Statistiek

Comments Posted By Tartarus

Displaying 121 To 150 Of 1,065 Comments

Voorzorg

@ Sjaak, post 21,

Quote:

“Preventief kanker opsporen voorkomt geen of nauwelijks kanker”.

Dat hang wetenschappelijk gezien er o.a. vanaf hoe oud je bent en van voor een levensstijl je leidt/hebt geleid.

Quote:

“Middelen voor het vaatsysteem maakt de bloedvaten niet of nauwelijks elastischer”.

Wat zijn middelen?!

Qua wetenschappelijk bewezen preventie wil ik u graag verwijzen naar o.a. het mediterrane dieet v.w.b. het vaatsysteem/de bloedvaten.

Quote:

“De mens bezoekt te veel de inkoopmalls met de auto en hetzelfde starmien zie je bij het lopen naar de dokter. Bij wekelijks wandelen zie ik meestal maar een enkeling, vooral een beetje regen doet welhaast iedereen thuisblijven”.

Exact!

Men weet het eigenlijk wel…, maar de weg naar de (medische) hel is geplaveid met goede voornemens…

Quote:

“Preventief bezig zijn betekent toch eigenlijk ook dat ziekte niet gewenst is. Gewoon een ziekte doormaken en er weer van opstaan heeft helaas geen lobby”.

Een mens is gewoon een biochemische “machine”; elk ziekteproces beschadigt onnodig en resulteert in een potentieel verhoogde kans op lichamelijk falen.

Gewoon een ziekte doormaken en er weer van opstaan is allang wetenschappelijk bewezen onzin.

» Posted By Tartarus On September 27, 2012 @ 13:23

@ CiNNeR, post 17,

U zei:

“Een alcoholist krijgt momenteel de eerste levertransplantatie al niet, laat staan een tweede”.

Een domme alcoholist niet, een slimme alcoholist wel; immers, er is (nog) steeds geen onverwachte alcoholcontrole. Tijdens alle controles/artsenbezoek nuchter zijn is voldoende.

Quote:

“Dat mensen zich invalide zouden eten, is verre van klinische constatering maar simpelweg jouw ongezouten mening”.

Wetenschappelijk feit: Ook Nederlanders worden steeds dikker, als je te dik bent en chronisch steeds dikker wordt, volgen na verloop van jaren vanzelf invaliderende en zeer kostbare kwalen.

Quote:

“En natuurlijk is het niet vooral aan ‘de betalende patiënt’ of er behandeld wordt, ook als het geen baat zou opleveren. Er is namelijk geen betalende patiënt maar een betalende maatschappij”.

Heel Nederland en ik betalen o.a. premie voor een wettelijke verplichte ziektekostenverzekering en inkomstenbelasting daardoor heb je rechten als je ziek wordt/bent!

Dat er nu als eerste een discussie wordt gevoerd over de vergoeding van erfelijke ziektes als van Pompe en Fabry is ronduit schandalig en gevaarlijk; immers, erfelijke ziektes kun je als betrokken persoon nooit voorkomen.

Quote:

“Van bloedverdunners tot maagzuurremmers worden regelmatig ‘voor de zekerheid’ voorgeschreven”.

Het is wetenschappelijk bewezen dat Statines niet of nauwelijks werkzaam zijn, de door u genoemde maagzuurremmers en bloedverdunners zijn wetenschappelijk bewezen werkzaam.
Dat patiënten deze middelen soms niet nodig hebben, heeft vaak als oorzaak dat de (huis)arts “blind” vervolgrecepten blijft doorschrijven…

Quote:

“Overigens vind ik het persoonlijk volslagen belachelijk dat bepaalde zaken als vorm van preventie of algemene gezondheid in het basispakket zijn opgenomen, in tijden van bezuinigingen. We hebben een maatschappelijke discussie over ziekte van Pompe en Fabry net achter de rug maar kunnen via de zorgverzekering een vergoeding krijgen voor een abonnement van een sportschool of een specifiek soort boter?!”.

