Statistiek

Comments Posted By Tartarus

Displaying 871 To 900 Of 1,065 Comments

Pas op uw voordeur

ben lekker bezig…

kunt = kan

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 19:20

@ Thomas J. Boschloo, post 47

Hey Thomas,

Wat ik tegen Thian al zei in post 46.

Als u op de begane grond woont waardoor mensen naar binnen kunnen kijken en u GEEN gordijnen/lamellen wilt ophangen waardoor men niet naar binnen kunt kijken heb u een probleem.

Het is tegenwoordig (zeker in de grote stad) gevaarlijk om je voordeur zomaar open te doen.

Mensen die bij u zomaar aanbellen hebben NOOIT!!! uw welzijn voor ogen of komen iets brengen maar willen u altijd iets afhandig maken!

Instanties (b.v. meteropnemers, enz) kunnen de boom in met hun onaangekondigde huisbezoek; ze sturen maar netjes een brief met een datum en tijd!

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 19:19

@ Thian,

Waarom zou je in hemelsnaam vandaag de dag nog de deur opendoen als er wordt aangebeld!?

Mensen die bij jou ongevraagd aanbellen hebben het NOOIT goed met jou voor! En tegenwoordig loop je helaas zelfs een risico!

Je kunt toch gewoon met vrienden/bekende afspreken dat zij jou eerst even opbellen voordat jij de voordeur opendoet?

Groet,

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 19:11

@ Thomas J. Boschloo, post 42

U zei:

“Na een goede stofzuigbeurt zit het aantal haren weer op ongeveer nul”.

Zucht…

Vergeet de vingerafdrukken niet… en de huidschilfers…

Oplossing; steek het huis in de brand en er zullen geen sporen van andere mensen worden gevonden!

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 18:32

@ Janus

En deze post 35:

Jij zei:

“Oh, nog maar één. De belastingwet is toch niks anders dan een beschaafde, maar onontkoombare vorm van afpersing. Moet je kijken wat er gebeurt, als je niet wil betalen. Er is geen principiëel verschil met de Mafia, die gaat alleen verder in haar afpersingsmaatregelen”.

Niemand vindt het leuk om belasting te betalen; het zorgt er WEL voor dat onze maatschappij LEEFBAAR blijft en er (nog steeds) een sociale vangnet is!

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 18:05

Janus, post 35

Hey Janus,

Jij zei:

“De leerplichtwet is toch de grootste, massaal, wettelijk geregelde verkrachting van kinderen, die er is? Omdat het toevallig niet sexueel is, mag het wel. En dan noem ik maar één punt”.

Leg dit eens uit?!

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 18:01

@ mariska 31

De vraag is, wat is hier werkelijk aan de hand…!?!? Gezien de hoeveelheid (politie)ambtenaren!

Als deze ambtenaren een last tot binnentreding hebben, mogen zij zich toegang verschaffen tot afgesloten ruimtes.

Mochten zij geen last tot binnentreding hebben gehad, dan zijn zij strafrechtelijk vervolgbaar als zij schade aanrichten en/of tegen de wil van de bewoner zich toegang verschaffen tot de woning!!!

De getoonde bewoner moet gewoon naar een advocaat of het Juridische Loket als de financiële middelen ontbreken.

Ook een gang naar de Ombudsman is een idee.

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 17:58

Mallemolen

Aggh!

Anorectie = natuurlijk Anorexia

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 18:25

@ Mariska, post 65

Hey Mariska,

Jij zei:

“Voor meerdere stoornissen tegelijk is eigenlijk geen aanbod”.

Met R.E.T. is dat gewoon mogelijk!

In Amerika en OOK in Nederland wordt dit met succes gewoon toegepast!

