Statistiek

Comments Posted By Tartarus

Displaying 211 To 240 Of 1,065 Comments

Misdrijf

@ HenK, post 117,

Ik vind dat je een beetje kort door de bocht gaat. Ik kijk nooit naar wie iets zegt, maar of dit wel juist is!

Ben zeker met je eens dat Dr. Mehmet Oz een (verborgen) agenda heeft en zichzelf regelmatig tegenspreekt, maar het “stuwmeer” aan mensen met levercirrose door vetzucht in de VS is helaas geen verzinsel.

» Posted By Tartarus On July 23, 2012 @ 08:04

@ Thian, post 114,

Of je (morbide) obesitas hebt kun je zelf berekenen, o.a. via deze link:

http://bmi.hartstichting.nl/

Ik begrijp de psychologische “hobbels” op jouw weg, maar misschien is het een idee om jouw behandelaar te vragen naar b.v. een weerbaarheidstraining en/of dat jouw behandelaar die zelf kan geven.

Lijnen/op dieet gaan/grote dieetverandering is het slechtste wat je kunt doen; je fixeert hierdoor nog meer op eten terwijl eten het probleem niet is!
Probeer eens steeds iets minder te eten; dan kun je in kleine stapjes doen; al eet je maar 1 ons in totaal minder per dag.

Als je problemen hebt met gewrichts-banden; is fietsen misschien een idee…
Bewegen zorgt zeker voor afleiding en kan ook zorgen voor minder psychische druk.

Een dieetverandering kan een uitdaging zijn, maar soms kan bewustwording van de werking van voedsel een steun zijn; Suiker en/of producten waar glucose(stroop) in is verwerk verteer je zeer snel en je zult dus snel weer trek krijgen.

Je kunt dit zelf eens uit proberen:

Neem eens een paar eetlepels olijfolie en vergelijk dat later eens met dezelfde hoeveelheid suiker, qua calorieën. Je zult zien dat ondanks dezelfde hoeveelheid calorieën, je door het eten van olijfolie veel minder snel weer trek zult hebben.

Succes!

» Posted By Tartarus On July 23, 2012 @ 07:56

@ HenK, post 115,

Het maakt mij ook niet uit hoe je de gedragsverandering bij de ouders teweeg brengt, zolang het maar gebeurt.

Wat ik ook al in post 103 zei, blijkbaar zijn er ouders die te laks/te lui zijn om te willen inzien wat de gevolgen van obesitas op jonge leeftijd zijn, ondanks dat zij hierop wel zijn gewezen…

Spaink ziet dit blijkbaar niet als kindermishandeling, maar vergeet(?) vervolgens de ingrijpende gevolgen voor het onwetende kind en de maatschappij.
Als je je peuter sigaretten laat roken krijg je hoogstwaarschijnlijk Jeugdzorg over de vloer, maar als je je peuter langzaam doodvoert is het blijkbaar een soort overmacht en kun je er als ouders weinig/tot niets aan doen…

Een aardige “wake-up call”:

Aan Dr. Oz werd gevraagd wat hij vond van Obama’s health care Wet.

Oz zei dat dit nu niet meer relevant was door de toename van morbide obese inwoners van de VS, omdat er simpelweg niet genoeg levers beschikbaar zijn om de levers te vervangen die door de vetzucht onherstelbaar beschadigd zijn geraakt… Levercirrose door vetzucht dreigt in de VS een ware epidemie te worden…

» Posted By Tartarus On July 23, 2012 @ 07:21

@ Janus, post 99,

U zei:

“En hoezo “onnodig voortijdig () overlijden” Wat is “onnodig voortijdig”? En: “Dit is puur menselijk lijden, wat volstrekt onnodig is”.

Daar bedoelde ik mee dat als een peuter op deze leeftijd al obesitas heeft, het op latere leeftijd waarschijnlijk morbide obesitas zal worden… En dan is de levensverwachting en de medische levenskwaliteit uiterst somber…

Ook ik ben niet voor “oeverloos gesleutel” als dit geen kwaliteit van leven geeft, maar andere mensen denken daar heel anders over…

B.v. als je op de 40ste door morbide obesitas een nieuwe nier moet hebben… Wie ben ik dan om tegen zo iemand nee te zeggen…

Vandaar dat o.a. (verplichte!) oudereducatie over obesitas zo snel mogelijk moet beginnen, zodat wij deze gruwelijke keus in de toekomst niet hoeven te maken!

