Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 2,101 To 2,130 Of 2,149 Comments

The Queen

Okee.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 08, 2007 @ 02:46

De hoogste eretitel, die Joke Smit ooit aan een erkende supervrouw in de emancipatie gaf, en die daardoor alom respect affiniteit affiliatie en adoratie afdwong en verdiende bij vriend(in) en vijand, was “vent van een vrouw”.

Dat had dus, de hoogste, eervolle kwalificatie van “KEREL van een wijf”.

Het is wel eens goed om daar vandaag eens even aan (terug) te denken op de internationale vrouwendag van het jaar. Misschien zijn er in de herinnering van eenieder wel equivalenten.

Er zijn dus inderdaad “venten van een vrouw” waar iedereen respect voor heeft. Daar kunnen we niet omheen. Maar het zijn er niet zo veel. En ze moeten er wel wat voor doen.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 08, 2007 @ 02:45

Als je erover schrijft, probeer de woorden “ik” en “mij” weg te laten,
win je enorm aan kracht, autoriteit, authenticiteit.

Succes.

‘\~_~/’

De brengster is niet belangrijk, haar boodschap.

» Posted By JuZo On March 06, 2007 @ 02:45

Geen betere troost dan tranen

Kijk ook eens bij http://www.tegenkanker.net/detail.asp?id=713
en http://www.sabinedevos.com

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 08, 2007 @ 19:42

Armoede in VS neemt fiks toe

Geen slechte discussies, die ze tegenwoordig oprakelt, ons Karinnetje hè? Wat grappig. Eigenlijk.

‘\^_^/’

En prettig weekend dan maar weer.
Ik ben even trainen in het noorden van het land.

» Posted By JuZo On March 01, 2007 @ 01:54

Nou kijk. Het is zo dat economie alleen maar kan zijn en ontstaan, als er verschil is tussen arm en rijk. Als er dus bijna geen verschil meer is tussen arm en rijk, en bijna iedereen even rijk is, is er dus geen economie. Dat vindt z’n grondslag in ‘t feit, dat alles, ook de lucht en de zon, schaars is.

Momenteel wordt aan alle kanten beweerd, dat de economie aantrekt. Dat het ondernemersvertrouwen groot is, en dat het consumentenvertrouwen groot is. Toch is het enige bewijs, dat we tastbaar in ons hand kunnen houden, van de toestand, en het vertrouwen in de economie, het ontslagbewijs.

Dagelijks zijn er nu, overal, meldingen van grote aantallen ontslagen. Dit jaar zullen er in Nederland grote aantallen massa-ontslagen vallen en de vakbondsmedewerkers, waaronder ik zelf, zijn daarover ingelicht. Zodat ze weten wat hun te wachten staat.

Arm en rijk komen dus een heel stuk verder uit elkaar te liggen. Dat alles, zegt men, ten teken van een goede en gezonde economie.

‘\°_°/’

En misschien is dat, feitelijk, ook wel zo.

Tevens, goed beschouwd, hebben we het ondanks onze armoede in sommige geledingen, net zoals in Amerika, zo slecht nog niet. Er hoeft niemand te creperen.

» Posted By JuZo On March 01, 2007 @ 01:54

Als een onderzoek wordt uitgevoerd door een dagbladengroep dan mag er geen enkele, nog niet de minste waarde aan worden toegekend. Dat is een feit van algemene, officieel erkende bekendheid.

Onderzoeksresultaten van CBS en CPB bevinden zich in dezelfde waardeloosheidscategorie en dat wordt reeds aan de eerstejaars statistiek zo per traditie onderwezen.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On February 28, 2007 @ 01:54

Arbeidsproductiviteit en -kwaliteit, bruto nationaal product, kwaliteit en prestatievermogen van werkers en studenten in techniek en exacte vakken zijn intussen in gelijke mate en verhouding mondiaal stilgevallen.

Invloed der vakbonden is vrijwel tot nul weggesaneerd door het kapitaal, haar vertegenwoordigers en de daarmee corrumperende regeringen.

‘\°_°/’

De wereld holt hard, heel hard, op zijn of haar ondergang toe.

