Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 1,981 To 2,010 Of 2,149 Comments

Twee boeken ingeleverd :)

Journalisten hebben geen vrienden. Als ze die wel hebben doen ze hun werk niet goed. En ik ben hier om mijn collega een beetje er bovenop te helpen.

‘\°_°/’

Dat lukt heel aardig mag ik wel zeggen.

» Posted By JuZo On August 03, 2007 @ 18:11

8888 woorden. Ik ben daar niet zo blij mee. Zoiets moet nuchter en neutraal zijn. Als verslaggever in je boeken heb je nuchter en neutraal te zijn en niet in de ikvorm te schrijven.

In de telegrafistentaal (Radio Holland Scheveningen) had je twee codegroepen waarmee je alle (scheepvaart)berichten ondertekende. Te weten:
73 = “Met vriendelijke groeten”
88 = “Love and kisses”.
Als je dus 8888 woorden hebt, heb je dus extra dubbelop veel Love and Kisses.

Dat lijkt me niet doelmatig. En ook niet zo voortreffelijk werkbaar. 7373 had nog gekúnne. Daar had ik nog wel mee klaar gekómme. Bovendien kon je aan de seinsleutel horen wie er aan de andere kant zat. (Lengte van de strepen en de punten). Normale mensen van tegenwoordig begrijpen daar al lang niets meer van.

Die begrijpen helemaal niets en totaal geen snars of sikkepit nergens meer van. Daar zijn het dan ook normale mensen van de tegenwoordige tijd voor. Hele mooie, waardevolle en erg hoogstaande mensen. Daar mogen we wel eens een voorbeeld aan nemen. In deze tijd van ontworteling nihilisme en psychotische egocentriciteit, neurasthenie. Maar goed. We zullen het voorlopig maar op “INT QSA” en “INT ZBZ” houden. INT = het vraagteken.

We wachten het allemaal maar eens af. En dan zullen we wel eens verder zien.

‘\~_~/’

Met je.
Dan zullen we wel eens verder zien.
Prettig weekend.

73.

» Posted By JuZo On August 03, 2007 @ 18:10

A bit of…

Nou.

Ga je maar wat verfrisse,
en eerder as dajje ‘t kan,
mag je nie terugkomme. – ‘\*_*/’

http://www.youtube.com/watch?v=iz5L_L9dPu4

» Posted By JuZo On July 29, 2007 @ 17:47

Een slechte verhouding

Aan Karin: O. Sorry. Vergissing. Ik heb niet goed opgelet. Het zal niet meer voorkomen. Je bent braver dan ik dacht. Ga zo door. Dan aanvaard ik m’n verantwoordelijkheid weer en met plezier.

Aan Sjaak: als je alle personen diep heel diep in hun hartje kijkt, zijn ze ‘t wel met je eens. Tenslotte wordt van overheidswege allerwegen het roken zo moeilijk en ellendig mogelijk gemaakt. Anderzijds zijn er argumenten van medemenselijkheid, die ertoe kunnen leiden dat we zeggen nou goed. Het roken is in feite niet goed. Maar we zullen van ontelbaar veel kwaden, de minst kwade moeten kiezen.

Dat levert het meeste, het beste en het moouste resultaat. Het is een bekend truukje in de psychoterapie. Rook dan nog maar ‘n tijdje door. Maar hou ‘t ‘n beetje in de gaten. Oefen de beheersbaarheid een beetje, in en om jezelf. Zie het op een rustige, redelijke termijn een beetje af te bouwen. Dat is beter, dat je zó door ‘t leven komt, in de strijd van alledag, die je met jezelf en alles eromheen te voeren hebt, dan dat alles ongrijpbaar onbeheersbaar en onmatchbaar wordt. Dán ben je pas echt verloren.

Ik denk dat je op die manier de langste en de beste kans van overleven hebt. Wie het ook betreft. Ik heb zelf ook tal van diepe slechte gewoonten. Maar ik bouw ze niet zomaar af. Van de ene dag op de andere. Ik zou wel gek zijn. Het is veel te leuk.