Groet,

T

» Posted By Tartarus On July 22, 2012 @ 08:52

@ Janus, post 98,

U durft! Gelukkig zegt u dit:

“Tsja – off topic – ik vind het uit ten treure in leven houden van mensen (en dan ook nog met de organen van anderen) ook een weg, die we niet verder op zouden moeten gaan. En ik vrees – nog steeds off topic – dat de tijd komt dat we dergelijke organen gaan reserveren voor gezonde mensen, althans, mensen voor wie dat nog een goeie investering lijkt. Vermoedelijk zullen mensen met obesitas dan buiten de boot vallen”.

Weinig off topic vind ikzelf.

Het gaat erom dat mensen uiteindelijk invalide/ziek worden door (morbide)/flinke obesitas en op den duur ingrijpende/kostbare medische zorg nodig hebben.

Mensen niet in aanmerking laten komen voor een orgaandonatie omdat ze (morbide)/flinke obesitas hebben?! U wordt in Nederland publiekelijk afgeschoten als u dit zegt of zelfs hardop denkt!

IK heb trouwens dezelfde visie!

Maar ben wel zo laf om aan te geven dat dit uitsluitend op medische gronden is; het slagen van een orgaantransplantatie neemt af naar mate je dikker bent, o.a. door (post)operatieve complicaties en doordat het getransplanteerde orgaan zwaarder wordt belast dan bij een mens op een “gezond” gewicht.

» Posted By Tartarus On July 22, 2012 @ 08:35

@ Janus, post 97,

U zei:

“Vermoedelijk(!!!) zijn die moeders zelf te dik en moeten ze bij het onder ogen zien van het te dik zijn van hun kind onherroepelijk ook naar zichzelf kijken. En dat valt niet mee. Ik denk – ook weer theoretisch, maar niet irreëel, lijkt mij – dat veelvraat ook een gevolg is van ‘goed’ voorbeeld”.

Exact, ik heb nog nooit een obese peuter boodschappen zien doen.

Spaink heeft hoogstwaarschijnlijk de column “Misdrijf” geschreven n.a.v. dit bericht in het Parool: zie Link:

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3285652/2012/07/12/Jeugdobesitas-is-kindermishandeling.dhtml

Spaink “vergeet” vervolgens wel even om aandacht te besteden aan deze onderstaande zinnen in het bericht:

Negentig procent van de kinderen die vanwege grote risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten in het ziekenhuis worden behandeld voor obesitas, maken het programma niet af. Zorgwekkend, zegt Van der Burg. Net als het gegeven dat meer dan de helft (54 procent) van de moeders met een obesitaskind niet vindt dat hun kind te dik is.

Ik begrijp dat een column leuk leesbaar moet blijven, maar maak er geen eenzijdig verhaal van!

» Posted By Tartarus On July 22, 2012 @ 08:19

@ Barbara Jansma, post 91,

U zei:

“Gij, Tantarus, zit met de hand op de knip iedere verdere gedachte om te buigen richting diezelfde knip”.

U probeert door op de persoon te spelen uw gelijk te krijgen; deze methode wordt alleen gebruikt door mensen die niet met bewijzen en feiten hun punt kunnen maken…

U zei:

“Het gaat om hoe bemoeienis van hogerhand zich precies moet uiten om problemen te voorkomen. Dat is een filosofische en maatschappelijk prangende vraag, waar u geen antwoord op belieft te geven”.

Zeker weten van wel!

Immers, ik ben wettelijk verplicht verzekerd en betaal ook mee!
Het gaat hoofdzakelijk om de solidariteit die door de steeds verder oplopende zorgkosten/zorginzet zwaar onder druk komt te staan!

U kunt sceptisch zijn, maar er gaat wel degelijk een humaan en economisch drama ontstaan als veel meer mensen zich (van jongs af aan) invalide/ziek gaan eten!

