Statistiek

Comments Posted By Tartarus

Displaying 901 To 930 Of 1,065 Comments

Bij leven en welzijn

@ Spaink

Met respect.

Een “bijzondere” opvatting dan…

Wat is er akelig aan dat 1 en/of meer organen verder functioneren in een ander mens?

Groet,

» Posted By Tartarus On December 19, 2009 @ 01:57

Bewaarplicht ongrondwettelijk

@ juzo

Volgens mij is Maurice aardig op dreef…

Juzo, heel misschien ooit wel eens van bloeddiamanten gehoord…?

Meer dan 95% van de wapenhandel naar b.v. Afrika is NU “ruilhandel” d.m.v. grondstoffen…

“Professionele boeven”…

Jullie bedoelen toch de overheden (ook de Nederlandse) die gretig deze wapens verkopen.

Hoe denkt u dat b.v. het Iraakse (tijdelijke) regime aan al nieuwe wapens komt… De grootste oliebronnen zijn 2 maanden geleden al bij opbod verkocht…

» Posted By tartarus On December 03, 2009 @ 14:13

@ Juzo

Die (vaak) onzinnige data-opslag gaat op termijn ook erg veel geld kosten… en raad eens WIE dat gaat betalen?!

(Even in de spiegel kijken en u weet het antwoord).

» Posted By tartarus On December 01, 2009 @ 13:57

Kiezen tegen kanker II

Hey Johannes,

U zei:

“We moeten toch constateren dat politici; justitie; de farmaceutische industrie; chemische industrie; de olie-industrie en het financiële systeem waardoor ons sociale en fysieke milieu verziekt is zo niet meer kan!”.

Wij constateren helemaal niets (meer); sterker nog het merendeel van de bevolking is in slaap gesukkeld en vindt het wel best.

Zie o.a. mijn post op nummer: 3

U ziet dat het gewoon doorgaat, omdat de meeste mensen de verbanden tussen ziekten en vervuiling niet kunnen en/of willen zien ondanks onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs.

Groet,

P.S.

Niet om vervelend te willen doen, maar wat zijn de KERNPUNTEN in uw bovenstaande betoog?

30 punten tegelijk aandragen zorgt voor verwarring, waardoor uw verhaal niet meer serieus zal worden genomen…

» Posted By tartarus On November 30, 2009 @ 10:26

Hoi Maurice,

U Vroeg: “Als “BV Nederland” het KWF bij de spreekwoordelijke kloten heeft, is kritiek daarop dan niet (nog) beter gericht aan BV Nederland?”.

U hebt gelijk! Alleen hoe kun je de B.V. Nederland constructief in beweging krijgen?

Ik heb de volgende gedachten:

Slechts enkele tientallen jaren geleden werd het ook een erg goed plan gevonden om jaren lang zwaar chemisch en nucleair afval in zee te dumpen… Nu pas worden de grootschalige en onomkeerbare gevolgen pijnlijk duidelijk…

Overleg om deze dumpingen te stoppen werd een kostbare tijdverspilling; de economische belangen waren groot en de dumpingen gingen dus gewoon door totdat het “grote” publiek werd bereikt door b.v. beelden van kleine rubberbootjes die werden geplet door vaten radioactief afval.

Ook nu is de B.V. Nederland er perfect in geslaagd om de externe milieufactoren die kankerverhogend zijn te verdoezelen en/of te “vergeten” uit financieel belang, ondanks b.v. de Zembla-rapportages.
KWF volgt blijkbaar dit voorbeeld, want in hun campagnes wordt geen enkele aandacht besteed aan externe milieufactoren… Dit bedoelde ik ook met de NIST-methode.

De meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt deze externe milieufactoren blijkbaar ook (nog) niet belangrijk…
(Misschien kan nog meer media belangstelling hier wat aan veranderen).

Zie ook mijn post 87 op: http://www.spaink.net/2009/11/06/kiezen-tegen-kanker/ “Kiezen tegen kanker I”.

Groet,

Tar

P.S.

Op Post 49 staan ook nog een aantal vragen aan het KWF “open”.

» Posted By tartarus On November 23, 2009 @ 00:01

Karin zei: “Nooit voert het KWF campagne over kankerverwekkers in het milieu, zoals vervuiling, kwik, roet, asbest, fijnstof, straling, phthalaten. Nooit voert het KWF campagne over de samenstelling van ons voedsel. Het KWF spreekt liever individuele mensen aan op hun leefstijl”.

YES, YES, Dank je wel, Karin!!!