Als voorbeeld: Iemand die morbide obesitas heeft is zeker in de toekomst vaak (levenslang!) maatschappelijk gezien een zeer kostbare patiënt, terwijl dit medisch/psychologisch gezien vermijdbaar is.

Dan is op de korte én lange termijn een (levenslange!) vergoeding van een abonnement op een sportschool, een diëtiste en een psycholoog veel goedkoper!

Ik daag u uit om deze berekening te maken!

» Posted By Tartarus On September 27, 2012 @ 12:41

@ Sjaak, post 10,

Ik vind dat Spaink opnieuw onnodig en ongeleid hard zit in te hakken op preventieve geneeskunde/preventiebeleid.

Spaink heeft een wetenschappelijk correct punt over de Statines, maar verder zie ik weinig verdere onderbouwing…
(Misschien omdat de column maar een x aantal woorden mag bevatten?).

Sterker, met Spaink haar visie zal menig VVD’er blij zijn, omdat er steeds meer medicijnen en medische onderzoeken/ingrepen zullen verdwijnen uit de basisverzekering… Ach, de mensen met geld gaan wel naar een privékliniek…

In ben in algemene ziekenhuizen schrijnende situaties tegengekomen die direct werden veroorzaakt door de bezuinigingsdrift/winstmaximalisatie.
(Google eens op “vieze ziekenhuizen zembla”, ik zie weinig vooruitgang).

Jezelf invalide eten is geen oordeel (probeer ik nooit te geven) maar een klinische constatering…

Uit onderzoek blijkt dat vrij grote groepen patiënten hun medicijnen niet (goed) innemen en/of activiteiten ontplooien die nadelig zijn voor hun herstel; ik denk dat je als patiënt medische behandelrechten hebt, mits je zelf wel mee wilt werken aan je eigen herstel.

Als voorbeeld: Moet een alcoholist die al 1 kostbare levertransplantatie heeft ondergaan en stug door blijft drinken in aanmerking komen voor een 2de levertransplantatie…?

» Posted By Tartarus On September 26, 2012 @ 12:26

Herstel post 12

zei = zij

» Posted By Tartarus On September 26, 2012 @ 12:01

@ Sjaak, post 9,

Waarom zou de farmaceutische industrie onderzoek doen als ze je b.v. levenslang (overbodige) Statines aan je kunnen verkopen…

Spaink heeft een goed punt als zei terecht zegt:

“Wat zelden iemand hardop zegt, is dat sinds de introductie van statines de grens van wat een ‘veilig’ cholesterolgehalte wordt geacht, drastisch is verlaagd. De afgelopen twintig jaar is de risicogroep opgerekt, en worden elk jaar aan meer mensen statines voorgeschreven”.

O.a. dit geeft aan dat er bewust een (politieke) geldklopperij aan de gang is, er worden miljarden Euro’s verdiend met Statines, de (financiële) motivatie om door te gaan op deze heilloze weg is blijkbaar groot.

U zei:

“Ben het dan ook volkomen eens met Karin dat medische wetenschap zich beter bezighoud met echt zieke mensen. Kennis over ziekten geeft nog niet het recht, en de zin, om nog redelijk gezonde maatschappij lastig te vallen met allerhande kunstgrepen die nog niet of nauwelijks een basis hebben”.

Dit begrijp ik (nog) niet helemaal.

Ik geef een voorbeeld:

Preventieve geneeskunde/preventiebeleid houdt ook in dat je vat krijgt op potentieel levensbedreigende, nog niet merkbare aandoeningen.

Laat ik een eens een sterk verhoogde bloeddruk aangeven als voorbeeld: Je merkt er vaak helemaal niets van, totdat er grote vaak onherstelbare schade aan is gericht…
Moet je dan maar geen bloeddruk meer gaan opmeten bij ogenschijnlijke gezonde mensen als ze b.v. langsgaan bij de huisarts met een verkoudheid?!

Preventieve geneeskunde/preventiebeleid kan als het goed wordt toegepast geld en onnodig menselijk leed voorkomen.

