Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 1,951 To 1,980 Of 2,149 Comments

Voorpublicatie ‘Open en bloot’

Page704 704 WDR-Text Di 02.10. 11:51:47
REGIONAL / WDR AACHEN / Nachrichten

Geringes Interesse an Mammographie

Vier Wochen nach dem Start einer Mammmograpie-Reihenuntersuchung in der Region ist das Interesse bei den Patientinnen gering. Bislang habe nur ein Viertel der Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren an der kostenlosen Untersuchung zur Früeherkennung von Brustkrebs teilgenommen, so ein Arzt des Radiologischen Zentrums Aachen. Unter den ersten 70 Patientinnnen seien bereits zwei Krebstumore im Anfangsstadium enntdeckt worden. Insgesamt werden 120.000 Frauen der Region zum Röntgen eingeladen.

» Posted By JuZo On October 02, 2007 @ 03:12

Kuba: het feit dat de aantallen stijgen, is een gevolg van andere, pragmentarische, opportunistische reken- en presentatiemethoden van hun die zich met statistische modellen bezighouden.

Dat is al bekend zolang de statistiek bestaat en dat is lang.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On October 02, 2007 @ 03:12

Wat ik graag zou willen weten is:

a. wie controleert de controleerders?

b. met welk doel worden bepaalde ongecontroleerde meetresultaten, getallen, berekeningen in bepaalde ongecontroleerde onderzoeksresultaten gezet, die aan bepaalde ongecontroleerde massa-georiënteerde verspreidingsmedia dwingend worden voorgeschreven?

c. hoe is de betrouwbaarheid van al het beweerde in het algemeen geregeld?

‘\^_^/’

Daar beginnen we eerst dan maar eens alvasjes mee.

» Posted By JuZo On October 01, 2007 @ 03:11

Lust

Een zekere vorm van perversie is ook wel lust(object).

‘\°_°/’

Hier in de groep maar al te vaak uitgesproken en ook heel wild.

» Posted By JuZo On October 02, 2007 @ 02:39

Volgens de allernieuwste, betrouwbaarste tellingen is 70% van de gehele wereldbevolking holebi, en komt daarvan 90% in de komende 90 jaar uit de kast. 99% van alle televisiepresentatoren over de hele wereld blijkt volgens de allernieuwste tellingen ineens holebi te zijn / worden.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On September 30, 2007 @ 02:37

Alles wat / iedereen die, mooi is, fijn is, is voor mij een lustobject.
Zoals ik, denken alle mannen / vrouwen van de hele wereld erover.

‘\^_^/’ – Het orakel van de ondergrondse mijngangen.

» Posted By JuZo On September 30, 2007 @ 02:37

Privacy, stalkers en ander vals spul

Oef! – Daar kom ik nog goed weg. Ik schrok me ‘n ongeluk, weet je dat?!

‘\^_^/’ – (koekenpan, deegroller, mattenklop).

» Posted By JuZo On October 18, 2007 @ 02:14

Gestalkt worden verschaft ergens een soort sfeer van belangrijkheid.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On October 02, 2007 @ 02:14

“de belangrijken der aarde” is, zoals altijd met wat ik zeg, voor meerdere, verschillende, en maar al te duidelijke uitleg vatbaar.

‘\^_^/’

» Posted By JuZo On September 29, 2007 @ 02:13

Alleen de belangrijken der aarde worden gestalkt. – ‘\^_^/’

» Posted By JuZo On September 29, 2007 @ 02:11

Ik zou maar een beetje heel scherp geconcentreerd gaan kijken uitsluitend wat de toekomst je nog te bieden heeft. Iemand die zich zó laat regeren door een ver en vrij onnozel doodsaai verleden, dat in het geheel niet noemenswaard is, omdat iedereen overal precies en altijd toch maar weer hetzelfde stomme meemaakt, zit op dood spoor.

Er zijn belangrijker dingen te doen. Vader Wacht Op Zijn Tabak, zoals mijn goede collega altijd zei, toen hij nog leefde.

‘\^_^/’ – Ga eens heel erg vlug een stevige strandwandeling maken.

» Posted By JuZo On September 28, 2007 @ 02:10

TNTY 3: Korte verhalen voor de nabije toekomst

Ik zeg altijd pas wat als ik ‘t gelezen heb. Niettemin is het een hartelijke felicitatie waard. Bosje bloemen. Maar die ga ik niet helemaal naar A’dam brengen, want daar mag ik helemaal niet komen. Een groet!

‘\^_^/’ – en prettige zondag.

