Statistiek

Comments Posted By Maurice

Displaying 751 To 780 Of 900 Comments

Blond

Het is overigens best wel tof, de manier waarop we hier met dit toch pittige meningsverschil zijn omgegaan. Ik kan mijn gelijk niet aantonen, want ik heb de middelen niet om via onderzoek mijn vermoedens aan de realiteit te toetsen; andere mensen in deze thread hebben die middelen, neem ik aan, ook niet. De politiek heeft die middelen wel, maar lijkt ze er niet voor te gebruiken (they don’t care).

Iets wat ook onder de noemer emancipatie valt heb ik hier nog niet gezien (en al helemaal niets vanuit PVV van gehoord), is dat binnen sommige (moslim) gezinnen vrouwen werkelijke alleskunners zijn – opgeleid, breed ontwikkeld en met de broek aan in huis (lekker Hollands, by the way). Zolang dat niet tegen hun wil en niet zonder keuze tot stand komt, dan is dat toch juist heel geëmancipeerd? Emancipatie is niet alles net zo moeten doen als het andere geslacht, m.i. is het naar wens dingen kunnen doen ongeacht de rol waar het ‘bij hoort’.

» Posted By Maurice On January 20, 2010 @ 11:56

Mariska, wat je in 97 omschrijft past ook bij sommige christenen. Als je het Nederlandse woord voor Allah had gebruikt, God, dan past de omschrijving zelfs 1:1

Het ligt niet aan de godsdienst, want de ‘algemene moslim cultuur’ keurt dergelijk wangedrag juist af. De ‘algemene christen cultuur’ keurt dergelijk wangedrag ook af. Binnen beide overkoepelende ‘algemene culturen’ bestaan wel subcultuurtjes met mafketels die prediterminisme onder de paraplu van ‘gedenk te sterven’ misbruiken om in dit leven hun egoïsme te rechtvaardigen.

Islam en Christendom hebben meer overeenkomsten dan verschillen, en m.i. zijn de verschillen te gering om zulk enorm onderscheid in goed/slecht gedrag te verklaren. En! als het dat toch zou doen, dan nog ontbreekt een verklaring waarom moslims zich niet zo massaal misdragen als dat sommigen het willen laten klinken en waarom christenen zich niet zo massaal voorbeeldig gedragen als dat sommigen dat weer laten klinken.

Het gelegde verband klopt niet. Een voorbeeld: In het verleden ontdekte iemand dat mensen die blauw zagen wegens bronchitis, weer kleur in het gezicht kregen toen ze zuurstof toegediend kregen, ze leken er zelfs van op te knappen. Er leek verband tussen zuurstofgebrek en overlijden. Vervolgens vielen ze alsnog dood neer. Achteraf (via die ontdekking) kwamen ze erachter dat het kooldioxide-niet-kwijt-kunnen was wat de dood veroorzaakte.

Nog een voorbeeld: Het is vergelijkbaar met hoe sommige mensen roepen ‘global warming? het wordt anders nog steeds elk jaar winter!’, niet wetend dat het appels met peren vergelijken is: winter (net als overige seizoenen) is het gevolg van de scheve as van de aarde ten opzichte van de baan rond de zon, wat los staat van global warming.

Door op een verband dat niet klopt te hameren komen mensen zelden tot een zinnige oplossing van whatever ‘probleem’. En als de resultaten van hun probeerseltjes tegenvallen, in plaats van de eigen hypothese en toetsing kritisch te bekijken, nee dan wordt vaak eerst het getoetste als onzuiver behandeld. Da’s stom als natuurkundigen het doen, da’s ook stom als politici het doen. Als individuen als jij en ik dat doen is het nog steeds wel knullig, maar omdat we geen “invloedrijk personen” zijn zijn er niet dezelfde gevolgen.

Om een lang verhaal kort te maken (ben ik te laat mee, I know):
Het wangedrag en de illusies van superioriteit waar terecht over geklaagd wordt, is met gemak op groepen mensen in bijv. Rijssen (een soort Staphorst, zeg maar) toe te passen. Zelfde soort kleine cultuurtjes, wat niks met islam te maken heeft en ook niet representatief is voor de overkoepelende ‘algemene christelijke cultuur’ ervan.

» Posted By Maurice On January 19, 2010 @ 18:08

@ Mariska: Ik heb het gelezen. Die jongen koestert nogal wat wrok. Dat mensen met een strafblad gediscrimineerd worden is helaas zo, maar dat lijkt niet het relevante probleem te zijn bij die jongen. Dat Marokkanen soms gediscrimineerd worden is helaas ook zo, maar hij gaat zielig doen, en dat is stom. Niet helemaal onbegrijpelijk, maar desalniettemin stom. Ik vind het stom als mensen de gevolgen van hun daden afschuiven op iets wat hen ‘overkomen is’ terwijl dat er feitelijk niets mee te maken heeft, als ze het laten klinken alsof die daden en gevolgen hen dus ook ‘overkomen zijn’, ipv gewoon ouderwets verkeerde beslissingen van ze waren. Ik vind zoiets stom als mensen daar hun afkomst voor misbruiken, of hun geslacht, ziekte, leefstijl, etc.