Natuurlijk zijn er ziekenhuis-specialisten, die zeggen, zonder dat iemand het hoort: “roken ze? Kan mij het schelen al roken ze zich kapót! Mijn kostje is toch wel gekocht. En hoe meer en langer ze roken, des te langer heb ik ze in de (veel) geld vangende ongewassen jatjes”. Ik kan ze niet helemáeål, ongelijk geven. Hoe immoreel wellicht ook. Tenslotte is geen mens slechter dan de slechtste mens.

Dus we komen er wel, door te zeggen: Sjaak heeft gewoon gelijk. Maar ook Karin heeft gewoon gelijk. Ook al lijkt het nog zo uitsluitend. Ik ben geen vrederechter. Geen psychoterapeut, en zelfs helemaal niks eigenlijk gelukkig maar. Ik matig me geen oordeel aan. Maar ik denk dat ‘t allemaal wel meevalt. Ik ben daar beslist niet somber over.

In een klein hoekje van een vel papier heb ik een optelsommetje gemaakt. Van winstpunten die we intussen hebben kunnen boeken. Dat is niet onaardig. Het stemt tot een kort moment van ongebreidelde feestvreugde. En felicitatie aan degene die het betreft. Dat meen ik werkelijk. Maar we zijn er nog niet.

‘\^_^/’ – houden wij het oog STRAK, op de verder verwijderde horizon
‘\~_~/’ – gericht.

En prettig weekend.
Ojee.
Het is nog niet zover.

» Posted By JuZo On August 07, 2007 @ 22:59

Nu genoteerd staat in deze rubriek, dat wijzigingen werden aangebracht in bijdragen die hier openbaar zijn gemaakt, ontslaat dat de auteurs van die en al hun bijdragen, van hun juridische aansprakelijkheid terzake eventuele mogelijke onverhoopte belediging, smaad en smaadschrift in verleden en toekomst.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On August 07, 2007 @ 22:59

Om de openbaarheid van dit soort forums in de blogs te verduidelijken: men moet mij in deze rubriek zoals dat gebeurde dus o.a. niet voor autist uitmaken. Dat levert onherroepelijk een veroordeling op, als ik daarvan een zaak zou maken. Het laat ook onverlet, de actieve verantwoordelijkheid die de samensteller en onderhouder van de blog en de gekoppelde forums wettelijk dan ook heeft terzake verbod en correctie belediging, smaad en smaadschrift.

Anderzijds hebben we gezamenlijk ‘n knieval te doen naar de openbaarheid, en de vrijheid die daarin geldt behoudens de grenzen van de wet, om te zeggen en te schrijven hoe en wat we willen. En om dat toe te laten. Dat is de analogie van “de openbaarheid van het café”. Men kan nauwelijks verwachten, dat men daar allemaal dezelfde drankliederen zal aanheffen.

Zo ook zingt in het blogforum ieder vogeltje zoals het gebekt is. Dat sommigen wat moeite met mij hebben dat is dan jammer. We zijn tegenwoordig soms wel heel ver weg van de zorgvuldigheid, en de goede manieren en omgangsvormen zoals die nu eenmaal in het maatschappelijk verkeer betamen en zoals de rechter die ook als maatstaf neemt. In het algemeen worden strafzaken terzake belediging en smaad altijd aan de klager toegewezen. Ik zal het daarom niet gauw op de spits drijven en terzake de openbaarheid en mijn getrainde beroepsmatige onkwetsbaarheid en incasseringsvermogen gods water over gods akkertje laten lopen.

Het is meer dan veertig jaar erg prettig werken uitsluitend vanuit de underdog. Dat kan niet iedereen. De ervaring leert, dat de meeste mensen meestal met onhandigheid, maar bijna altijd met de beste bedoelingen onderweg zijn.

Dit alles maakt deel uit van het razend moeilijke uitdagende evenwichtsspel, dat openbaarheid, vrijheid van meningsuiting en omgaan met de media nu eenmaal in zich bergen. Hoe men zich te gedragen heeft in de blogs, en in de forums, ondanks de nieuwheid van dit medium, zal een kwestie blijven van leringh & vermaeck, schade & schande, vingertoppengevoel, en het zo af en toe naar de mening van sommigen, enkelen, toch noodzakelijk en ongestraft welbewust en in tolerantie geaccepteerd overschrijden van bepaalde grenzen hoe dan ook.