(Ik begon een heel klein beetje te twijfelen… Karin zal zich toch geen zand in de ogen laten strooien door een onwinbare discussie over percentages?!).

Ondanks de goede kanten speelt het KWF willens en wetens al jaren lang dubieus “dubbelspel” en “vergeet” deze pikzwarte en zeer belangrijke kant uit puur eigenbelang; uit vrees voor de consequenties van de B.V. Nederland…

Ik verwacht geen constructief antwoord van het KWF: de meeste organisaties hanteren (deels) de * “NIST-methode” tegen “vervelende en lastige” vragenstellers en helaas is die methode vaak zeer doeltreffend…

Tenzij veel meer mensen aan het KWF zullen vragen waarom er toch nooit campagne wordt gevoerd tegen (vermijdbare) kankerverwekkende stoffen in ons leefmilieu!

YES, WE CAN!!!

Moeilijk kan het niet zijn, om slechts een paar schokkende voorbeelden te vinden:

Ik nodig iedereen opnieuw van harte uit om naar de onderstaande link te gaan en b.v. de volgende onderwerpen eens te bekijken!:

http://zembla.vara.nl/

(Als u onderstaande onderwerpen in de zoekfunctie op de Zembla-site kopieert, krijgt u vanzelf het onderwerp te zien).

DE SMERIGE OLIEROUTE – 11 OKTOBER 2009

VECHTEN OM VUILNIS – 28 JUNI 2009

HET GIF VAN CORUS – 18 MEI 2008

Tja, als je na deze voorbeelden slechts alleen oog hebt voor de “gemakzuchtige” mens, heb je als KWF dan nog wel bestaansrecht?

P.S.

* NIST

N = Negeren
I = Isoleren
S = Saboteren
T = Termineren

» Posted By tartarus On November 21, 2009 @ 21:52

Kiezen tegen kanker

~ Unomi ~ zei:

“De schrijver (Andreas Moritz) heeft zelf voldoende mensen genezen van kanker door de oorzaak aan te pakken”.

Bekijk eerst eens deze reportages:

http://zembla.vara.nl/

Fosfor aan de Schelde

De smerige olieroute

Vechten om vuilnis

Oorzaak aanpakken?! Emigreren uit Nederland bedoel je?

» Posted By Tartarus On November 14, 2010 @ 13:21

P.S.

Over benzinedamp.

Het Europees Parlement is wel (erg laat) wakker geworden:

http://www.petrolworld.com/world-headlines/eu-member-states-law-on-petrol-vapour-recovery.html

» Posted By tartarus On November 19, 2009 @ 19:27

@ 73 Sjaak

Sjaak zei:

“3 van 5 medepatiënten met acute leukemie woonden op pak en beet 100 meter afstand van een benzinestation in of bij hun straat. Als er dan ook nog een virus komt zijn de rapen soms gaar”.

Ha, ha, ha, niet bewezen hoor; volgens de oliemaatschappijen dan…

Benzinedamp is volstrekt onschuldig!… of toch niet…!?

Waarom zit er op ELKE afzonderlijke benzinepomp! in de Verenigde Staten een Damp-afvanger om te zorgen dat benzinedamp NIET in contact komt met de klant?

Nee, in Nederland is dat helemaal niet nodig…

Misschien maakt dit spreekwoord ALLES duidelijk:

Wooden Shoe, Wooden Head, Wooden Listen!

» Posted By tartarus On November 19, 2009 @ 19:04

YES, YES!!!

Bedankt Celine!!!

Celine brengt de discussie weer precies terug naar kernvraag!!!

———————————————————————————-

Deze vraag kun je ook stellen:

“Verdienen” wij het niet dat onze kinderen en wij (uiteindelijk) kanker krijgen?

(Niet onmiddellijk boos worden, ik doe een poging om het uit te leggen).

De koningin zou in gevaar zijn door falende beveiliging…

METEEN de volgende dag buitelen Kamerleden, van links tot rechts, zich over elkaar heen om verontwaardigd Kamervragen te stellen!

Zembla, (zie post 49) luidt verschillende keren de noodklok met onweerlegbare wetenschappelijke FEITEN en GEEN enkel Kamerlid wordt wakker…

Blijkbaar vinden, ZEKER onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer de gezondheid van ons en onze kinderen niet belangrijk…

Slechts enkele tientallen jaren geleden werd het OOK een erg goed plan gevonden om jaren lang zwaar chemisch en nucleair afval te dumpen in zee… Nu pas worden de grootschalige en onomkeerbare gevolgen pijnlijk duidelijk…

Blijkbaar kunnen en/of willen wij als kortzichtige apensoort niet leren van het verleden…

» Posted By tartarus On November 19, 2009 @ 18:47

@ Joan 64

Joan zei:

“Bang de subsidiegevers in het harnas te jagen?”.