De boodschap die ik vooral tussen de regels lees is de (volgens mij standaard) wetsovertredersgedachte: “ik deed dat, dat mocht niet; er mag wel meer niet” (wat ik een erg begrijpelijke gedachte vind, trouwens; de wet is niet zaligmakend – maar dat ontslaat iemand nog niet van de verantwoordelijkheid zich te gedragen). Daarna een flinke dosis zielig-doen en vrij weinig wat daadwerkelijk gaat over “zijn” cultuur en de Nederlandse.

Hij heeft er overigens wel belang bij zich beter te gedragen, of hij het nou erkent of niet. Wie een uitkering krijgt, dient bepaalde regeltjes te volgen; die regels niet volgen wordt bestraft. Dat hij het laat klinken alsof hij niet weet dat een uitkering geen free-for-all is verandert niks aan hoe het echt werkt. Dat is net zo bij het verder zich al dan niet aan de wet houden.

Als zijn daden voor hem voordelige gevolgen hebben, dan vind hij het zijn eigen verdienste; maar als zijn daden slechte gevolgen voor hem hebben, dan vindt hij het iets wat hem is aangedaan. Die euh discrepantie is zijn probleem; heeft met Marokkaan en/of moslim en/of arm en/of ex-gedetineerde zijn niks van doen. Zijn smoezen zijn al even slap en irrelevant als de (lollige) reden die mensen soms opgeven waarom ze te hard reden: “je joeg me op!”

En dan nog dit: Nou en? Als hij braaf doet, mooi. Als hij niet braaf doet, krijgt hij net als ieder ander er straf voor. Dat sommige mensen niet braaf willen doen en daar dus ook de gevolgen van ervaren, is nou eenmaal zo. Die jongen is ongeëmancipeerd jegens zichzelf (en gewoon stom bezig), maar hoe dat met de hypothetische door-de-PVV-verdedigde vrouwenemancipatie te maken heeft is me een raadsel.

» Posted By Maurice On January 15, 2010 @ 16:56

Okee, gevonden, dat was een aflevering van ergens vorig jaar – dat op 12 januari dit jaar was dan een herhaling (*kritiek over slecht aanwijzingen geven hier*).

Na vier minuten was ik het gezeur zat, van beide sprekers. Allebei halsstarrig de eigen interpretatie van de ‘goede boodschap’ erdoor drukken, bah. De EO knakker was toch net even enger, neerbuigend doen en daar dan weer doekjes om winden (wat in het Engels zo mooi verwoord kan worden als: fucking with ’em).

En wie niet tegen sektarisch gedrag kan moet nodig de EO kijken…

Even voor de duidelijkheid, dergelijke programma’s hebben geen waarde als documentaire – het is een freakshow, bedoelt om mensen richting de kerk te manipuleren. Erg geëmancipeerd van ze.

» Posted By Maurice On January 14, 2010 @ 23:57

Mariska, die aflevering staat er nog niet online. Ik ben ietwat allergisch voor de methoden van de omroep die dat programma maakt, dus heb ik mooi geluk. :) Verder kan ik er weinig over zeggen, want ik heb de uitzending niet gezien.

» Posted By Maurice On January 13, 2010 @ 17:50

Wilders is inderdaad niet de oorzaak van de problemen die hij aankaart (met uitzondering van problemen die hij zelf veroorzaakt door zijn lompe toneelspel), maar veel meer dan olie op het vuur gooien doet hij niet.

Een pedagogische aanpak is niet alleen een autoriteit die een kind een volledige (her)opvoeding geeft, het is ook het aansturen van kleine gedragsveranderingen en het is net zo goed op volwassenen van toepassing, maar sommige mensen noemen het dan andragogie (niet dat het uitmaakt). Een autoriteit hoeft trouwens niet per se een ouder of overheidspersoon te zijn, een groep peers kan ook een autoriteit zijn.

‘Iets niet kunnen’ is wat dit betreft geen sprake van, want onkunde of onwil is niet onmacht. Iedereen kan wel ander gedrag leren, mensen met bepaalde psychische stoornissen uitgezonderd.

Een pedagogische benadering: Vraag een hangjongere of die niet wat beters te doen heeft. Antwoord is waarschijnlijk “Nee”. Waarschijnlijk heeft de hangjongere ook niks wat hij beter vindt te doen (als een volwassene er andere ideeën op na houdt over wat voor ‘beters’ er voor de jongere te doen is, is een gebrek aan inzicht van de volwassene). Vraag de hangjongere of, als er iets te doen zou zijn wat hij beter vindt en wat minder overlast veroorzaakt, zou de hangjongere dat dan gaan doen? Antwoord is waarschijnlijk “Ja”. Verzamel details, beoordeel op wenselijkheid en uitvoerbaarheid, implementeer, klaar. Vraag daarna af en toe naar de bekende weg en check je eigen interpretatie van resultaten. Zo moeilijk is het niet.

