere huid moet kweken. Hoe leer je zelf te sterven als je iemand anders niet kunt bijstaan op dat kritieke moment? Ik hoop van harte dat whoever aan jouw sterfbed komt te zitten niet zo’n slapjanus is als jij zelf. Comfort the dying, dat hoort gewoon bij het volwassen worden.

“Als er al over hen wordt geschreven, wordt de nadruk gelegd op de heiligenrol die zij vervullen.”

Tja, dat krijg je van een maatschappij waarin alles geprivatiseerd wordt. Aan de andere kant, wat verwacht je van zelfhulp boekjes? Wat ze trouwens begataliseren, want eerst zeggen ze “er is niet voor partners” (dat was de aanleiding voor het boek) en vervolgens zeggen ze “Het boek geeft geen voorschriften”… wat wordt het nou?

“En blij dat we gelijkwaardig met elkaar bleven omgaan. Niet als patiënt en ondersteuner.”

Dit is gewoon een spookbeeld. Als de een gezond is en de ander ziek ligt te sterven ben je per definitie niet gelijk. Dat hij daadwerkelijk bij haar is gebleven tot het einde, “met een laatste omhelzing”, had ik niet verwacht, maar als ik vervolgens de stukken lees over “mijn woede en agressie uitten” hou ik mijn hart vast!

» Posted By nee@niet.grom On March 28, 2008 @ 00:44

“En dat een man die je in zo’n periode niet steunt ook nooit een goede partner had kunnen zijn in goede tijden.”

Helemaal mee eens. Hier was ik vergeten op te reageren, dus doe ik het alsnog: Je hoeft niet bang zijn voor de eenzaamheid, want met zo’n gast zit je er nu al middenin! Als die gast je niet steunt als het echt moet, dan ben je nu ook al eenzaam!

Tenzij je financieel (erg) afhankelijk van hem bent, denk aan auto, huur of huis, etc. In dat geval wordt het heel wat moeilijker om van hem af te komen, en moet je bereid zijn om een armoedeval te doorstaan voor je onafhankelijkheid (zoals de meeste vrouwen die scheiden). Maar voor het gezelschap hoef je niet bij hem te blijven, want dat heb je nu ook niet!

» Posted By nee@niet.grom On March 27, 2008 @ 00:43

“Dat heeft niks met orenmaffia, niks met pess- of optimisme, noch met verslaving te maken, maar met angst. Angst die zich in je lichaam vastzet.”

Ik ben het ermee eens dat iemand door de angst vast kan komen te zitten (dwz, zich geremd voelt), maar ik vind het wel degelijk orenmaffia-esque om over een verslaving aan kanker te spreken. Verslaafd zijn aan werk (workaholic) kan ik daarentegen wel begrijpen. Volgens mij gebruikt iemand het werk of het werken ook om de angst van zich af te zetten: als ik kan werken, dan ben ik vast weer de oude.

Als je vervolgens niet kunt werken, of niet hard genoeg kunt werken, dan neemt de angst weer de overhand, en zo gaat het in een rondje: Ik heb angst, ik ga (te) hard werken om het van me af te zetten, daarmee kan ik voor mezelf bewijzen dat de angst ongegrond is, opeens blijk ik niet hard genoeg te kunnen werken, oh shit, misschien is er weer iets mis met me en kan ik daarom niet hard genoeg werken, ik word weer bang, enz. Ik denk dat de angst en het workaholic-zijn elkaar versterken.

En McCain, die “werkt zich de kanker” om president van Amerika te worden.

» Posted By nee@niet.grom On March 24, 2008 @ 00:40

Ik deed een google search on een voorbeeld te vinden van kwakdenkers die het hebben over “addicted to cancer” of “addicted to illness”, maar in plaats daarvan kreeg ik als hoogste hit het onderstaande (ik hoop niet dat Lucia jou door de war haalt met McCain, hoewel die als aspirant president natuurlijk ook een workaholic is!) :

McCain Addicted To…Cancer!
The Doc probed further and discovered that instead of tobacco the Republican candidate is addicted to cancer! “Mr. McCain,” he tells us ominously…
http://chrismatthewsotherleg.blogspot.com/2008/03/new-york-times-have-crystallized-their.html

Misschien dat Lucia jou met McCain vergeleek zodat je zou denken: “Oh nee, gedraag ik me nu zoals McCain? Alles behalve dat!”

» Posted By nee@niet.grom On March 21, 2008 @ 00:37

“En mijn meisje zei ineens iets heel slims: Je bent kankerverslaafd. je bent bang om verder te gaan.”

Ik kan jou niet volgen… hoezo is dit slim? Als je niet erbij had gezegd dat je vriendin Lucia dit tegen je zei dan zou ik concluderen dat dit iets is dat je recht uit zo’n orenmaffiaboek van Louise Hay had geciteerd! Echt waar! Is deze uitspraak, “Je bent verslaafd aan je ziekte”, nou niet het schoolboekvoorbeeld van het typische “schaamte aanpraten” van de orenmaffia waar jij je jarenlang tegen verzette?

Ik weet niet of jouw vriendin zelf een New Ager is of ooit een New Ager is geweest, maar volgens mij hoeft iemand geen New Ager te zijn om tot hun gedachtegoed te vervallen en met soortgelijke vormen of varianten van kwakdenken te komen. Hieruit blijkt hoe ver het kwakdenken is doorgedrongen tot in de maatschappij. Dit is gewoon de “secular” versie van hetzelfde.

Volgens mij ben je niet verslaafd aan je ziekte, maar ben je juist verslaafd aan schrijven, en, gecombineerd met jouw eerdergenoemde Calvinistische workaholic tendenties (je noemde jezelf hier op het blog een Calvijntje, volgens mij was dat ook een entry over het jezelf te hard pushen om te werken), moet je het juist in die hoek zoeken.

» Posted By nee@niet.grom On March 20, 2008 @ 00:36

Vousvoyeren

“Mensen die gewoonlijk voor vanzelfsprekend worden versleten, die vaak snauwerig worden behandeld, en meestal slecht betaald krijgen ook. Tegen hen zeg ik systematisch ‘u’.”

“zelfs” ik doe dat, terwijl ik pertinent tegen alle vormen van dandyisme ben. Het een sluit het andere niet uit.

» Posted By nee@niet.grom On March 18, 2008 @ 00:02

Vrolijk nieuws

Om een idee te krijgen van hoeveel geld Reznor straks in zijn eigen zak zal kunnen steken, copypaste ik het volgende over TAFKAP/Prince (stuk uit 2005) en de online verkoop van zijn 1998 cd-set Crystal Ball:

“Prince explain[ed] that while he received something on the order of 10% of $10.00 or so (the wholesale price of a new CD) under his contract with Warner Bros., he pocketed between 85% and 95% of the wholesale price of Crystal Ball, depending on how he sold it. ‘You know how much Crystal Ball goes for?’ Prince asked Gordon, who indicated that he did. (It was selling for around $50.00.)

Then came a priceless moment where Gordon, having done the math in his head, realized that the little man sitting opposite him was in the process of cashing out what amounted to a winning lottery ticket, $40.00 at a time. Seven years later, Crystal Ball had sold a million copies. That’s right, $40.00 times one million. Do the math on that. Prince also had an ace in the hole – the internet.

Prince knew, if he could only get full control of his name and his music, that he could make more money than he ever had before, even while his popularity remained at levels it hadn’t dipped to since back when he was a wide-eyed, afro-wearing guitar prodigy.”