Kom nooit aan grote belangen van de B.V. Nederland…

Zie b.v.:

http://www.klokkenluiders.tv/1Klokkenluiden/page/show?id=2052447%3APage%3A4342

Er zijn nog veel meer voorbeelden…

» Posted By Tartarus On November 15, 2009 @ 00:12

“Onder” de link: “waaronder ik” in post 60 staat:

“Heb ik iets gedaan of iets nagelaten dat dit heeft veroorzaakt? Het erge is dat het antwoord op zulke zieltergende vragen buitengewoon futiel is”.

PARDON!

Is het niet ook HEEL ERG belangrijk om te weten waardoor de kanker is veroorzaakt VOOR de mensen die OOK nog kanker zullen gaan krijgen?!

NEE!, mensen de SCHULD geven is ALTIJD VOLSTREKT ONZINNIG!; immers je LOST HELEMAAL NIETS OP en je geeft de slachtoffers bovendien een klote gevoel!

Maar het is toch wel heel erg belangrijk om te weten waardoor er steeds meer kanker patiënten zullen komen!?

B.V.:

Blijkbaar vinden maar weinig mensen het belangrijk dat er steeds meer (overbodige) vuilverbrandingsovens worden gebouwd en zijn, die ZELFS (TIJDELIJK) ZONDER ESSENTIËLE FILTER(S) mogen werken! (Zie post 49).

Dit MAG en GEBEURT in Nederland! Anno 2009!

En KWF legt toch ALLEEN de nadruk op die “onverantwoordelijke” mensen… die toch deels schuld hebben (in 50%) aan hun kanker!

B.V.: Slechts een paar externe factoren:

Radongas
Vuilverbranders
Benzinedamp
Formaldehyde

Het wordt (ook door het KWF) allemaal “vergeten”, maar cumulatief zal elke wetenschapper zeggen dat je door deze gecombineerde factoren een (sterk) verhoogde kans op kanker krijgt.

@ Sjaak:

Mundus vult decipi, ergo decipiatur

» Posted By Tartarus On November 14, 2009 @ 23:58

Hey Sjaak,

Het KWF bestaat en functioneert uitsluitend door maatschappelijke en politieke goedkeuring; net zoals andere grote organisaties in Nederland.

Vraagtekens zetten bij b.v. het gebruik van melk en/of melkproducten wordt niet gewaardeerd in de B.V. Nederland, want dan kom je aan grote belangen… EN dat mag nooit!

Daarom richt het KWF zich ook op algemeenheden en legt de verantwoordelijkheid bij de individuele burger neer en “vergeet” te verwijzen naar veel belangrijkere oorzaken van het ontstaan van kanker.

Bekijk de filmpjes eens in mijn post 49, dan zal meer duidelijk worden, hoe het echt werkt in Nederland… en waar de werkelijke belangen liggen…

» Posted By Tartarus On November 13, 2009 @ 16:10

@ Ineke 54

KWF heeft ook deels boter op haar hoofd: zie mijn post 49 en bekijk de Zembla-filmpjes eens…

KWF zou een veel proactievere rol moeten spelen bij ook deze problemen, maar het waagt zich niet aan uitspraken die subsidiëring in gevaar kunnen brengen…

» Posted By Tartarus On November 13, 2009 @ 00:52

@ Juzu 53

U zei:

“Het gevaar, en het probleem zit hem in de veralgemenisering.

Je kan niet zeggen, dat als er ergens Radongas is, dat dan ALLE mensen die daar zijn en mee in aanraking komen, kanker krijgen. Het kan zelfs zijn, dat niemand kanker krijgt”.

Het klopt deels wat u zegt; alleen is het toch wel raadzaam om carcinogene stoffen zo veel mogelijk te mijden als dat WEL mogelijk is?!

Er is veel wetenschappelijk onderzoek wat wijst naar cumulatie van carcinogene stoffen waardoor het krijgen van kanker significant toeneemt.

Trouwens, als de concentratie Radongas maar hoog genoeg is en de blootstelling lang genoeg, gaat iedereen dood… Google maar op: ioniserende straling.

Radongas heeft geen enkel doel: Van b.v. roken en drinken kun je nog zeggen dat je een bewuste afweging maakt tussen levensplezier en levensverwachting, bij Radongas is dat niet het geval.