» Posted By JuZo On September 08, 2007 @ 01:48

België wil Scientology vervolgen

Jij begint me een beetje te vervelen, Joan.

» Posted By JuZo On September 06, 2007 @ 01:14

Scientology voert in Europa een bij voorbaat verloren strijd, namelijk, tegen de traditie. Die hebben ze in Amerika niet, daarom kon Sc. daar groeien en winnen. Hoe Sc. in Europa ook traineert, en de publiciteits- en propagandamachine bespeelt, de traditionele instellingen en genootschappen zullen dat precies even lang, en met veel meer succes doen: door de traditie.

In zijn uitspraak zal de rechter uitsluitend refereren aan de traditie. Dat zal voldoende zijn om de burelen der Sc. regelmatig te laten ontruimen, de kopstukken regelmatig voor korte en langere tijd in detentie te laten zetten en datgene te doen waar de maatschappij zo ijzersterk in is: ze volledig te isoleren.

‘\°_°/’

Niets aan de hand. Gaat allen rustig slapen en zowel ook, overdag.

» Posted By JuZo On September 06, 2007 @ 01:14

Mensen die van om het even welke voodoo-achtige beweging lid worden, moeten daarvan losgekoppeld kunnen worden als zij, en wij, dat willen. Dat vloeit voort uit het oer-stelsel van macht/kracht=macht/tegenkracht.

Met het proces dat O.M. België voert, verschaf je personen en instanties in de landen de tools, om zich rechtens (met politie en deurwaarders) te kunnen loskoppelen van dergelijke binnentredende, op de markt triviaal opererende voodoo-achtige bewegingen, die er al sinds mensenheugenis zijn en ook net zo lang al niet getolereerd kunnen worden door het grootste gemene veelvoud in de samenleving.

Daarom is het goed dat niet alleen Karin op haar uiterst bescheiden en nauwelijks effectieve wijze in de blog, maar dat alle media op grotelijkse schaal van het proces en de kwalijke kwaadaardigheid van Scientology melding maken. De ontmenselijking van het individu is nooit te tolereren.

‘\°_°/’

Even afrekenen mijne heren.

» Posted By JuZo On September 06, 2007 @ 01:13

Het is een interessante materie, en ik zag het gistermorgen vroeg al op teletekst, maar ik denk dat het hier in Nederland allemaal nog zo’n vaart niet loopt. We hebben hier in ieder geval nog altijd de prachtigste Protestantse Kerk in Nederland, die als machtige oersolide dam is, staat en wordt opgeworpen van regeringszijde de eerstkomende 500 jaar, o.m. ook tegen het ante portas oprukkend muzelman- en -vrouwisme.

‘\^_^/’

Daar zullen we dan eerst maar eens mee beginnen, vanwege de macht van het getal. Voor het overige krijgen die scientologisten hier geen poot aan de grond noch om op te staan. Dze men in dze striet weet niet eens wat het is, en de captains of industry motten d’r niks van hebben.

‘\~_~/’

» Posted By JuZo On September 05, 2007 @ 01:13

Come out and play (medewerkers gezocht)

Ik kondig van alles aan maar ik doe niks. Dat is m’n werk (in de vut).

‘\~_~/’ – dat is toch altijd maar, ‘t allerbeste.

» Posted By JuZo On September 03, 2007 @ 21:06

Coming Out? Nou nee zeg, er zijn al homophylen genoeg in de wereld, daar wil ik niet bijhoren. Dan hadden ze maar ‘n andere naam moeten kiezen, en me laten uitlachen kan altijd nog.

‘\°_°/’ – hier in de blog.

» Posted By JuZo On September 01, 2007 @ 21:05

Leuke jongens, die farmaceuten

Hoewel ik er de grootste moeite mee heb, moet ik eerlijkheidshalve Joan een heel klein miniem beetje gelijk geven in haar denktrant. Met ‘vergeten’ bedoelt zij niet, ‘vergeten’, zij ziet het ‘vergeten’ wat veel mensen doen, in de zin van “niet meer aan denken”.

Ik haal dat truukje ook vaak uit. Ik zeg dan “ik ben het vergeten”, (en dat komt door:) “ik heb er niet meer aan gedacht”. De basisgedachte van Joan is daarbij onbewust best interessant. Als je goed je best doet, er niet meer aan te denken, vergeet je het vanzelf. Dus Joan is het niet vergeten, ze raadt anderen ook niet aan het te vergeten, ze heeft er alleen niet meer aan gedacht, en raadt anderen aan, er ook niet meer aan te denken. Op zichzelf is dat heel positief.