» Posted By JuZo On February 28, 2007 @ 01:54

Misbruik in First Life

Dat is juist.
Ik vermoed dat ik geen Internet heb.

‘ns Even kijken.
Nee. Ik heb ‘t niet.

Maar ik heb wel 85 van die fotootjes van de televisie-uitzending Kaulitz opgeslagen.

‘\^_^/’

Is dat erg?

» Posted By JuZo On March 01, 2007 @ 01:50

Een andere reportage vanmiddag op de Duitse televisie liet zien, -zeer authentiek gemaakt-, dat van iedere 10 jongetjes in de leeftijd van 8 tot 14 jaar er zich 6 zonder zich ook maar een seconde te bedenken laten meenemen vanaf het schoolplein of de kinderspeelplaats door ouwe, vieze, smerige rottige mannen die kennelijk en duidelijk waarneembaar en aanwijsbaar iets heel smerigs pedofiels met hun van plan zijn.

Ik denk dat het toch wel verstandig begint te worden, dat er in de opvoeding van de kinderen iets aan wordt gedaan.

Daar komt nog bij, zoals ik zelf bij jarenlang verricht en ook in het dagblad gepubliceerd onderzoek tot m’n verbijstering heb vastgesteld, dat het in grote delen van het land in nog niet eens zo sterk afgeschermde en algemene milieus, wijken, samenlevingsverbanden, dorpen en gemeenten maatschappelijk geaccepteerd is, soms zelfs gemeenschappelijk en maatschappelijk aangemoedigd wordt, dat er pedosexuele abberaties en schenderijen van het gezond maatschappelijk welzijn en samenleven worden gepleegd en onderhouden.

We kunnen dan wel hoofdschuddend en licht berispend en bestraffend wijzen naar een soort van besmuikende en bezoedelende tekenfilmpjes, maar we zouden met z’n allen ‘ns kunnen proberen ‘t land grondig en krachtdadig schoon te maken.

Het is het een of het ander.
Hoe dan ook.

‘\°_°/’

Iedereen hier weet zelf wel, waar we dan eens zullen beginnen.

» Posted By JuZo On March 01, 2007 @ 01:49

Och… ik vind dat ‘t allemaal wel meevalt.

Stel je eens voor dat er mensen ZONDER fantasie waren. En die zijn er.
Veel te veel, en meer dan genoeg. De armzalige doden van geest.

Fantasie is het allermooiste wat er is, en dan ook volslagen grenzeloos.

Als je op dit, allerheiligste moment, woensdagavond half twaalf, naar het tweede net op de Duitse televisie kijkt, dan zie je Johannes B. Kerner. Bij zich heeft hij een hele zaal vol uitzinnig gillende tieners, buiten staan er nog een paar honderd, en binnen zitten twee Duitse jongetjes, die op dit moment heel Duitsland van jong tot oud aan hun voeten hebben gegooid.

Met hun Tokio Hotel 483. Het zijn de totaal verwijfde en vervrouwelijkte Bill en Tom Kaulitz. Het zijn echte, totaal gave, mooie prachtige schitterende manvrouwtjes geworden. En dan ben ik niet eens homofiel, pedofiel travestiet of bisexueel. Niets van dat alles. Gewoon. ‘n Boeren jongen van Jan Stavast. Jan van Schaffelaar. Jan de Wit.

Tom en Bill, de top-vrouwmannetjes, met alle natuurlijke en vrouwelijke, bijna pedofiele raffinement in hun expressie, zoals dat alleen maar de echte perverzerikjes kunnen bereiken. Mooi toch? Deze broertjes Kaulitz, die van zichzelf kennelijk nog niet precies weten, of ze nou echt man, of toch maar ‘n beetje vrouw zullen worden?

Kijk. Dat is de vervaging der seksen. Het uitwisselen en overnemen van elkaars aantrekkelijkheden, het appeal.

Is het allemaal verboden? Dat moet je dan tegen de triljoen van hun dromende en fantaserende fans van hun zeggen. In binnen en buitenland.

Gaat het de verkeerde richting op met ons aller fantasie? Ging het dat ook al niet met BomFunk MCse Freestyler, en al die andere vervrouwelijkte jongetjes, de jongensachtige meisjes met hun korte koppie, die dag en nacht overal in de hele wereld voor ons neus open neer en heen en weer paraderen? In al die eeuwen zolang de wereld bestaat?