KWF “vergeet” Radongas voor het gemak gewoon even… Raar, want het gaat die organisatie toch ook om het kankerrisico terug te dringen?!

» Posted By Tartarus On November 13, 2009 @ 00:43

Met respect!

Nee, je “kiest” niet voor kanker maar het ontslaat je natuurlijk niet om je “ogen en oren” open te houden en “slechte” gewoonte te verminderen of te vermijden.

Nee, ik “kies“ niet voor een (fataal) auto-ongeluk, maar als ik dronken achter het stuur ga zitten heb ik dan “pech” als ik een ongeluk krijg?

Het KWF Kankerbestrijding:

Het KWF Kankerbestrijding blijft (wat ik op hun eigen site lees) veel aan de oppervlakte v.w.b. de oorzaken van allerlei soorten kankers.

B.v. Radongas DE stille en gluiperige kankerveroorzaker!… Ik kon het NIET vinden op hun site…

Deze site spreek boekdelen!

http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Radongas+in+huis

Ik kan nog wel doorgaan, maar ik heb niet het idee dat men echt geïnteresseerd is in het echt VOORKOMEN van kanker…

Tja, de ene zijn dood is de ander zijn brood…

Klinkt hard maar waarom worden dan zoveel oorzaken “vergeten”? Denk hierbij aan het Radongas.

» Posted By Tartarus On November 12, 2009 @ 22:29

@ Sjaak 47

Sjaak zei:

“Nu is het zo dat veel röntgen (CT- scans) bij vooral oudere mensen de jaarlijkse gemiddelde stralingsdosis per persoon al zowiezo behoorlijk heeft doen toenemen de afgelopen pak en beet tien jaar”.

De nieuwe CT-scanners hebben deze bijwerking niet meer…
Helaas zijn de oude CT-scanners nog niet afgeschreven dus men gaat gewoon door om toekomstige kankerpatiënten te “maken”.

» Posted By Tartarus On November 12, 2009 @ 00:19

@ Marsja Meijer 42

Hoi Marsja Meijer en/of Femke Welles ,

Ik heb 3 vragen:

1) Waar kan ik vinden dat KWF Kankerbestrijding een vuist maakt tegen criminele en/of criminele organisaties die actief ZEER grote gezondheidsschade (waaronder kanker) veroorzaken?

Ik nodig u van harte uit om naar de onderstaande link te gaan en b.v. de volgende onderwerpen te bekijken!:

http://zembla.vara.nl/

(Als u onderstaande onderwerpen in de zoekfunctie op de Zembla-site kopieert, krijgt u vanzelf het onderwerp te zien).

DE SMERIGE OLIEROUTE – 11 OKTOBER 2009

VECHTEN OM VUILNIS – 28 JUNI 2009

HET GIF VAN CORUS – 18 MEI 2008

2) Waarom raadt het KWF Kankerbestrijding het gebruik van melk en/of melkproducten door volwassenen nog steeds niet af terwijl er aanwijzingen zijn dat dit o.a. een rol speelt bij borst en/of prostaatkanker?
(Elk voedingsmiddel uit melk en/of melkproducten is makkelijker en veiliger te verkrijgen uit andere voedingsmiddelen).

3) Waarom raadt het KWF Kankerbestrijding het eten van vette vis niet af als de Omega 3 vetzuren makkelijker (en zonder de visgifstoffen) uit biologische producten gehaald kan worden?

Ik vind overigens dat uw organisatie nuttig werk verricht!

Met vriendelijke groet,

Tar

» Posted By Tartarus On November 12, 2009 @ 00:02

Blond

@ Mariska

Jij zei:

“Maar die man (Janmaat) en zijn vrouw is natuurlijk wel geweld en onrecht aangedaan. En de bedreiging van Wilders toont ook aan hoezeer er opgetreden moet worden, met terugwerkende kracht sinds Rushdie”.

Ik veroordeel ELK geweld.

Het is wel je plicht als mens rekening te houden met de gevoelens van andere mensen.

Soms is het raadzaam om (artistieke) uitlatingen, waarvan je weet dat deze erg gevoelig liggen en zeer kwetsend zijn, niet of gefaseerd te doen.

Wat is b.v. de meerwaarde om Mohammed de profeet als hond af te beelden?!

Janmaat, Wilders en Rushdie hebben GEEN enkele vooruitgang geboekt; sterker, er is meer tweespalt, onbegrip en jarenlange vertraging ontstaan.