Review: Prince’s ‘Don’t Play Me’
http://www.thenewblackmagazine.com/view.aspx?index=464

Zoals jullie waarschijnlijk al weten was Reznors doorbraak-hit in Amerika, het nummer Closer, geinspireerd door Prince. Ik denk dat Reznor de ontwikkelingen rond zijn muziekaal voorbeeld Prince een tijd lang vanaf de zijkant in de gaten heeft geobserveerd, om, na de evident positieve verkoopresultaten van Prince met Crystal Ball, vervolgens zelf dezelfde kant (van het internet) op te gaan.

» Posted By nee@niet.grom On March 17, 2008 @ 23:42

Bij Interscope verkocht Reznor double platinum. Volgens Moses Avalon moet je vandaag de dag double platinum verkopen om een fatsoenlijk inkomen te hebben in de muziek biz. Uiteindelijk houdt een artiest die 2 miljoen verkoopt daar 1 ton aan over, dat ook nog eens door X aantal bandleden verdeeld moet worden! (Geen wonder dus dat iedereen de business verlaat, want is dit belachelijk of niet?! Je verkoopt 2 miljoen en houdt er maar 1 ton aan over!).

$ 75.000 binnen een week suggereert dat Reznor het niveau van zijn vorige inkomen zeer snel zal inhalen, omdanks of dankzij het feit dat hij “voor zichzelf” begonnen is. Ik hoop het, want het aller-leukste zou zijn als hij kan bewijzen dat hij met dit nieuwe model MEER kan verdienen dan bij een platenmaatschappij. Dan gaan er nog meer schapen over de dam.

Ik wil juist dat alle grote goden de platenmaatschappijen gaan verlaten – zonder dat ze een armoedeval maken, natuurlijk, want anders moeten ze een prijs betalen voor hun kunst, en waarom moet de artiest altijd die prijs betalen voor zijn kunst (dat ook nog eens na jaren uitgeknepen te zijn door de platenmaatschappij)?

En je moet je ook denken dat de meeste artiesten die met hun platenmaatschappij breken meestal zeggenschap verliezen over hun “back-catalogue”, alles wat ze tot dan toe hebben uitgebracht. Als Starfuckers Inc straks in een of ander dom sneakers reclamespot weerklinkt dan weet je wie zn schuld het is (de platenmaatschappij die de NIN back-catalogue aan het melken is voor dat het waard is) Als je nu nog The Downward Spiral koopt gaat al het geld naar Interscope (reden te meer om het te downloaden).

» Posted By nee@niet.grom On March 10, 2008 @ 23:42

‘Fucking cameras! Fucking media!’

“De imitatietheorie veegt al die dode jongeren op een hoop en haalt hun individualiteit weg. Die theorie doet of ze allemaal hetzelfde waren, of er geen verschillen zijn, geen persoonlijke histories, geen persoonlijke problemen die onoverkomelijk leken.”

Inderdaad, en vervolgens bedenken ze een sensationeel concept zoals de “suicide-guru” om het geheel met een sekte-achtig sausje te overgoten. Deze personen hebben het niet zelf gedaan, nee, ze zijn over de streep getrokken door de digitale Jim Jones, de charismatische sekteleider. De “suicide-guru” is eveneens bedoeld om de individualiteit eruit te halen. Als jongeren geen kuddedieren zijn dan zorgen de massa-media wel voor dat ze dat worden, want de massa-media denken al bij naam in termen van massa’s.

» Posted By nee@niet.grom On March 10, 2008 @ 23:22

Pauw & Witteman, 22 februari 2008: Bridgend

“Het verstandigst zou voor je en je toekomst zijn…” kijk, Juzo probeert nu ook de Thomas de Haan methode uit (haantje meende hier immers dat hij Karin Spaink over het internet kan beschermen via haar blog).

Om even terug te komen bij het onderwerp: ik denk dat ik weet waar die nieuwe media-hype term “suicide-guru” vandaan komt. Mensen die geloven in imitatiegedrag zullen immers terugargumenteren: “Maar als er geen sprake is van imitatiegedrag, hoe verklaar je dan zoiets als Jim Jones of Heaven’s Gate?”. Antwoord: dan is het de schuld van de charismatische sekteleider die zo overweldigend-overtuigend is dat hij mensen zover kan brengen zelf zich het leven te ontnemen. De nieuwe hype-term, “suicide-guru”, is gewoon een internet variant (want het internet wordt er altijd weer bij gehaald) van de sekteleider. Het argument gaat dan dat mensen zich niet meer hoeven af te zonderen in een pand om vervolgens samen zelfmoord te plegen, maar dat ze virtueel samenkomen om naar de suicide-guru te “luisteren”, en vervolgens afzonderlijk zelfmoord plegen, maar met het idee dat anderen het ook doen, dus dat ze het virtueel gezien toch samen doen. Dit argument van de “online sekte” (die niet bestaat) met een “suicide-guru” kunnen we ontkrachten met het hiervoor aangehaalde argument: mensen gaan een sekte in om persoonlijke redenen, en de uiteindelijke zelfmoord is een afgeleide van die problemen die ze in de eerste instantie de sekte in dreven.

» Posted By nee@niet.grom On February 28, 2008 @ 23:00

Hoe word je een guru?

“Je hoeft het niet met Karin eens te zijn grom”

Nou, als ik jou moet geloven moet ik het niet alleen ten alle tijde met haar eens zijn, maar hoor ik haar zelfs te aanbidden als een idool (zie jouw eerdere bullshit over “het aura van de schrijver” dat op me zou “afstralen”)

“(ik ben het niet eens met haar verheerlijking van de Nederlandse psychiatrie).”

Ten eerste heb ik dit nog nooit ergens gelezen, volgens mij fantaseer je maar wat. Ten tweede: Ah, dus als het om een onderwerp gaat dat jou persoonlijk aangaat, mogen het we met haar oneens zijn, maar als het om, oh, zowat alle andere onderwerpen die hier langskomen en waar iedereen zijn eigen mening over heeft, moeten we maar niets posten als we het met haar oneens zijn? Egocentrische hypocriet.

“Maar laat haar wel in haar waarde.”

Ik heb niet het idee dat ik iemand in hun waarde laat door tegen ze te slijmen. Wat jouw eigen gedrag betreft: laat jij Karin Spaink in haar waarde door kort nadat ze gestalked werd hier te posten dat stalking-slachtoffers begrip moeten hebben voor hun stalkers? Als er iets in bad taste was op dit forum dan was dat het wel. (Ik viel jou toen ook meteen aan op jouw niet-ongevaarlijke onzin, en sinds dien haat je mij. Zoals ik al zei: puur haantjesgedrag.)

“Je bent te gast op haar forum en hebt je aan haar regels voor de omgang te houden. ”

En die regels zijn volgens mij niet: “wees altijd een slijmbal, doe alsof je het altijd met iedereen eens bent, en aanbid ze als een idool, zelfs als iemand onzin uitkraamt”.

“Dat je die structueel overtreedt mag duidelijk zijn gezien je strafblad hier.”

Hahaha, mijn “strafbad”!
Wat ben je toch een autoritair fascistoide mannetje.
Dat zijn er wel meer van die zwart-wit denkers.

“Als Karin dit forum voor reacties sluit (zal niet de eerste keer zijn dat ze zoiets doet)”

Bullshit, ik lees hier al mee sinds het begin van dit forum en ze heeft NOG NOOIT het forum afgesloten voor reacties. Dit is gewoon een leugen.

“hebben jij en JuZo daar flink aan bijgedragen.”

Ik wil wedden dat als dit ooit gebeurt, dat het in dat geval waarschijnlijk door een of andere script-kiddie flood or SPAM flood zal komen, en door geen enkele post van mij of wie dan ook.