Kunstgrepen die nog niet of nauwelijks een basis hebben; ik zou daar graag een voorbeeld van hebben.
Het is mede ook aan de betalende patiënt om te bepalen wat hij/zij wenst te ondergaan aan medische ingrepen/behandelingen, ook al zijn die in medisch opzicht ”beperkt” van nut.

» Posted By Tartarus On September 26, 2012 @ 11:59

@ Sjaak, post 1,

U zei:

“Daar komt nog eens bij dat industrie en maatschappij het gewoon vertikken om basaal onderzoek naar ABC- celtransportereiwitten echt te financieren”.

Ik betwijfel of dit wel het geval is; over Statines is nu allang bekend dat als je je voedingspatroon wijzigt je cholesterol vanzelf “normaal” wordt en stabiliseert.

Statines zijn eigenlijk alleen nodig bij mensen die een genetisch verhoogd cholesterolniveau hebben en dat zijn in Nederland geen honderdduizenden mensen; zie o.a. de Tros reportage van 2008 in post 7.
Verder hebben Statines vele bijwerkingen, waarvan sommige ernstig…

Spaink heeft (deels) gelijk dat de farmaceutische industrie, actief geholpen door de politiek, misbruik maakt van haar macht uit financieel oogpunt.

Verder valt de consument ook aardig wat aan te rekenen; jezelf invalide eten en weigeren om je eetpatroon (iets) te veranderen is minimaal nalatig.

» Posted By Tartarus On September 26, 2012 @ 06:20

@ Spaink,

De column begon mooi over het (nog steeds!) veelvuldig onnodig voorschrijven van Statines, iets waar o.a. Tros Radar ook al wat keren aandacht aan heeft besteed, zie link:

http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/21-01-2008/cholesterol-statines/

Maar dan deze zinnen:

“Wie wil bezuinigen in de gezondheidszorg, moet ophouden met preventiebeleid.
Alleen mensen behandelen die daadwerkelijk ziek zijn, is stukken slimmer dan de hele bevolking als potentiële patiënt bejegenen”.

Onder preventiebeleid valt veel en moet niet worden gegeneraliseerd:

Preventiebeleid is absoluut nodig om b.v. te voorkomen dat obesitas de gezondheidszorg onbetaalbaar zal maken.

» Posted By Tartarus On September 26, 2012 @ 06:04

Druk op de knop

P.S. bericht 44,

Link werkt niet goed.

» Posted By Tartarus On September 25, 2012 @ 11:48

Off topic

@ Rob Halff, post 41,

U zei:

“Verder heb ik nog een vage theorie dat het misschien komt door het gebruiken van bepaalde frequenties door de mens welke op het niveau komt van communicatie tussen insecten en dieren, waardoor ze de weg kwijt raken/niet meer goed kunnen functioneren”.

Ken geen wetenschappelijk onderzoek dat uw uitspraak bevestigt; anders dan dat (krachtige) elektromagnetisch golven o.a. kanker kunnen veroorzaken.

Bijen worden nu het eerste slachtoffer van zogenaamd “onschuldig” gif van o.a. Bayer.

Google eens op “Moord op de honingbij”.

Of kopieer en plak:

http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40025&cHash=fd75dae

» Posted By Tartarus On September 25, 2012 @ 11:47

Ga stemmen!

@ Anon, post 40,

U vroeg: “En bij Groen Links en SP stond gecombineerd met PvdA en resp. SP en GL. Hoe kan dat, wat heeft dat te betekenen gehad?”.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3269989/2012/06/12/Lijstverbinding-tussen-PvdA-SP-en-GroenLinks.dhtml

» Posted By Tartarus On September 13, 2012 @ 14:48

Spaink zei:

“Stem desnoods blanco. Want blanco stemmen verhogen de kiesdeler en ze maken het daardoor iedereen lastiger om verkozen te worden. En ze zijn het enige protest dat tijdens verkiezingen wordt genoteerd”.

Voorlopig!: Jammer dat deze informatie niet juist is!
(Tot het tegendeel bewezen is).

Wat Marcel, post 2 ook al zei: Citaat blanco stemmen:

Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?