Ik begrijp wel waarom deze bovenstaande mensen en Ayaan zo handelen; het zijn zielige figuren die ALLEEN dankzij extreme onuitvoerbare ideeën de media kunnen halen en (op)leven van media-aandacht.

» Posted By Tartarus On March 29, 2010 @ 22:53

Hey Mariska,

Jij zei:

“Ik hou er van om iets van zoveel mogelijk perspectieven te bekijken”.

“Net zo hardnekkig als een Jehova getuige, maar dit stuk wil ik hier toch graag plaatsen. Onder andere waarom ook internationaal intellectuelen Ayaan zo kil behandelen”.

Ayaan Hirsi Ali wordt terecht kil behandeld omdat zij de zeer gevaarlijke modus operandi van infantiele Gekke Geert Wilders hanteert.

Vragen:

Waar geeft Ayaan concrete UITVOERBARE oplossingen aan?

Waarom is Ayaan ALLEEN welkom bij de republikeinse “denktank” waar ook Bush Jr deel van uitmaakt ?

Een intellectueel zorgt altijd voor constructieve vooruitgang en samenwerking; geen tweespalt, verharding van standpunten en de daaropvolgende escalatie…

Ayaan is precies het tegenovergestelde van iemand die zoveel mogelijk perspectieven bekijkt.

» Posted By Tartarus On March 29, 2010 @ 22:39

Hemelrijk “vergeet” een aantal dingen… Zoals een echte Amerikaanse republikein!

En het ergste… zij trapt en gelooft erin!

Eerst werd het staatstoezicht stapje voor stapje methodisch gesloopt (d.m.v. “de goedkopere vrije markt weg”) en zo konden de Amerikaanse republikeinse oplichters de markt “overnemen” en uitmelken.

“Dus ook in de VS was het niet de vrije markt maar de overheid die door die merkwaardige oproep van Bush en zijn falende controle de crisis heeft veroorzaakt”.

Falende controle…?! Nee hoor, er faalde helemaal niets!

(Margaret Thatcher heeft PRECIES hetzelfde gedaan in Engeland).
Het was een vooropgezet en perfect uitgevoerd plan om veel geld te kunnen onttrekken aan de markt.

Het buitgemaakte geld is zogenaamd “verdampt”… Geen 1 econoom kan aantonen dat geld kan verdampen! Geld kan WEL wisselen van eigenaar.

Deze beweringen kan ik allemaal staven d.m.v. onweerlegbare voorbeelden.

» Posted By Tartarus On March 29, 2010 @ 22:23

@ Mariska, post 121

Jouw post 121, ik kan er geen onwaarheden in ontdekken.

Wat ik wel “mis” is dat “rechts” zich evenveel, of zelfs meer schuldig heeft gemaakt aan het ontstaan van het “allochtonen-probleem”.
(Als wij toch de onzinnige schuldvraag aan het zoeken zijn).

Immers rechts wilde in de eind jaren 60 goedkope arbeidskrachten importeren om hun verouderde industrie nog iets langer te laten renderen…
Indertijd had deze industrie gewoon gesaneerd en vernieuwd moeten worden, maar men koos voor de snelle en makkelijke winst.

Wilders benoemd een aantal reële problemen, maar brengt deze onder de aandacht op een grove en beledigende manier… Hierdoor ontstaat onoverkomelijke weerstand en zal er nooit een oplossing komen!

Net zoals Janmaat; hij had over een klein aantal dingen gelijk, maar de manier waarop hij dit bracht was zo ranzig en zo fout dat door ZIJN bemoeienis belangrijke zaken decennia niet konden worden besproken…

Wilders veroorzaakt precies hetzelfde; symbool politiek… de
kopvoddentax is een schrijnend hoogtepunt.
Achteraf vond zelfs Wilders dit zelf ook geen goed idee…
Een politieke leider met 25 zetels hoort niet achteraf na te gaan denken over zijn uitspraken.

http://www.nu.nl/politiek/2161141/wilders-vond-kopvoddentax-ver-gaan.html

Wilders maakt zichzelf en nog veel belangrijker, zijn achterban belachelijk door dit soort onzinnige boodschappen te mengen met reële ernstige maatschappelijke problemen.

(Buitenlandse) politieke leiders persoonlijk aanvallen is kortzichtig en onwetend, want Nederland is klein en heeft deze landen nodig om handel te kunnen drijven.