“Volgens mij doen jullie het er ook om.”

Nope, tenzij het gaat om jouw demoniseringscampagne. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. In tegenstelling tot jou vind ik het niet meer dan normaal om als reactie op een blog-entry waarachtig te zeggen wat ik van een stuk/mening vind. Zo gaat het er namelijk aan toe in zowat alle andere blogs die ik lees. Als ik het keigoed vind vind ik het keigoed, en als het zwaarkut is dan zeg ik dat gewoon.

“En je bent niets meer dan een ordinaire meeloper met het verketteren van Karin Spaink als zelfmoord-guru, grom.”

Whatever, je ijlt weer, of je haalt me met iemand anders door elkaar, Don Quixote. Ga maar lekker met de windmolens spelen.

“Ik ga de confrontatie niet uit de weg zodra iemand als jij tegen mij begint te schreeuwen.”

Ik denk dat ik wel de confrontatie uit de weg ga als jij doorgaat met je haantjesgedrag en vooral je pathetische Don Quixote act. Jij vind het zo nodig om Karin Spaink over het blog te “beschermen”, en begint zelf elke keer allemaal geijl en bullshit te posten.

Meestal gaat het zo: ik geef een reactie op een entry die iets te hooggegrepen is voor een simpleton als jij. Jij leest het (in plaats van het gewoon te negeren, of toe te geven dat je het niet kan volgen) en begrijpt niet wat er staat, of waar het een reactie op is. Vervolgens verbeeld je je iets te lezen dat er niet staat (wat uiteraard altijd negatief is, omdat je alleen in termen van zwart-wit, goed-slecht kunt denken), en dan gaat het van haantje kraait 5 uur, haantje kraait 6 uur, etc.

Jouw bullshit van hierboven is het zoveelste voorbeeld. Ik heb gewoon (in een andere thread, niet deze) een verklaring gepost voor de term “suicide guru”; ik denk nml dat die term een afgeleide is van zelfmoord sekte-lijders zoals Jim Jones en Heaven’s Gate. Ik heb het nergens over Karin Spaink gehad, ik wilde gewoon laten zien waar de term “suicide guru” zelf vandaan komt.

Zoals gewoonlijk begrijp je ook deze contributie niet, denk je iets te lezen dat er niet staat of uberhaupt gesugereerd wordt, en begin je weer te ijlen.

» Posted By nee@niet.grom On February 29, 2008 @ 21:59

“1. De quote die je gaf is niet slim.
2. Het heeft niets met Karin te maken.”

Hehe, je bent er bijna. Het heeft inderdaad *noppes* met Karin Spaink te maken! Het begint eindelijk bij je door te dringen: mensen maken hier ook wel eens een opmerking over de inhoud van de stukken zelf waarnaar gelinked wordt! Ik vond het gewoon een slimme opmerking als reactie op het Times stuk zelf, dus what’s your problem? Antwoord: jouw probleem is jouw haantjesgedrag. Sorry, maar daar ga ik dus niet aan meedoen, want ik lust geen kip (oftewel: I just don’t eat chicks!) En nee, Suzan, ik ben geen meisje (al heb ik zoiets wel vaker gehoord, om de een of andere reden vinden sommige mensen mijn schrijfstijl te vrouwelijk voor een man).

“Maar ik weet zeker dat het niet is om Karin een hart onder de riem te steken als dat nodig is.”

Is jouw wereldbeeld dan werkelijk zo zwart/wit? Ik vind dat Karin Spaink soms hele slimme dingen zegt waar ik 100% achter sta (en dat laat ik ook merken ook), en soms complete klinkklare onzin waarvan ik denk: hoe is het mogelijk dat iemand als Spaink zoiets uitkraamt. En soms haalt ze gewoon een onverwacht onderwerp aan waarvan ik nog helemaal niets van afwist en is het interessant om kennis te nemen van iets nieuws. Reden te meer om het blog te blijven lezen, leer je nog eens iets nieuws over iets waarvan je het bestaan niet eens wist.

Kortom, mijn mening over wat Karin Spaink hier schrijft of de onderwerpen die ze aanhaalt is niet zwart-wit. Dat kan ook niet want de onderwerpen zijn heel eclectisch, het is een te breed waaier om haar te kunnen vastpinnen als “Karin Spaink is de expert van onderwerp X”. Zo ook met haar meningen en standpunten, het is elke keer lezen wat ze te vertellen heeft en haar argumenten een voor een afzonderlijk afwegen.

Het enige verschil tussen jou en mij is dat ik luid en duidelijk voor mijn mening durf uit te komen als ik het met haar oneens ben, terwijl jij kennelijk vindt dat ik hier alleen maar mag posten als ik het altijd 100% met haar eens ben. Dat is dus niet zo, en ik ga ook niet doen alsof het wel zo is. In tegenstelling tot wat jij beweert over “het aura van de schrijver” dat op me zou “afstralen”, zie ik Spaink niet als een schrijvers-celebrity in de trant van Ronald Giphart, maar gewoon als een mens met over het algemeen wetenswaardige meningen en belangrijke/interessante onderwerpen, die ze via het tekst-medium internet met ons allen deelt. Ik denk dat het juist hierdoor komt, doordat ik haar totaal niet als een celebrity zie, dat ik het openlijk met haar oneens durf te zijn. Soms ben ik het met haar eens, soms absoluut niet, en daar moet je maar mee leren leven. Nou, toedoeloe en Kukkelekuuu!!!

» Posted By nee@niet.grom On February 26, 2008 @ 21:58

“Je had het over Dafur grom”

Nee hoor, dat was ik niet, ik citeerde een reader-comment dat gepost was onderaan het Times stuk. Zoals ik al zei: je kunt geen discussies volgen.

“je vergeleek de gruweldaden daar met wat Karin teweeg bracht in Bridgend”

Volgens mij kun je geen Engels. Hier nogmaals de comment die ik citeerde uit de Times, met een Nederlandse vertaling:

“Telling the parents of teenagers in Bridgend, right here, right now, that overall there are less suicides than ever in recent history, is like telling the people of Darfur that statistically , globally speaking, that death by machete is on the decline compared to the middle ages.”

Vertaling: “De ouders van de jongeren in Birdgend nu gaan voorhouden dat er in het hier en nu over het algemeen minder suicides voorkomen dan in welk voorafgaand tijdperk van de geschiendenis dan ook, dat is alsof je mensen in Darfur vertelt dat statistisch bezien, en globaal bekeken, dood door middel van een machete sinds de Middeleeuwen gedaald is.”

Waar wordt volgens jou in dit statement “de impact Karin Spaink” vergeleken met Daruf? Je kunt geen Engels en geen stats en geen discussies volgen.

» Posted By nee@niet.grom On February 22, 2008 @ 21:57

“En als je de wetenschap die deze journalisten bedrijven statistiek wilt noemen.. nou.. sorry.. ”

Zoals altijd ben je te bot om een subtiel argument te volgen. Ik heb nergens gezegd dat journalisten “aan statistiek” doen, ik zeg wel dat journalisten de neiging hebben om lukraak met allerlei statistieken en cijfers te gooien, terwijl iemand als ik (in tegenstelling tot jou) kan ziet dat een bepaald cijfer of stat wel of niet relevant is.

