Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 1,861 To 1,890 Of 2,149 Comments

Twee jaar verder

Ik mag je wel. Ik waardeer dat wel. En af en toe loop ik in de stad eens achter je, en knijp je met 2 nageltjes heel pidzend in de bil. “Wiiiiiioeoeoeééé” roep je dan heel hard, en alle mensen kijken om.

‘\^_^/’

Prettig Pasen.

» Posted By JuZo On March 22, 2008 @ 00:38

Pessimisten ondergraven de eigen verkoopbaarheid zo, dat er wel heel erg weinig overblijft in het huishoudzakje. – ‘\°_°/’ – Kannie?

» Posted By JuZo On March 22, 2008 @ 00:38

Er is maar ‘n heel klein beetje moed voor nodig naar de psycholoog of psychiater te gaan. Aantallen patiënten genieten wel een beetje van de hoedanigheid waarin ze zitten. Zo kan het soms lucratiever zijn met de hoedanigheid, handicap te blijven rondlopen, dan er goed snel adequaat en inspirerend van af te komen. En weer normaal maar onopvallend mens te worden.

In het dorp waar ik woonde liep lang en vaak een vrouw met twee krukken. Iedereen wist dat ze die niet nodig had. Ze was er rein gelukkig mee.

‘\=_=/’

Het is ook eigenlijk allemaal maar heel veel beter zo. De mens zou zijn / haar interessantigheid ook maar verliezen.

» Posted By JuZo On March 21, 2008 @ 00:38

Behandelaars kunnen pessimisten wel tot een betere optimistische levensvisie doen overgaan. Tot meerdere eer en glorie van hunzelf en hun gehele omringende wereld.

‘\°_°/’

Zij kunnen niet alleen, zij zullen wel moeten. Waren er alleen pessimisten, bestond er geen wereld en geen mensheid. Dood aan de pessimisten = instandhouding van de soort.

Vrolijk Pasen.

» Posted By JuZo On March 21, 2008 @ 00:37

Een optimist kijkt altijd vooruit. Nooit naar het verleden. Daarom wint altijd alleen de optimist. De anderen verliezen alles, sterven alleen maar.

» Posted By JuZo On March 21, 2008 @ 00:37

Optimisten hebben de halve wereld.
Pessimisten hebben helemaal niets. – ‘\~_~/’

» Posted By JuZo On March 21, 2008 @ 00:36

Er is maar één voorbeeld

http://www.juzo777.nl/phara/phara1-9aaa.jpg
http://www.juzo777.nl/phara/phara2-9bb.jpg

‘\°_°/’

Alleen zij.

» Posted By JuZo On March 21, 2008 @ 00:36

Vousvoyeren

Nou, tegen mij mag je wel je zeggen hoor dan zeg ik tegen je jij. En wat K doet dat interesseert me niet.

De leeftijd, en de onontkoombaar nu veel en veel sterker wordende sociale controle, brengen voor iedereen met zich mee dat men absoluut een bepaalde beroeps-, leeftijds- gedrags- en karakterdeformatie moet hebben. Althans aankweken.

Het is nu eenmaal niet anders. Dus over K: “Ze is een beetje gek, hoor, maar wel aardig.” Goedkeuring alom. Een pillecijn na de geprangde zelfmoordartikelen.Heeft men de gekte niet, dan valt men in de societas onherroepelijk in ongenade, en wordt men afgezonderd, opgesloten. Geen eer meer aan te behalen. Het is dus goed, K’s U-deformatie (vousvoyering) terdege te cultiveren en te sublimeren.

De enige toegelaten extensie is dan nog, het spoorslags aanwennen van een soort korte lichte hoofse hoofdknik, heel even met geloken ogen, zo boven het rode sjaaltje en licht soepel vanuit de lendenen. Uiterst charmant. Vertederend, en ook verkwikkend.

Wat kan ik daar zwevend van door de stad lopen. Alleen bij de gedachte alleen al. Ik moet kijken dat ik niet tegen een lantaarnpaal botsknots.

Men wane, men stelle zich daarbij herboren, welverdiend en ook gedcoreerd heel even op een voetstuk. De gewaardeerde interrupt: “ik wens U een goede dag. Dan heb ik het ook.” Het hoofd van K zit nog te los om goed te kunnen neigen. Het moet strakker. Maar dat komt wel.

Deze onschuldige abberatie is nu eenmaal onvermijdelijk in het alledaagse hoofdstedelijke straat- en pleinenleven. De survival of the fittest. Mooier, en gezelliger kunnen we ‘t elkaar niet maken in de gekte.

‘\^_^/’

Alleen door zijn / haar afwijkingen valt de mens op in de waardering.