Moeten we ons dan maar weer slaan? En straffen? Nou goed vooruit dan maar weer. Het zal wel de bedoeling zijn.

‘\~_~/’

Laten we maar blij zijn, dat er altijd voor iedereen, zulke bewonderenswaardig mooie lichaampjes van deze jongenmeisjes, meisjesjongetjes zullen blijven zijn.

Leve de gezonde fantasie, in een gezond lichaam en vooral kraakhelder van geest.

» Posted By JuZo On February 28, 2007 @ 01:49

Fantasieën uitleven?
Misbruik verder weg van de echte wereld?

In sommige tv-reclamespotjes worden met opzet kinderen als lokkertje gebruikt. Als sex-appealertje, dus.

???
Dat is niet voor niks.
De handige reclamejongens doen niks voor niks.
Het gaat om effectief en keihard verkopen, big selling properties.

Op de billboards aan de kant van de autoweg staan ze ook.
Kennelijk verdrijft het de verveling.

En nu???

De stemmen worden met opzet zodanig bewerkt, verwijfd,
dat mensen met pedofiele affiniteiten, -(dat zijn dus wij allemaal)-,
-in meerdere of mindere mate-,
daardoor maximaal ‘touched by an angel’ worden.

De wereld zit een klein beetje ingewikkelder (hypocrieter) in elkaar.
Denk ik zo.
Vermoed ik zo.

‘\Â_Â/’

Het is een kwestie van de juiste cybernetica.
Dat moet bij het allereerste kleinste begin, direct afdoende worden aangepakt.

» Posted By JuZo On February 28, 2007 @ 01:47

Kreupele knieën

Absoluut onjuist.
Ik herinner me alles van forums en heb zelfs ook alles ervan bewaard.
Dergelijke uitlating zou ik nooit doen omdat ik op een bepaalde manier aan de medische wetenschap ben verbonden, en bovendien omdat ik qua aard en karakter teveel respect heb voor de (lijdende) medemens.

Me uit jaloezie geen dingen in de schoenen schuiven. Dat is onwijs.
Probeer iets origineels, en sterks. Sterkte. En beterschap.

‘\Ô_Ô/’

Jules Zollner, Heerlen.

» Posted By JuZo On February 22, 2007 @ 01:05

dat is waar daar heb je gelijk in als je maar LoL hebt en dat heb ik voor tien nee miljoenduizenden eens even kijken wie of wat zal ik nou weer eens even pakken en te grazen nemen helaas er is helemaal niemand nou dan ga ik maar ns n flink stuk door de stad wandelen dag hoor dag dag dag dag dag

‘\*_*/’

» Posted By JuZo On February 22, 2007 @ 01:05

Jack oh sorry Jules is een feedback geilerd.
ik vond hem een jaar geleden ook al op een forum met deze waanzinnige *uitspraken*, maar dan over een ander onderwerp. maakt niet uit btw waar het over gaat bij Jack uuuh Jules
afijn ieder zijn hobby ;-)

» Posted By JuZo On February 22, 2007 @ 01:05

Arabieren worden in dit land niet toegelaten want WIJ hebben hier de slagboom en die hebben JULLIE niet.

Het land loopt onder dat is zeker maar WIJ wonen hier 300 meter boven N.A.P en JULLIE krijgen dus natte voeten en wij niet.

Maar WIJ laten JULLIE er niet in.

Tsja daar is weinig meer ‘an te doen.
Het land is een land vol tegenstellingen
maar WIJ hebben het Grootste Gemene Veelvoud
en de wijheid in pacht en JULLIE hebben alleen de hoofdstad
als Haard van Vaolks – ON – Gezondheid.

Tsja.
Daar is heel weinig meer ‘an te doen.

‘\^_^/’

Zijnde het Zelf-regelend en reinigend vermogen van de maatschappij.

» Posted By JuZo On February 22, 2007 @ 01:05

Mijn taak was en is het, te spreken namens het GGV en daar werd en word ik voor betaald. En goed ook.

‘\*_*/’

Daag.
(Grootste Gemene Veelvoud).