Linkse politiek is verre van onfeilbaar, maar als je daardoor naar rechts wordt gedreven ben je nog verder van huis.
De politiek van Bush junior en senior is een mooi voorbeeld, deze politiek wordt ook omarmd door rechts in Nederland…

» Posted By Tartarus On March 16, 2010 @ 13:58

http://www.trosradar.nl/nieuws_detail/bericht/biostabil-is-terug-als-placebo//00ff40b5ee/27/

250 000 x 119 = 29 750 000 euro bruto…

(Buitenlandse verkoop niet meegerekend…)

» Posted By Tartarus On March 14, 2010 @ 09:38

De Biodebiel… Euh, Biostabil…

Ja, lachen… vooral als je weet dat tijdens de hoogtij dagen gemiddeld voor 500.000 gulden per maand! aan Biostabils werden verkocht…

Mundus vult decipi, ergo decipiatur…

» Posted By Tartarus On March 14, 2010 @ 09:16

Thanks, voor de nuttige aanvulling! Maurice

Ik kon het zelf niet beter bedenken!

» Posted By Tartarus On January 06, 2010 @ 13:45

Hey Mariska

Jij zei:

“Ik zie het als zulke afgrijselijke arrogantie dat mensen die er zelf niet tussen hoeven te wonen zich dit nauwelijks aantrekken, het hebben over slechte wijken, het in het algemene trekken”.

Ja, Mariëtte Hamer gaf het “goede voorbeeld” door haar moeder uit een achterstandswijk te laten verhuizen wegens de overlast…

Wat je ziet met wetgeving; er worden pas wetten aangepast of gemaakt als het kleine “betere” deel of een groot deel van de bevolking overlast ervaart.

Jij zei:

“Het valt jou denk ik niet op hoe automatisch je de verantwoordelijkheid bij “Nederland” legt. Zou mooi zijn als dat kon maar een samenleving is niet altijd maakbaar”.

Blijkbaar vindt het overgrote deel van de kiesgerechtigde bevolking die niet in een achterstandswijk woont het disfunctioneren van bepaalde asociale mensen (nog) geen probleem…

Jij zei:

“Veel problematischer dan de vreselijke voetbalhooligans uit Hoek van Holland want die richten zich op duidelijke plaatsen en tijden op volwassenen en niet op weerloze kinderen in en rond hun huis”.

Pardon!

Agressie, tegen wie dan ook heeft maatschappelijk altijd een (hoge) prijs… en die moeten wij wel allemaal opbrengen!

Wat ik al eerder zei:

Mensen die systematisch en consequent persoonlijke en/of materiële schade veroorzaken moeten worden “begeleid” naar acceptabel gedrag. Kunnen en/of willen zij dit niet dat moet je dergelijke gevaarlijke mensen (langdurig) opsluiten in een gevangenis, TBS kliniek of psychiatrische instelling.

Hanteer altijd het KISS-principe voor het oplossen van problemen!:

Keep It Simple, Stupid!

Het (volstrekt zinloos!) praten over het geloof van daders blokkeert ALLEEN MAAR een oplossing!

Mensen vertonen SLECHTS gedrag wat voordeel oplevert en/of wat geaccepteerd wordt…

Groet,

» Posted By Tartarus On January 06, 2010 @ 12:57

@ Mariska

Met veel respect!

Jouw bericht, post 71

Zie je wat je doet? Dit kan niet, dat kan niet, het ligt hieraan, zij willen niet, enz, enz.

Ik zie GEEN enkele potentiële constructieve oplossing…

Jij zei:

“Misschien beter om je op wat Fair trade na niet teveel met andere economieën te bemoeien omdat het veel ingewikkelder is dan het lijkt. Het zijn allemaal broze evenwichten die in tienduizenden jaren gegroeid zijn”.

Weer een onoverkomelijk probleem… en nu? Wat is jouw mogelijke oplossing?; ik vind deze niet terug in jouw tekst…

Fair Trade…

Australië heeft de (broodnodige!) productie van Papavers in Afghanistan systematisch en zeer consequent tegengewerkt omdat ZIJZELF het wereldwijde monopolie hebben en willen houden!

Afghanistan kan prima zijn eigen brood verdienen als het Westen deze Papaveroogsten gewoon opkoopt; de prijs is namelijk precies hetzelfde als wat Australië ervoor krijgt…

Jij zei:

“Hij is reiziger, heeft jaren gelopen oa. in Afghanistan, spreekt ongelofelijk veel talen en dialecten, multibegaafd en heeft zich diep in het land verdiept. Supersympathieke man. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat het zinloos is”.

