Statistiek

Comments Posted By eGast

Displaying 31 To 47 Of 47 Comments

Pink Ribbon in cijfers

Een vraag aan Pink Ribbon.

jv 2010:
“4.2 Psychosociale zorg

Dankzij donaties van die wij van Sanoma Media, KWF Kankerbestrijding, KPN en Samsung, Henkel en Leontien Foundation hebben ontvangen, konden wij in 2010 de volgende psychosociale zorg projecten financieren:
…”

Van KWF Kankerbestrijding? Betekent dit dat er KWF-gelden gegaan zijn naar psychosociale zorg? Het zou toch naar w.o. gaan? (Daar heeft de WAR dus niet over geadviseerd, maar die commissie zonder naam. Heeft het te maken met post #75 hierboven?).

» Posted By eGast On November 25, 2011 @ 08:53

Pink Ribbon, jaarverslag 2009: “Stichting Pink Ribbon
onderschrijft de principes van het CBF [Centraal Bureau Fondsenwerving]:
* De functie toezicht houden is duidelijk gescheiden van de functie besturen/uitvoeren.”

jv2010: “Zowel de directeur als de Raad van Toezicht waken voor een verstrengeling van belangen tussen de stichting en directeur, de medewerkers en/of leden van de Raad van Toezicht.”

jv 2010: in RvT: “Geesje Hamming
jv 2010: “Voor [financiering van] psychosociale projecten wordt advies verkregen van: […] Drs Geesje Hamming”. Dit is dus de commissie die adviseert over de subsidies psychosociale zorg en voorlichting (in 2010: 2 mln).

jv 2010: in RvT: “Elsken van der Wall
BOOG=Borstkanker Onderzoek Groep, werkgroep (neo)adjuvant: prof.dr. E. van der Wall (UMCU).

Wat is BOOG en BOOG Study Center B.V.: “De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is de onderzoeksgroep in Nederland die zich ten doel stelt al het klinisch onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren”. “De BOOG werkt samen met een elftal farmaceutische bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoer van klinisch vergelijkend borstkankeronderzoek”. Het bedrijf werkt dus samen met farmaceutische bedrijven, en is onafhankelijk van UMCs. Oftewel, een winkeltje naast de universiteit waar professoren kunnen cashen door voor farmacie te werken.

Deze nevenfunctie van Van der Wall is niet vermeld in het RvT -overzicht.

Van der Wall is lid van de WAR, en adviseert dus de RvT over aanvragen w.o.
Deze nevenfunctie (bij PR) is niet genoemd in het overzicht RvT.

Andere BOOG-verbanden (in personen, niet per se financieringen):
Voorzitter van de BOOG-werkgroep met Van der Wall is dr. S.C. Linn.
jv 2009: “S. Linn (Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis) heeft een bedrag ontvangen van € 490.000 voor haar onderzoek “Hormonale behandeling op maat””
rv 2010: “Dr. J.Ph. van den Tol heeft als study-manager van Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) te Amsterdam € 156.050 ontvangen voor haar onderzoek naar “Borstkanker bij mannen””. J.Ph. van den Tol is rechtstreeks in dienst van de B.V., dus niet bij een universiteit.
Prof dr. P.J. van Diest (UMCU) zit de BOOG-werkgroep Biomarkers voor.
jv 2009: “P. van Diest (UMC Utrecht) heeft voor zijn onderzoek naar een nieuwe screeningmethode een bedrag ontvangen van € 490.000”
jv 2010: “Prof dr. P.J. van Diest, hoofd van de afdeling Pathologie van het UMCU heeft € 100.000 ontvangen voor zijn onderzoek naar “Het opsporen van erfelijke borstkanker door middel van weefsel biomarkers”.”

Over deze aanvragen heeft Van der Wall dus in de WAR geadviseerd en in de RvT besloten. Omdat PR geen eigen geld heeft gegeven aan w.o., zijn alle bedragen geoormerkt binnengekomen (van KWF of ASH).
Link: http://www.boogstudycenter.nl/bestuur-en-werkgroepen/boog-bestuur/leden-71.html

» Posted By eGast On November 24, 2011 @ 23:21

@stephen #124: Weet je zeker dat je niet voor Pink Ribbon werkt? Beetje trollen en spinnen?