In Nederland wordt vaak nog steeds bij Anorexiapatiënten alleen de nadruk gelegd op het “eetprobleem”; er wordt soms zelfs “eettherapie” gegeven…

Anorectie en/of vetzucht heeft HELEMAAL NIETS te maken met een eetprobleem, maar met een (onverwerkt) psychologisch trauma wat zich uit in een eetstoornis.

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 18:23

@ Mariska, post 64

OVERAL waar “medische” handelingen worden verricht worden vergissingen gemaakt en/of zijn er incompetente behandelaars.

B.v. ook oncologen, huisartsen en internisten maken vergissingen… allemaal maar afschaffen dan maar!

Voor Manuele therapie is gewoon een wetenschappelijke basis!

» Posted By Tartarus On January 18, 2010 @ 18:12

Hey HenK,

Jij zei: “Maar bij deze column heb ik mijn bedenkingen”.

Of Spaink het echte verhaal verteld weet ik niet: Ik ga er (nog) wel vanuit, totdat het tegendeel is bewezen.

Spaink zei:

“Haar therapeuten zeggen dat praten over haar verleden te riskant is, dat kan Nathalie niet aan vrezen ze, het zou teveel oprakelen. Nathalie wil het er wél over hebben, zij het in stukjes en beetjes, maar daar is geen plaats voor in de therapie”.

Toeval of niet, helaas is dit bovenstaande erg vaak de standaard handelswijze van “deskundige” Nederlandse therapeuten…

Uit bezuinigingsoverwegingen zijn veel psychiatrische klinieken in het verleden gesloten en zijn de patiënten op straat gezet, dan krijg je problemen zoals omschreven in die column.

» Posted By Tartarus On January 16, 2010 @ 10:04

Hey Janus,

Jouw vraag in post 40.

Denk b.v. aan R.E.T.

Zie o.a. deze link:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rationeel-emotieve_therapie

Helaas vinden een (flink) aantal Nederlandse psychiaters en psychologen dit een “minderwaardige” therapievorm… Wij Nederlanders weten het toch altijd net iets beter…

In o.a. Amerika wordt deze therapie met succes toegepast!

Andreas Sokrates Leno zei in 41:

Genezing? Nee… nooit, want genezing gaat om het Zelf begrijpen. Om zelf inzicht.

:) En dat is precies nu wat R.E.T. wil stimuleren.

» Posted By Tartarus On January 16, 2010 @ 09:36

@ Andreas Sokrates Leno

Voor de duidelijkheid; ik refereerde in mijn post nummer 31 aan de post van Maurice nummer 29.

Het woord “lullen” gebruiken om een ander zijn argumenten te beschrijven… tja, niet mijn stijl; Het zorgt vaak voor onnodige ergernis en misverstanden.

Maurice was wel zo vriendelijk om het even recht te zetten!

U zei verder:

“Erger nog… men heeft het denken opgesplitst. Zoals logisch, magisch, analytisch, positief denken, alsof de vorm van denken de oplossing is. Als dat waar zou zijn, waren we dan niet uit de problemen?”.

Ik ben een realistisch optimist…

Doordat de wereld steeds “kleiner” wordt (Internet, t.v., enz) neem ook het zelfreinigende vermogen toe.

Een mooi voorbeeld vind ik de Q-koorts problematiek; pas nadat Zembla daar aandacht aan had besteed kwam er echt schot in de zaak.
Er kan dus WEL een snelle verandering plaatsvinden zolang mensen een bepaald onderwerp c.q. probleem maar steeds positief blijven aankaarten.

Ik ga liever “vechtend” ten onder dan dat ik lijdzaam mijn mond zal houden bij het constateren van misstanden.

» Posted By Tartarus On January 16, 2010 @ 08:46

Andreas Sokrates Leno

Zei:

“WE HEBBEN HET EROVER. Meer niet”.

Of Andreas lult weet ik niet…

Maar, volgens mij begint een verandering (hoe klein ook) wel altijd met een gedachtenverandering…

Andreas zei:

“Ik was de eerste in Nederland die als on-line psycholoog begon, zo ook onder het mom ‘no cure, no pay’. Niet gelukt. Erg? Nee, niet dat het niet gelukt is, maar de reden”.