Onwenselijk gedrag wat in kleine pockets ontstaat kun je het beste wat aan doen door in die kleine pockets de boel bij te sturen. Iedereen bestraffend toespreken voor iets waar de meesten helemaal niet verantwoordelijk voor zijn werkt niet of nauwelijks.

» Posted By Maurice On January 12, 2010 @ 15:20

Moos, ik ben het overigens wel met je eens dat structureel wangedrag met cultuur te maken heeft. We verschillen van mening over de schaal van cultuur waar het vandaan komt.

Binnen de overkoepelende gemeenschappen zijn er kleine groepjes waarin de grenzen van wat acceptabel is afwijken. Zo’n klein groepje kan meerdere overkoepelende gemeenschappen gedeeltelijk overlappen, zoals straatschoffies van verschillende komaf samen zo’n groepje kunnen vormen, of nerds uit verschillende bevolkingsgroepen die samenkomen bij een Trekkie conventie. Dit weet jij ook wel, maar ik had de intro nodig, want er zijn enorm veel van die kleine groepjes, gebasseerd op legio overeenkomsten. Iedereen bevindt zich binnen meerdere kleine groepjes tegelijk; de overkoepelende gemeenschappen zijn een lappendeken van kleine groepjes die hoogstens een beetje samenhang vertonen.

Dé Nederlandse cultuur bestaat niet. Zo georganiseerd zijn we niet. Daarvoor zijn de meningen over wat belangrijk is en wat acceptabel is te verschillend (gelukkig). Er zijn groepjes Nederlanders die vrouwenemancipatie razend belangrijk vinden, maar er zijn ook groepjes Nederlanders die het ‘t liefst zouden uitbannen en dan zijn er nog de groepjes die het weinig kan schelen of er een aparte mening op na houden.

Ik ben Nederlander, geboren en getogen, maar mijn ideeën zijn niet in het geheel representatief voor Nederlanders. Een voorbeeld: ik vind emancipatie belangrijk, maar ik vind emancipatie niet belangrijker voor vrouwen dan voor mannen (ook niet minder belangrijk, trouwens). Die mening én het belang wat ik er aan hecht, wordt niet door een meerderheid van Nederlanders gedragen, maar daardoor word ik nog niet ‘minder Nederlands’.

Iedereen die in deze thread heeft gereageerd toont een betrokkenheid bij de onderwerpen van gesprek die qua grondslag en/of intensiteit afwijkt van de meerderheid van Nederlanders. Er is geen reden om aan te nemen dat de reacties hier representatief zijn voor whatever overkoepelende gemeenschap de posters toegerekend kunnen worden.

Volgens hetzelfde mechanisme is er vaak geen reden om aan te nemen dat acceptatie van drugsmisbruik representatief is voor de meerderheid van Nederlanders, terwijl er toch kleine groepjes zijn waarin die acceptatie er is. Het zelfde voor gevaarlijk rijden accepteren, voor stelen accepteren, voor zinloos geweld accepteren, etc.

Volgens hetzelfde mechanisme is er toch ook vaak geen reden om aan te nemen dat acceptatie van wangedrag representatief is voor de meerderheid van Turken, Polen, Marokkanen, of een andere overkoepelende gemeenschap?

Mensen die zich misdragen kunnen soms tot dezelfde overkoepelende gemeenschap gerekend worden. In die overeenkomst een trend herkennen, verbanden leggen en vervolgens de bereikte aannames als feiten beschouwen, is fout. De ‘is dat eigenlijk wel zo?’-toetsing ontbreekt. Dat is voor mensen die het land besturen een fikse fout, waar inwoners de dupe van worden.

De PVV zeikt moslims af op punten waar ze dat bij anderen niet doen. De PVV verspreidt de boodschap dat er een verband tussen religieuze cultuur (whatever that means) en wangedrag is dat helemaal niet bestaat. De PVV misbruikt halfbakken oorzaak-en-gevolg denken om een groep mensen te discrimineren op basis van religie en afkomst. Dat de PVV in de gelegenheid is gesteld om dat te doen, is de verdienste van de mensen die de eigen cultuur ideaal vinden en het acceptabel vinden om die eigen cultuur en masse aan anderen op te leggen.

Ik zou het leuker vinden als bij het aansturen van gedragsverandering er een meer pedagogische en doordachte aanpak gezocht zou worden. Iets wat de complexiteit van de situatie recht aan doet, iets waarbij vraagtekens worden geplaatst bij ongetoetste ideeën al aan het begin van het proces. Iets wat de daadwerkelijke oorzaken bestrijdt en de resterende gevolgen zoveel mogelijk in goede banen leidt.

