Statistiek

Comments Posted By Leny

Displaying 31 To 54 Of 54 Comments

Als het nou…?

Karin,

Heel fijn dat al die angsten nu verleden tijd zijn.
Je schreef in “Tussen goed en kwaad” dat je lichaam al te veel hormonen zou aanmaken. Maar is dat zo?
Borstkanker treft in hoofdzaak vrouwen na de overgang met een lagere hormoonproductie dan vrouwen in de vruchtbare jaren. Toch meent men door het verder onderdrukken van de productie het risico te verlagen?
MS heeft óók te maken met de hormoonproductie. Dit wordt o.a. bevestigd door prof.dr. De Keyser van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘pil’gebruik (toedienen van hormonen dus) MS-klachten doet verminderen.
Wat is er dan aan de hand in een vrouwenlichaam dat enerzijds te veel hormonen zou produceren waardoor het bk-risico verhoogd zou zijn en anderzijds te weinig waardoor MS-klachten optreden?
Wat is de achterliggende gedachte van Tamoxifen-gebruik ter verlaging van het bk-risico wetend dat dit middel aanvankelijk bedoeld was als anticonceptiemiddel. Kleeft niet aan alle hormonaal werkende anticonceptiva een verhoogd bk-risico?
Kortom: ongerijmdheden waarop de medische wereld ons een antwoord schuldig is. Dat zou onze gezondheid ten goede kunnen komen.

» Posted By Leny On November 01, 2008 @ 00:41

Tussen goed en kwaad

Gelden er voor personen bij wie een hormoongevoelige tumor werd geconstateerd andere risicofactoren dan voor personen bij wie de tumor niet hormoongevoelig bleek?
Is voor hen het risico van andere stoffen die tot tumorgroei kunnen leiden minder groot?
Betekent “hormoongevoelig” in dit verband per definitie “oestrogeengevoelig”?

» Posted By Leny On October 06, 2008 @ 11:14

Karin,

Oestrogenen in voedsel, zelfs in ‘besmet’ vlees, betreffen slechts nano- en picogrammen. Verwaarloosbaar! Medicijnen bevatten, per tablet e.d.!, micro- en milligrammen.
De aanmaak van lichaamseigen oestrogenen is van essentieel belang voor onze gezondheid. Een te geringe productie kan diverse klachten tot gevolg hebben, zoals botontkalking.
Medicinaal toedienen van oestrogenen onderdrukt de eigen aanmaak door betreffende organen en daarmee hun functioneren. Dit is het basis-principe van ‘de pil’. Langdurig gebruik van licht-gedoseerde oestrogeen-medicijnen (b.v. de pil) danwel kortdurende toediening van hoge doses (b.v. behandeling bij borstkanker) kan leiden tot een levenslange te lage productie. Onder meer reden van de kans op onvruchtbaarheid door langdurig pilgebruik. Begrijpelijk dus dat botontkalking een klassiek vrouwenprobleem is.
Erkend is dat botontkalking bij mannen vaak het gevolg is van Prednison-gebruik (hormonen).
“Hormonen zijn de boodschappers van ons lichaam.”
Onze gezondheid wordt bepaald door het samenspel en daarmee het functioneren van alle organen. Reden waarom medicijnen niet alleen het gewenste effect hebben maar altijd het totale gebeuren in ons lichaam beinvloeden met bijwerkingen als gevolg.
Soja bevat natuurlijke oestrogenen die de mens beslist niet schaden.
De medische wetenschap spreekt zichzelf tegen door enerzijds te waarschuwen tegen oestrogeen-gebruik en anderzijds de lage bk-cijfers en het zelden voorkomen van overgangsklachten in Japan toe te schrijven aan het gebruik van oestrogeen-bevattende sojaproducten.
In Japan was pilgebruik tot medio 1999 verboden. Aan het experiment met synthetisch oestrogeen bevattende medicijnen op vrouwen in West-Europa, Amerika en Australie deed Azie niet mee.