Daar is nu eenmaal niets aan te doen. We leven met de blogs, en met de forums, in een stukje van de democratie (of wat er nog van over is). Als men wat respect en vriendschappelijkheid over heeft voor elkaar, hoe weinig ook, en hoe moeilijk dat soms ook is, valt het allemaal wel mee en dan komen we er wel uit, met z’n allen.

‘\°_°/’ – ik ben daar beslist niet somber over.

» Posted By JuZo On August 06, 2007 @ 22:59

Datzelfde geldt voor een café, maar de rechter, en de wetgever vinden, dat daar een “openbaar aspect” aan zit. (Artikelen belediging, smaad en smaadschrift). Dat wil zeggen, door het onderhouden en instandhouden van een blog, “onderwerp” je je, in zekere zin, aan die openbaarheid. Althans, die is niet helemaal uit te vlakken. Met alle gevolgen van dien.

‘\°_°/’

Frisse morgen. U allen toegewenst.

» Posted By JuZo On August 06, 2007 @ 22:59

Maar ik heb dan ook de meeste lol van allemaal en dat is ook wat waard.

‘\^_^/’

http://web.inter.nl.net/hcc/kcc/guestbooks/gastenboek-1.shtml
login: guest
pass: guest

» Posted By JuZo On August 06, 2007 @ 22:58

Da’s nou de eerste keer (van mijn leven) dat ik werkelijk een beetje heb gelachen.

‘\^_^/’

Laat het niet vaker gebeuren.

» Posted By JuZo On August 05, 2007 @ 22:57

We kunnen niet helemaal voorbij Sjaak, aan een kleine “soort verzachtende omstandigheid” voor velen om te roken, namelijk door het te zien als een wel degelijk aanwezige soort deus ex machina, een conditio sine qua non om zich met allerlei soorten van stoerheid (psychose-bus) te kunnen handhaven met alle noodzakelijke vormen van primitieve stoerheid in het milieu, de jetset, direct noodzakelijk en onlosmakelijk verbonden met de broodwinning.

Kom even in de mail dan kunnen we de psycho-sociale aspecten en onoverkomelijkheden van bepaalde minder evenwichtige en weinig gecalibreerde bevolkingsvertegenwoordigers in een duidelijk herkenbare en bepaalde leefrijdsfase even nader verstandig vriendelijk en ook belangstellend beschouwen.

Naar aanleiding van genoemde aspecten wordt de uitvoering van de eed van Hippocrates (of soortgelijke) door je beroepsgenoten noodzakelijkerwijs tegenwoordig vrij regelmatig opzij gezet.

Prettige zondag verder.
Groeten, Jules.

‘\~_~/’

» Posted By JuZo On August 05, 2007 @ 22:57

We komen vanuit ‘n andere tijd, Sjaak. Vrouwen die de vijftig nog moeten passeren, en die borstkanker hebben gehad, roken er lustig op los. Ze hebben de “drive” niet meer, om nog tot het uiterste voor hun leven te gaan. Het leven, dat hun nog gegeven is… Je kunt ‘t hun niet kwalijk nemen. We zijn met te weinig, en we staan machteloos. Dan moeten we ze maar laten gaan. Niets meer aan te doen.

Zij, die in de oorlog geboren zijn, hebben iets anders in hun opvoeding meegekregen. Iets dat in aangrenzend buitenland nog dapper voortleeft.

http://www.tegenkanker.net/detail.asp?id=752
http://www.sabinedevos.com

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On August 04, 2007 @ 22:56

En daar heeft Karin NIET het recht toe, omdat wij m e t o n s a l l e n h a a r g e z o n d w o r d i n g s p r o c e s betalen. Daar pas ik voor, als ze MIJN geld in de Maas gooit.

‘\Ô_Ô/’

Omhoog met die premie, en omlaag met de mijne.

» Posted By JuZo On August 03, 2007 @ 22:55

!

Met anderen hebben we niets te maken.

‘\^_^/’

» Posted By JuZo On August 03, 2007 @ 22:54

Mijn beweringen en betogingen waren wat kort door de bocht, de laatste tijd. Ik neem ze allemaal terug, en ik bied mijn welgemeende excuses ervoor aan. Dat moet óók kunnen.