» Posted By Maurice On January 08, 2010 @ 15:33

En ja, die minicultuurtjes waarin overvallen plegen normaal is, die komen als ware het eilandjes voor binnen de arbeidersklasse. Zelfde voor minicultuurtjes waarin xenofobie met geweld bekrachtigen normaal is.

Eerwraak heeft met arm/gegoed/rijk niks te maken (en ook niks met mijn idee van eer).

Dat de meeste criminaliteit van de grootste groep mensen komt is logisch.

Dat sommige mensen (vooral jongeren) zich als boefje (tuig, whatever) ontpoppen is ook logisch, en dat heeft erg vaak te maken met dat er te weinig leuke, niet-destructieve dingen haalbaar zijn en dat er te weinig gelegenheid is voor een autoriteit (ouder, plissie, meerderheid van peers, etc.) om lol en remming in evenwicht te houden.

» Posted By Maurice On January 07, 2010 @ 22:03

tribaal, primitief en onderontwikkeld: dat is een van de zich telkens herhalende miniculturen van jongeren met te weinig sturing en te weinig vermaak.

Moslims die hun geloof serieus nemen stelen niet, dat mogen ze niet. Net als christenen die hun geloof serieus nemen dat ook niet mogen. Overvallen plegen dus ook niet. In sommige minicultuurtjes is stelen acceptabel, maar de grotere, meer algemene culturen keuren diefstal allemaal af. Overvallen plegen dus ook.

Andersgelovigen als minderwaardig of zelfs verfoeilijk behandelen – dus niet alleen het vinden, maar ook er naar handelen – is ook iets van minicultuurtjes. Die komen binnen elke religieuze stroming voor, en is zelden representatief.

Eerwraak (ook als het niet letterlijk zo genoemd wordt) is volgens mij iets van piepkleine cultuurtjes, zoals binnen een gezin. Sommige mensen vinden het nou eenmaal acceptabel om onevenredig veel geweld te gebruiken als het over familie / kinderen gaat. Heeft weinig met de grotere algemene cultuur te maken.

Hebben we in Nederland shariarechtbanken dan? En arbeidersklasse is het juiste woord niet – voor mijn gevoel omvat die omschrijving ook de groep mensen die wat beter boert dan de groep Al Bundy-achtige pechkonten die ik bedoel.

» Posted By Maurice On January 07, 2010 @ 21:43

Niet iedereen met goede bedoelingen heeft die wegens naïviteit. Zelfde geldt voor mensen met een bepaalde afkeer.

Of de goede bedoelingen of afkeer terecht zijn verschilt per situatie, naief of niet.

Politiek correct gebrabbel wijt ik wel aan naïviteit, tact daarentegen niet.

Ik zou iemand’s geloof of nationaliteit niet als oorzaak aanwijzen voor stom gedrag, want m.i. is er een veel sterker verband tussen iemand’s financiële situatie plus woonomgeving met het stomme gedrag. Arme mensen in een monoculti-omgeving vertonen volgens mij meer van dat kleine criminaliteitsgedrag dan mensen in een multiculti-omgeving en/of met meer geld om te besteden aan iets wat ze van de straat houdt. Die monoculti-omgevingen zijn van die microcultuurtjes, zoals een “Turkse buurt” of een “gristelijk dorp”.

Problemen benoemen, best, maar als door te sterke versimpeling een verkeerde oorzaak benoemt wordt, komt er van het oplossen weinig terecht.

Taal is de drempel niet, en huidskleur of klederdracht ook niet. Het probleem ligt grotendeels bij de mensen die wel roepen: “Hey, jullie moeten in-te-gre-ren”, maar niet te horen krijgen: “Als jij dat nou ook eens doet”.

Ik heb als puber gevochten met Nederlandse jongens en met Turkse jongens. Het maakt echt geen verschil. Ik ben vaker uitgescholden en bedreigd door ‘ras-‘Nederlanders en Britten dan door mensen met een ander kleurtje. Jaloezie en een verwrongen idee van eer zie ik bij de verschillende cultuurtjes in gelijke verhoudingen. In een klein homogeen (blank) stadje waar ik gewoond heb werd veel meer gemoord dan in de grotere, heterogene stad waar ik nu woon. Geweld jegens homo’s door buitenlanders heb ik nog niet meegemaakt, door oer-Hollandsche christenen wel. Beroofd ben ik nog nooit, en ik heb alvast medelijden met de oen die het probeert – kledij, geslacht, leeftijd of lievelingskleur, maakt me allemaal niks uit; daden maken de man (of vrouw), en daden is waar gevolgen aanzitten, de rest is niet relevant.