Is de medische wereld ons niet een verklaring schuldig?

» Posted By Leny On October 05, 2008 @ 13:17

Vaccinatie

Zij die over onze gezondheid “waken” beslissen na rijp beraad? over te gaan tot vaccinatie terwijl:
– het virus door de eigen afweer probleemloos wordt opgeruimd en geen baarmoederhalskanker kan veroorzaken mits die afweer niet is/wordt ondermijnd door hormoongebruik zoals b.v. in de vorm van ‘de pil ‘
– door vaccinatie bij virusdragers een risico van 42% ontstaat op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker
– in het buitenland al veel vrouwen verlamd/gestorven zijn na vaccinatie met Gardasil.

Zijn het in hoofdzaak de “dommen” (b.v. vanwege religieuze bezwaren) die afzien van vaccinaties? In de Amsterdamse grachtengordel wordt steeds vaker afgezien van het gebruikelijke vaccinatie-programma voor kinderen. De dommen onder hen?
Vaccinatie heeft in tegenstelling tot natuurlijk contact met een virus een veel bredere invloed op de lichamelijke afweer (o.a. vanwege adjuvanten) en verstoort zo het immuunsysteem.
Virussen hebben geen eigen stofwisseling en kunnen zichzelf niet vermenigvuldigen. Zij veroorzaken in al dan niet gemuteerde vorm een toenemend aantal ziektes. Waar komen ze vandaan of waardoor kunnen ze ontstaan en waardoor raken ze gemuteerd?
Van bacterien weten we dat ze natuurlijk zijn en altijd hebben bestaan. Ze veranderen niet maar worden hooguit resistent tegen antibiotica.

De gang van zaken rondom de Gardasil-vaccinaties is één van de voorbeelden die aangeven dat het niet raadzaam is blind medische adviezen van regering en Gezondheidsraad op te volgen.
De farma-industrie spint er garen bij. Goed voor de economie wat immers de belangrijkste graadmeter is voor de welvarendheid van een volk!

» Posted By Leny On December 03, 2008 @ 14:54

Hittegolf

Ook ik kreeg chemo waardoor ik in de overgang raakte en weet daarom wat overgangsklachten betekenen.
De overgang is een natuurlijk proces. In oude medische boeken (uit antiquariaat en kringloop-winkel) worden overgangsklachten niet vermeld.
In die westerse landen waar men decennia-lang met hormonen en andere hormonaal werkende medicijnen heeft gerommeld in het lichaam van de vrouw, zien we al sinds jaren een sterke toename van vaak ernstige overgangsklachten die zich in niet-westerse landen nauwelijks manifesteren evenmin als MS.

» Posted By Leny On August 24, 2008 @ 19:53

Zwarte kousen

1. Geboren met een beschadigd bk-gen:
trigger kan bk tot ontwikkeling doen komen.

2. Geboren met intacte bk-genen:
gebruik van synthetische oestrogenen kan bk-gen beschadigen; daarna kan trigger bk tot ontwikkeling doen komen. Jouw moeder hoeft geen draagster te zijn geweest.

Sjaak: ieder bk-slachtoffer heeft een beschadigd bk-gen. Van Dale: ‘gen’ : stoffelijke drager van de erfelijke eigenschappen in de celkern.

» Posted By Leny On June 13, 2008 @ 16:03

Joan, ik wil graag discussieren over dit onderwerp. Ik weet niet of Karin er prijs op stelt om die op haar blog te voeren. Daarom wil ik verwijzen naar het Volkskrantblog waar je onder het hoofdstuk ‘borstkanker’ enkele stukjes van mij over dit onderwerp kunt vinden en waarin mogelijk al enkele vragen beantwoord worden. Vanaf die site kun je me persoonlijk bereiken.