U zei:

“Ik zeg, dit is de teneur van zondebokken zoeken, omdat de economie op zn gat ligt, en ik heb het al gezegd ergens hierboven, ik blijf niet aan de gang, maar het is wel zo”.

Uw visie: Dus als de economie fantastisch zou floreren, zou het geen enkel probleem zijn dat steeds meer mensen zich van jongs af aan invalide/ziek gaan eten…

U zei:

“Die organen komen om de hoek kijken, terwijl u ook heeft kunnen lezen dat er teveel lijken zijn van mensen die zich aan de wetenschap hebben gegeven na hun dood”.

U haalt dingen door elkaar!

Mensen die hun lichaam aan de wetenschap nalaten zijn voor het overgrote deel een natuurlijke dood gestorven en dan kun je die organen niet meer transplanteren.

Als u nu ook nog beweert dat er geen ernstig tekort is aan donororganen in Nederland is verdere discussie zinloos!

» Posted By Tartarus On July 22, 2012 @ 08:05

@ Barbara Jansma, post 88,

Als u post 87 had gelezen is dit slechts 1 aspect!

Het belangrijkste aspect is dat veel mensen onnodig voortijdig zullen overlijden aan b.v. een tekort aan donororganen… Dit is puur menselijk lijden, wat volstrekt onnodig is.

Het is jammer dat u niet voorbij uw boosheid kan/wil kijken en daardoor dingen beweert die ik niet zeg.

» Posted By Tartarus On July 22, 2012 @ 00:12

@ Barbara Jansma, post 84,

Op post 66 heb ik al gereageerd:

Zie b.v. post 72:

“(Morbide) obese mensen gaan de maatschappij dusdanig veel geld kosten als de trend zich doorzet, dat op relatief korte termijn dat de gezondheidskosten binnen enkele jaren economisch gezien niet meer zijn op te brengen…”.

Het heeft weinig met moralisme te maken; economisch gezien is een steeds dikker wordende bevolking gewoon niet te betalen of u dit u onzin vindt of niet.

Tevens zorgt een steeds dikker wordende bevolking voor onoplosbare medische problemen; wat je nu al ziet in Amerika:

Er zijn veel te weinig organen om mensen te helpen die door morbide obesitas een nieuw orgaan nodig hebben…
Nederland dreigt zonder ingrijpen dezelfde kant op te gaan als Amerika…

» Posted By Tartarus On July 22, 2012 @ 00:06

@ Barbara Jansma, post 82,

U zei:

“En donder op met dat moralisme. Waar zit uw probleem, waarom zit u hier te donderjagen over dingen die u niet raken?”.

Dat is uw mening.

Beleefd blijven, ook al kunt u een ander niet zien, zegt veel over een mens…

Ik reageer op dingen die mensen hier beweren; als die dingen naar mijn mening (wetenschappelijk) onjuist zijn zeg ik er gewoon wat van.

Als u het daarmee niet eens bent, dat is uw goed recht!

Geïrriteerd worden is nergens voor nodig, u kunt toch gewoon blijven geloven in uw eigen waarheid en niets van mijn (rare) gedachten aantrekken!?

» Posted By Tartarus On July 21, 2012 @ 23:58

@ Barbara Jansma, post 79,

“En mij van frustratie verdenken is een heel handige manier nergens op in te hoeven gaan”.

Als u aangeeft waar ik niet op in ga, zo dat meer duidelijkheid kunnen geven.

» Posted By Tartarus On July 21, 2012 @ 23:50

@ Barbara Jansma, post 78,

Voor u het idee krijgt dat ik u aan het sarren ben, het tegendeel is waar!

U vroeg:

“Kent u, Tartarus, zelf iemand die te dik is? Die kinderen heeft?”.

Niet binnen mijn familieverband; uiteraard zie ik dit b.v. wel op straat.

Ik bewonder uw solidariteit met uw zus!

Het dwingende/gecompliceerde mechanisme achter te dik zijn en/of te dik worden onderschat ik nooit!