» Posted By Maurice On January 07, 2010 @ 13:57

Tartarus mag ik jouw (overigens goede, imho) bericht aanvullen met:

…gedrag wat ingebeeld voordeel oplevert… ?

Het idee van voordeel (zelfs als het een nadeel is), is een krachtige drijfveer – wat de populariteit van sommige politici die eigenlijk in een stripverhaal thuishoren verklaart.

» Posted By Maurice On January 06, 2010 @ 13:12

Mariska, jij spreekt je nu ook met nuance uit die ik bij de PVV nog niet gemerkt heb. Kijken naar wat mensen doen en daar je mening op baseren, ipv op waar iemand vandaan komt.

En in het algemeen (want jij kunt er ook niet wat aan doen):

Het met twee maten meten van de politiek in zijn geheel en de PVV in het bijzonder staat me niet aan. Wat niet okee is voor een ‘buitenlander’ is wel okee voor een nederlander. Er wordt extra op ze gelet en de lat wordt voor ze hoger gelegd dan voor nederlanders, en dat terwijl ze toch al meer moeite zullen moeten doen om pruttel te leren. En dat een noemenswaardig deel van immigranten juist uit het land van oorsprong vertrokken is om ellende te ontvluchten, maakt het extra wrang dat ze vervolgens hier op een hoop gegooid worden en verguisd.

Laat ze eens stoppen met de ongelijke behandeling op basis van criteria die geen ongelijke behandeling rechtvaardigen. Vrouwe justitia draagt niet voor niets een blinddoek. Een hufter is een hufter, of die pas één generatie in Nederland is, of drie generaties, of tachtig generaties. Een moslim man die zijn geloof misbruikt om geweld jegens homo’s/vrouwen/ongelovigen goed te praten is geen haar beter of slechter dan een christen man die hetzelfde doet (of een atheist met een andere smoes). Een hijaab zou niks meer of minder bezwaarlijk moeten wezen dan een crucifix halskettinghangertje, etc. Een Turk die Turks en Arabisch spreekt mag niet, een Fries die Fries en Engels spreekt mag wel; het is belachelijk.

Het klopt niet, het is niet eerlijk (maar dat is niet alleen de PVV z’n schuld). Emancipatie als lokkertje richting PVV gebruiken vind ik wel een erg stom trucje van mevrouwtje Agema, maar er zijn vast wel een paar domme ganzen die er in trappen.

p.s. Ik zou het overigens ook niet erg vinden als ze het inburgeringsgebeuren gingen herschrijven, of voor alle inwoners verplichten (ik denk dat heel veel Nederlanders het heel slecht zouden doen).

» Posted By Maurice On December 29, 2009 @ 14:12

@ Moos:

Dat artikel klopt geen ruk van. De Koran is het woord van God (volgens moslims), maar de belevenis/belijdenis van Islam is niet letterlijk de Koran volgen – begrijpen vergt nou eenmaal interpretatie, en moslims hebben net als andere mensen tekortkomingen en kwaliteiten die daar van invloed op zijn.

Het gedachtengoed dat mensen zich aanmeten aan de hand van de Koran verschilt van persoon tot persoon, omdat belijdenis toch gekenmerkt wordt door de interpretatie van de betreffende gelovige.

We zeggen overigens hetzelfde, dat er liberale moslims zijn. Dat is ook waar het om gaat, want het zijn de verschillen in interpretatie door moslims waar je mee in aanraking kunt komen – niet de ongeïnterpreteerde tekst zelf. En ongeïnterpreteerde tekst kent niemand, net zoals niemand accentloze taal spreekt. :)

» Posted By Maurice On December 12, 2009 @ 22:54

@ Mariska:

“Ze menen ook dat atheisten niet mogen zeggen dat de keizer geen kleren aanheeft.”

Mooie zin. :)

De meerderheid van mensen wil geen evenwichtige cultuur die recht doet aan de complexiteit van het geheel, dan snappen ze het niet meer. Daarom zijn politieke partijen ook precies dat, partijen. De PVV is zo’n clubje die bepaalde punten overbelicht en andere punten tekort doet, net zo erg als sommige andere partijen dat doen; elke politieke partij doet dat, maar er zijn partijen die iets minder ver van het quasi-evenwichtige midden verwijderd zijn dan de PVV.

Was een interessante post, I must say.

» Posted By Maurice On December 09, 2009 @ 11:00

@ Mariska:

Tom Cruise maakt zichzelf belachelijk, ik niet. Hij is zelf voor zijn handelen verantwoordelijk. Dat ik zijn handelen belachelijk vind mag je wel aan mij attribueren, maar dat ik er aanleiding toe heb is zijn schuld.

Met logische fouten schermen is leuk, maar je doet zelf net zoveel fout als de meeste andere mensen in hun reacties in deze thread (myself included).