Mhh, volgens mij begint psychotherapie (deels) via Internet toch aardig geaccepteerd te worden?!

» Posted By Tartarus On January 15, 2010 @ 23:49

@ Thian,

Jij zei:

“Nog iets om je te verbazen dan

Ik heb een 3 dubbele diagnose, ben verwezen naar een gespecialiseerd behandelcentrum, en heb 30 minuten in de week met een (gespecialiseerde) spver io (stabilisatiefase, kan jaren duren…)”.

Wat heb jij een knappe hulpverleners; ze kunnen zelfs in de toekomst kijken :)

Wat jij zou kunnen doen kan ik onmogelijk zeggen!; maar als jij het idee hebt dat jij (langdurig) “vast zit” bij een bepaalde behandelaar, dan is “overstappen” naar een andere behandelaar (als dat al mogelijk is) misschien wel een optie…

Succes!

» Posted By Tartarus On January 15, 2010 @ 23:41

Hoi Thian,

Jij zei:

“Het is mijn ervaring dat er in de ggz ook erg goed willende mensen en zeker zeer capabel werken, maar dat ze tegen de muren van het papierwerk en de regeltjes aan lopen letterlijk”.

Uiteraard zullen er ook goede psychologen rondlopen in Nederland… maar als je als psycholoog akkoord gaat met een behandelduur van 50 minuten weet je dat je geen goede resultaten kan bereiken. Na 50 minuten zit je amper goed in een gesprek…

Sommige psychologen voegen gewoon 2 x 50 minuten samen en declareren dit als 2 consulten.

Een verantwoordelijke psycholoog behandelt ook niet “eindeloos” door als hij of zij geen duidelijke gedragsverandering ziet; maar zegt b.v. na 20! behandelingen: “Ik ben blijkbaar niet de persoon die iets voor jou kan betekenen”.
Bij Nederlandse psychologen is deze actie zeer zeldzaam…

Wat jij over de thuiszorg zegt kan ik alleen maar volmondig beamen!

Ik vind het verbijsterd dat dit gewoon mogelijk is in Nederland!

» Posted By Tartarus On January 15, 2010 @ 22:35

P.S.

Post 20:

Onderstaande tekst van Andreas Sokrates Leno moet ook tussen aanhalingstekens.

“En met welk gevolg? De cliënt loopt rond met: [in afwachting van het volgende consult], wat heeft hij ook alweer gezegd?, want de cliënt meent [ten onrechte] zelf ook dat hij iets nieuws/anders moet leren. Hij dient evenwel iets af te leren”.

» Posted By Tartarus On January 15, 2010 @ 22:00

@ Andreas Sokrates Leno

U zei:

“Ze worden wel betaalt naar geen-resultaat”.

Exact!!!

Veel erger nog!, de Nederlandse psychologen hebben er helemaal geen baat bij om patiënten snel psychisch weer op de been te helpen, want dan stoppen de inkomsten!

Wat ik al zei: veel Amerikaanse psychologen krijgen “hardnekkige” psychische problemen WEL snel verholpen met “aangepaste” en/of nieuwe therapieën.

U zei:

“Bij en voor de Westers georiënteerde psycholoog zijn de eerste drie á vier consulten dan ook niet alleen voor hem/haar zelf, ten einde te weten te komen in welk hokje de cliënt in te delen, hij/zij zegt na vijftig minuten doodleuk “uw tijd zit er op.”
En met welk gevolg? De cliënt loopt rond met: [in afwachting van het volgende consult], wat heeft hij ook alweer gezegd?, want de cliënt meent [ten onrechte] zelf ook dat hij iets nieuws/anders moet leren. Hij dient evenwel iets af te leren.