U kunt ervoor kiezen een blanco stem uit te brengen. U gaat dan wel naar het stembureau, maar maakt geen gebruik van de mogelijkheid een kandidaat of partij te kiezen. U vult niets in op het stembiljet.
Symbolische betekenis

Wanneer u een blanco stem uitbrengt, heeft dat uitsluitend een symbolische betekenis. Uw stem heeft dan, net als wanneer u niet stemt, geen invloed op de zetelverdeling. Het is een misvatting dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Bron:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-blanco-stemmen-bij-een-verkiezing.html

» Posted By Tartarus On September 11, 2012 @ 18:02

Winnaars

Duplicate comment detected; it looks as though you’ve already said that!

Maar de post verschijnt niet op het scherm na verversen of opnieuw inloggen.

» Posted By Tartarus On October 05, 2012 @ 13:47

Test

» Posted By Tartarus On October 05, 2012 @ 13:41

@ HenK, post 37,

U zei:

“De enige reden, waarom Rutte de PVV niet uitsluit, is, mijns inziens (als zwetsende loser), dat hij die mogelijkheid bij komende coalitie-besprekingen ‘boven de markt’ kan laten hangen”.

Ja, dat denk ik ook.

U zei:

“Lodewijk Asscher speelt ook een rol in het politieke spel”.

Gelukkig wel!

Ik ben helaas (en waarschijnlijk meerdere kiezers) teleurgesteld in zowel Marijnissen als Roemer.

O.a.:

Marijnissen die de “over mijn lijk” uitspraak van Roemer breeduit in de pers betiteld als een fout…
Daarna weer in de pers zegt dat de SP misschien wel 45 zetels kan halen en vervolgens niet uitsluit dat hijzelf een ministerpost ambieert…

Roemer die stilviel en niet wist wat hij moest zeggen toen Rutte grof stond te liegen, voornamelijk daardoor een belangrijk debat verloor en vervolgens bij Frits Wester niet eens wist hoeveel ongeveer het defensiebudget van Nederland is en zelfs ging gokken… Euh, 2 miljard?… 3?

Ik denk, -zei de gek- dat Nederland voor een cruciaal moment in de geschiedenis staat sinds de tweede wereldoorlog en dat de verkeerde politieke beslissingen Nederland zelfs kan ruïneren…

Ik wil ook in deze post verwijzen naar de reportage Inside Job die op 26 augustus 2012 door de VPRO is uitgezonden, misschien heeft u die gezien.
Je gelooft je ogen en oren niet… En het geeft overduidelijk aan welke kant Europa nu koel en berekend op wordt gejaagd; de financiële afgrond in!

Mijn (rare?) visie: O.a. Nederland en Duitsland worden in Europa gezien als vet spaarvarken en als de totale Nederlandse politiek niet samenwerkt en heel goed oplet worden wij kaalgeplukt, vrees ik.

» Posted By Tartarus On September 09, 2012 @ 12:47

@ Janus, post 35,

Hey Janus,

Jij zei:

“De Duitse pensioenreserve is vanwege een heel andere structuur veel lager dan de onze, heb ik laatst ergens gelezen”.

Ja, en dat wist ik dus niet.

Na die terloopse opmerking van Zalm bij de introductie van de Euro heb ik mij pas laten informeren over het Duitse pensioenstelsel.

Jij zei:

“C: “Nu wel, zo doet rechts dit en dat is -denk ik- erg verstandig!”

“Ik begrijp niet goed hoe je dit bedoelt. Maar in de politiek weet je het nooit. Het is toch een soort uitgedacht theater”.

Ik bedoel dat “VVD-rechts” de kritiek van mede VVD’ers meestal goed binnenskamers weet te houden, zodat de kiezer niet wordt geconfronteerd met geschillen binnen de partij.