‘De doctrine’ van islam bestaat niet, niet in enkelvoud in ieder geval. Islam kent stromingen, met subtiele maar onderscheidende verschillen, en ‘hoe streng gelovig’ een moslim is verschilt per moslim. Je gebiedt mij niet alles op een hoop te gooien, maar dat doe je zelf ook. En nogmaals, we zijn nog niks verder qua ontdekken wat de PVV eigenlijk doet om vrouwen emancipatie te bevorderen.

Ik ben klaar met het wellus-nietus spelletje in deze thread. Ik zie wel of ik weer reageer, wanneer er iets nieuws gezegd wordt.

» Posted By Maurice On December 06, 2009 @ 17:58

@ Mariska (37) :

Het terugdringen van religie naar de privesfeer rechtvaardigt niet specifiek op islam te richten (wat de PVV toch echt wel doet). Op onze munten staan christelijke boodschappen, onze koningin heeft God genoemd tijdens het inzweren, er zijn christelijke politieke partijen die lang veel in de melk te brokkelen hadden/hebben, we hebben christelijke hogescholen en universiteiten, we hebben plaatsen als Urk, Staphorst en Rijssen waarin christendom misbruikt wordt voor onderdrukking van andersdenkenden, en hele volkstammen dragen een kruisje aan een halsketting als symbool van belijdenis. Die vlieger gaat niet op, niet als motivatie om alleen op islam de pik te hebben.

De groep Nederlanders die, nadat Fortuyn gedood werd, het snelst en het hardst dacht: “Oh nee, laat het alstjeblieft geen moslim zijn geweest,” waren moslims. De meeste Nederlandse moslims kunnen best tegen kritiek (ze hebben weinig keus); dat er een deel van de Nederlandse niet-moslim bevolking is die met twee maten meet, kunnen zij niet wat aan doen.

» Posted By Maurice On December 06, 2009 @ 15:36

@ Mariska (34) :

Je verwringt het woord ‘lief’ tot iets wat het niet betekent.

Ik vind het jammer dat je overwegend slechte ervaringen met moslims schijnt te hebben gehad; representatief lijken die me niet.

Daarentegen vind ik het grappig dat je Tommie Cruise, ons aller moederkoek-etende enge robot, er bij haalt – dat versterkt je argument enorm. :P

We zijn overigens nog geen steek verder qua ontdekken wat de PVV nou zou doen om vrouwen emancipatie te bevorderen. Zeggen welke kleding ze níet mogen dragen is het in ieder geval niet.

» Posted By Maurice On December 06, 2009 @ 15:12

@ Mariska:
Ervaringen kleuren iemand’s mening, dat is normaal; de jouwe zijn grimmiger dan die van mij, ik denk juist aan de bier-drinkende, zware-shag-rokende, seks-minnende best-wel-toffe moslim buurman, en de beter-nederlands-sprekend-dan-ikke studente met een hoofddoek, bijvoorbeeld.

Allochtonen zijn niet zalig, autochtonen ook niet – eikels zijn er in beide groepen. Moslim zijn is geen excuus voor hufterig gedrag; christen, jood of wat dan ook zijn is dat ook niet.

Cum hoc ergo propter hoc: “Die 12 jongens zijn hufters. Ze zijn moslim. Moslims zijn hufters.” Dat is de boodschap die door discriminatie aangewakkerd wordt; je kunt ‘moslim’ door ‘nederlander’ veranderen, maar de boodschap blijft even stom.

Ik discrimineer liever op het lief/hufter criterium zelf, dan beoordeel ik tenminste mensen op wat ze doen, niet wat ze zijn.

Door luidkeels te instrueren “JE BENT IN HOKJE A GEBOREN! DAT IS FOUT, JE MOET NAAR HOKJE B!” wordt de us vs. them mentaliteit alleen maar langer in stand gehouden.

Ik denk niet dat ik het mee zal maken, maar ik verwacht dat in de toekomst men in de geschiedenisles zal horen: ‘toen discrimineerden ze nog op huidskleur en geloof, wat primitief!’

» Posted By Maurice On December 03, 2009 @ 11:19

@ Tartarus:

“Essentieel is de vraag: Wat zijn de oorspronkelijke motieven WAAROM mensen op een man als Wilders stemmen.

Door al deze mensen als dom en/of racistisch te bestempelen, los je het probleem niet op, maar zal je het slechts verergeren…”

Je hebt gelijk!

Okee, sommige mensen zijn ook dom en/of racistisch, maar dat mag dan ook. Een ander heeft ook recht op een (stomme) mening; domme mensen hebben evenveel waarde als slimmer volk (gelukkig maar, want met alleen maar slimme mensen zou een enorme puinzooi worden).

Wilders is een artiest, en hij lijkt te snappen dat veel mensen “ja dat vind ik ook!” willen kunnen zeggen om vervolgens de interesse in de politiek ook weer te verliezen (de meeste mensen houden zich niet lang met politiek bezig, en terecht, want er is in het leven meer te doen).