Mhhh, afleren werkt niet, wekt altijd onnodige weerstand op bij de patiënt. Gedrag “ombuigen” c.q. langzaam “aanpassen” werkt wel: denk b.v. aan bepaalde vormen van R.E.T.

Nederlandse psychologen “buigen zelden gedrag om”, maar zitten vaak nog steeds passief te “hummen”…

Nog erger: elke psycholoog weet dat een consult van 50 minuten veel te kort is en zinloos om een (kleine) gedragsverandering te kunnen veroorzaken.

U zei:

“Wat echter blijft, en dáár heeft mevrouw Spaink het over, is de bureaucratie, de mallemolen”.

Dit heeft mede te maken met de privatiseringsgolven, constante bezuinigingen en de (onnodige) eisen dat (semi)overheidsinstellingen winst moeten maken.

Winstmaximalisatie betekent altijd dat de menselijk kant –vroeg of laat- uit het oog wordt verloren.

» Posted By Tartarus On January 15, 2010 @ 21:57

@ Andreas Sokrates Leno

U zei:

“Weet u dat erin Nederland tweemaal zoveel psychologen met zelfdoding wensen/neigingen rondlopen dan zij cliënten hebben? [Piet Vroon?!]”.

Wat je (totaal) niet begrijp ga je studeren…?!

Nederlandse psychologen worden niet afgerekend op resultaten…

Het “snijgedrag” van patiënten… Help!, daar weten de meeste Nederlandse psychologen geen raad mee… Stoppen met snijden dan krijg je pas therapie krijgen patiënten nog vaak te horen

In Amerika zijn er talloze therapieën die snel en goed werken; maar nee de Nederlandse psycholoog is superieur en hoeft helemaal niets (bij) te leren.

» Posted By Tartarus On January 15, 2010 @ 21:04

Er werd gezegd.

“Het is een verbazingwekkend spektakel. Alles en iedereen draait in een kringetje rond”.

Verbazingwekkend?! Nee, gewoon voorspelbaar! Lekker geld verdienen met elkaar (vergader)werk toeschuiven.

Meer privatiseren en meer bezuinigen!!! Dan gaat ALLES VEEL beter!

De nieuwe bezuinigingen op de AWBZ komen er nu al aan!

Dit krijg je als je onnadenkend gaat privatiseren en bezuinigen!!!

Zie ook de “problemen” met het spoornet… dat “moest” ook worden geprivatiseerd en winst maken…

Overheidsdiensten zijn in het verleden niet voor niets ontstaan!
Blijkbaar zijn wij dat vergeten en wij zullen dan ook in de toekomst de steeds grotere rekening moeten betalen…

Wie niet horen wil, moet maar (keihard) voelen.

» Posted By Tartarus On January 15, 2010 @ 20:53

@ Judith van Praag, post 13

Beste Judith,

U zei:

“Wat me weer doet denken aan een verhaal over de PTT van vroeger, waarin een tijdelijke kracht eventjes apart aangesproken werd door vaste krachten op zijn te snelle werken”.

AAAGGGGHHH, helemaal NIETS geleerd!!!

Vergeet heel even niet dat als je als vaste werknemer NOOIT het tempo aankan van een onwetende enthousiaste tiener die dit als een tijdelijk bijbaantje ziet!

Ga zelf maar eens (jarenlang!) dit soort teringwerk doen! EN ga dit maar eens onder een grote werkdruk verrichten…

Ik weet ZEKER dat u GEEN baan heeft op dit (betreurenswaardige) niveau!

Bekijk deze uitzending eens:

http://omroep.vara.nl/De-Onrendabelen.5741.0.html

Groet,

» Posted By Tartarus On January 15, 2010 @ 20:43

Escalatie

Hey Karin,

Jij zei:

“Waarom zou je een alternatief bedenken voor iets dat niet nodig is, en waarvan de proportionaliteit niet is aangetoond?”.