Weer een “onoverkomelijk” probleem… Ik mis weer een mogelijke oplossing…

Het gedachtegoed van Sun Tzu… Heb jij dat wel eens ingezien? Probeer het eens en je wereldbeeld zal waarschijnlijk veranderen!
Nog steeds, tot op de dag van vandaag, is op ELKE militaire academie ter wereld! het gedachtegoed van Sun Tzu verplicht leesvoer… en met een hele goede reden!

Jij zei:

“Velen zijn hier vrijwillig heengekomen. Een deel om te werken maar een deel ook vanwege gratis geld, huisvesting, gezondheidszorg. Zet ze alsjeblieft niet in de zielig en misbruikte hoek. Natuurlijk zijn er mensen die zich wilden ontwikkelen en met hen zal ook niemand een probleem hebben maar ik zag ook een stroming die dat echt niet wilde. Niet uit angst, armoede of omdat ze zich afgewezen voelden maar uit ideologie”.

Weer een “onoverkomelijk” probleem… Ik mis weer een mogelijke oplossing…

Klopt deels; ongeveer 150.000-200.000 ongeschoolde arbeiders hebben wij hier naar toe gehaald om in onze (verouderde) fabrieken te laten werken.

Natuurlijk heeft een deel misbruik gemaakt van de sociale voorzieningen in Nederland en natuurlijk is er een deel extremistisch.

Maar wat doen wij eraan? Veel te weinig! Ook nu nog!
Het is nog steeds veel te vrijblijvend! Mensen staan nog steeds op wachtlijsten en/of zitten werkloos thuis…

Je kunt moeilijk andere beschuldigen als de B.V. Nederland zo laks en zo traag handelt.

Wat ik al eerder zei:

Mensen moet je actief begeleiden (desnoods fors dwingend) naar werk en/of een opleiding; nooit accepteren dat mensen werkloos en met een minimale uitkering thuis blijven zitten en dagenlang achtereen naar Al Jazeera kunnen kijken. (Deze verplichte “maatschappelijke activering” moet overigens voor iedereen gelden die gebruik maakt van sociale voorzieningen).

Maurice, post 72.

Maurice zei:

“Laat ze eens stoppen met de ongelijke behandeling op basis van criteria die geen ongelijke behandeling rechtvaardigen. Vrouwe Justitia draagt niet voor niets een blinddoek. Een hufter is een hufter, of die pas één generatie in Nederland is, of drie generaties, of tachtig generaties”.

Jawel een oplossing! Dank je wel, Maurice!

PRECIES!!! Exact wat ik bedoel!!!

Iemand die andere keer op keer willens en wetens een ander schade berokkend hoort gewoon thuis in de gevangenis of een TBS-kliniek!
Het maakt mij namelijk helemaal niets uit of ik door een Marokkaanse (met bijbehorend extremistisch gedachtegoed) of Nederlandse straatrover word beroofd!

Jij zei: “Als Nederlandse partijen geen mythen hadden gehad en migratie rationeel en met vooruitziende blik hadden behandeld waren Fortuyn en Wilders überhaupt nooit met hun kritiek gekomen”.

Ben ik helemaal met jou eens!

Wie zorgt voor een Kamermeerderheid; het Nederlandse volk…

Blijkbaar vindt een merendeel van de Nederlandse bevolking het (nog) niet nodig om te stemmen op partijen die meer geld en middelen willen uittrekken voor integratie…

Wie is nu eigenlijk schuldig?

Ik ben oprecht benieuwd naar jouw antwoorden!

Groet,

» Posted By Tartarus On December 29, 2009 @ 18:32

Hoi Mariska,

Bedankt voor jouw reactie!

Kreeg de indruk dat je slechts je eigen mening wilde horen en niet (meer) openstond voor wat nuances en heel misschien andere ideeën…

Ik ben het met veel dingen met jou eens; maar qua nuances verschillen wij. Niet dat dit erg is, want van de denkbeelden van andere kan ik leren.
Ik zoek antwoorden op vragen; net zoals een ander een kruiswoordpuzzel invult.

Jij zei:

“Dankzij welke automatismen het heel sociale mensen zo koud laat dat Fortuyn, van Gogh, Wilders en Ayaan vermoord zijn of nog zullen worden om hun gedachten”.

Is dit een vraag of een constatering?

Ik denk het volgende:

Ik vind dat bovenstaande mensen 1 ding gemeen hebben; alleen de nadruk leggen op problemen en simpele oplossingen zoeken die niet uitvoerbaar zijn. Dan krijg je automatisch dat “heel sociale mensen” zich van je af keren.

