Statistiek

Comments Posted By Namdnal Siroj

Displaying 31 To 38 Of 38 Comments

Atheïsten zijn stoerder

http://dry.sailingissues.com/uitschrijven-kerk.html

» Posted By Namdnal Siroj On February 03, 2009 @ 19:32

Is topzorg de beste zorg?

“Je hebt het enige dat je nog had opgegeven voor een later dat niet komt.”

Dat vind ik heel mooi geschreven en gerealiseerd.

» Posted By Namdnal Siroj On January 31, 2009 @ 03:45

Gezond bezwaar

Het EPD creëert bij mij een beetje irrationele angst (dat je een risico op slechtere hulp hebt) die niet helemaal wordt weggenomen door je rationele tekst.
Ik richt me daarom op het standpunt van de LHV, die voor PED zijn maar niet zoals dat er nu ligt.
Daarom voor mij een (voorlopig) bezwaar tegen opname.
Bedankt voor je analyse, die heeft me aangespoord om e.e.a. nog even uit te pluizen en een beslissing te nemen. :-)

» Posted By Namdnal Siroj On November 13, 2008 @ 03:22

De vraatzucht van Picnic

Ja, ik ga ook niet i.v.m. geld.
Heb nog overwogen om me als vrijwilliger aan te melden in ruil voor gedeeltelijke entree.
De oproepen die ze daarvoor plaatsten wekten op mij de indruk dat de operationele werkzaamheden tijdens het festival vooral door vrijwilligers worden gedaan.
Dat is ook nog iets voor op je lijstje…

» Posted By Namdnal Siroj On September 12, 2008 @ 07:56

Peters principe

Laat ik het Peter-resultaat noemen in plaats van Peter-effect.

» Posted By Namdnal Siroj On August 30, 2008 @ 06:56

Ik had nog nooit van het Peter principle gehoord, interessant.
Volgens jou wordt een “positief” Peter-effect veroorzaakt door een karaktereigenschap die je impliciet classificeert als mannelijk -> jezelf de hemel inprijzen, onbescheidenheid.
En een “negatief” Peter-effect door een karaktereigenschap die je vrouwelijk vindt -> terughoudendheid, bescheidenheid.
Begrijp ik je dan goed?
Ik zou het interessant vinden als je daarover wat zou uitweiden. Over wat volgens jou dan de oorzaak is van die karakterverdeling op de werkvloer en wat eraan te doen.

» Posted By Namdnal Siroj On August 30, 2008 @ 06:55

Blijf in burka

Ik krijg zo’n zelfde gevoel als bepaalde media weer eens beginnen over geweld tegen homo’s.
Goede observatie.

» Posted By Namdnal Siroj On May 31, 2008 @ 00:29

Globalisering: the cult of the amateur

Interessante bijeenkomst.

Wat ik meestal wel mis in zulke debatten, is dat internet een plek is waar informatie veel minder statisch van plek of doel is, dan hij in de oude media is. Dat vind ik het beste tegenargument tegen Keen’s formulering van amateurisme en waarde – je hoeft op internet niet te info-consumeren op de manier die een info-producent voor zich ziet, informatie heeft geen eenduidige waarde. Je kan zelf samenstellen uit een grote diversiteit aan bronnen.

Toen de term Web 2.0 voor het eerst de ronde maakte, was dat ook de ontwikkeling die het meest besproken werd. Web 2.0 bood middelen om de toen onoverzichtelijke belt aan info naar eigen inzicht te ordenen en daarin samen te werken – belangrijke praktijkvoorbeelden zijn meta-tags en social bookmarking.

De nadruk die Keen legt op User Generated Content als kern van Web 2.0, geeft aan dat hij niveaus door elkaar haalt; UGC is eerder een aspect van Web 1.0 waarover Web 2.0 werd gelegd. Inmiddels zijn UGC (productie) en ordening (consumptie) 2 kanten van de Web-2.0-medaille. Web 2.0 heeft er inderdaad voor gezorgd dat consumenten het steeds meer de moeite waard vinden om ook te produceren. Niet primair omdat het makkelijker werd om iets te produceren of publiceren, denk ik, maar omdat het makkelijker werd om iets te vinden en om gevonden te worden.

(En het is misschien wel vooral de industrie die Keen verdedigt, die UGC daarin het meest heeft gehyped – omdat ze statistieken willen ten behoeve van adverteerders, omdat ze Consumer Generated Websites goede advertentie-plekken bleken, omdat ze taken die voorheen door betaalde creatieven werden uitgevoerd ook gratis bleken te kunnen uitbesteden aan consumenten.

Het beeld dat consumenten creatieve industriën leegroven, komt mijns inziens totaal niet overeen met de steeds toenemende generositeit waarmee wordt bijgedragen en gevonden. Eerder andersom: Keen’s gatekeepers worden onthuld als middle-men die niet op gelijkwaardige manier willen of kunnen bijdragen en – net als Keen – bang zijn voor hun positie. De consensus blijkt te zijn dat partijen die niet evenredig aan een systeem willen bijdragen, een bedreiging vormen voor dat systeem, omdat ze in effect onevenredig uit het systeem wegnemen. Dat plaatst piraterij en erosie van qualiteit in een heel ander daglicht?

» Posted By Namdnal Siroj On April 09, 2008 @ 21:49

 Page 2 of 2  «  1  2 
«« Back To Stats Page