Het is een van de lastigste “verslavingen”, maar met deskundige hulp en motivatie is er wel vooruitgang te boeken.

Ik denk dat te veel eten nooit aan eten ligt, maar aan een onderliggend probleem.
Behandel dit onderliggende probleem en het eetprobleem zal geleidelijk verdwijnen.

» Posted By Tartarus On July 21, 2012 @ 23:45

@ Barbara Jansma, post 74 en 75,

Jammer, dat u waarschijnlijk door uw frustraties niet meer kunt ingaan op wat ik zeg en beweer…

Ik poneer een slechts stelling!

Als u dat ziet als opdringerig is dat uw probleem!

» Posted By Tartarus On July 21, 2012 @ 23:32

@ Barbara Jansma, post 73,

Of wij erg van mening verschillen is nog de vraag…

Uiteraard heeft u en Spaink helemaal gelijk dat door kortzichtige economische motieven van de B.V. Nederland een aanzienlijk deel van de jeugd en volwassen bevolking (ernstig) overgewicht aan het krijgen is.

Maar, dat is 1 kant van het verhaal!

Jonge kinderen doen zelf geen boodschappen en horen van baby af aan te leren wat wel en wat niet mag/kan!

Waarom heeft u en uw kind geen (Morbide) obesitas?

Deze zinnen uit het artikel genoemd in post 72 zeggen genoeg…

Negentig procent van de kinderen die vanwege grote risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten in het ziekenhuis worden behandeld voor obesitas, maken het programma niet af. Zorgwekkend, zegt Van der Burg. Net als het gegeven dat meer dan de helft (54 procent) van de moeders met een obesitaskind niet vindt dat hun kind te dik is.

» Posted By Tartarus On July 21, 2012 @ 23:28

@ Barbara Jansma, post 66,

U zei:

“Het uitgangspunt van Karin is terecht”.

(Morbide) obese mensen gaan de maatschappij dusdanig veel geld kosten als de trend zich doorzet, dat op relatief korte termijn dat de gezondheidskosten binnen enkele jaren economisch gezien niet meer zijn op te brengen…

Dit is het originele artikel, waarin o.a. wordt gewaarschuwd voor de (economische/gezondheids-) gevolgen en waar Spaink aan refereert!

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3285652/2012/07/12/Jeugdobesitas-is-kindermishandeling.dhtml

Deze zin in het betreffende artikel spreek boekdelen!:

Net als het gegeven dat meer dan de helft (54 procent) van de moeders met een obesitaskind niet vindt dat hun kind te dik is.

Helaas “vergeet” Spaink deze zin te vermelden in haar column…

» Posted By Tartarus On July 21, 2012 @ 23:05

@ Jacob Bruinsma, post 58,

Uw post 58 is te onwetend om daar serieus op in te gaan! Over kroegpraat gesproken…

Lees dit eens:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1844665/2011/02/05/Obesitas-is-niet-langer-een-typisch-westers-probleem.dhtml

En verdiep u nu eens in de werking van de schildklier.

» Posted By Tartarus On July 21, 2012 @ 22:32

@ Janus, post 40,

Ik denk niet dat wij erg van mening verschillen, maar wil nog wel even wat zeggen:

Jij zei:

“Maar hoe zie jij het voor je dat laag opgeleide mensen iets in deze zin te leren valt? Ik wil niet al te pessimistisch zijn, maar dat wordt best een klus. En daarvoor betalen, dat gaat bij deze categorie ook moeilijk, vrees ik”.

Betalen en/of mensen straffen is uiteraard onwenselijk en zelfs (VVD) kortzichtig, vandaar dat ik het woord desnoods gebruikte.

Uiteraard wordt het een uitdagende opvoedklus, maar die klus is aanzienlijk minder groot dan de gezondheidsramp die ons te wachten staat als de trend om steeds dikker te worden nog verder zal toenemen.

(Morbide) obese mensen kosten de maatschappij meestal dusdanig veel geld op relatief korte termijn dat de gezondheidskosten binnen enkele jaren economisch gezien niet meer op zijn te brengen…

Nu al worden patiënten geweerd door zorgverzekeraars en door verdere liberalisering zal dit waarschijnlijk de norm gaan worden.