Mijn gitzwarte kijk op wat er op korte termijn (op economisch) gebied gaat gebeuren heeft ook deels te maken met deze reportage, na het zien ervan vielen bijna alle puzzelstukjes op zijn plaats…

http://www.imdb.com/title/tt1645089/

Aanvullende info:

http://www.nujij.nl/economie/vanavond-inside-job-ned2-23-20-uur.18636208.lynkx#axzz25xurWFpS

Je zult de aankoop van staatsobligaties van Italië en Spanje met heel andere ogen gaan bekijken…

Het is 1 van de schokkendste reportages die ik ooit heb gezien…

Ik heb begrepen dat die reportage op 26 augustus 2012 door de VPRO is uitgezonden, helaas heb ik dit gemist en de reportage wordt niet herhaald op b.v. programma gemist…

Misschien heeft iemand in jouw buurt de reportage opgenomen?; ik zou bijna zeggen dit moet je gezien hebben.

» Posted By Tartarus On September 09, 2012 @ 12:04

@ Janus, post 30,

Jij zei:

“En…. Nijpels al gelezen?”.

Nu wel, zo doet rechts dit en dat is -denk ik- erg verstandig!

Kritiek wordt niet/nauwelijks naar buiten gebracht vlak voor de verkiezingen, want kiesgerechtigden houden niet van geruzie binnen een partij.

Groet,

T

» Posted By Tartarus On September 07, 2012 @ 17:53

@ Janus, post 29,

Jij zei:

“Dat mag zo wezen, maar getalsmatig staan ze nog steeds hoger dan bijv GL en wegen ze even zwaar als D66, dus waarom GL en D66 wel genoemd en het CDA niet?”.

Als ik verschillende kopstukken binnen het CDA mag geloven willen zij pertinent niet nog 1 keer meeregeren als de PVV (eventueel als gedoogpartner) weer zal meeregeren in kabinet Rutte II.

Dus ikzelf sluit CDA niet uit, dat doet het CDA zelf.
Uiteraard moet ik het nog zien, want er wordt nu al over en weer gezegd dat de VVD en het CDA zo goed en gezellig kunnen samenwerken. Gezien jouw post 30, denken wij hetzelfde.

“Ik neem aan dat wat jij over Kok zegt, dat dat waar is – goed geïnformeerd als je bent – en dan wordt het een heel ander verhaal (wat mij dan heel zwaar tegenvalt van die man)”.

Het was Zalm die zei dat de Duitsers in geval van nood een beroep konden doen op de Nederlandse pensioengelden en dat dit juridisch niet kon worden verhinderd; Zalm zei dit tijdens een Tv-uitzending vlak voordat de Euro zou worden ingevoerd.
Blijkbaar was deze uitspraak (toen) niet interessant voor de journalisten, omdat de Duitsers als solide bekend staan/stonden, maar als je kijkt naar hun pensioenstelsel verschilt dit met het Nederlandse stelsel…

Jij zei:

“Die uitspraak van Rutte kende ik niet. Het is heel goed mogelijk dat de bloedbroeders een broedertwist hebben gehad”.

In de laatste week van de Catshuisbesprekingen schijnt Rutte zijn geduld te hebben verloren en heeft hij dit (naar eigen zeggen) gezegd tegen Wilders; bron:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3255200/2012/05/14/Openlijke-verwijten-luiden-verkiezingscampagne-in.dhtml

Duisenberg, Zalm en Kok wilde graag een woordje meespreken/baantje hebben in Europa, dus bedenkingen over de kredietwaardigheid van bepaalde landen was ongewenst.

Politici willen na hun politieke carrière graag nog vet betaalde commissariaten en/of een Europees baantje; denk aan het lachwekkende baantje van Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO zonder enige invloed; daarvoor moet je meedoen met het “old boys network”.

» Posted By Tartarus On September 07, 2012 @ 17:47

Herstel:

Net zoals de VVD dit graag wil, maar nu nog niet kan en wil uitspreken om het CDA en de VVD-achterban niet te schofferen.

» Posted By Tartarus On September 07, 2012 @ 13:15

@ Janus, post 25,

Ik denk dat Wilders alleen “weg is gelopen” uit de coalitie, omdat Rutte zich niet in kon houden en Wilders heeft beledigd; met o.a. het “decimeren van dat partijtje van jou”.