Hartelijke groet, van Jules Zollner.

‘\°_°/’

Hetgeen overigens ook inhoudt, dat ik het met de motivaties en argumenten van Sjaak en Wieteke volledig eens ben. Hoe vaker ik ze lees, des te meer.

» Posted By JuZo On July 31, 2007 @ 22:53

Ook moordenaars die graag willen moorden, verkrachters die graag willen verkrachten, dieven die graag willen stelen en inbrekers die graag willen inbreken moet je gewoon hun gang laten gaan.

‘\°_°/’

Wat maakt ‘t nou uit eigenlijk. Allemaal.

» Posted By JuZo On July 31, 2007 @ 22:53

In Heerlen en Maastricht worden zwaar verslaafden van overheidswege met grote regelmaat gratis voorzien van heroine, cocaine, morfine en alle denkbare tussenliggende varianten. Er zijn honderden bewakingscamera’s opgehangen en de rust is weergekeerd in stad en ommeland.

Ik vind dat ernstig zieke rookverslaafden die altijd onontkombaar dicht bij bovengenoemde groepen zullen gaan behoren ertoe in staat gesteld moeten worden hun leven zeer aanzienlijk, snel en menswaardig definitief te bekorten en te beeindigen. Voor hun is er nooit meer een weg terug en ze zijn opgegeven. Ze moeten hun omgeving niet tot last zijn.

Het enige wat daar als beletsel tegenover staat is het feit dat artsen en specialisten een eed van Hippocrates, of daarop gelijkend hebben afgelegd. Dat is voorlopig heel even nog soms een beetje vervelend.

‘\°_°/’

Nederland is tenslotte niet voor niks in Afghanistan.

» Posted By JuZo On July 31, 2007 @ 22:53

Iedereen weet, zelfs het kleinste kind van de lagere school, dat roken het hormonale evenwicht uit balans brengt. Als je dus in zwaar en ernstig zieke toestand bezig bent met therapie, moet je het dus niet doen.

‘\°_°/’

Zo simpel is dat.

» Posted By JuZo On July 30, 2007 @ 22:51

Ik ben het eigenlijk wel met Sjaak eens. – ‘\°_°/’ – Het wordt tijd dat Karin haar patronen en stijlen eens wat gaat reshufflen.

En een prettige zondag verder gewenst.

» Posted By JuZo On July 29, 2007 @ 22:50

http://www.l1.nl:80/content/1600554

Tel daar de oude en nieuwe kankergevallen bij op, dan kunnen we stellen zoals al langer gesteld, dat helemaal niemand in Nederland ook nog maar enigszins (geestelijk /lichamelijk) gezond is, ooit was, ooit nog zal worden en dus met z’n allen op ‘n drafje naar de dokter, naar ‘t ziekenhuis en ‘t graf in.

‘\°_°/’

Voorwaarts mars.

» Posted By JuZo On July 27, 2007 @ 22:49

a. Verwacht je nog iets van ‘t leven?
b. Verwachten wij nog iets van jou?

‘\~_~/’

» Posted By JuZo On July 27, 2007 @ 22:49

Je hebt de volle vrijheid om door te gaan met roken. Wij als gemeenschap hebben de volledige beslissingsbevoegdheid je een flink hogere boete op te leggen verhoging premie ziektekostenverzekering. Kijken wie ‘t sterkste is.

‘\°_°/’

Namens.

» Posted By JuZo On July 25, 2007 @ 22:48

a. Wat verwacht je nog van het leven?
b. Wat verwachten het leven, de mensen, de gemeenschap nog van jou?

Dat zijn de 2 vragen, die Karin nog niet beantwoord heeft, en afhankelijk waarvan, wij haar gedrag zullen kunnen bepalen.

‘\~_~/’

En dat nog wel op mijn 62e verjaardag, op heden. Je maakt wat mee hè. Vandaag de dag. Nou. Nou. Nou. Nou. Nou. Zeg dat wel. – ‘\*_*/’

» Posted By JuZo On July 25, 2007 @ 22:47

Kim

Nou, kwijlen vind ik wel ‘t fijnste eigenlijk, en achteraan lopen. Liefst zo smerig mogelijk. En ook vuns. – ‘\~_~/’ – Wie doet me wat. Jij niet.