Wees eens eerlijk, wil jij een ziektekostenpremie gaan betalen van vele honderden Euro’s extra, die bovendien jaarlijks met vele procenten gaat stijgen doordat mensen zich massaal ziek eten en dan dure medische voorzieningen nodig hebben…

Als je ziet wat (dikke) opvoeder(s) normaal zijn gaan vinden wat hun kind dagelijks eet, dan geloof je je oren en ogen niet!
De porties eten zijn dusdanig groot geworden dat je zelfs begint te twijfelen aan de verstandelijke vermogens van die opvoeder(s)…

Jij zei:

“Bovendien denk ik dat vreetgedrag een vorm van compensatiegedrag is – gebrek aan liefde vaak – en dat is lastig te bestrijden via iets aanleren”.

Helemaal mee eens!

Zoals jij, denk ik dat vreetgedrag/veel te dik zijn weinig te maken heeft met eten en veelal een psychologisch probleem is, maar of dit nu lastig te bestrijden is of niet, er zal iets moeten gebeuren, want door de explosieve toename van (veel te) dikke mensen zal er maatschappelijke ontwrichting gaan plaatsvinden.

» Posted By Tartarus On July 19, 2012 @ 22:59

@ B. Jansma, post 43,

U zei:

“U gaat kort door de bocht en weet het allemaal al”.

Een gevoelige snaar geraakt?!

Opzettelijk kwetsen is nooit mij bedoeling, slechts analyseren. Mocht ik u gekwetst hebben dan bied ik mijn verontschuldiging aan.

Helaas weet ik het niet allemaal; maar als er bepaalde dingen worden beweerd die (wetenschappelijk) weerlegt kunnen worden, dan houd ik mij soms niet in en zeg er wat van; of dit nu gewaardeerd wordt of niet.

» Posted By Tartarus On July 19, 2012 @ 22:13

@ Spaink, u zei:

“Dat inmiddels een kwart van de Amsterdamse kinderen aan overgewicht lijdt, is zorgwekkend. Maar het is raar om ouders daarvoor als enige schuldige aan te wijzen. Ernstig overgewicht bij kinderen is een internationale ontwikkeling, van Europa en de VS tot China en Japan; zou dat nu écht uitsluitend aan die ouders liggen?”.

Ja! Hoewel, over schuld wil ik niet praten, omdat dit nooit zorgt voor een positieve oplossing!

Ga eens langs bij 1 van die ouders en aanschouw slechts wat er “normaal” wordt gevonden qua eet en drinkpatroon.
(Wat zo’n veel te dik kind in 1 dag qua calorieën naar binnen werkt, daar kunt u waarschijnlijk 2 dagen van leven).

Waarom zijn uw katten niet moddervet?
Omdat u het gewicht in de gaten houdt van uw katten en het eetpatroon aanpast/actie onderneemt als u ziet dat uw katten steeds dikker aan het worden zijn.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste dikke kinderen laag opgeleide (te) dikke ouders hebben…

Als je een auto wilt besturen heb je een rijbewijs nodig.

“Neem” je kinderen, dan hoef je (meestal) geen enkele vorm van bewijs te leveren dat je het wel vaardig genoeg bent.

De ouders van dikke kinderen verplicht en (desnoods) op hun eigen kosten laten bijscholen tot verantwoordelijke/goed geïnformeerde ouders.
Op korte termijn worden deze ouders rijkelijk beloont; immers, minder eten levert meteen veel geld op en dat kan dan voor andere dingen worden gebruikt.

» Posted By Tartarus On July 19, 2012 @ 15:11

Geachte mevrouw Jansma,

Aangenaam kennis te maken.

Van uw post 13 werd ik erg blij; roken is inderdaad de oplossing voor ons pensioen-probleem!
Hoewel, ons pensioen-overschot wordt na 12 september 2012 keurig overgemaakt aan de PIIGS-landen, dus daarvoor is het niet meer nodig.