Wat achter ons ligt, ligt nou eenmaal achter ons. Het komt nooit meer terug, hoe rottig het ook was. Het is dus niet functioneel, niet opportuun, aan zoiets volkomen statisch (doods) te blijven denken. We gaan slechts alleen, uitsluitend, vooruit niet alleen in de tijd, in alles en dan is het nuttig en ook opportuun, alleen maar vooruit te denken, als het verleden niet functioneel is, niet meetelt en er niet aan gedacht hoeft te worden, het vergeten kan worden. Moet, worden. Vergeten is dus niet aan denken, en dat is heel aardig gevonden van Joan. Zij stuitert mij een beetje tegen de borst.

‘\~_~/’

helaas. Maar zij heeft wél gelijk.

» Posted By JuZo On September 02, 2007 @ 20:44

Van 55 naar 46

Nou vooruit dan.

» Posted By JuZo On August 17, 2007 @ 20:06

hart BONKT…

» Posted By JuZo On August 17, 2007 @ 20:05

“slechte pompfunctie”=lekkende hartklep en dat heeft ze niet.

» Posted By JuZo On August 17, 2007 @ 20:05

ze zegt dat haar hart “bonkt”…

» Posted By JuZo On August 17, 2007 @ 20:05

Nou vooruit. Voor de laatste keer dan maar weer, en omdat ik altijd, alles, moet uitleggen zodat ‘n ander daar wat aan heeft. Dat is mijn taak, en ik doe ‘t graag. Daarvoor word ik betaald. En goed ook. Dat heb je zo met mensen, vertegenwoordigers van een vakbond.

Hieronder geef ik de harttoontjes van een “normaal mens”, NM, weer.

NM |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–| enz.

Hier komen de harttoontjes van KaSpa, zoals die haar in ‘t ziekenhuis ook wel uitgelegd en op het papierbandje, hartfilmpje getoond zullen worden:

KaSpa |—–|—–|——-[x]—–|—–|——-[x]—–|—–| enz.

We zien dus dat er een klein en regelmatig constant delay is in een ietwat willekeurige eigen frequentie, van de hartpulsen. Daar waar ik dat met [x] heb aangegeven, betekent dat, dat die hartpuls [x] wat harder is dan normaal, laten we zeggen op maximaal en constant 130%.

Dit alles is een heel normaal verschijnsel voor patiënten met een (lichte) hartritmestoornis. Hij is onschuldig, en komt bij bijzonder veel mensen voornamelijk vanaf 55 of vanaf 60 jaar voor. Je kan er oud mee worden. Deze wetenschap kan iedereen verzamelen met het hulpmiddel Google.

De stoornis is het meest duidelijk waarneembaar, vlak voor het slapen gaan wanneer men op de RECHTERzij ligt. Dan is de geretardeerde, sterkere hartslag (“130%”) ongeveer om de andere “normale”, gedurende een kwartier. Gaat men op de linkerzij liggen, dan zijn de delays langer. ‘s Morgens bij het wakkerworden zijn er vrijwel geen stoornissen.

Wanneer men zich in een p e r m a n e n t-rustige, evenwichtige niet-gestresste ontspannen psychologische toestand bevindt zijn er vrijwel geen stoornissen in 24 uur. De regelmaat en intensiteit van de hartpulsen worden geregeld door (een klein onderdeel van) het centrale zenuwstelsel. Alcohol en roken grijpen in negatieve zin rechtstreeks aan op het (functioneren van) het centrale zenuwstelsel. De besturing van de hartpulsen wordt bij sommigen in de war gebracht, door alcoholgebruik en roken in de excessieve vorm. In lichte vorm kunnen die juist ontremmend en ontspannend werken.

KaSpa zal dus in het ziekenhuis eerst een hartfilmpje moeten laten maken, daarna krijgt zij een registratietoestelletje om haar middel mee naar huis voor een paar dagen. Dat registreert de hartfunctie. Mogelijk krijgt zij daarna wat lichte medicijn, maar die helpt waarschijnlijk niet direct, en ook niet bijzonder. In latere fazes krijgt zij misschien een pacemaker, maar ook die helpt in sommige situaties niet bijzonder.

Er is één, merkwaardig, “geneesmiddel” dat wel helpt, en wel meteen, heel goed, met een “halfwaardetijd” van een paar dagen en dat is adrenaline. Adrenaline kan niet worden toegediend. Het lichaam maakt het zelf aan. Wanneer je dus, bij wijze van spreken, maandag in een toestand wordt gebracht, waarbij je lichaam “veel” adrenaline aanmaakt, heb je tot en met vrijdag geen last van hartritmestoornissen. Mogelijk kan het verblijf in de psychose-bus daartoe bijdragen. Sommigen gaan karten, in een kart-lokaliteit of “circus”. Een uurtje karten (daarna ben je “kapot”!) en de hele week geen stoornissen. Zeker als je het opneemt tegen Gonggrijp, of tegen mij.