Voor de duidelijkheid: Die waanzinnige bewaarplicht voor alle surfgegevens is naar mijn mening zelfs contraproductief!

Het probleem is dat er een aantal hardnekkige, enge en manipulatieve personen zijn die menen dat deze bewaarplicht wel “zeer” waardevol is en zich totaal niet druk maken over de veiligheid en het uiteindelijke, onafwendbare misbruik van deze gegevens.

Door je op te stellen als “vervelende” consequente negatieve “neezegger” geef je deze personen juist de mogelijkheid om de publieke opinie perfect te kunnen bespelen…
(Deze personen hanteren vaak kennis die te vinden is in de 36 Strategemen).

Het gaat er niet om of je gelijk hebt, maar of je uiteindelijk gelijk krijgt…

De meeste stemmers/mensen vinden negatieve “neezeggers” vervelend en reageren vaak niet op de belangrijke boodschap, maar op de manier hoe iets wordt gebracht. Agnes Kant is daar een mooi voorbeeld van; hoe het niet moet.

Ik vrees dat een toekomstige (gelukte) schokkende aanslag zal worden misbruikt als breekijzer om deze bewaarplicht alsnog versneld in te voeren zonder zeer strenge veiligheidseisen en waarborgen.

Ik denk dat deze bewaarplicht –op lange termijn- niet tegen te houden is:
Je kunt dan beter wetgeving zo veel mogelijk vertragen en consequent proberen om zeer strenge veiligheidseisen en waarborgen ingevoerd te krijgen.

Onder het mom van:

Keep your friends close, and your enemies closer *

* Sun Tzu

» Posted By Tartarus On January 16, 2010 @ 01:38

Maurice,

Het landelijk EPD was een prima voorbeeld voor de bewaarplichtnerds hoe informatie wel begrijpelijk kan worden verspreid!

Flink wat mensen (tot grote teleurstelling van de overheid) hebben dan ook nee gezegd tegen het (slecht beveiligde) EPD.

Tja, je hebt altijd mensen die dit niet willen horen…

Jij zei:

“Te ingewikkelde berichtgeving door een criticus, dat is de criticus z’n schuld. Een Oost-Indisch doof publiek, dat ligt toch echt aan het publiek”.

De bewaarplichtnerds willen geen (ik heb het nog niet gehoord of gelezen) compromis sluiten en komen ook niet met alternatieven.

Dan loop je de grote kans dat men je gaat afschilderen als een negatieve “neezegger”; als men je dit predicaat hebt weten op te spelden heb je de (publieke) strijd definitief verloren.

» Posted By Tartarus On January 15, 2010 @ 22:15

@ Spaink post 22

Jij zei:

“Ik wilde wel dat we ons in NL zo druk maakten over de bewaarplicht als de Duitsers doen. Ik heb hier nog steeds amper protest gezien”.

Misschien omdat de “voorlichters” tegen de bewaarplicht goed bedoelende “nerds” zijn die vergeten om het technische gedeelte te “vertalen” naar concrete, begrijpelijke problemen en alternatieve oplossingen?!

Ook nu zie ik geen alternatieve oplossing van jouw kant…

Als ik iets lees over de bewaarplicht van de tegenstanders zie ik vaak overeenkomsten met het manifest van Theodore John Kaczynski…

Geen oplossingen, geen compromissen, geen medewerking, geen alternatieven, geen, geen, geen .

Er is daardoor weinig begrip en draagvlak onder het merendeel van de (onwetende) bevolking en veel erger…. de (kwaadwillende!) voorstanders zullen JUIST daardoor de vrije hand krijgen.

Ook het KISS-principe is bij de meeste schrijvers tegen de bewaarplicht volstrekt onbekend… en wordt als een belediging gezien.

» Posted By Tartarus On January 09, 2010 @ 22:28

@ Carla,

Natuurlijk! Die honden zijn er.