» Posted By JuZo On February 21, 2007 @ 01:04

Prof. Loe Hulsmans (Coornhert-Liga) Rotterdam, van wie ik strafrecht heb gehad in de studietijd, zei altijd:

“je moet de grootste misdadigers niet straffen. Je moet ze ‘n kusje geven”.
Of woorden van gelijke strekking.

‘\+_+/’

» Posted By JuZo On February 21, 2007 @ 01:04

We zijn gelukkig nog niet (nooit) zover dat de fictie in “boeken” of blogs werkelijkheid is geworden /wordt. En verder vertrouwen “””we””” dan nog maar even zo lang als ‘t duurt op het “Gezoendene Folks’- Emp. Fienden”.

Daar gaan we weer.

Er zijn altijd machten en krachten in de maatschappij, die een “zelf-regulerend” en vooral ook “zelfreinigend” vermogen hebben. Ook bij de Haard van de Grootste Volks-On-Gezondheid (Amsterdam).

‘\=_=/’

Zo kannie wel weer.

» Posted By JuZo On February 21, 2007 @ 01:04

Straf moet maximaal afschrikkende werking hebben. Dat is vereiste nummer een.

Dat ze in de deplorabelste omstandigheden terechtkwamen is hun niet aan te rekenen, maar wel hun opvoeding (opvoeders).

Als we deze “lieve jongetjes” al te zoetjes gaan bepoezelen, lopen binnen de kortste keren de grootste schurken moordenaars en kinderverkrachters over onze achtertuintjes rond te batavieren.

Zover zullen we ‘t toch nog maar even nét niet laten komen. Deze gasten hebben, als ze zo’n ding aangemeten krijgen natuurlijk wél wat op hun kerfstok.

Als we, ze, niet willen dat ‘t misgaat, zullen ze zich ernaar moeten gedragen. Zo eenvoudig is dat.

‘\°_°/’

Jules Zollner.
Oud-lid Coornhert-Liga,
oud-rechtbankverslaggever Limburgs Dagblad.

» Posted By JuZo On February 21, 2007 @ 01:03

Kale vrouwen: ‘stress, or a sign of madness’

‘t Hangt ervan af wat “de groep” (=gemeenschap, societas) van je wil, en wat jij van “de groep”, of je ‘n petje op zet (vaste baan, geregeld inkomen) of niet.

‘\°_°/’

Samenleven en vooruitkomen = inleveren.

» Posted By JuZo On February 20, 2007 @ 00:43

Het kaal zijn is een schreeuw om aandacht, maar ‘t kan ook anders natuurlijk.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On February 20, 2007 @ 00:42

Landmark: ‘gek van geluk’

Er zijn manieren, methoden, truukjes, foefjes, handigheidjes, slimmigheden, wetenschappelijke grondregels en ervaringsgegevens, procedures, doctrines en manifesten, (persoonlijke) manualen en “boeiende” (beklemmende) handvaardigheden……………..
…..in de psychotherapie.

Die bestáán.

Je moet heel sterk staan en karakterologisch van goeden huize komen, om daaraan te kunnen weerstaan en geestelijk overeind te blijven.

Maar er zijn er die het kunnen.
Al zijn ‘t er niet veel.
Ze zijn meestal van heel jongsafaan heel krachtig en goed getraind.

‘\^_^/’

Ze vallen daarna in heel hun verdere leven niet meer op, of om.

Dat er ‘n paar sektes op de wereld zijn
die zichzelf geregeld uitmoorden nou ja.
It’s all in the game en ook mooi meegenomen.
We kijken in zo’n geval maar even ‘n andere kant op.
En wapperen en waaien ons een beetje koelte toe. Met de hand.
Pff.

» Posted By JuZo On February 22, 2007 @ 23:58

De eerste de beste die aan mijn huis, haard, eigendommen, vrouw, kinderen en land komt die schiet ik eraf, want ik heb een geweer in de meterkast staan.

‘\°_°/’

Pief.
Paf.
Poef.

en klaar ben je. Zo is ‘t maar net.