“het informeren over hoe het geld wordt uitgegeven …”? Nee, niet afleiden naar “hoe”. Gewoon blijven bij “wat”. Karin Spaink stelt op deze pagina dat geld niet wordt uitgegeven, het wordt uitgegeven onder een verkeerde noemer (psychosociale zorgprojecten heten sinds kort ook “wetenschappelijk onderzoek”), en dat het niet wordt uitgegeven volgens eigen wervingsargumenten (namelijk w.o., zie ook Nieuwsuur rapportage).

“Pink Ribbon campagne Nederland heel veel bewuster geworden van de gevaren en preventie van borstkanker”. Maar daar gaat deze post van Karin niet over, de post gaat over het geld. En wat dan met die bewustwording? Al in Nieuwsuur kwam langs: Roze Stofzuigen is goed tegen borstkanker, en Désirée Hairwassers die zei: daar zit je niet op te wachten als je kaal en ziek bent van de chemokuur.

“Ik hoop dat … uitleggen” – Om uitleg vroegen Karin en anderen al eerder, en we wachten nog steeds. Wat is je punt? Alle kritiek en feiten trek je in twijfel en meer ook niet (niet weerleggen, niet onderbouwen, niks), en je noemt precies de punten die de PR-PR ook noemt (de hele strategie eigenlijk). Spinnen doe je zo.

Tot slot: “Nieuwsuur … eenzijdig”, “journalisten … schandaal … hype” maar je wijst niets aan, niets. Dat verraadt jou als troll.

» Posted By eGast On November 22, 2011 @ 11:03

@Wilmamazone #118: je hebt gelijk, en mijn reaktie gaat daar niet precies over. Ik had me niet hoeven herhalen.

Het voorstel van Karin is eenvoudig en prima, en Elisabeth noemt speciaal “afdeling onderzoek naar borstkanker”.

» Posted By eGast On November 22, 2011 @ 00:03

@Elisabeth 114, @Wilmamazone 115: NKI/AVL kreeg al geld in 2010/11.

– Prof. dr. F.E. van Leeuwen NKI/AvL: € 141.000
– Dr. ir. M.A. Rookes, NKI/AvL: € 100.000 voor het opzetten van een website.
Beide donaties vallen onder “Psychosociale zorg”, dus niet “Wetenschappelijk onderzoek”.

Zie post #75. Prof van Leeuwen zit ook in de WAR om wetenschappelijke projecten te beoordelen (resultaat 2010: nul uitkering). Niet alleen is dit wetenschappelijk slecht (zonder kritische blik is je plan waardeloos in de wetenschap, èn je doet niet mee met de grotere, samenhangende internationale onderzoeksprogramma’s), maar blijkbaar wíl Pink Ribbon het ook niet (want nul eigen besteding).

» Posted By eGast On November 21, 2011 @ 23:35

Aanvulling op mijn post #109.
De internationale koepelorganisatie: http://www.pinkribbon.org

– De 45 organisaties met sitenaam pinkribbon-dot- (websites, landen of organisaties) staan in menu About | Contact.
– Ontbrekend in de lijst: .nl en ook .be (Belgie) en .lu (Luxemburg)
– Onder menu Support | Organisations staat “other European countries”. Bij Benelux staat: “We will inform you on the newest developments in the Benelux very soon.” Hier speelt dus wat.
– Het lijkt alsof de Stichting Pink Ribbon [NL] ook het logo heeft ingepikt (merkenrechtelijk bezit) voor de hele Benelux.
– En ziet, de Belgische shop-website is pinkribbon-magazine dot be van uitgever Sanoma Magazines Belgium N.V. / S.A.. De site is tweetalig, dus de Walen en Luxemburgers hoeven niet zonder roze stofzuiger te zitten.
– By the way, ik kan het Magazine nu niet online bestellen, de site loopt vast. Ik wou even de NL-prijs checken. In Belgie worden er 350.000 gratis exemplaren verspreid.

» Posted By eGast On November 21, 2011 @ 17:38

Ahum, kuch. Gaat u even zitten.

Hier de site van pinkribbon dot org, van de internationale organisatie Pink Ribbon Inc., die in NY zit.