» Posted By JuZo On July 18, 2007 @ 18:45

Ik hoop dat je ‘n (of meer) goeie nieuwe hebt.

Katten nemen veel trekjes over van de baas of bazin. Bazen en bazinnen van katten nemen veel trekjes over van hun kat. Ik had er eerst twee. Boumfydell en Jipsloop. Genoemd naar stripfiguren uit de Okki of de Taptoe, van toen m’n kinderen klein waren. Ik heb alleen Boumfydell over, die de zoon is van Kikki, een echt hardstikke mooi superverleidend maar uiterst laagstaand en verderfelijk Maastrichts straatkatje. Zó zijn alle Maastrichtsen. Maastrichtsen slopen je. Tot op het bot. En nog veel verder.

Boumfydell is ouder dan twaalf jaar. Ik heb al zijn karaktertrekken en die van Kikki overgenomen. Hij de mijne. We hebben enkele zelfbedachte, perfect dagelijks werkende rituelen. Gelukkig ziet niemand die. Ze zouden me laten opsluiten. Ik zou gemeden worden als ‘n melaatse. Niemand weet het. Ik praat er nooit over. Het is geheim.

Alle wetenschap en onzin die ik uitkraam, heb ik van Boumfydell. Als tegenprestatie kijkt hij alleen maar verstandig, na de dagelijkse transformatie van mijn volslagen ontembare waanzinnigheid.

Ik hoop dat je ‘n goeie nieuwe hebt. Ik wens ‘t je toe. – ‘\~_~/’
“Wat moet ik nou met Karin” vraag ik hem af en toe wel eens.

» Posted By JuZo On July 18, 2007 @ 18:44

Huurmoordenaars lid van Scientology?

Ach…. ‘t Wordt allemaal zo opgeklopt dat hele circus. ‘t Is zoals gewoonlijk bij dief- en diefjesmaat: als je er niet bij wil horen, moet je je er heel erg snel heel erg ver weg van terugtrekken dat ze je niet kunnen vinden aan het einde van de wereld en daar rustig gaan leven,

en als je er wel bij wil horen, zal je af en toe toch wel een beetje een soort van daad moeten stellen. Dat is bij de Hell’s Angels ook, en op zich zijn dat, in principe, geen kwaaie jongens. Een beetje bonkig. Een beetje macho. Okee. Maar daar is, eerlijk gezegd, in sommige opzichten nou niet zo heel erg veel mis mee. Dat zijn we allemaal, soms wel een heel klein beetje in allemaal onze eigen milieutjes. Op onze eigen maniertjes.

Die hele Holleederaffaire met alles wat eromheen hangt is zo’n kolossale lachwekkende reclamemakerij van ‘t Openbaar Ministerie, en van de advocatuur. Daar kijken we toch wel doorheen? Amsterdam is nou eenmaal ‘n stad, waar dat soort gisse lefgozertjes op en neer karren en sprinten, en daar vallen nou eenmaal sinds mensenheugenis klappen en ook dooien. Dat is nou eenmaal niet anders. Dat is nou eenmaal Amsterdam. Als je dat niet wil moet je ergens anders gaan wonen, namelijk in Broek-In-Waterland, Broek-Op-Langendijk en Oost- en Westmorra. Sexbierum, ook heel mooi.

Dat er ‘n paar van die gasten een soort “lid” zouden kunnen zijn van Scientology, -overigens zonder de denk- en waanbeelden en ideologieën aan te hangen of ook maar over te nemen, daar zijn ze veel te gissy voor-, verbaast me niks. Ik ben ook “lid” van allerlei rare genootschappen maar dat wil nog niet zeggen dat ik hun denkbeelden overneem. Ik infiltreer alleen maar.

De mannetjes aan beide kanten van de witte streep zijn infiltrant, en lid van elkaars en van de gekste genootschappen. Alleen maar om er relationeel, netwerkoneel informationeel en financieel hun voordeel mee te kunnen doen.

‘t Gannef kwam bij ons op bezoek en wij gingen daarheen, maar was dat zo erg? Welnee. ‘t Was alleen nuttig voor de informatie-uitwisseling (lezen rapprten sociale dienst en reclassering) en ‘n brede, vriendelijke armzwaai in de rechtszaal. Daarna was er genoeg tijd over om naar de moppen van de parketwachten te luisteren.