De overheid zou roken moeten stimuleren!; dus de stoere Marlboro-cowboy weer terug op TV! (De originele Marlboro-cowboy gaat helaas niet, want die is allang overleden aan longkanker).

U zei:

“Ik rook nog steeds, en het houdt me gaande. Zelfmedicatie, die heel wat duurder zou uitvallen als ik het in de zorg zou moeten gaan zoeken”.

Dat valt te bezien; als u aan een of andere (geniepige) kankersoort zult sterven wel, maar COPD kan vele jaren duren en is medisch gezien zéér kostbaar.

De opmerking zoals u omschrijft in post 6 is regelrechte kindermishandeling!

Ouders doen hun kinderen vaak uit frustratie (ongewild?) ernstig verdriet aan… Maar hoe zit het met u?
Vraag eens aan uw zoon hoe hij het zou vinden als hij voortijdig zijn moeder zou verliezen door uw rookgedrag…

U zei in post 6: “De wetenschap staat trouwens ook niet stil, soms komt dik-zijn van een virus, soms van een hormonale disbalans. Niet altijd van teveel calorieën dus”.

Op deze planeet geldt (nog steeds) de Eerste Hoofdwet van de thermodynamica; Energie kan niet verloren gaan of uit het niets ontstaan.

Als u met dik-zijn lichaamsvet bedoelt, is het alleen mogelijk om te dik te worden door te veel calorieën te consumeren; virussen en/of hormonale onbalans kunnen onmogelijk zorgen voor een lichaamsvet-overschot.

Virussen, bacteriën en/of hormonale onbalans kunnen er wel voor zorgen dat men meer of minder voeding nodig heeft; men dient dan het eetpatroon aan te passen.

» Posted By Tartarus On July 19, 2012 @ 14:41

@ Janus, post 22,

Dank u voor de introductie! Ik schrijf goed onderbouwde posts?!

Jakkes wat naar, dat zou inhouden dat ik gelijk heb; gelijk hebben is inherent aan niets leren…

Bij een aantal post kan ik mijzelf helaas wéér niet inhouden en zal wat onzin gaan roepen…

» Posted By Tartarus On July 19, 2012 @ 14:00

Kiekeboe!

P.S.

Weet niet of u dit al gebruikt, maar ongeveer 300 milligram (afhankelijk van uw lichaamsgewicht) Carbasalaatcalcium ‘s morgens per dag innemen is ook aan te raden; wel weer overleggen met uw apotheker of dit geen medicijn-interakties kan veroorzaken.

» Posted By Tartarus On July 21, 2012 @ 22:00

@ Esther, post 17,

Hey Esther,

Bedankt voor die link, wist nog niet dat tijdsduur bij het hoornvlies een rol speelde.

Ik ben nu wel benieuwd wat er zou gebeuren als men het eetpatroon aanpast en zo min mogelijk voedingstoffen gebruikt die hoge pieken en dalen veroorzaken in de bloedglucosespiegel; zou tijdsduur dan nog iets uitmaken…

(Er kwamen wat vragen bij mij op; vanzelfsprekend hoeft u hier helemaal niets over te zeggen, het is geheel aan u wat u hiermee doet).

Ik probeer altijd te kijken naar oorzaak en gevolg:

U zei: “Licht longemfyseem”.

Is deze lichte longemfyseem ontstaan door alleen tabak roken en rookt u nu nog? Nooit een oordeel, ik stel slechts altijd alleen vragen!

U zei:

“Na in dit jaar vele malen longontstekingen/bronchitis/pcp te hebben gehad”.

Is de herkomst van deze longontstekingen/bronchitis/pcp te herleiden:

B.v. heeft u een waterkraan met draaiknoppen, heeft u centrale verwarming en/of balansventilatie en zijn er in uw woning schimmels te zien, b.v. (lichte) zwarte/verkleurende aanslag op wanden/plafonds van douche en/of keuken en andere ruimtes.

Heeft u huisdieren?

Heeft u onder- of overgewicht?

Gebruikt u melk(producten)?