Xenofobie is iets waar ik weinig van snap, maar de ‘us vs. them’ mentaliteit is wel waar de PVV het van moet hebben. De schifting op basis van geloof/achtergrond vind ik dan wel absurd, een boel andere mensen blijkbaar niet. Ik denk dat het de nasleep is van de verzuiling van vroeger.

En mevrouw Agema is een sufferd als ze niet snapt dat vrouwenrechten verdedigen niet lekker samengaat met het ongelijk behandelen van vrouwen op basis van in welke taal ze ‘God’ uitspreken.

» Posted By Maurice On December 02, 2009 @ 11:07

Ik merk nou dat mijn vorige zin misbruikt kan worden door vaccinatie-vrezend volk. Vaccineren reken ik niet tot de onnodige ingrepen.

Terug naar Geertje en zijn geëmancipeerde collega.

» Posted By Maurice On November 28, 2009 @ 22:45

@ Johan:
Mannenbesnijdenis kan een nuttige ingreep zijn. Als tijdens een erectie de eikel niet ontbloot kan worden, is dat knap lastig. Dat is een veelvoorkomend probleem, wat met een simpele ingreep verholpen kan worden. Dan is de ingreep functioneel, niet (alleen maar) esthetisch of traditioneel.

Besnijdenis, zonder dat het het functioneren ten goede komt, is zonder verminking wel mogelijk. Wanneer de man die aan de penis vastzit liever een Duitse legerhelm heeft dan een anteater cock, dan is dat zijn zaak (niks meer verminking dan een gaatje laten zetten voor piercing of oorbel).

Afhankelijk van welke stijl gehanteerd wordt bij de ingreep, neemt het wel enige mate van functionaliteit weg, maar in een heel andere orde dan hoe dat bij het verwijderen van schaamlippen of clitoris een groot probleem is.

Ik kan me er daarentegen wel een beetje in vinden om mannenbesnijdenis verminking te noemen als het uit traditie (of gewoonte) gedaan wordt. Het verwijderen van een nuttig en goed functionerend (deel van een) orgaan, is onnodig. Als het gebeurt terwijl de persoon om wie het gaat niet in staat is om er zich tegen te verzetten of er mee akkoord te gaan, dan bevredigt het enkel de wens van de opdrachtgever, zonder oog voor de behoeften van de persoon en zonder respect voor het recht op een ongeschonden lichaam. Bij deze laatste alinea denk ik niet alleen aan mannenbesnijdenis om religieuze redenen, maar ook als het uit gewoonte gedaan wordt zoals bijvoorbeeld in de VS veel gebeurt. Het verwijderen van amandelen terwijl er niks mis mee was, of het verwijderen van het wormvormig aanhangsel omdat een chirurg denkt “nu ik toch bezig ben, neem ik die er gelijk bij mee”, vind ik ook niet kloppen.

Ik vind besnijdenis geen op zichzelf staand issue. Onnodige ingrepen bij mensen die er niet mee in gestemd hebben, dát is een emancipatie issue.

» Posted By Maurice On November 28, 2009 @ 22:27

Ik vind Geertje een mediatrol. Ik zou een andere term willen gebruiken, maar dat is niet netjes. De man is helaas erg goed in wat hij doet. Het personage wat hij neerzet hangt aan elkaar van one-liners en dramatisch gedoe, en hij komt er weg mee.

Emancipatie is juist niet dat je een rol opgedrongen wordt. Een vrouw die zich als man gedraagt omdat ze denkt dat dat ‘beter’ is, vind ik niet geëmancipeerd. Een vrouw die er voor kiest huisvrouw te zijn, omdat ze dat zelf wil, vind ik geëmancipeerd. Mannen kunnen evenzogoed emanciperen; de keuze te doen of te zijn zo ze zelf willen, ongeacht welke sekserol het bij ‘hoort’, is er ook voor hen.

En als een vrouw er voor kiest een hoofddoek te dragen, omdat ze dat zelf wil, vind ik dat ook geëmancipeerd. Als ik me niet vergis is voor een geëmancipeerde moslim vrouw het wel of niet dragen van een hijaab iets tussen haar en haar god. (punt)

Ik mis trouwens iets in de vrouwenzaak, in het algemeen. Ik ben vast niet de enige die het stom vindt van mannen en vrouwen te verlangen dat ze zich op dezelfde manier gedragen. Het is mooi dat ze dezelfde dingen kunnen doen, maar dat betekent nog niet dat ze ook dezelfde dingen willen doen. Zodra dat ‘willen’ ‘moeten’ wordt, vind ik het allesbehalve geëmancipeerd. Mannen en vrouwen zijn uiteindelijk gelijkwaardig, niet identiek. Equal but different.