» Posted By Leny On June 12, 2008 @ 16:02

Karin,
Zo’n verandering in de celdeling kan plaatsvinden omdat het gen dat hiertegen moet beschermen zijn werk niet doet. Het NKI noemt dit een ‘repareergen’. Inmiddels zijn er meerdere van deze repareergenen oftewel bk-genen ontdekt.

Je vergist je daar waar je spreekt van klinklare onzin. Ik zuig het beslist niet uit mijn duim dat bij bk ALTIJD sprake is van een beschadigd bk-gen. Dat is wat het KWF erover zegt in voorlichtingsfolders. Deze genen kunnen wel degelijk aan het nageslacht worden doorgegeven. Er is echter wel een onderling verschil in dominantie.

» Posted By Leny On June 12, 2008 @ 16:01

Karin, het spijt me voor je, maar je weet helemaal niet waarover je het hebt. BIJ IEDERE BK IS SPRAKE VAN EEN BESCHADIGD BK-GEN. KWF: “De meeste genetische schade ontstaat tijdens het leven.”

De enig aangetoonde veroorzaker van zo’n schade tijdens het leven is het gebruik van oestrogeen-medicijnen. Het verhaal stopt niet bij BRCA-1 en -2. De laatste jaren zijn een aantal nieuwe erfelijke gemuteerde bk-genen ontdekt. Misschien goed om je eens in de materie te verdiepen; weten we beiden waarover we het hebben.

» Posted By Leny On June 11, 2008 @ 15:59

Karin,
Met genetische borstkanker wordt bedoeld dat het om een genetische schade gaat die door ouders kan worden doorgegeven.

Na WO-II zijn tot ca. 1975 aan vrouwen diverse medicijnen toegediend die tot zo’n genetische schade konden leiden. Reden waarom er in de betreffende werelddelen (Amerika, Australie en West-Europa) uit deze vrouwen talloze meisjes én jongens geboren zijn met een beschadigd bk-gen; een tijdbom die slechts wacht op een trigger. Die beschadiging komt pas aan het licht na genetisch onderzoek.

Ieder bk-slachtoffer heeft een beschadigd bk-gen en kan dit dus doorgeven, ook als zich bij de betreffende ouder nooit bk manifesteerde. Triggers zijn dus een belangrijke rol gaan spelen.

Zo’n 10 jaar geleden sprak het KWF over ca. 11 % als zijnde ‘genetische borstkanker’. Genetisch onderzoek vindt steeds vaker plaats. Genoemd percentage is, begrijpelijkerwijs, stijgende.

De werking van een medicijn is voornamelijk afhankelijk van de dosis werkzame stoffen. Naast triggers zoals risicoverhogende lichtgedoseerde medicijnen (b.v. de pil) wordt er nog steeds, zij het in geringere mate, gebruik gemaakt van medicijnen die het bk-gen kunnen beschadigen.

» Posted By Leny On June 11, 2008 @ 15:58

Na ruim een halve eeuw toenemend medisch ingrijpen in functies van vrouwelijke voortplantingsorganen en hormoonhuishouding zien we bewaarheid waarvoor gewaaschuwd werd: toename van borstkankercijfers. Bevestigende feiten zijn er legio. Boeken over de gevolgen van hormoongebruik o.a.: Martin J. Walker: “License to Kill and Maim”, Kankerspecialist prof.dr. Henri Joyeux: “Femmes si vous saviez”. Citaat uit dit laatste boek: “Meer kankerrisico met één anticonceptiepil dan met 10 ton verboden hormonenvlees.”

De indoctrinatie door de farmaceutische industrie, bij monde van de media, heeft gewerkt: over oorzaken wordt niet meer nagedacht. Dat IVF niet te onderschatten gezondheidsrisico’s inhoudt voor moeder en kind is van secundair belang geworden. Wie niet meeloopt met de medische ontwikkelingen wordt als achterlijk beschouwd.

Wie is kortzichtiger, zij die de ogen sluiten voor de realiteit of degenen die vanwege hun geloof bezwaar maken?