Vervolgens zei ik dat je een regionale afwijking niet kunt aflezen aan landelijke cijfers. Voorbeeld: de Littleton Massacre was niet af te lezen aan nationale homicide cijfers voor 1999 in de VS, maar voor die regio was het wel degelijk een buitengewoon drama. Het is daar geen normaal verschijnsel dat een student daar de school binnenloopt en begint te schieten. Het feit dat het incident niet af te lezen is aan de nationale homocide cijfers doet niets af aan de regionale impact van zo’n gebeurtenis. Landelijke cijfers zijn langelijke cijfers. Je kunt er geen regionale informatie aan aflezen (zelfs met schattingen wagen aan de hand van landelijke gemiddeldes kun je finaal de mist in gaan!).

Karin Spaink begrijpt stats wat beter dan jij, en zij begreep ook meteen wat ik bedoelde met mijn kritiek: ik bedoelde dus inderdaad te zeggen dat die The Times journalist had moeten bewijzen dat er elke maand een tiener doodgaat in die regio, om zijn argument kracht bij te zetten dat er geen sprake is van een epidemie, maar van business as usual in die regio.

Vervolgens postte Spaink een stuk waarin wel relevante cijfers werden aangehaald. Ik erkende dit, maar jij blijft maar doorzeuren dat ik Juzo ben, en dat ik zomaar vanalles schrijf. Zoals ik al zei: je kunt ook gewoon toegeven dat je niets weet van stats en mijn kritiek niet begrijpt.

Trouwens, waaom ben je zo gefixeerd op Spaink, en roep je dat zij alleen de schuld krijgt? Van alles en nog wat krijgt de schuld, maar daar hoor ik je niet over. De emo-band Funeral for a Friend wordt ook mee de controverse in gesleurd, en die hebben nieteens een Suicide FAQ op hun site staan. Is het voor jou alleen maar erg als je favoriete publieke intellectueel ergens de schuld van krijgt, maar mag je van jouw part rockgroupen voor van alles en nogwat de schuld geven? Ik wil je er effe aan herinneren dat NIN ook voor vanalles de schuld kreeg, van Kipland Kinkel tot en met OCB.

» Posted By nee@niet.grom On February 22, 2008 @ 21:56

“De cijfers in Brigend zijn niet anders dan eerder.”

Kijk, DIT is nou echt bewijs. Die Guardian journalist laat tenminste RELEVANTE cijfers zien. Niet dat Thomas dit verschil tussen het ene en het andere soort begrijpt, want Thomas weet niets van statistiek af en durft dat niet toe tegeven, of met relevante informatie te komen.

Karin, mag ik trouwens even weten waarom Thomas van jou dingen mag roepen als: “fantasten” en “idioten” , terwijl je mij, als ik zoiets roep, meteen bedreigt met censuur en het weghalen van mijn posts? Waarom heb je het specifiek op mij gemunt terwijl Thomas lekker mag doorgaan met zich op deze manier te uiten? Is het soms omdat hij vanuit een inrichting schrijft dat hij zich speciale vrijgheden mag veroorloven waar ik op aangesproken wordt? Ik wil dit echt heel graag weten, ik heb je het al talloze keren gevraagd en elke keer ontwijk je de vraag, maar nu wil ik duidelijkheid. Ken je hem soms persoonlijk dat hij hier alles kan flikken en ik niet?

» Posted By nee@niet.grom On February 22, 2008 @ 21:56

Fantasten zijn het. Allemaal, inclusief grom.

Een fantast ben je zelf, zoals ik al zei: je kunt een regionale afwijking niet per se aflezen aan een nationaal gemiddelde. Het citeren van het nationale gemiddelde ontkracht/bewijst niets in dit geval. “dan hadden ze wel een andere stad gevonden”, als dit zo is, laat ze dat vooral doen!

» Posted By nee@niet.grom On February 20, 2008 @ 21:52

“Gemiddeld eens per maand berooft een jongere in de stad of in één van de dorpen binnen de gelijknamige gemeente zich van het leven.”

Dit is nou precies wat ik bedoel. Het aanhalen van het nationale gemiddelde bewijst/ontkracht in dit geval niets. Het feit dat er lokaal iets aan de hand is wil niet zeggen dat het gereflecteerd wordt in het nationale gemiddelde. Tenzij je kunt laten zien dat het cijfer in de regio zelf jarenlang stabiel is gebleven, is het aanhalen van het stabiele nationale cijfer hier irrelevant – wat trouwens niet uitsluit dat er iets aan de hand is, het stabiel blijven van een cijfer zou immers op een blijvende crisis kunnen wijzen, vooral als het cijfer consistent is onder bepaalde bevolkingsgroepen (is dat ooit onderzocht?).

Aangezien er, qua regio’s, soms een trek is naar de steden, en soms een trek van de stad weg naar de omringende kernen, zou het best kunnen dat het stedelijk cijfer versus het regionaal cijfer jaarlijks heen en weer schommelt, en dat juist deze schommeling dat stabiele nationale cijfer veroorzaakt, terwijl er regionaal gezien wel iets aan de hand is.

» Posted By nee@niet.grom On February 20, 2008 @ 21:52

Maar wat vind je van deze opmerking (gecopypaste uit de reacties): “Telling the parents of teenagers in Bridgend, right here, right now, that overall there are less suicides than ever in recent history, is like telling the people of Darfur that statistically , globally speaking, that death by machete is on the decline compared to the middle ages.”

Ik vind dit wel een slimme opmerking. En trouwens, dat er *in het hele land als geheel bezien* statistisch het cijfer gelijk is gebleven, doet toch niets af aan het feit dat het *binnenin die stad zelf* kennelijk wel omhoog is onder jongeren *in die stad zelf*?

Dit vind ik niet zo slim: “how about countering the contemporary culture of miserabilism that depicts people as a plague on the planet and human life as waste? Stop preaching about how grim the future is, and branding wonders of the modern world, from the internet to drugs, as demons in disguise. Let’s send out the message that life is beautiful and that suicide is not just another ‘lifestyle choice’.”

Juist door zulke geneppe life-is-beautiful bullshit gaan veel jongeren zich depri voelen, weet ik. Ik heb nooit zelfmoord gepleegd, maar heb er wel over gedacht toen ik me tijdens een periode ZEER DEPRI voelde als jongere en een paar keer naalden stak in mijn borst. Ik heb gewoon een goed gevoel voor ironie en humor, maar als ik dat niet had, als ik niet om dingen (honend) kon lachen) had ik het ook niet volgehouden.

Als jongeren een film zien als die van Al Goore, of elke dag op de buis een oorlog waar ze niets tegen kunnen doen, of stomme politici die zelfs volwassenen niet kunnen afzetten, dan gaan jongeren toch ook concluderen dat “people are a plague on the planet” en dat we allemaal machteloos zijn tegeover de toekomst? Juist doordat dit onderdrukt wordt en we moeten doen alsof een toekomst zonder ozonlaag wel zin heeft, worden mensen zo depri!

» Posted By nee@niet.grom On February 20, 2008 @ 21:51

Kamervragen GroenLinks over kinderpornofilter

Jij een feminist en humanist? Niet grappig. En nee, ik ga je niet mijn naam geven (wat IS het toch met al die zeikerds op dit blog die zo graag willen weten wie ik ben?!). Je begint nu echt als een stalker te klinken.

De MARTIJN parochie, dat zijn gewoon een groep vieze ouwe kinderverkrachters die elkaar het handje boven het hoofd houden en elkaar over de bol aaien (omdat geen enkele jonge homo dit zal doen, die kijkt wel uit en zoek gewoon leeftijdsgenoten op, en dankzij het internet wordt dit in ieder geval wat makkelijker om vriendjes te zoeken, en via Skype kun je op veilige wijze hun stem controleren zonder meteen je telefoon nummer vrij te geven). Geen enkele jonge homo wil zich ermee associeren (nee nee, geen nieuwe addies voor je verkrachtingsporno-spamlijst!).