» Posted By JuZo On February 20, 2007 @ 23:58

Vrijheid is, een gedeelte van de vrijheid inleveren voor de ander. En van hem of haar weer een gedeelte terugkrijgen. Vrijheid is, het met elkaar afspreken van streng te handhaven vrijheidsbeperkende regels. Dat is vrijheid. En anders (bestaat er) niets. En ook dan alleen, bestaat er blijheid.

Anders bestaat er alleen oorlog, en dat is ook heel mooi.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On February 20, 2007 @ 23:58

Maar dan toch alleen in en rond Amsterdam. Verder in ‘t land hebben we d’r weinig last van.

‘\^_^/’

De hoofdstad is een erkende haard van onrustbarende volks-ongezondheid.

Ze staan daar bij de eerste krikkrak als bezetenen met spandoekjes te gillen elkaar (op) te zwepen vanwege het vergevorderd schuld- straf- en boetebesef.

Heel Nederland beneden de grote rivieren is op hetzelfde moment in bevrijdende feestroes gedompeld.

Dat houdt nog wel ‘n tijdje aan. ‘n Jaar of 4, 50, 500 in de continu en dat is een uitermate geruststellende hoogst vermakelijke gedachte.

» Posted By JuZo On February 20, 2007 @ 23:57

Constatering

Goed zo!
Hou vol.

‘\~_~/’

» Posted By JuZo On February 28, 2007 @ 23:04

Ik weet het niet.
Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar je kan het nog navertellen.
Je kan nog stroomopwaarts gaan. Als je dat zou willen.
Bijna zo worden, als je vroeger was. Als je dat wou.
Als je daar nog iets in zag.
Ik heb al m’n collega’s verloren, met wie ik in 1968 begon.
Wij werkten 16 uur per dag.
Ook in de weekends, en in de vakanties.
Autobenzine betaalden we zelf.
Soms werkten we een aantal dagen achter elkaar door zonder te slapen.
Dat doet tegenwoordig niemand meer.
We hadden een team dat met elkaar omging als broer en zus.
Ze zijn vóór hun 50e aan kanker overleden.
Ik ben niet alleen bij al die ziekteprocessen geweest,
ook bij de begrafenissen.
Ik heb hun echtgenotes en kinderen ondersteund.
Het maakt je keihard.
Het zet je ook aan het denken.
Ik ben de enige die over is, in leven, kerngezond.
Ook dat zet je aan het denken.
Het geeft jezelf ‘n opgaaf.
Vandaar dat ik de mensen met geweld uit de put omhoogtrek.
Met geweld bedoel ik ook geweld. Dat heb je wel gezien.
En probeer, ze vóórzorgen te laten nemen.
Ik heb teveel meegemaakt, eigenlijk.
Het beste is, om nergens meer erg veel aan te denken.
Dat is toch nog maar altijd, het allerbeste (cynisch).

‘\°_°/’

Prettig weekend.

» Posted By JuZo On February 23, 2007 @ 23:04

én aan hart- en vaatziekten.
én aan herseninfarcten.
én aan stoflongen.

want we gaan tenslotte,
allemaal érgens,
aan dood.

‘\°_°/’

en “enorm” is ook maar betrekkelijk.

» Posted By JuZo On February 22, 2007 @ 23:04

Karin schreef: “noch zijn ‘wij’ iemands studie-object.”

Op 24 mei vorig jaar zei Rop Gonggrijp in een televisie-uitzending die door mij op video werd opgenomen o.a. het volgende:

“Als je ervan uitgaat, dat de overheid niet 100 % betrouwbaar is, dan moet je het systeem zoals we dat nu hebben, en zoals we dat nu uitbouwen, namelijk dat van het Internet, en van de databases, dat moet je niet willen hebben.”

Aangezien ik destijds bezig was met een onderzoek naar de gang van zaken binnen de Hcc als lid, met rapportage naar de nieuwsgroepen Dosgg, vond ik het nuttig, -tegelijkertijd, mede-, mijn gegevens met wat “sphere-around”, thans nog wat verder te kunnen uitbreiden.

Wat mij betreft is de discussie nu verder gesloten. Het ga je goed.
Met groet,

‘\°_°/’

Jules Zollner.

» Posted By JuZo On February 18, 2007 @ 23:02

«« Back To Stats Page