» Posted By Leny On June 11, 2008 @ 15:57

Even slecht is ook gelijk

In de jaren negentig is men strenger geworden met keuringen omdat er van uit werd gegaan dat er vaak misbruik werd gemaakt van de WAO-regeling.

Hoe kan het dan bestaan dat nu alleen al het aantal WAOjongeren jaarlijks met 16.000 groeit? Waarom is er zo weinig aandacht voor de oorzaken van de steeds groeiende aantallen welvaartsziektes die zich steeds vaker en op steeds jongere leeftijd manifesteren? Zijn wij het allemaal zelf schuld omdat we verkeerd eten en te weinig bewegen? Zijn mensen in een rolstoel, die uiteraard weinig bewegen, allemaal veel te dik? Al zo’n dertig jaar zijn we vetvrij, mager, halfvol, calorie-arm etc. aan het eten, toch worden we steeds dikker. Terwijl de een ‘van water dik wordt’ kan de ander alles kan eten zonder noemenswaardig zwaarder te worden. Zou hier iets aan de hand kunnen zijn dat ‘onder de pet moet blijven’?

» Posted By Leny On May 30, 2008 @ 00:13

Een halve eeuw

Gefeliciteerd!

» Posted By Leny On December 20, 2007 @ 17:38

Rondom Tien, 10 nov 2007: gezondheidsadviezen

Waarom borstkanker los zien van andere kankersoorten? Omdat de diverse kankersoorten specifieke oorzaken hebben. Longkanker wordt geassocieerd met schadelijke stoffen die we inademenen waarbij roken als hoofdschuldige geldt. Bij kanker aan de spijsverteringsorganen wordt op de eerste plaats gedacht aan voeding. Vrouwelijke kankersoorten worden toegeschreven aan hormoon-invloeden.

Dat in (voormalige) oostbloklanden andere kankersoorten wel vaak voorkomen is mij onbekend. Waar kan ik die info vinden? In deze landen, met hun vervuilende industrie, komen b.v. luchtwegaandoeningen bij kinderen zelden voor. Daar is vrij recent onderzoek naar gedaan.

De veronderstelling dat kanker minder vaak voor zou komen bij welgestelden die in een schonere omgeving kunnen gaan wonen, wordt door de praktijk allerminst bevestigd: Nancy Reagan, Betty Ford, Jacqueline Kennedy, prins Bernard, Claus en Pieter van Vollenhoven zijn slechts enkele voorbeelden.

Ik moet Ineke gelijk geven: wat oorzaken van bk betreft wordt het hoog tijd dat men de invloed van hormoon-medicijnen onder de loep gaat nemen. En inderdaad, aan medicijnen wordt veel verdiend!

» Posted By Leny On November 13, 2007 @ 13:43

Wat een tenenkrommende uitzending! Geen mens is er wijzer van geworden. Zoals het al jaren gaat: gezondheidsadviezen komen en gaan. Waar de één van overtuigd is wordt door de ander weerlegd. Milieuomstandigheden en borstkanker? In (voormalige) oostbloklanden met sterk vervuilende industrie komt bk zelden voor. China en toegenomen industrie? De één-kind-politiek heeft er geleid tot veel abortussen, een hormoonverstoorder van de eerste orde. De wetenschap is het over één ding eens: bk is altijd een gevolg van een verstoorde hormoonhuishouding. Dat gebruik van hormoonmedicijnen tot een dergelijke verstoring kan leiden hoeft geen betoog.

Kankerverwekkende stoffen in honing of pindakaas? Kankerverwekkende stoffen zitten in misschien wel alles wat we consumeren. Dat was altijd al zo maar de invloed daarvan is verwaarloosbaar, zeker in verhouding tot medicijngebruik. Meer dan twintig jaar kocht ik voedsel in reform- en natuurwinkels. Leefde op alle mogelijke manieren gezond. Toch kreeg ik bk. Conserveringsmiddelen, kleurstoffen en resten van bestrijdingsmiddelen etc. werden toen, naast roken, als de belangrijkste kankerverwekkers gezien. Deze invloeden zijn inmiddels opzij geschoven om plaats te maken voor nieuwe hypotheses.