» Posted By Maurice On November 27, 2009 @ 16:31

De smaak van woorden

Dat doet me denken aan een citaat uit Dune (Frank Herbert).
What senses do we lack that we cannot see and cannot hear another world all around us?

Wat vreemd eigenlijk dat het met iets abstracts als dagen van de week gebeurt, het verschil tussen maandag en dinsdag lijkt me verre van instinctief.

Fascinerend, maar (waarschijnlijk omdat ik niet anders gewend ben) niet helemaal mijn kop thee. Een klein beetje dan weer wel.

» Posted By Maurice On September 28, 2009 @ 17:04

Zelfmoord II

@ Mariska 895

Wat voor straf zou je aan zo’n verbod willen verbinden dan? De doodstraf? Ik kan geen straf bedenken die niet verbleekt in vergelijking met wat voor straf whatever the reason dat iemand zelfmoord pleegt moet zijn.

Als je het mij vraagt is zelfmoord *in het algemeen* afkeuren omwille van ‘de anderen’ al even egoïstisch als zelfmoord *in het algemeen* goedkeuren omwille van de zelfmoordenaar.

Soms is de dood opzoeken de enige uitweg. Vaak niet, maar soms wel. Het lijden van potentiële zelfmoordenaars en potentiële nabestaanden is niet altijd hetzelfde, en met een algeheel goed- of afkeuren zou je een verzameling mensen onaanvaardbaar onrecht aandoen, bovenop de ellende die er gezien de situatie toch al was.

Het begin van je bericht is (een altruïstisch idee, en dat vind ik wel heel mooi) niet de magische oplossing voor iedereen; rust, liefde en/of de kans om problemen los te laten is voor sommige mensen heel goed, maar niet iedereen zal het lukken om daar op te wachten en soms zijn mensen helaas te erg beschadigd en ‘komt het niet meer goed’.

Ik vind zelfmoord enerzijds verschrikkelijk, anderzijds een zegen. Het ligt er maar net aan wat ‘beter’ is in the long run, sterven of niet sterven.

» Posted By Maurice On January 26, 2010 @ 12:29

Indianenverhalen

Toy, de enige garantie ‘tegen’ kanker is om te sterven voordat je het krijgt. Leven is kankerverwekkend.

Je hebt het over nieuwe uitzaaiingen, maar het doel van de vaccineeractie is om het lichaam te wapenen tegen een virus wat later kanker zou kunnen veroorzaken. Het is geen vaccin tegen kanker zelf.

De zin of onzin van die vaccineeractie laat ik aan anderen over; ik heb er te weinig verstand van.

» Posted By Maurice On February 23, 2010 @ 22:06

De ballen in de kerstboom

Haha, ah euh ik gok dat dat de leeftijd zal zijn, lijkt me niet een fantasie die op jongvolwassene-leeftijd al gauw bespreekbaar is. En ieder z’n meug, maar ik vind permanente schade aanrichten wegens een fantasie erg onverstandig.

En terugkomend op de column: de touwtjes doorknippen als er een practische reden voor is, fine.

» Posted By Maurice On November 02, 2010 @ 20:57

Tartarus, zoveel mensen zoveel fetishes. Da’s geen trol.

» Posted By Maurice On November 02, 2010 @ 19:15

Eendagsvliegen

Wijkcomite: ik heb het geprobeerd, maar die tekst is echt niet door te komen.

Het is nogal droog geschreven (of geplakt) en monologen zijn toch al zelden interessant. Als je wilt dat mensen iets lezen, doe je er goed aan meer rekening met de lezers te houden. En – nee niks en, ik ga je geen propagandales geven.

Wat betreft je laatste zin: Oh ja? :P

» Posted By Maurice On December 28, 2010 @ 11:08

Vreemdelingen in de achtertuin

Karin, jij modereert, dus your call.

Ik vind het knullig staan; jij als voorvechter van privacy en gezien de zin net onder “Schrijf een reactie”. Je had het beter anders kunnen doen (dat kan nog steeds).

Anyway, my two cents.

» Posted By Maurice On January 24, 2010 @ 13:57

Kinderporno: niet bestrijden, maar verstoppen

Heh bah, wat is dat toch steeds met dat vrijheids van meningsuiting gemiep. Freedom of speech is “het grootste goed” in de VS, niet hier (hier is het gelijkheidsbeginsel belangrijker).

Kinderpornografisch materiaal is geen mening, het verspreiden ervan is (afhankelijk van hoe krom je het uit wilt leggen) wellicht een vorm van meningsuiting, maar dan wel één waarbij middels productie en distributie zwaarder-wegende vrijheden worden geschonden.

Het hele blokkeer idee is maf. Het onvermogen om criminele activiteiten te voorkomen, ipv dat te fixen gaan ze ‘t verdoezelen. Het is te gek voor woorden.

» Posted By Maurice On April 02, 2010 @ 22:42

«« Back To Stats Page