‘t Is allemaal zo opgeklopt, zo lawaaierig en reclame-achtig voor zichzelf, van alle kanten. De gemiddelde burger kijkt er dwars doorheen. Begint dan eens heel lang en hard te zuchten en te lachen.

Over “nieuwswaarde’ gesproken. Een duidelijk verkeerde inschatting is Scientology in ons land. Daar zijn wij veel te nuchter voor, met onze reusachtige defensie-PKN.

‘\~_~/’

» Posted By JuZo On July 08, 2007 @ 18:28

Vragen, vragen…

Welke arts of specialist je ook raadpleegt, al is ‘t er een in Timboektoe, en welk medicijn je ook gebruikt, al is ‘t afkomstig van de Noord- of Zuidpoolse boomdriftkikker, ze kunnen beide maar een heel klein beetje.

De arts-specialist kan en zal je een advies geven. Maar ‘n advies is eigenlijk niet zo veel. Het is maar heel erg weinig. ‘n Medicijn kan een beetje een hulpmiddel zijn. Meer niet. Ook dat is maar een heel erg klein beetje. ‘t Stelt bijna niks voor.

‘t Meeste, het allergrootste werk, namelijk genezen, moet je zelf doen. Alleen, helemaal alleen, en helemaal zelf. Bijna helemaal zonder hulp, van arts en medicijn. Die helpen alleen maar een heel klein beetje. Van belang is daarbij ook voor jezelf op dit moment te constateren, dat ‘t je heel erg goed lukt, tot nu toe. Je hebt heel erg veel geluk. Daar moet je van genieten, jezelf feliciteren, en er gebruik van maken. Ten volle. En dat is niet niks.

Van alle kankerpatiënten geneest maar de helft, volledig, en jij hoort daarbij. Het is niet alleen het “habeas corpus”, maar aan je wordt ook nog ‘t léven gelaten!!! Dat is het omnium. Het al. Je kunt je niet voorstellen hoeveel dat het is, en hoeveel anderen er voor over zouden hebben.

Het geheel alleen, en zelfstandig, vrijwel zonder hulp van arts-specialist en medicijn (want die doen maar een heel klein beetje) jezelf genezen, is een uitzonderlijk zware, kolossaal moeilijke opgave. Tegelijk ook een super de luxe machtig mooie uitdaging. Laat zien wat je kan!!! En wat je waard bent. Alleen maar voor jezelf. Voor helemaal niemand anders.

Je zult jezelf eruit moeten blijven trekken. Met geweld. Alleen maar luisterend naar de signalen en de taal van je eigen lichaam, en geest. Met alle kracht die in je is, en zelfs met nog veel meer kracht, die niet in je is. Dat is de boodschap, en dat is de opgave. Als ‘t je lukt, tot en met eind december, dan kan je jezelf een hand geven, zonder dat iemand het hoort en ziet, en zeggen: “het is me gelukt. Ik heb het geleverd.” Niets méér, en niets minder.

De specialist, die naast je staat, heeft inwendig een afschatting gemaakt. “Kan ze ‘t aan. Redt ze het. Hoeveel kans en risico is er, op een terugval, en wanneer.” Dat is de eerste vraag, die hij zich stelt. Hij weet daar voor zichzelf heel goed op te antwoorden. Dat brengt zijn opleiding en ervaring met zich mee. “Welke maatregelen moet ik nemen. Om te voorkomen dat ze ‘n terugval krijgt, terwijl ik dat had kunnen voorkomen.” Dat is de tweede vraag die hij zich stelt. Een erg belangrijke.

Hij geeft zichzelf ook antwoord, en wel zonder dat iemand dat hoort. En dat is: “afhankelijk van haar gedrag, houding, weerstand- en prestatievermogen, karakter en levensstijl, moet ik bepaalde assisterende, versterkende maatregelen nemen.” Dat is dus een keuze. Daarna schrijft hij je wat voor. Hij blijft bezorgd en bezig, om te zien of ‘t lukt, en of er meteen bijgestuurd moet worden.