Vervolgens dacht Wilders electoraal voordeel te kunnen behalen door de coalitie te beëindigen, maar heeft blijkbaar de zeer effectieve Tea-party retoriek van de VVD onderschat en de instabiliteit binnenin de PVV zelf.

Wilders zie ik als een echte VVD’er in hart en nieren en zal graag weer in een coalitie met de VVD stappen. Net zoals de VVD dit graag wil, maar nu nog niet kan en wil uitspreken om het CDA niet te schofferen.

» Posted By Tartarus On September 07, 2012 @ 13:14

@ Janus, post 17,

Hey Janus,

Hoewel wij waarschijnlijk dezelfde politieke opvattingen hebben, denk ik over bepaalde zaken iets anders…

Jij zei:

“Ook jij laat, net als Tartarus, het CDA buiten je analyses”.

Dat komt (voorlopig) omdat het CDA in de peilingen steeds verder wegzakt en nu vergelijkbaar is met b.v. D66.
In feite is het CDA nu een splinterpartij geworden die uitsluitend “mee mag doen” om 76 regeringszetels te verkrijgen.

Jij zei:

“Zalm is natuurlijk ook door de Grieken belazerd, zoals iedereen toen”.

Zowel Zalm als Kok waren op de hoogte dat de Grieken, Italianen en zelfs de Fransen “niet helemaal” voldeden aan de gestelde eisen, maar het Euro-verhaal met bijbehorende Euromunt moest en zou snel een succes worden.

Ook ik dacht in eerste instantie dat de Euro een goede zaak zou worden/zijn; totdat ik Zalm vlak voor de introductie van de Euro hoorde zeggen dat de Duitsers in geval van nood beroep konden doen op de Nederlandse pensioengelden en dat dit niet juridisch te voorkomen zou zijn…

Ik kon mijn oren niet geloven; na deze uitspraak verdween mijn Euro-enthousiasme meteen.

Jij zei:

“Tsja, dit vind ik toch een (veelgehoorde) vorm van natrappen. Altijd weer die jaloezie van de kleingrutter jegens de grootgrutter. Iedereen, die die kans zou hebben, zou hetzelfde doen – ook jij – gesteld dat iemand het ambieert”.

Wim Kok heeft gedurende bijna heel zijn carrière als socialistische vakbondsman en als socialistische politiek leider tientallen jaren commentaar gehad (en terecht) op graaiende en werknemers afpersende/terroriserende werkgevers. Na zijn politieke carrière draaide Kok 180°!

Kok heeft in de Raad van Commissarissen van ING Group gezeten tijdens de hoogtijdagen (2003-2009) van de economische euforie/gekheid en weigerde om o.a. loonmatiging voor de topmanagers van ING door te voeren en is mede verantwoordelijk voor de financiële producten waardoor vele mensen ernstig zijn gedupeerd.

Kok gedraagt zich als een gootgraaier zonder enig geweten, want na de ING Group volgde een Commissariaat bij 1 van de meest vervuilende en criminele oliemaatschappijen, Shell genaamd.

Hierdoor heeft Kok zijn ware aard laten zien door consequent voor het grote en smerige (olie)geld te gaan en heeft zijn socialistische geloofwaardigheid verloren.
Nu kunnen rechtse politici met recht het tenenkrommende zinnetje; Links lullen, rechts zakkenvullen” uitspreken.

Jij zei:

“Ik acht Zalm nog steeds hoog om zijn deskundigheid en Kok nog steeds zo mogelijk hoger om zijn integriteit”.

O.a. Zalm en Kok hebben tegen beter weten in de gulden te goedkoop “om laten zetten” naar de Euro waardoor wij als Nederlanders ongeveer 10% minder voor onze gulden hebben gekregen; hierdoor is een groot miljardenverlies ontstaan bij o.a. alle Nederlanders.
Verder wist men in die tijd dat de Grieken meer dan “wat problemen” hadden en toch is men stug doorgegaan…

Het resultaat is nu duidelijk; Nederland verliest bij een uiteindelijk Grieks default minimaal 40 miljard Euro en dan heb ik het niet over de Nederlandse banken die waarschijnlijk bij elkaar ook nog eens tientallen miljarden zullen verliezen… Dit verloren geld wordt uiteindelijk ook op de Nederlandse consument verhaald.