Ik was een paar dagen geleden op een borrel voor de heren, en ik heb eens rondgevraagd. NIEMAND ziet de MARTIJN groep als “seksuele vrijheidsstrijders”. In het meest “gulle” geval ziet iemand de MARTIJN gasten als een beetje zielig en eenzaam, waarschijnlijk zijn ze zelf eens verkracht maar te macho en te vastgeroest in de ontkenningsfase om het toe te geven. In het beste geval vindt men ze loslopende kinderverkrachters, en pretentieuze smeerlappen die vooral moeten stoppen te pretenderen dat ze een “silent majority”/geheime achterban aan jonge homo’s hebben die ze stiekem toejuichen.

Wat ik wel gemerkt heb is dat helaas de Teorema mythe wel alive&kicking is. Dat is voor MARTIJN de entry-point om de homo-scene binnen te sluipen. En omdat je kennelijk niet weet wat Teorema is: het is gewoon een sekssprookje van de filmmaker Pasolini. MARTIJN is niet populair, maar helaas wel heel erg populair is het idee van een “perfect stranger” die iemands leven opeens binnenwandelt en hem seksueel bevrijdt (en ondertussen de moeder, zus, vader en schoonmaakster onderhanden neemt)… erg jaren 1960 naïef, erg 1960 idealistisch, maar zeker niet pedo. Toch probeert de MARTIJN parochie zich dit “ideaal” toe te eigenen, door het te presenteren als metafoor voor homojongens die ingewijd worden door oudere homo’s.

Nog een voorbeeld van dit zich opportunistisch toe-eigenen van de homocultuur door MARTIJN is de homojongeren boot. Terwijl die jongen gewoon op zoek was naar homo leeftijdsgenoten, zag de MARTIJN parochie het vooral als een kans om zich op de jongere medemens te verlekkeren. Echt tekenend voor de ranzigheid van de MARTIJN kinderverkrachtersvereniging.

» Posted By nee@niet.grom On February 24, 2008 @ 21:15

“Mocht je echt nog een reactie van me willen dan kan je mailen”

Oh nee, ik ga niet in het prive debatteren, ik ga je openlijk bekritiseren hier op het forum zodat iedereen kennis kan nemen van de predikers van de MARTIJNse kerk van kinderverkrachters.

“de homobeweging is begonnen als pederatie beweging.”

Opportunistische geschiedvervalsing. Verzetsheld, kunstenaar en homo Willem Arondeus (1894-1943) kwam al rond 1914 openlijk voor zijn homoseksualiteit uit, en hij was geen pedo. Maar ja, Martijn&Co hebben het te druk met kinderverkrachters de lucht in prijzen om eens echt in de geschiedenis van de homobeweging te verdiepen.

Ik merk trouwens op dat je het woord de hele tijd als pederatie spelt. De juiste spelling is pederaStie. Grappig dat iemand als hij een site met de naam Seksencyclopedie runt, terwijl je dit woord niet eens kunt spellen.

“Alsof veel pedofielen kinderverkrachters zijn.”

Dat zijn ze inderdaad, allemaal. Ik gebruik zelf de term pedofiel of pederast eigenlijk nooit, ik noem gewoon een kat een kat en een hond een hond. Kinderverkrachters dus.

“Ga Goebbels pijpen. Jullie soort – ook even generaliseren – werd vroeger op de brandstapel levend verbrand.”

Ja hoor, alsof het door JULLIE inspanningen komt dat jonge homo’s zich nu wat vrijer mogen bewegen. Niet dus. Ga niet alle eer voor jezelf opeisen. Ga dat boek van Danzig maar eens lezen over Willem Arondeus. Geschiedvervalsing plegen om vervolgens zelf met andermans eer weg te lopen, tuh tuh.

“Alle leugens die men op homo’s van toepassing vond zijn nu allemaal overgegaan op de pedo.”

Alle leugens die men op feministen van toepassing vond werden eveneens overgedaan op de homo’s maar daar hoor ik je niet over, want behalve kinderverkrachters zijn jullie ook vrouwenhaters. Wat de hel doe je überhaupt op dit blog?

“[Ja want als je het met een ouder iemand doet lig je er buiten.]”

Wat ga je me nu vertellen, dat neuken met een 60jarige de nieuwe seksuele cutting edge is? Ga zelf het bejaardenhuis af, doe je nog iets nuttigs.

“[En hou oud waren ze? Pubertjes van 30?”

Nee hoor, de een was toen 14 en de ander 15.

“En als je als kind mee gaat boodschappen doen met ene volwassene. Ook hier geldt een leeftijdsverschil.”

Wat heeft boodschappen-doen met seks te maken? Oh, maar natuurlijk, jij moet kinderhoertjes betalen (of eigenlijk: hun pimp betalen) om ze te kunnen verkrachten, dus voor jou is seks gelijk aan boodschappen doen. Natuurlijk. Jouw vals kinderhoerenlopers-“geweten” ontpopt zich in deze uitspraak.

“We zijn nog altijd in dit land compleet seksgestoord”

En daarom moeten jonge homo’s vooral luisteren naar de MARTIJN preek, terwijl ze uitgescholden worden voor “nazis” en “jongeren van vandaag de dag zijn fascisten” en “Goebbels pijpers” als ze weigeren zich te laten misbruiken door een ouder persoon. (Trouwens, Henk hier op het forum gaat je zo meteen vertellen: “Die jongeren van tegenwoordig weten niet eens wie Goebbels is!”)

“zie GeenStijl, zie FOK”

Ik lees die sites niet. Maar van wat ik over ze weet, klink je zelf alsof je dagelijks op Geenstijl post/leest.

“bijna allemaal hersenloos en met collectieve meningen”

En dit is alweer de MARTIJN preek dat het modieus, uniek, vangardistisch, hip en de seksuele cutting edge is om je te laten misbruiken door een ouder persoon. Werk je bij een reclame-bureau?

“De tegenstand op ‘ketters denken’ is dan ook groot vandaag de dag.”

Als er iets “Ketters denken” is, dan is het feit dat deze maatschappij de werkelijke kern van kinderverkrachting ontkent: dat het voornamelijk om incest gaat. De MARTIJN parochie verdedigt ouders die hun eigen kinderen verkrachten.

“De meeste homo’s zijn pure homohaters. Allemaal zelfhaat. Geldt zeker voor de ‘doe maar gewoon’-homojongeren.”

En juist doordat jullie menen dat alle homo’s “omkomen van de zelfhaat” proberen jullie de homo-scene te infiltreren en daarbinnen te rekruteren. De reden waarom jullie het op homo’s gemunt hebben, is precies dezelfde reden waarom jullie het op kinderen gemunt hebben: jullie zijn op zoek naar eenzame/geisoleerde, “afhankelijke” (geen controle over het eigen leven/lot), emotioneel infantiele mensen die naar seksuele bevestiging snakken. Vervolgens doen jullie samenzweerderig, en isoleren jullie ze door te pretenderen alsof MARTIJN en MARTIJN alleen de sleutel tot de seksuele bevrijding heeft. Zo isoleren jullie deze mensen van de rest van de maatschappij. Jullie zeggen: De rest van de maatschappij, daar moet je vooral niet naar luisteren, want die zijn allemaal onderdrukt, nazis, feministen, fascisten, “socialistische overheid” etc. (je begint trouwens zelf als geenstijl te klinken). Kun je me trouwens vertellen waarom jullie je niet wat openlijker op de Katholieken richten? Die zijn volgens mij heel wat vatbaarder voor jullie zieke gedachtengoed.