Voor iedereen, in ieders totaal verschillende inwendige en omringende omstandigheden, zal dat allemaal totaal verschillend zijn. De omstandigheden zijn verschillend, maar alle procedures die daarbij horen, staan voor hem vast. Als je dus je gedrag en stijl aanpast, zal zijn behandeling ook anders zijn. Als dat niet gaat, of kan, zal zijn behandeling weer anders zijn.

Het is dus maar, hoe je jezelf opstelt. Wat, hoeveel en hoe zwaar, je aan jezelf wil en kan werken. Hoe je dat wil kunnen aanpakken, plannen en opofferen.

Dat is ‘n moeilijk en heel zwaar puur persoonlijk privé proces. De medicijnman, arts-specialist staat alleen maar naast je en kan niet veel doen. Medicijnen zijn alleen maar, grof genomen, doekjes voor het bloeden. Dat is alles. Meer is er niet.

Het allergrooste deel van je eigen genezing, zal je helemaal zelf alleen en van God en iedereen verlaten moeten doen. Er is niets en niemand die het voor jou doen. Volgens je eigen bloed-nuchtere zakelijke planning, je gevoel, aard, karakter inzet en levensstijl. Er is geen enkele andere weg, maar het is tegelijk ook wel de allermooiste.

Ik wens je daarbij bijzonder veel succes. En ik feliciteer je ook al van ganser harte, met wat je tot nu toe bereikt hebt. Dat is niet niks. Het gaat er vanaf nu nog duizend keer harder en zwaarder tegenaan. Je kunt namelijk al veel meer presteren. Ik kan dat met een gerust hart bedenken en ook zeggen. Het lukt je namelijk. Ook al is het nog zo zwaar en moeilijk. Je bent een van de weinigen, aan wie het lukt.

Hartelijke groet, van Jules. – ‘\~_~/’

» Posted By JuZo On July 07, 2007 @ 17:34

Big Brother Awards 2007

Ja zeg! Ik ben toch niet gek zeker?

“De identiteit en gegevens van de inzenders worden niet openbaar gemaakt.” En wie moet ik geloven op zijn of haar mooie blauwe ogen? Kom nou. Ik kijk wel uit! Dan sta je daar, als inzender, met je gegevens, in die registers. En wat gebeurt daarmee? Joost mag ‘t weten. Maar ik niet en ik wel.

“Bits of Freedom en mede mogelijk gemaakt door XS4ALL en De Balie” hebben die een eed tot geheimhouding (op e-mail en data) afgelegd? Door wie en wat worden ze gecontroleerd? Door mij?

Nee hoor. Aan mijn lijf geen polonaise. En ik raad ieder aan dat ook niet te laten gebeuren. ‘t Wordt al gek genoeg hier in dit land. Altijd die rare spelletjes maar iedere keer weer. We zullen toch maar zo verstandig zijn, er niet aan mee te doen.

Aan beide zijden van de witte streep, lopen dezelfde mannetjes en vrouwtjes.
Dat is nog steeds en overal zo.

‘\~_~/’ – Kom nou zeg. Kom nou. Ik ben toch niet gek zeker? Hè??

» Posted By JuZo On July 02, 2007 @ 17:20

Als alles goed gaat

M’n sleeptouwmethode heeft aardig gewerkt hè¨? In Papoea-Nieuw Guinea worden mensen wel van rugpijn genezen door ze sterk met sterke brandnetels in te wwrijwwen. -‘\^_^/’ – Veel succes.
En prettig weekend. – ‘\~_~/’

» Posted By JuZo On June 23, 2007 @ 16:33

E-mail valt onder briefgeheim – in de VS

“Computercriminaliteit” is de veralgemenisering; “briefgeheim” is de verbijzondering op e-mail. – ‘\°_°/’ – zo simpel.

» Posted By JuZo On June 22, 2007 @ 16:19

Providers die zich niet aan de algemene universele (jurisprudentiële) wetten, regels, richtlijnen, voorschriften en gedragingen houden t.a.v. e-mail, data en info naar analogie van (aard, doel en bestemming van) briefpost, dienen geen klanten te hebben of te krijgen. (Wanprestatie en contractbreuk).

‘\°_°/’ – Discussie gesloten.

» Posted By JuZo On June 22, 2007 @ 16:19

«« Back To Stats Page