Al is voor elk individu gezondheid het hoogste goed, voor welvaart wegen economische belangen vele malen zwaarder.

» Posted By Leny On November 10, 2007 @ 13:40

Debat: bewust of bang?

Leny, ik formuleerde wat te stellig. Maar de helft van alle borstkankergevallen laat zich niet verklaren aan de hand van de bekende risicofactoren. (Bron: IKCnet, feiten en fabels over borstkanker.) Oestrogeengebruik door de moeder valt volgens mij niet onder de risicofactoren.

» Posted By Leny On November 02, 2007 @ 12:38

Karin, de opmerking dat de meerderheid van de vrouwen die bk krijgen nooit oestrogenen zou hebben geslikt, verbaast me zeer. Waar is die info te vinden?

Twaalf jaar heb ik alle info die ik over bk kon vinden gelezen. Heb documentatie van diverse kankercentra in het land, snuffelde in de universiteitsbibliotheek, had (na overleg met huisarts en oncoloog) interviews met bk-slachtoffers, mailde met slachtoffers over de hele wereld, had een persoonlijk gesprek met een epidemioloog van het Nederlands Kanker Instituut. Nooit kwam ik die info tegen.

Twaalf jaar heb ik gezocht naar een bk-slachtoffer waarbij geen sprake zou zijn van oestrogeengebruik (door de moeder). Niet gevonden!

» Posted By Leny On November 02, 2007 @ 12:37

Leny, artsen zijn juist door de link tussen oestrogeengebruik en borstkanker al veel voorzichtiger geworden met het voorschrijvenvan dat hormoon. Maar oestrogeen is niet dé oorzaak. De meerderheid van de vrouwen die borstkanker krijgen, hebben nooit oestrogenen geslikt.

» Posted By Leny On November 01, 2007 @ 12:37

Is het niet naief om het bk-drama te accepteren als een gegeven en dit als uitgangspunt te gebruiken voor een discussie over hoe de angst ervoor het best kan worden weggenomen? Zo wordt toch geen enkele andere kankersoort benaderd?

Zodra een veroorzaker is aangetoond, b.v. roken—->longkanker, vliegen ons de waarschuwingen om de oren. Waarom geen waarschuwing voor oestrogeen-gebruik, de enig daadwerkelijk aangetoonde veroorzaker van borstkanker? Omdat gebruik van hormoon-medicijnen, waarvan de invloed duizenden malen sterker is dan welke andere denkbare invloed van buitenaf dan ook, niet meer is weg te denken uit onze samenleving? Zijn hier mogelijk andere belangen in het spel dan onze gezondheid?

» Posted By Leny On November 01, 2007 @ 12:37

Van angst naar les

Regelmatige (zelf)controle impliceert dat we in (een gedeelte van) een wereld leven waar we borsten als potentiële moordenaars moeten zien. Ik gruw van aanbevelingen als ‘gezond leven’ en ‘meer bewegen’. Altijd weer die vinger naar het slachtoffer zelf. Altijd weer aandacht voor oncontroleerbare invloeden.

Het geeft te denken dat een instantie als het KWF nauwelijks aandacht besteedt aan bewezen borstkanker-veroorzakers: hormoongebruik in de vorm van medicijnen. Van honderdduizenden vrouwen in Nederland staat vast dat ze in het derde kwartaal van de vorige eeuw DES kregen toegediend. Een periode waarin men in de westerse wereld met synthetisch oestrogeen heeft geëxperimenteerd op vrouwen. Hoeveel duizenden vrouwen kregen onwetend en niet geregistreerd DES toegediend voor diverse indicaties? De schadelijke gevolgen betreffen niet, zoals men ons wil doen geloven, alleen DES-gebruik tijdens zwangerschap.