Uit wetenschappelijke publicaties/empirisch onderzoek is overduidelijk gebleken dat Omega 3-vetzuren (sterke) anti-inflammatoire eigenschappen hebben op o.a. het (long)bloedvatstelsel; zie o.a. deze link:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Omega_3-vetzuren

Bronnen voor Omega 3-vetzuren die hoogstwaarschijnlijk het minst vervuild en het goedkoopst zijn, zijn: Lijnzaadolie.

Misschien is het eens mogelijk om drie keer, verdeeld over de dag 3 eetlepels van deze Lijnzaadolie te gebruiken; binnen ongeveer 1 -2 maanden zouden er kleine veranderingen moeten plaatsvinden; de Lijnzaadolie moet wel onverhit zijn geperst; bij de meeste reformwinkels te koop.

Om eventuele medicijn-interakties uit te sluiten zou ik 1 uur wachten voor en na het innemen van uw reguliere medicijnen.
Verder is het aan te raden om bij de expert op dit gebied, de apotheker te vragen of Lijnzaadolie medicijn-interakties kan veroorzaken.

Ik wil de gehele superfoods-theorie even buiten beschouwing en in zijn waarde laten; ik laat mij uitsluitend leiden door (langdurig) wetenschappelijk onderzoek.

Succes!

» Posted By Tartarus On July 21, 2012 @ 21:52

@ Esther van den Bergh, post 3,

U ben niet de enige die besmet is met een of ander Herpes Simplex Virus; voorzichtige schattingen verwachten dat meer dan 85% van de Nederlandse bevolking besmet is…

Na de primaire infectie verplaatst het Herpes Simplex Virus zich naar een ganglion om buiten het bereik te blijven van het immuunsysteem en wacht geduldig op een “meting” dat het immuunsysteem verzwakt is.

U weet inmiddels dat stress HSV kan doen opleven, er is nog een andere (mogelijke) oorzaak.

Uit onderzoek blijkt dat het HSV op de viruseiwitmantel glucosesensoren heeft en o.a. daardoor kan “meten” wanneer het glucosegehalte in bloed/lichaamsvocht laag is; dit duidt meestal op een verzwakt immuunsysteem en dan kan het HSV zichzelf activeren.

U kunt sterke schommelingen in het glucosegehalte in uw bloed tegengaan door zo min mogelijk suiker en/of glucose te gebruiken.
Suiker en/of glucose veroorzaakt een sterke piek in het bloedsuikergehalte, gevolgd door een snelle en diepe daling, waardoor eventueel het HSV geactiveerd kan worden.

U zei:

“Nu komt dit virus altijd terug. Hoe langer het wegblijft, hoe groter de kans dát het terug gaat komen”.

Graag een bronvermelding; Ik heb (nog) geen (wetenschappelijke) bron gevonden die dit bevestigt?

U zei:

“Ja, medicatietrouw, wat druppelen betreft en (Zovirax-pillen) pillen slikken”.

en:

“Een herhalingsrecept voor 1 jaar”.

Deze lange tijdsduur begrijp ik niet zo goed; tenzij u een andere (latente) infectie heeft en/of een “verzwakt” immuunsysteem.

Zodra het HSV zich in een ganglion bevindt is het buiten bereik van de werking van de Zovirax.
Aciclovir (bekend onder de merknaam Zovirax) heeft 1 vervelend nadeel; als je het te lang slikt zonder dat je symptomen hebt, bestaat de kans dat het HSV (langzaam) resistent wordt tegen Aciclovir…

Waarschijnlijk weet u dit al: Het makkelijk (o.a. via de handen) besmettelijke HSV kan uitgescheiden worden terwijl u geen enkele symptomen hebt; besmetting van het ene naar het andere oog is dus mogelijk…
Ook alle plaatsen waar slijmvliezen zijn, zijn kwetsbaar voor besmetting met het HSV.

» Posted By Tartarus On July 19, 2012 @ 21:49

Hackwinkels

bedreig = bedreigd

» Posted By Tartarus On July 19, 2012 @ 13:40

@ HenK, post 46,

Janus haalt de woorden uit mijn mond.