– ze schrijven (pagina Organization): “Our Donations:
A guaranteed minimum of 90% of all revenue (donations and merchandize) made by Pink Ribbon Inc. is labelled for international accredited breast cancer research. ” (dus er staat: “breast cancer research”, en “international accredited”, dwz niet geregeld door het Nederlandse vriendinnennetwerk onder elkaar).

– Waarom staat NL niet tussen de andere 30 of 40 landen hier? “Stichting PR has used all legal means to successfully ban Pink Ribbon International from the Netherlands, based on a 2003 trademark registration.” (Jaarverslag NL 2010/11: “Mevrouw [Lokke] Moerel is partner van de advocaten maatschap de Brauw, Blackstone Westbroek, het kantoor dat de stichting bijstond in juridische procedures. Nu de stichting in deze procedures en andere juridische zaken door een ander kantoor wordt bijgestaan is het gevaar van conflicterende belangen van mevrouw Moerel en de stichting opgeheven en maakt zij opnieuw [sic] deel uit van de
Raad van Toezicht.” Die juridische procedures gingen blijkbaar over het beeldrecht van het roze lintje. Als dank voor de uitkomst mag Moerel in de RvT. Moerel doet ook Rembrandt, het WNF, en WIPO, dat is de VN organisatie voor intellectueel eigendom zoals beeldmerken).

– ze schrijven: Stichting Pink Ribbon $ 27 million scam shocks Holland.

Link: http://www.pinkribbon.org/Newsarchive/20111116StichtingPinkRibbon27millionscam/tabid/1002/Default.aspx

» Posted By eGast On November 21, 2011 @ 16:52

@101, “Sanoma heeft wel een flinke duit in het zakje gedaan, ben benieuwd hoe ze er nu over denken”

Sanoma zal niet geschrokken zijn. Ze zaten er bij.
– Sandra Dol, van uitgever Sanoma Media B.V., zit in de Raad van Toezicht van Pink Ribbon.
– In 2007-2010 (de vier jaren van het Spaink-onderzoek) gaf Sanoma 3,9 mln euro. Dit is 3,9 van de 15,4 mln (niet geoormerkte) inkomsten = 25%. De totaaloplage van het blad was 439.000 exemplaren, dus afdracht is 8,80 euro per exemplaar.
– Het Sanoma-geld is o.a. uitgegeven and een website voor de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). 532.000,- euro voor een clubwebsite (ruim vijf ton dus). Dit zijn andere tonnen dan de 600.000,- euro voor BVN in 2010 (gaan ze Google opkopen?).

link Sanoma: http://www.pinkribbon.nl/_files-cms/File/20110510%20A4%20sanoma%20cheque-uitreiking%20met%20resultaat%202010.pdf.

» Posted By eGast On November 21, 2011 @ 15:07

Als aanvulling op mijn #87 (zie #75):

Prof. Dr. Floor van Leeuwen van het NKI-AVL zit in de WAR [voor w.o.], en kreeg via de parallelle commissie [voor psychosociale projecten etc.] 141.000 euro voor een project.

Van Leeuwen zit niet in de RvT (stap 3), dus besliste niet. Zit ook niet in de commissie die erover adviseerde (stap2), maar wel in de parallelle WAR (ook stap 2). Dus niet exact zelftoewijzing. Ze zat in de kamer ernaast, zeg maar.

Maar nu dit. De toewijzing aan Prof Dr. Van Leeuwen is gedaan voor een psychosociaal zorgproject, geheten “onderzoek naar voorlichting over en screening op mammacarcinoom bij
jonge vrouwen die met radiotherapie zijn behandeld voor Hodgkin lymfoom”. Het lijkt me dat “screening op mammacarcinoom” niet psychosociaal is, maar medisch, en dus thuishoort in het “wetenschappelijk onderzoek”, dus via de WAR (kan iemand dit bevestigen?).

Zou het kunnen, PR, dat dit onderzoek door een Prof. Dr. via de commissie naar “p.s. zorgprojecten” is geleid, en niet via de WAR naar “wetenschappelijk onderzoek”, om de dubbelrol van Van Leeuwen een beetje te camoufleren? Hoe ver zat ze van het advies en besluit af?

» Posted By eGast On November 21, 2011 @ 09:10

Boudewijn #85: nee, ik kon zo snel alleen de twee genoemde zelf-toekenningen vinden, samen 122.000 euro (zie #77, stap 1). Dit is niet veel in % (want 100%=inclusief geoormerkt ASH & KWF gelden). Maar voor het geheel geldt wel, stap 2 & 3: alle adviezen van de drie (in WAR of commissie) worden beoordeeld door de RvT (waarin diezelfde drie).