Nu worden er zelfs staatsobligaties opgekocht van de Grieken en Spanjaarden, waardoor een Grieks en zelfs een Spaans default met de dag waarschijnlijker wordt.
Na een default zijn alle schulden en staatsobligaties oninbaar/waardeloos.

» Posted By Tartarus On September 07, 2012 @ 12:59

@ HenK, post 13,

u zei:

“De SP is ‘te links’ en de PVV te onbetrouwbaar”.

Mijn visie: Als ik goed kijk en luister naar Rutte dan is de verstandhouding met Wilders niet/nauwelijks veranderd en doet Rutte voor de Bühne verontwaardigd over PVV-wegloper Wilders.

Ben niet de enige die dit opmerkt en denkt dat als de VVD weer de grootste partij wordt de PVV als eerste wordt aangemerkt om een (gedoog)coalitie mee te vormen.

Lodewijk Asscher:

“Het baart me zorgen dat het Rutte minder moeite kost om links uit te sluiten dan om de PVV uit te sluiten. Hij zegt dat hij nog het liefste door wil met het CDA en daar hoor ik op de achtergrond dan bij: met gedoogsteun van de PVV”.

Bron:

http://www.nu.nl/achtergrond/2903376/stoere-uitspraken-rutte-premieronwaardig.html

» Posted By Tartarus On September 07, 2012 @ 11:03

@ HenK, post 4,

Samsom “wint” bijna alle debatten om vervolgens door Mark Rutte, die de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk gaat winnen met slechts een paar zeteltjes verschil net zoals 2 jaar geleden, buiten de regering zal worden gehouden…

VVD, PVV (al dan niet weer gedoogd), D66, GroenLinks en ChristenUnie/SGP… heb ik al 76 zetels?!

Wat is die chronische blinde verdeeldheid/splinterpartij-visie/blanco-stemvisie op links toch “mooi”…

» Posted By Tartarus On September 05, 2012 @ 18:31

Liegende premiers

Herstel post 5

Kiezen = stemmen

» Posted By Tartarus On August 28, 2012 @ 20:13

Herstel:

@ Janus, post 7 = @ Janus, post 8,

» Posted By Tartarus On August 28, 2012 @ 18:52

@ Janus, post 7,

Jij zei:

“Toch wel een beetje jammer, vind je niet?”.

Nee, eigenlijk niet. De belangen zijn nu veel te groot.

Als Spaink columns schrijft die perfect zijn zal haar aanzien steeds verder stijgen, waardoor haar invloed kan/zal toenemen.

Spaink is (denk ik voorlopig) in te delen in de “linker hoek”.

Gezien wat de VVD van plan is en hoe onhandig links manoeuvreert, is alle steun nu absoluut nodig.

Dat Spaink invloed heeft blijkt uit het feit dat Jorrit Nuijens, Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Centrum de moeite neemt om te reageren op de column Exit GroenLinks van Spaink.

Op de PVV stemmen?!

Zou een optie zijn, maar gezien anti-Europese standpunten levert dit onmiddellijk een strop op van minimaal 150 miljard Euro…
Nog niet zo’n bezwaar, omdat banken redden in allerlei landen op termijn waarschijnlijk meer gaat kosten, maar aan de geestelijke stabiliteit/het beoordelingsvermogen van Wilders twijfel ik sterk.

B.v. alcoholist Hero Brinkman steevast een hand boven het hoofd houden die tijdens zijn PVV-lidmaatschap o.a. op de vuist gaat met een barkeeper omdat hij niet meer bediend wordt… en later dronken op de vlucht slaat met zijn auto voor de politie tijdens een controle.

Nu zijn er weer hardnekkige geruchten en sterke aanwijzingen over Dion Graus… Het lijkt de LPF versie 2.0 wel.