Jij zei:

“Maar goed, Wilders wil dat de neuzen in Nederland een beetje dezelfde kant op staan en dat wie zich niet aanpast in een land gaat wonen waar ze beter passen”.

Dit is typisch een “oplossing” die niet op korte termijn kan worden uitgewerkt; klinkt leuk om stemmen te winnen, maar hoe is dit uit te voeren?
Voor b.v. Marokkanen is dit potentieel uitvoerbaar… Maar ook verplichte emigratie van autochtone Nederlanders die inmiddels een soortgelijk totalitaire gedachtegoed bezitten?

Jij zei:

“Maar het is niet zo dat alle moslims in Nederland een poot uit is gerukt. Integendeel, hun familie die achter is gebleven laat zien hoe arm ze het anders hadden gehad”.

Klopt helemaal; maar de Moslims in Nederland hebben vaak wel nog een “achterstand”.

Op het moment dat je gastarbeiders naar je land haalt weet je (en wist men!) uit wetenschappelijk onderzoek dat integratie ongeveer 3 generaties duurt…

Om veel meer problemen te voorkomen moet je verschillende maatregelen nemen om deze integratie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen…

Hier faalde en faalt de B.V. Nederland nog steeds ernstig in: Het resultaat is dat extremisme een kans kreeg en nog steeds krijgt; immers b.v. inburgering was in het verleden helemaal niet nodig; de tijdelijke arbeiders gingen toch terug en zo kon je mooi wat centjes uitsparen…
Schooluitval werd, en soms nu nog, niet als een probleem gezien…!

Verplichte begeleiding naar een succesvolle integratie in onze samenleving is een mogelijk en constructief antwoord; niet statisch en alleen negatief blijven navelstaren naar onoverkomelijke verschillen.

B.V. wachtlijsten (ze zijn er nog steeds) bij inburgeringcentra onmiddellijk oplossen en mensen actief begeleiden naar werk en/of een opleiding; nooit accepteren dat mensen werkloos en met een minimale uitkering thuis blijven zitten.

Als je succesvol handel gaat drijven met “achtergebleven” gebieden en/of landen, zal een bevolking niet het pad van extremisme gaan bewandelen of dit pad verlaten; immers interactie met “ontwikkelde” landen zorgt altijd voor een (langzame) verandering van gedachten.

Jij zei:

“Ik ben ook verbijsterd over wat er in WOII is gebeurd. Alleen zie ik het kwaad van toen meer als veroorzaakt door totalitaire ideeën, ideologieën, doctrines die individuen verdrukken, dat verschillen als slecht worden gezien, dat mensen dom moeten blijven”.

Ik zie eigenlijk geen wezenlijk verschil tussen de handelswijze van het Amerika van Busch, (Obama moet zich nog bewijzen) en Nazi Duitsland… Beiden bewandelen de weg van het geweld… De weg van geweld is altijd een doorlopende…

Sun Tzu zei het al: Voer geen oorlog maar handel!

» Posted By Tartarus On December 28, 2009 @ 14:44

Eindelijk!!!

Dus nu weten wij allemaal wie wij de schuld kunnen geven als deze monster-coalitie aan het werk gaat… Zondebok Spaink! :)

Ik zit slechts hardop te denken:

PVV’s zijn meesters in het aangeven van problemen en het consequent “vergeten” van het geven van praktische en uitvoerbare oplossingen.

Ik weet niet of Mariska PVV gaat stemmen; de modus operandi van een PVV’er hanteert zij al wel…

Mijn (vervelende) mening: (mag je trouwens ook wissen).

Berichten wissen; waarom zou je dat doen als iemand niet de fatsoensnormen overschrijdt.
Er staan veel meer inzendingen op jouw site die “niet ter zake zijn”.

Is een “waarschuwing” in de vorm van een vraag niet productiever: B.V. wat wil je hiermee bereiken en is het wel zinnig om nog veel meer links “rond te strooien” met hetzelfde thema; 72 links maken nog niet dat je gelijk hebt.

Communicatie met een ander -ook al erger je jezelf groen en Q-koorts geel- is altijd te prefereren boven de (niet ter zake zijnde) “argumenten” van een ander te wissen.

» Posted By Tartarus On December 28, 2009 @ 12:55

Wissen… heeft altijd consequenties…

Weer een PVV stemmer erbij…

Voorspelling:

CDA, VVD, PVV en de ChristenUnie, die coalitie kan pas wissen!

» Posted By Tartarus On December 27, 2009 @ 21:50

«« Back To Stats Page