Op dit moment is een hondenneus nog superieur…

Alleen zullen weinig mensen het waarderen als je een hondensnuit in je kruis krijgt gedrukt…

Een hond kan b.v. ook geen keramisch mes ruiken…

» Posted By Tartarus On January 07, 2010 @ 00:36

P.S.

Somalische moet natuurlijk Nigeriaanse zijn.

» Posted By Tartarus On January 06, 2010 @ 13:48

aanleg = aanlegt

» Posted By Tartarus On January 06, 2010 @ 12:16

Met moderne (vliegtuig) materialen; die nu al voor een deel worden gebruikt en goede selectie middelen (moderne scanners) is het zo goed als uitgesloten! dat een explosief middel aan boord wordt gebracht!

Door zeer domme, kortzichtige en extreme centenneukerij worden deze middelen vaak niet of te laat ingezet.

Dit geldt ZEKER OOK voor de ProVision bodyscanner…

Met de automatisch herkenningssoftware van deze scanner waren alle problemen al opgelost, maar men MOEST nog maanden lang vergaderen in Brussel over achterhaalde systeemeisen…

Deze kortzichtige, strooptrage, incompetente en duurbetaalde ambtenaren maakte deze aanslag dan ook mogelijk!

Onze Somalische “ballenbrander” stond op een lijst… “Fijn” als je een lijst aanleg maar hem niet gebruikt.

Richard Reid, (de “Shoe bomber”) werd ook pas overmeester NA een poging tot het ontsteken van de losse PETN, het was dus geen Semtex.
Losse PETN is absoluut ongeschikt om een vliegtuig mee “op te blazen”…

Het is mij nog steeds een raadsel waarom die terroristen toch zo graag willen meevliegen tijdens de ontbranding van losse PETN; Ze willen hun voeten of ballen branden en dan op de blaren zitten/staan?!

Alberto Stegeman heeft aan heel Nederland al exact laten zien hoe je de perfecte aanslag op een passagiersvliegtuig pleegt… Kijken terroristen naar de verkeerde zenders?

Zucht… Het passagiersgedeelte van moderne passagiers vliegtuigen is de meest slechte plaats om een bom tot ontbranding te brengen!

Zie b.v. deze “cabriolet”: http://www.aloha.net/~icarus/

» Posted By Tartarus On January 06, 2010 @ 12:13

Vergaardrift zonder hygiëne

Dus bij deze… Karin en alle anderen… ga naar video.google.com of rechtstreek naar veoh.com en type ‘the living matrix’ in het vakje zoeken en ervaar…

Ik ben reuze benieuwd naar alle reacties.
Andreas Sokrates Leno

@ Andreas

Ik weet nu waar die lappen tekst vandaan komen…

Ik heb een erg leuke site voor u! :)

U zult zich daar zeker thuis zult voelen!: De modus operandi is bijna hetzelfde…

http://www.scientology.org/#/videos/

P.S.

Karin is ook gek op deze organisatie…

:))

» Posted By Tartarus On December 29, 2009 @ 23:46

Bij leven en welzijn

@ Spaink

Jij zei: “Het is mijn bezwaar”.

Natuurlijk, vanzelfsprekend; ik vind het zinloos om te oordelen of zelfs te veroordelen, ik was alleen benieuwd.

(Sommige geloofsovertuigingen verbieden orgaandonatie zelfs: wie ben ik om daar iets van te zeggen).

Jij zei verder:

“Voor mij is de dood ondeelbaar. Het idee dat delen van mij dood zouden zijn en andere niet, vind ik au fond niet prettig. Misschien is het meer een esthetisch bezwaar dan een rationeel of ethisch bezwaar”.

Meer een esthetisch bezwaar…?

Een groter raadsel… Ik heb geen idee wat jij daarmee zou kunnen bedoelen…

» Posted By Tartarus On December 19, 2009 @ 06:51

«« Back To Stats Page