“Jullie maken seksualitiet te beladen.”

Verkrachting zie ik persoonlijk niet als een vorm van “seksualiteit”, maar als een vorm van geweld, “seksuele geweldpleging”, oftewel geweld met een seksuele lading. Verkrachting zelf is geen seks. Zo bezien is seksueel geweld inderdaad en volkomen terrecht een “beladen” onderwerp, zoals alle geweld een beladen onderwerp is en moet zijn.

“‘Zelf ontdekken’ betekent bij jullie niets anders dan doe wat de maatschappij goed vindt.”

En alweer, dit is de MARTIJN preek dat het avant-gardistisch en hip is om vooral niet te doen “wat de maatschappij verwacht”. De maatschappij verwacht trouwens ook niet dat homojongeren het met elkaar doen (zie Job Cohen versus de jongerenboot van afgelopen jaar).

“Elke mening is welkom op hun site”

Ja hoor, tuurlijk, laat me EEN stuk zien op de MARTIJN site waarin iemand aan het woord komt die verkracht is. Laat me EEN stuk zien van iemand die zich achteraf misbruikt voelt. Trouwens, wie de hel post iets op een site waar je uitgemaakt wordt voor “nazi”, “Goebbelspijper” etc, als je zegt dat je je niet wilt laten misbruiken door een ouwe zak die te zelf te kinderachtig (lees: labiel) is voor zijn leeftijdsgenoten?

Hier is wat een van de vrienden zei (geparafraseerd, ik heb zijn toestemming om dit hier te posten):

“Als hij (de oudere man) zei ‘doe het zo’, dan deed ik het maar, maar eigenlijk wilde ik iets anders doen. Hij wist precies wat hij van me wilde, en dacht ook precies te weten wat ik zou willen.” en: “hij wilde niet praten tijdens de seks, want hij dat dat hem van zijn concentratie haalde. Ik durfde dus nooit iets terug te zeggen.”

Kortom, die oudere man maakte misbruik van de jongere homo omdat hij geen seks-partners wilde hebben met persoonlijke noden en wensen waar hij zich aan zou moeten aanpassen. Een infantiele seksualiteit dus, die geen rekening wil houden met de wensen van de andere partij. Hij wilde een onbeschreven blad om zich op uit te leven. En doordat hij de oudere is, denk hij tevens (heel arrogant en betweterig) de jongere persoon te kunnen/mogen sturen, waardoor de jongere (letterlijk) geen kant uit kan en geen ademruimte krijgt om zich seksueel te ontplooien. Is dit volgens jou het voorbeeld van een “bevrijde” seksualiteit? Dit soort verhalen zie je niet terug op MARTIJN.

“Van mij mag iedereen zeggen wat ie te zeggen heeft.”

Persoonlijk vind ik geschiedvervalsing hier niet onder vallen. Leugens vertellen onder het mom van “vrijheid van meningsuiting”, schaam je diep!

“En in de VS NAMBLA (Amerikaanse pedo-organisatie. Alleen zij komen op voor jongeren en niet dat ILGA-tuig.”

Ik woon in Nederland, gelukkig niet in de VS, en hoewel ik kennis neem van (grotendeels zorgelijke) ontwikkelingen daar spiegel ik me absoluut niet aan de Amerikanen. Jij had het toch net over zelf-definiering? Waarom kijk je dan zelf zo op naar die Amerikanen?

“Wij zijn voor de aantoonbare waarheid.”

Zeggen de geschiedvervalsers.

“The war on sex”

Er is geen “war on sex”. Als je dit gelooft, kruip dan vooral weg in je fox-hole, voor altijd!

“Zelfs seksspelletjes onderling is al erg tegenwoordig.”

Ik heb geen probleem met kinderen die *met elkaar* van alles uitproberen, dat hoort erbij, maar ik ga wel de volgende vraag stellen: waarom vervelen kids zich kennelijk zo erg op school dat ze helemaal niets anders kunnen bedenken om te doen dan met elkaar gaan “neuken”? Ik heb zelf ook wat geexperimenteerd met vriendjes (nooit op het schoolplein, dat vind ik echt extreem en blijken van geen opvoeding), maar ik weet nu dat ik het alleen gedaan heb omdat ik me strontvervelende. Het was gewoon super-saai en er viel niets anders met ze te doen. Sindsdien heb ik interessante mensen leren kennen waar ik me niet bij hoef te vervelen (om vervolgens naar seks te grijpen als ready-made tijdverdrijf).

“Ik krijg nooit 1 millimeter gelijk omdat ik verketterd wordt en iedereen die mij deels gelijk zou geven idem dito”

Jij krijgt nooit gelijk omdat je aan geschiedvervalsing doet en vervolgens je criticasters uitschelt voor “nazis” en “Goebbelspijpers”.

“Val best mee ondanks grove taal, wel gemeend overigens :)”

Wat, loop je nou met me te flirten, ofzo? *knijpt neus dicht*

» Posted By nee@niet.grom On February 22, 2008 @ 21:15

Martijn,

Als homoman zijnde ken ik jou en je MARTIJN kornuiten al te goed, aangezien jullie de homoscene al geinfiltreerd hadden toen ik nog in luiers liep (en toen gelukkig nooit verkracht ben door een volwassene als jullie).

Het volgende dat ik ga zeggen moet me echt van het hart, want ik ben het goed zat hoe jullie de homo-scene proberen te hersenspoelen met jullie zieke pro-pedo propaganda (en nu ook weer op dit forum), en, erger nog, denken te kunnen spreken voor homo’s die ervaringen hebben met oudere mannen, alsof het allemaal koek-en-ei was, allemaal ZOGENAAMD ter bevordering van de seksuele bevrijding. En ga ons geen feminazis noemen, ik ken homo’s die zeker geen feminazis(?) of antipr0n zijn, maar jullie pedo-preek ook meer dan zat zijn!

Het moet nou echt eens een keer afgelopen zijn met de “Teorama”-mythe (die nog steeds de rondte doet in homo kringen, dankzij de inspanningen van Martijn&Co), over de “perfect stranger” in de vorm van een oudere homo-man, die dan de jongere “aspirant” homo als het ware “inleidt” en daarmee seksueel bevrijdt. Deze pedofiele idylle heeft niets te maken met de verhalen van homomannen zelf. Pedofilie is zeker geen “stage-plaats” voor de jonge homoman!

Ik heb 2 vrienden die zoiets hebben meegemaakt (hun eerste ervaring was met een veel oudere homo terwijl ze zelf nog jong waren), en allebei zeggen ze nu dat ze het liever met een leeftijdsgenoot hadden willen doen. (Dit was midden jaren 1990, toen mensen voor het eerst op grote schaal het net gingen gebruiken voor dates).

Deze vrienden zeggen dat de ongelijkheid, die niet alleen leeftijdgerelateerd is maar ook fysiek (het is weliswaar spannend maar vooral erg ENG om, bij gebrek aan iemand anders, met een fysiek groter/ouder iemand te moeten vrijen), dit knaagt aan ze tot op de dag van vandaag.

Hierover wordt niet gesproken in de pro-pedo MARTIJN-kringen maar wel onder (jonge) homo-mannen onderling, dat kan ik je verzekeren. Ook denk ik dat mijn generatie – in tegenstelling tot de oudere homo’s van vroeger die zich flink/mij-deert-niets/neuken-niet-zeuren willen voordoen – wat vrijer over negatieve seks ervaringen kan praten dan oudere homo’s (dat is mijn idee, tenminste). Ik denk dat hier iets soortgelijks aan de hand is als wat Karin Spaink schreef in de Criminal Ladies essay: oudere homo’s durven niet over de negatieve ervaringen te praten en houden vast aan de Teorama-mythe omdat ze bang zijn dat eerlijk spreken over hun eigen ervaringen voor de hele scene negatief zal uitpakken.