Deze amateur inbrekers komen meestal uit de directe buurt en kiezen je huis uit op grond van geruchten en/of omdat zij door het raam iets van hun gading zien staan…

Ik weet uit goede bron dat u b.v. een kostbare verzameling slangen in huis heeft… :)

Janus heeft ook een goed punt met het aanbellen; Tegenwoordig liever lui dan moe… Men belt aan, er wordt opengedaan en de bewoner krijgt meteen een vuistslag in zijn gezicht/wordt bedreig met een wapen…

Overdrijf ik?! Laatst zag ik weer een nieuw dieptepunt.

Bekijk de laatste uitzending van Opsporing Verzocht maar eens:

(Geen actieve link, want dan wordt mijn post uren lang tegengehouden).

http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/533-opsporing-verzocht

Man van 86 werd beroofd van een paar honderd Euro, omdat er geruchten waren verspreid dat de man “veel” geld zou hebben.

De betreffende amateur inbrekers konden de ramen niet open krijgen en hebben dus met een straatsteen van 30×30 het onderraam van de voordeur met veel geweld ingegooid omstreeks 4 uur ‘s nachts.

U zult nu denken dat dit bij een afgelegen woning is gebeurd; immers het ingooien van een onderdeurraam geeft veel lawaai, zeker ‘s nachts, maar nee, het was een flatwoning met vele andere bewoners…

» Posted By Tartarus On July 19, 2012 @ 13:39

@ HenK, post 42,

Als een inbreker al ongemerkt in je huis is gekomen, is het niet slim om een confrontatie aan te gaan als de inbreker niet zelf vlucht bij ontdekking…

Je bent namelijk verrast en niet goed voorbereid; tactisch een zwaar minpunt.

Een overlopen (amateur) inbreker die in een gemiddeld rijtjeshuis inbreekt is over het algemeen niet goed voorbereid, vaak verslaafd en gebruikt vaak onnodig excessief geweld.

Amateur inbrekers zijn de gevaarlijkste die er zijn; meestal jong en overzien niet/nauwelijks wat hun handelen teweeg kan brengen; men steekt je rustig neer met een schroevendraaier…
Hun inbrekers-gereedschap bestaat vaak alleen uit een waterpomptang, schroevendraaier en hoogstens een klein breekijzer…

De inbrekende lockpicker zul je (tot nu toe) bijna uitsluitend tegenkomen bij zeer gespecialiseerde inbraken; denk aan waar de buit in de tonnen/miljoenen kan lopen.
Volgens misdaadgegeven wordt in ongeveer 0,07% gevallen van inbraak de slagsleutelmethode gebruikt…

Plaatsing van simpele anti-inbraakstrips, verlenging van alle houtschroeven van bestaande sloten/sluitkommen en doorklimbeveiliging van ramen is vaak meer dan genoeg.

» Posted By Tartarus On July 18, 2012 @ 11:15

@ JPaul, post 40,

Zolang je ongeveer weet waar en wanneer je de sleutel moet zijn verloren is er weinig aan de hand en een adreslabel aan je sleutels is uiteraard uit den boze.

» Posted By Tartarus On July 18, 2012 @ 10:53

38 Tartarus ≡ 16 Jul 2012 ≡ 09:34 Uw reactie moet nog even langs de moderator. Even geduld alstublieft.

Is post 38 wel zichtbaar voor anderen?

» Posted By Tartarus On July 16, 2012 @ 22:16

@ Juzo, post 28,

Uw post is wel heel stellig; dat Spaink altijd wedt op het verkeerde paard… Is dit statistisch gezien wel mogelijk? :)

In sommige columns van Spaink komt (uit column-druk?) weleens een vette canard voorbij vliegen en geeft zij dit zelden toe… Maar ach ja, hierdoor blijkt zij ook menselijk te zijn.

O.a. de slotenindustrie heeft wel degelijk gebruik gemaakt van kennis/diensten van leden van Toool, al is het maar dat door toedoen van Toool het (Euro) cilinder-probleem breed werd uitgemeten in de pers; zie link:

Beelden zeggen meer dan woorden…

http://www.youtube.com/watch?v=ZFoZdTpwd58&feature=related

» Posted By Tartarus On July 16, 2012 @ 09:34

«« Back To Stats Page