Hoe kun je een land besturen als je blijkbaar niet eens bekwaam genoeg bent om de juiste mensen aan te trekken voor je eigen politieke partij…

» Posted By Tartarus On August 28, 2012 @ 18:51

droom = droomt

» Posted By Tartarus On August 28, 2012 @ 18:00

@ Spaink,

Wéér een mooie column waar ik niets op kan aanmerken.

Terecht liegt Mark Rutte van de VVD de boel bij elkaar!; dat goed werkende geniepige trucje heeft hij o.a. geleerd van de Amerikaanse Tea Party beweging: Lieg en bedrieg én als je er op wordt aangesproken beticht je de ander van negativisme en vervolgens lach je het breed weg!

Het is naar mijn mening 5 voor 12…

Jan Marijnissen die en plein public Roemer afvalt en hem beticht van het maken van een fout, terwijl Marijnissen blijkbaar niet luistert wat Roemer precies zei…

Daarna droom Marijnissen hardop van 45 zetels en haalt alle dagbladen, maar vergeet ondertussen wel dat Diederik Samsom een comeback aan het maken is en dat de zetels hoogstwaarschijnlijk bij de SP vandaan zullen worden gehaald…

Door o.a. de domme uitspraken van Marijnissen en de comeback van Samsom is het nu meer dan waarschijnlijk dat de VVD de grootste partij gaat worden…

Commentaar hebben op o.a. de VVD begrijp ik erg goed, maar het risico nemen dat de VVD de grootste partij wordt op 12 september 2012 door op een splinterpartij te kiezen niet…

» Posted By Tartarus On August 28, 2012 @ 17:43

Exit GroenLinks

Eindelijk!

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/05/partijtop-gelooft-niet-meer-in-sap-positie-onhoudbaar/

» Posted By Tartarus On October 05, 2012 @ 14:05

Herstel.

@ Janus en HenK, post 242,

In mijn post 242 heb ik trouwens een canard vette geschoten!

De Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën:

31 200 TEGENBEGROTING VAN DE FRACTIE VAN DE VVD

Was van het vergaderjaar 2007-2008…

Dom, in de haast erover heen gelezen; echter als ik nu de punten vergelijk met 2012 zie ik grote overeenkomsten; zelfs “Oude” volledig arbeidsongeschikte WAO’ers korten met 5% is gelijk gebleven.

» Posted By Tartarus On August 28, 2012 @ 19:22

@ HenK, post 213,

De stemwijzer is leuk, maar vertelt weinig wat de VVD werkelijk geniepig van plan is… Je hoort daar in de debatten tot nu toe niets over…

Wat dit o.a. gaat betekenen voor bijna alle “oude” volledig arbeidsongeschikte WAO’ers.

Citaat:

“WAO/WIA/Brugbanen: VVD wil uitkering van nieuwe volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (WIA) ophogen naar 75% van het laatstverdiende loon (zijn 20 000 mensen); alle oude gevallen op oude uitkering van 70% terugbrengen. De vrijstelling voor herkeuring van volledig arbeidsongeschikte WAO’ers tussen 45 en 50 jaar wil de VVD terugdraaien”.

“Oude” volledig arbeidsongeschikte WAO’ers straffen met (tot nu nog…) een korting van 5% en de nieuwe gevallen belonen met 5% extra; hoe krom is deze redenatie?!

“Gelukkig” denkt de VVD wel om hun vriendjes in o.a. het MKB:

• Terugdraaien Vliegbelasting 185 mln.

• Terugdraaien Verpakkingenbelasting 240 mln.

• Terugdraaien Milieudifferentiatie BPM 150 mln.

• Terugdraaien dieselaccijns en energiebelastingen 175 mln.

• Terugdraaien verhoging drank- en tabaksaccijns 100 mln.

• Terugdraaien verhoging (22 naar 25%) bijtelling auto 156 mln. van de baas

• TOTAAL € 1,006 mrd.

Bron:

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/1/0/kst110235.html#v6.4_back

» Posted By Tartarus On August 28, 2012 @ 17:20

«« Back To Stats Page