Een van mijn vrienden vertelde mij ook dat hij het idee had dat hij door die oudere man een bepaalde kant op werd geduwd. Hij bedoeld niet “het is zijn schuld dat ik homo ben” (hij wist al dat hij homo was en snakte daarom juist naar seks), maar hij werd een kant op geduwd qua “seksuele techniek”, om het zo uit te drukken. De oudere persoon “dirigeerde” de seks, en hij, de jongere, speelde enkel een rol in zijn “script”. Achteraf zegt mijn vriend dat hij liever alles zelf had willen ontdekken, in plaats van andermans script tot leven te brengen als een sekspop/prop. Beide vrienden voelen zich achteraf letterlijk en figuurlijk beetgenomen door de oudere man die misbruik maakte van hun snakken naar seksuele bevestiging.

Maar hoor je hier ooit iets over in de MARTIJN parochie? Natuurlijk niet. Mensen, trap er niet in! MARTIJN is zeker geen spreekbuis van homo’s die ervaringen hebben met oudere mannen! Als we seksuele vrijheid willen nastreven, laat dan homo-mannen zelf praten over hun ervaringen, en vooral niet via de pedo-propaganda machine van MARTIJN.

» Posted By nee@niet.grom On February 20, 2008 @ 21:14

Kinderporno: niet bestrijden, maar verstoppen

Citaat: “Wie een UPC-verbinding heeft en een dergelijke site wil bezoeken, krijgt een omineuze waarschuwing op zijn scherm: “STOP. Uw browser heeft geprobeerd een pagina te benaderen die wordt gebruikt voor de verspreiding van bestanden waarop seksueel misbruik van kinderen is afgebeeld. Dit is strafbaar gesteld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.”

Dit is echt gelul, van UPC bedoel ik. Ik heb vrienden die een UPC abon hebben, en die kunnen talloze pedo-plaatjes downloaden via de usenet in der alt.binary.erotica groepen. Hoe zit het met zulke USENET pr0n? UPC doet niets om die pedo-pr0n tegen te houden.

“terwijl de inzet natuurlijk zou moeten zijn om de makers ervan op te pakken.”

En dat zijn vaak de ouders zelf, die hun eigen kinderen prostitueren/fotograferen. Maar ja, probeer dat (de meeste pr0n is incest, misbruik BINNEN het gezin zelf, ouders die hun eigen kinderen verkrachten) duidelijk te maken aan de Xstenhonden die nog steeds denken dat “de familie de hoeksteen van de maatschappij” is. Die gaat natuurlijk nooit toegeven dat je beter een paar vaders/ooms/opa’s/broers in de bak kun gooien om te voorkomen dat (hun eigen) kinderen verkracht worden, of dat die incestplegers daar zelf foto’s van (laten) maken.

» Posted By nee@niet.grom On February 20, 2008 @ 17:15

*bloos*

Ik vind dat je deze prijs alleen al verdiend hebt om het volgende citaat (een van je beste ooit):

“Sinds een paar maanden heb ik een vriendin. Ik geneer me absoluut niet om dat tegen wie dan ook te zeggen, en als het te pas komt doe ik dat ook. Maar de enige drie mensen op mijn werk bij wie ik ineens schuw word – nee erger: argwanend – om het te vertellen, zijn de drie homoseksuele mannen bij een van mijn opdrachtgevers. Omdat ik vermoed te weten hoe ze zullen reageren, en ik geen zin heb in een hartelijk ‘Dat had ik altijd al gedacht!’ of: ‘Welkom in de familie!’

Mijn bezwaar is dat ik het kennelijk eerst met een dame moet doen om effectief als lid van de familie erkend te worden. Waarom tellen mijn politieke en sociale inspanningen voor de goede zaak eigenlijk minder dan de vraag naar de sekse van degene wie ik in het weekend in slaap val? Tel ik werkelijk minder mee als mijn enige bedpartner mijn kat zou zijn, of een man? Zou het zelfs niet meer winst zijn als ik in mijn liefdesleven een doorgewinterd heteroseksueel zou zijn, en politiek toch buitengewoon homoseksueel betrokken? Waarom zien we eigenlijk überhaupt een tegenstelling tussen die twee dingen? Waarom moet ik eigenlijk in een familie? En waarom zou ik het etiket ‘lesbisch’ wél accepteren als ik het etiket ‘heteroseksueel’ zowat mijn hele seksuele leven heb verworpen?”

http://www.spaink.net/varia/lnbi_op_de_wip.html

AMEN! Dit is mijn boodschap alle hetero’s die homo’s een warm hart willen toedragen, maar zich er een beetje raar bij voelen omdat ze zelf niet homo zijn. Mensen, je inzet telt zeker NIET minder mee als me met een kat slaapt (somige lovers zijn zulke beren/otters, daar is een kat niets bij)!

» Posted By nee@niet.grom On February 15, 2008 @ 16:23

De stuiptrekkingen van een industrie

MySpace is HELEMAAL GEEN onafhankelijk distributiekanaal a la Limewire maar is het commerciele eigendom van “the world’s largest media conglomerate company”, News Corp van Rupert Murdoch. Dat men het gebruik van MySpace doet voorkomen als een onafhankelijk kanaal geeft blijkt van dat zelfs zij zich verkijken op de schijnbare onzichtbaarheid van media conglomeration.

Voorbeeld: vrienden van mij gebruiken hun MySpace account voornamelijk als reclame-uithangbord: ze hebben weliswaar gratis mp3tjes van hun cd, maar bieden tevens de cd zelf te koop via hetzelfde MySpace account.

Vervolgens: de vanity labels van mensen zoals Reznor en Madonna. De meeste van zulke ZOGENAAMD onafhankelijke labeltjes (die artiesten zelf runnen en zelfgekozen acts produceren) zijn voor de distributie nog steeds afhankelijk van de mainstream distributiekanalen zoals WEA of de Alternative Distribution Alliance (doe maar een Wikipedia search). Platenmaatschappijen zullen verdwijnen als platenmaatschappijen, maar zullen zich op hun distributie-functie concetreren. Moses Avalon zegt in zijn boek dat de vanity-labels boutique achtige fronts zullen worden van gecentraliseerde distributiemagnaten. Verkijk je dus vooral niet op artiesten die hun eigen label zeggen te runnen!!! Wie nog steeds (wereldwijd) cds wil verkopen zal nog steeds afhankelijk van de distributeurs.

Dat er met touren (lees: merchandise-sales, lees: sponsoring) meer geld te verdienen valt dan met platenverkoop is al bekend sinds de tijd van de LP (zie het boek Hit Men) en heeft dus niets met de opkomst van mp3tjes en P2P/shareware te maken.

Als de opkomst van een nieuw technisch formaat de doorslaggevende factor is, waarom is iedereen die ik ken overgestapt op DVDs in plaats van gratis ge-DivXde versies downloaden van USENET of torrents? Waarom blijven mensen XBoxen kopen als ze ook gewoon gekraakte geconverteerde PC versies van hetzelfde spel kunnen dlen van het net?