» Posted By eGast On November 20, 2011 @ 23:27

Hou me tegen!

Wie en wat bij een subsidieaanvraag?

Pink Ribbon: [verduidelijking 20 nov: de aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek zullen beoordeeld worden door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Stichting Pink Ribbon, die bestaat uit gekwalificeerde deskundigen uit verschillende disciplines. De aanvragen voor psychosociale zorgprojecten en voorlichtingsprojecten zullen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van psychosociale zorg. Zowel de WAR als de commissie psychosociale zorg zal vervolgens zijn advies uitbrengen aan de directeur en de Raad van Toezicht van Stichting Pink Ribbon. De directeur zal, na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht, het uiteindelijke besluit [nemen] tot al dan niet toekenning van (een deel van) de gevraagde projectgelden.] Dus: subsidieaanvrage -> beoordeling WAR of commissie, advies aan directeur en RvT -> RvT en directeur beslissen.
http://blog.pinkribbon.nl/2011/11/19/overzicht-bestedingen-stichting-pink-ribbon-van-het-geld-2006-2010/#more-220

Welnu, wie zitten her en der?
Jaarverslag 2010-2011.
Stap 1. Subsidieaanvragen (toegekend):
– Dr. M.B.E. Menke € 22.000 donatie KPN Samsung 2009
– Van Diest PJ, UMC Utrecht: “Prof dr. P.J. van Diest, hoofd van de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht
heeft € 100.000 ontvangen voor zijn onderzoek “Het opsporen van erfelijke borstkanker door middel van weefsel biomarkers”. co director of research program [en co-auteur van publicaties]: Prof. dr. E van der Wall.

Stap 2. in de WAR of de commissie [voor p.s. zorg]:
– Drs Geesje Hamming (commissie)
– Prof. dr. Elsken van der Wall (WAR)
– Dr. Marian Menke-Pluijmers (WAR)

Stap 3. In de RvT:
– Elsken van der Wall
– Marian Menke
– Geesje Hamming

Dus: deze mensen vragen subsidie aan (aanvraag), schrijven zelf het advies over die aanvraag (WAR of commissie), en beoordelen dan of de aanvraag gehonoreerd wordt (RvT).

Het enige vreemde is dat Hamming nog geen subsidie heeft gekregen.

» Posted By eGast On November 20, 2011 @ 17:13

Nog meer jaarverslag 2010-2011:
In de WAR:
– Dr. Marian Menke-Pluijmers, Chirurg, Erasmus MC lokatie Daniël Den Hoed
Subsidie psychosociale zorgprojecten:
– Dr. M.B.E. Menke € 22.000 donatie KPN Samsung 2009

» Posted By eGast On November 20, 2011 @ 16:37

Jaarverslag 2010-2011.
In de WAR:
– Prof. Dr. Floor van Leeuwen, Epidemioloog, NKI-AVL Amsterdam.
Toegekend eigen (PR) geld: 0,00.

Subsidie van PR, psychosociale zorgprojecten:
– Prof. dr. F.E. van Leeuwen € 141.000 donatie Sanoma 2009.

» Posted By eGast On November 20, 2011 @ 16:29

Karin, ik ga maar even door, half OT, over die posten “wetenschappelijk onderzoek”, als je het goed vindt.

PR schrijft: “verduidelijking 20 nov: de aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek zullen beoordeeld worden door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Stichting Pink Ribbon, die bestaat uit gekwalificeerde deskundigen uit verschillende disciplines”. Wie zit er in de WAR? In elk geval prof. dr. JCJM (Hanneke) de Haes van het AMC.

En wiens onderzoeken worden gesubsidieerd? Die van prof. dr. JCJM de Haes van het AMC. “Current research funding PinkRibbon”, zegt haar AMC pagina, en de PR-website noemt haar bij Leefgewoontenonderzoek: “Wat doet verandering van beweegpatroon met de kwaliteit van leven bij borstkankerpatiënten?” (uitkomst: advies de Roze Stofzuiger gebruiken!) Professor De Haes adviseert over haar eigen subsidieaanvraag.