Hoeveel honderdduizenden meisjes én jongens zijn nadien geboren met een beschadigd bk-gen en hebben slechts een trigger nodig om bk tot ontwikkeling te laten komen? Hoe lang nog laten vrouwen zich kritiekloos (mis)leiden door controleerbaar gemanipuleerde informatie?

» Posted By Leny On October 24, 2007 @ 12:18

RTL nieuws, 22 oktober 2007: maakt voorlichting bang?

Karin en Wil,

De eerste ‘pillen’ waren gebaseerd op DES e.d. en kankerverwekkend. Dat betekent dat ze het genetisch materiaal konden beschadigen; een schade die een levenlang van invloed blijft en aan het nageslacht kan worden doorgegeven. Het schadelijk effect betreft in eerste instantie de dosering. Vergelijk het b.v. met insuline(hormoon)gebruik. Lichte doseringen kunnen jarenlang gebruikt worden; één te hoge dosis kan zelfs dodelijk zijn.

De huidige ‘pillen’ zijn ‘slechts’ risicoverhogend. De tegenwoordig genoemde riskante gebruiksduur en risico-afname betreffen alleen deze pillen.

Vanaf ca. 1946 tot ca. 1975 waren alle met (synthetisch) oestrogeen samengestelde medicijnen veel te hoog gedoseerd. Rond 1980 kwam men tot de ontdekking dat de lichaamseigen productie van hormonen veel te hoog was ingeschat. In een bepaalde periode was het gebruikelijk om vrouwen, die op advies van artsen geen borstvoeding gaven, hoge doses oestrogenen toe te dienen om de vorming van borstvoeding te remmen. Het is bekend dat borstkanker zich bij deze vrouwen vaker voordoet.

Over de invloed van hormoonmedicijnen zijn boeken geschreven als: “Femmes, si vous saviez”, “The greatest experiment ever performed on woman”, “HRT (hormoon replacement therapy) licensed to kill and maim”

Zelfs van de huidige licht gedoseerde overgangsmedicijnen, slechts bedoeld om een tekort aan oestrogenen aan te vullen, begint het risico op borstkanker al te stijgen tijdens het eerste jaar van gebruik. Zie het Farmacotherapeutisch Kompas.

Invloeden van buitenaf: deze betreffen nano- en pico-grammen; verwaarloosbaar, zeker in verhouding tot medicijngebruik.

» Posted By Leny On October 23, 2007 @ 11:33

Een kans van 1 op 8… Meestal na het 50e levensjaar…. Hoe groot is dan de kans bij vrouwen ouder dan 50? 1 op 3 of 4? Is dat niet de categorie die vóór ca. 1975 veel te hoog gedoseerde oestrogeen-medicijnen kreeg toegediend waarvan het levenslange borstkankerrisico is aangetoond (o.a. pil, morning-after pil, zwangerschapsmedicijnen, lactatieremmers)?

» Posted By Leny On October 23, 2007 @ 11:32

Wees een held, consumeer!

Australie, Amerika en West-Europa: de werelddelen waar decennia-lang werd geexperimenteerd met het gebruik van medicijnen gebaseerd op synthetisch oestrogeen. Azie deed niet mee.

» Posted By Leny On October 14, 2007 @ 21:42

Het doet goed te lezen dat meer mensen zich ergeren aan dat roze circus!

Is het wel terecht dat we, naast b.v. de gevaren van hormoontherapie, risico-factoren voor (borst)kanker zoeken in hormoonverstorende factoren in voeding en/of milieu (o.a. cosmetica-producten)? Kankerspecialist prof.dr. Henri Joyeux schrijft in zijn boek “Femmes si vous saviez”: “Méér kankerrisico met één anticonceptiepil dan met 10 ton hormonenvlees.”

» Posted By Leny On October 12, 2007 @ 21:41

 Page 2 of 2  «  1  2 
«« Back To Stats Page