» Posted By nee@niet.grom On February 11, 2008 @ 15:52

Rumoer rond Scientology

“Een DDOS heeft natuurlijk helemaal niets met democratie te maken.” Ik weet allang wat een DDoS is (het heeft niets met mob rule te maken) en ik weet allang wat de def van democratie is. Ik gebruikte het woord niet letterlijk maar in spreekwoordelijke zin, “direct/snel”, “ongemedieerd” “gebruikersgericht”, geen dure advocaten nodig.

Tien jaar wachten op een gelijk bij de rechter dat je alleen dankzij dure advocaten hebt weten te behalen, terwijl je in de tussen tijd, 10 jaar lang dus, op allerlei wijze door $sci-gie gestalked wordt, een sekte dat zelfs het OM weet in te zetten om een onaangekondigde huisdoorzoeking uit te voeren (zoals in Karins geval)… heeft dit alles volgens jou wel met democratie te maken?

“het is een beetje jammer dat ol’ skool als ineffectief beschouwt wordt en dat er iemand is die het ene misdrijf met het andere denkt op te kunnen lossen. (2 wrong do NOT make a right)… ” Nogmaals: heiligen de nutteloze/ineffectieve middelen het NIET behalen van je doel? Als je middelen ineffectief zijn, dan wordt het misschien eens tijd voor nieuwe middelen.

Als ik over een brug loop, wil ik aan de overkant komen, punt uit, en ik wil niet dat de brug onder mijn voeten in elkaar stort met de wetenschap: “Ik ga nu mijn ondergang tegemoet, maar ach, ze hadden het vast goed bedoeld met die brug.”. Als een middel burgerbraaf/bij-de-wet is maar verder totaal ineffectief is dan wordt het tijd voor een ander wat minder burgerbraaf middel.

» Posted By nee@niet.grom On February 08, 2008 @ 09:59

Voor de duidelijkheid: ik ben niet Anon, ik post hier altijd onder mijn eigen alias. Anon is dus iemand anders, niet ik, en in tegenstelling tot Anon, heb ik niet gezegd dat het feit dat de DDoS “veel aandacht kreeg in de pers” de reden is dat ik het persoonlijk goedkeur.

Ikzelf keur de actie goed omdat een DDoS iets is waarvoor je geen dure advocaten alsook zeeen van tijd nodig voor hebt. Een DDoS is gewoon democratischer dan naar de rechter stappen en 10 jaar wachten op je gelijk.

En “het doel heiligt de middelen niet” zou je eveneens kunnen toepassen op het dure stroperige rechtsproces hier te lande. Wat is het doel/effect van een rechtsproces dat alleen de rijkeren kunnen betalen (om ervan gebruik te mogen maken), en dat ook nog eens 10 jaar erover doet om met een uitspraak te komen in de trant van: “ja, deze site mag inderdaad online staan”? Dan maar een DDoS.

» Posted By nee@niet.grom On February 04, 2008 @ 09:58

“dom: als je verwijt is dat CoS critici de mond snoert, moet je CoS zelf vooral niet het woord ontnemen.” Karin, dat is niet dom, dat is hoe onze generatie dat aanpakt. Jullie oude methodes van “alles rustig uitleggen voor de rechter” zijn duur, gedateerd en resultaatloos. Als het had geholpen waren we allang van $ci3ntolog! censuur op het internet af. Tijd om hardere middelen in te zetten. De urgentie van de actie zou eveneens een aanwijzing kunnen zijn dat het om ex-leden gaat: zij weten immers allang dat gelul geen zin heeft (en dat een DDoS goedkoper en effectiever is voor wie geen geld/tijd heeft voor rechtzaken).

“Voor wie ook wil gaan: bedenk dat Scientologen bij demonstraties wat raar gaan doen. Tegen je schreeuwen. Raar dichtbij je gaan staan. Foto’s van je maken. ” voor wie ooit meegedaan heeft aan een demostratie, dit is hoe de pigs in Amsterdam zich standaard gedragen, dus what’s new here? Oh, $cient0l0g! immiteert hier zelf de methodes die we gewend zijn van de NL politiestaat, natuurlijk.

Als die secte-leden tegen je gaan schreeuwen (goh wat erg zeg! ik heb wel eens ergere dingen gezien/meegemaakt!), dan neem je gewoon een luide megafoon mee en verras je ze door nog harder terug te schreeuwen!

» Posted By nee@niet.grom On February 03, 2008 @ 09:57

Data delen, data vasthouden

“Een dergelijke discussie voeren terwijl mensenlevens op korte of middellange termijn afhankelijk zijn van de voortgang van het onderzoek, dat klinkt dan ook weer zo zwaar.”

Nogmaals, waarom wordt de schuld voor al die mensenlevens *eenzijdig* afgeschoven op de wetenschapper alleen, en niet op bijv de Universiteit (die capituleert onder overheidsterugtreding), de overheid (die de wetenschappers niet stimuleert om hun data te delen), of zelfs de commerciele geldschieters (die de wetenschappers in een financiele wurggreep hebben en ze feitelijk dwingen om data niet te delen)? Waarom is uitgerekend de wetenschapper (de zwakste schakel in de keten, in de geglobaliseerde academische wereld is het “voor jou tien andere import-academici, dus niet moeilijk doen”) degene die voor lijkenpikker mag spelen?

Trouwens – en dit is een vraag die ik hier eerder heb gesteld, en geen antwoord op heb gekregen – waarom gaat men ervan uit dat wetenschappers ethische/voorbeeldige mensen moeten of horen te zijn, die overal en altijd onzelfzuchtig kiezen om mensenlevens te redden ipv hard-kapitalistisch geld te verdienen, zoals de rest van de elite waar ook wetenschappers toe (willen) behoren? Het moet nou eens een keertje afgelopen zijn met de mythe van de ethisch – superieure wetenschapper. Het is een ideaaltype dat geen betrekking heeft op de wetenschap zoals die is of überhaupt ooit is geweest. Wetenschappers zijn geen lieverdjes.

Die zogenaamd “ethische” wetenschappers hebben de atoombom uitgevonden en ontwikkeld (en verkocht), wetenschappers hebben Agent Orange uitgevonden en ontwikkeld (en verkocht), wetenschappers hebben cluster-bombs uitgevonden en ontwikkeld (en verkocht)… denk je dat het met zo’n “kerfstok” nog steeds zin heeft om wetenschappers op hun (zogenaamd superieur/voorbeeldig) ethisch geweten aan te spreken? De geschiedenis bewijst dat ze er geen hebben. “De wetenschap” is gewoon een veelheid aan min-of-meer commerciele ondernemingen. Dit is de kapitalistisch-commerciele wetenschap, en die gaat inderdaad over lijken. Ik haat dit, maar ik kan er niets aan doen (en zij die het mijns inziens wel kunnen doen het niet, en ik heb sowieso geen zeggenschap of invloed over ze). Geen enkele wetenschapper kan hier iets aan doen, dus is het onzin om wetenschappers schuld aan te praten.

Onder zulke omstandigheden kost ethiek geld, net zoals alles geld kost. Als je zich-ethisch -gedragende wetenschappers wilt hebben, die al hun kostbare gegevens gul delen met iedereen, moet je (als overheid, als geldschieter) ze maar geld geven om zich ethisch te gedragen (positieve stimulans heet dat). Dat, of het kapitalisme afschaffen (veel succes!)

Het wordt gewoon een dom potje moddergooien tussen elite Universiteiten (die het zich kunnen veroorloven om data te delen) en armere/afhankelijke Universiteiten (die dat niet kunnen). Overheid is de lachende derde terwijl die zich terugtrekt.

» Posted By nee@niet.grom On January 24, 2008 @ 09:28

«« Back To Stats Page