Nog wat details:
– Laatste belangrijke publicatie van De Haes inzake borstkanker: 2003.
– PR spelt haar naam als “De Haas”, AMC als “De Haes”. Ze werken al vier jaar met elkaar.
– PR site, onderzoek “Erfelijkheidsonderzoek kort na de diagnose borstkanker: Psychosociale en medische gevolgen op de lange termijn” zegt onderaan: “Stichting Pink Ribbon financiert dit onderzoek naar aanleiding van een subsidieaanvraag in 2010.” Maar in 2010 was er geen toewijzingsronde (zie boven #70), en PR heeft uberhaupt nooit eigen geld aan w.o. gegeven. Idem voor het onderzoek “Betere beoordeling van voorstadia van borstkanker (DCIS) met ultra-hoogveld 7 Tesla MRI”. Rara hoe kan dit.

Link: JCMC de Haas, op site AMC:http://www.amc.nl/index.cfm?pid=9800&rm=person&medewerkerid=14&stylesheet=normal
Overige links op de PR website, o.a. via “Fondsenbesteding -> wetenschappelijk onderzoek”.

» Posted By eGast On November 20, 2011 @ 15:50

Aanvulling op mijzelf #70.

Elders op hun site, en pas vandaag 20 november “verduidelijkt”: de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) gaat over wetenschappelijke onderzoeken die als “w.o.” in de jaarverslagen staan. Lijkt me logisch tot zover, al is daar weinig of geen eigen geld naar toe gegaan. De projectvoorstellen in ps zorg [sic, “projecten” dus waar is het “w.o. ps zorg” hier gebleven?] “zullen worden beoordeeld [sic, niet zijn] door een commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van psychosociale zorg”.

Onduidelijk is of die commissie over de wetenschappelijke onderzoeken in ps zorg (de nieuwe uitgavepost) adviseert, het woord ‘projecten’ daarbij is verwarrend, niet “verduidelijkend”. PR zelf splitst uitgaven ps zorg juist op in “projecten” en “w.o. onderzoek” (die dus geen projecten zijn). In elk geval worden die voorstellen “w.o. ps zorg” niet beoordeeld door de wetenschappelijke WAR. Al 2,5 miljoen uitgeven aan w.o. zonder wetenschappelijke basis of toetsing?

Extra verwarring ontstaat doordat PR “verduidelijkt” dat er veel geld in de pijplijn zit. Maar dat verklaart nog steeds niet waarom er in 2010 geen toewijzingsronde w.o. is geweest.

» Posted By eGast On November 20, 2011 @ 14:37

Voor de luchtigheid hier, OT, een citaat uit Nieuwsuur. Over de Roze Stofzuiger zegt Stan de Klerk-Waller, PR:

“Als we kijken naar de stofzuiger, dat is een artikel waarbij onder andere huishoudelijk werk behoort tot de vorm van bewegen die kan bijdragen tot het verminderen van je kans op borstkanker”.

Ik denk dat ik begrijp wat Désirée Hairwassers in Nieuwsuur bedoelt.

» Posted By eGast On November 20, 2011 @ 14:04

Zelfs na hun reaktie is eht wel duidelijk.

Iets nieuws valt mij op: in 2010 hebben ze géén aanvraag- en toewijzingsronde gedaan. (ze schrijven zelf: “In 2008 heeft een financieringsronde plaatsgevonden en einde 2009 is er een aanvraag- en toewijzingsronde geweest”; zie hun eerste reaktie “Nieuwsuur”, pt2). Er staat ook zo goed als geen eigen geld op die uitgavenpost voor 2010.

Eerst is het vreemd om, terwijl je inkomsten stijgen, een jaar compleet wordt overgeslagen. Verder betekent dit dat enige uitgaven aan de nieuwe omschrijving “w.o. op het gebied van psychosociale zorg en kwaliteit van leven” niet via die toewijzingsvorm gaat. Deze uitgave zit in de 1,6 mln voor “ps zorg” 2010. Theoretisch kan dat in 2010 nog correct 0,- geweest zijn (dus alle 1,6 mln naar “Projecten”). Dat zouden we de twee genoemde professoren kunnen vragen.

» Posted By eGast On November 20, 2011 @ 13:49

 Page 2 of 2  «  1  2 
«« Back To Stats Page