Het is een wedloop tegen de tijd. Je hebt nog 5 jaar te leven, groots en meeslepend, zonder te luisteren naar de signalen van je lichaam. Of je luistert naar de signalen van je lichaam, gooit drastisch je lifestyle om, (geen alcohol, niet roken) en je hebt nog 10 jaar te leven. Dat laatste zal waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden behoren.

Aan jou de keus en aan jou alleen. Veel succes. Dit was mijn laatste bijdrage. Het ga je goed.

‘\°_°/’ – Jules Zollner.

» Posted By JuZo On August 17, 2007 @ 20:04

Twee boeken ingeleverd :)

Okee.

» Posted By JuZo On September 01, 2007 @ 18:23

Hoe zit ‘t met de planning, marketing en presentatie? Ik zie niks in de kranten. Voorbesprekingen. Recensies. Ankeilers. Doen jullie daar niks aan? Bij Xs4All?

‘\°_°/’

Het is ‘n moeilijk onderwerp. Voor de marketing en de marketplace.

» Posted By JuZo On September 01, 2007 @ 18:22

Nou, Sjaak, moet je luisteren, ik ben het eigenlijk in alle gevallen wel met je eens.
Alleen moeten we niet vergeten, dat het allergrootste deel van alle borstkankerpatiënten heel erg goed en heel erg strak door de behandelende oncologen en vooral ook door hun eigen familie-, gezins- en vriendinnenkring-leden constant in de gaten en onder de duim in de tang gehouden wordt. Dat is nu eenmaal zo.

Zij allen staan er intensief op te letten en naar te kijken, dat de betreffende weer heel gauw beter gezond en bevrijd van alle zorgen wordt ter volledige functionering in de maatschappij. Veel vrijheid om zomaar te doen en te laten wat ze willen (roken) is er voor het merendeel van alle borstkankerpatiënten absoluut niet bij. De “omgeving” die eromheen staat zal dat wel even anders leren en inpeperen.

Het is zo’n mooie, maar zo’n oude afgeleefde droom dat Amsterdamse liberalisme, die hang naar anarchie. Je verkoopt je er niet mee. Vandaar dat de “liberaalsen” (Amsterdamsen) in deze rubriek eigenlijk maar een heel klein verwaarloosbaar deel van de grote groep der kankerpatiënten representeren.

Er gaat van Karin’s boeken en publicaties geen direct navolgbaarheids-appèl, voorbeeldfunctie, uit. Zij beschrijft wat zij heeft meegemaakt. Uit voornamelijk terapeutische motieven. En dat is alles en ook heel goed. Maar voor het overige is er niets. Het enige interessante, is de marktwaarde, en -situering, in alle hardmetalen nuchterheid. En met de nodige vraagtekens. We zullen zien.

‘\°_°/’ – En bijsturen, als ‘t moet.

» Posted By JuZo On August 13, 2007 @ 18:20

Van mij mag eigenlijk alles wel weg.

‘\°_°/’

Da’s altijd nog beter, dan alles wat hierboven staat, en helemaal niet deugt. De luitjes weten helemaal niet, hoe ze zich te gedragen hebben.

» Posted By JuZo On August 13, 2007 @ 18:20

Maak je geen zorgen. Medisch Contact wordt niet gelezen. Alleen door ‘n enkele eerstejaars. Echte beroepslui lezen The Lancet.

‘\°_°/’

En daar staat heel wat anders in.

» Posted By JuZo On August 10, 2007 @ 18:18

Columnisten en journalisten zijn collega’s. Wel niet helemaal gelijkwaardig, maar ze zijn ‘t toch. In ‘t vak is er ‘n grote lotsverbondenheid. Dat komt door de hardheid, en ook wel de waan van de dag en het product. In ‘t product wordt slechts de vis verpakt, en soms hangt ‘t ook wel op ‘t privaat. Boek is uitsluitend versiering van kast.

Collega’s dienen elkaar en alle anderen te slopen tot op het bot. Ze zijn nog a-socialer dan ‘n hond. Daarom is het beroep al zo oud als de wereld, maar tegelijk het mooiste wat er is. De koningin der aarde. De journalistiek, zo goed als de columnisterij, is ‘n vat vol misverstanden.

‘\~_~/’

» Posted By JuZo On August 04, 2007 @ 12:11

«« Back To Stats Page