» Posted By JuZo On March 19, 2008 @ 00:03

Wat vreemd. Wat gek. Wat eigenaardig. Er zijn wel aard-magnetische therapiëen voor je hoor, daar niet van. Maar wij oude mannen van beneden de grote rivieren, in een kleine clan van goede vertrouwelingen uit het werk, spreken elkaar ook op msn altijd met U aan. Uit persoonlijke gekte. En omdat het in België heel gewoon en doodnormaal is. Daar doet iedereen het. Van alle leeftijden. Belgen zijn een lief en vriendelijk volk. Heel anders dan het onze.

Het duidt een beetje op automatisch blindelings respect voor elkaar. Een elders geheel afgestorven vorm van savoir vivre. Een beetje half weggestopte aard en soort van bewondering. Voor elkaar. Wie het ook betreft. En al dan niet terecht. Altijd automatisch.

Daar moet je in Nederland niet mee komen. Maar gelukkig. Wij horen niet bij Nederland. Beneden de grote rivieren. Dat is maar heel goed ook. Het zou afschuwelijk zijn. Dat het nog lang zo blijve.

‘\*_*/’

» Posted By JuZo On March 19, 2008 @ 00:02

Anonymous demonstreert opnieuw

De gezichtsuitdrukking van K op de foto is veelzeggend.

» Posted By JuZo On March 19, 2008 @ 23:55

Vrolijk nieuws

http://santebrun2.blogs.com/

‘\^_^/’

» Posted By JuZo On March 10, 2008 @ 23:42

Thank you for your interest in Ghosts I. To download your files, click on the link below. If the link below is not clickable, copy it and paste it into your web browser’s address bar. http://store.nin.com/download/order?id=……….
Note: Your download will be a zip file. The zip file contains all the music, the PDF, and some extra content. If you are using Mac OS X or Windows XP/Vista, just double-click on the zip file once it’s downloaded, and it will open the folder with your content. You can also use free “unzipping” software like StuffIt for Mac and WinZip for Windows.

Aai dzank joe verri mutsj, maar de muziek die deed mij niets, eigenlijk feitelijk. Zo jammer.

‘\~_~/’ – ik heb maar gauw batanga radio weer opgezet holleej.

dan ziet de wereld er ineens weer heel wat leuker uit.
http://www.bachataradio.com/livemusic_011.htm

» Posted By JuZo On March 09, 2008 @ 23:42

Ja. Het is allemaal heel mooi en aardig natuurlijk. Maar nou hebben we in de afgelopen voorbije week gehad:

a. de internationale vrouwendag.
b. ‘n artikel in de TROUW waarin staat dat de vrouwenbeweging stilstaat.
c. ‘n uitstekend interview gisteravond in “Het Gesprek” met Cisca Dresselhuys.
d. de verdwijning en weer terugkeer te Brussel en Kerkrade van een Somalische vrouwenactiviste (en niet zomaar de eerste de beste).
e. de algemene constatering in de Nederlandse media dat acceptatie erkenning en anti-discriminatie van holebi’s volledig tot stilstand is gekomen en zelfs holderdebolder achteruit donderlazerstraalt.

‘t Zal nou toch onderhand wel weer eens tijd worden dat Karin Spaink iets behoorlijks doet.

‘\~_~/’ – Vader Wacht Op Zijn Tabak.

Prettige zondag.

» Posted By JuZo On March 09, 2008 @ 23:41

‘Fucking cameras! Fucking media!’

Voor nadere informatie en discussie over onderhavige fenomenologie stelle men zich in verbinding met mijn vroegere collega Peter Hamans uit Horn, die geruime tijd geleden woordvoerder is geworden van de vereniging vrijwillige euthanasie en men noeme daarbij mijn naam.

Ook kan informatie en discussie worden voortgezet op mijn forumgastenboek http://web.inter.nl.net/hcc/kcc/guestbooks/gastenboek-1.shtml na het tevoren bij mij ophalen van login en pass.

Ik wens eenieder een prettige voortzetting. – ‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 11, 2008 @ 23:24

Dat ik al mijn onzin verzamelde, was uitsluitend uit therapeutische overwegingen. Ik redde de mensen van de elektroshock, en ze ontwaakten iedere dag na de brievenbus bij ‘t ontbijt verbaasd, dat zoiets nog mogelijk was.

‘\°_°/’

Gaarne in aanmerking komende voor enige onderscheiding. Ik dank u.

» Posted By JuZo On March 11, 2008 @ 23:24

Het is geen censuur. Het is zelfrespect. En het is de manier, waarop wij met elkaar omgaan.

Al mijn teksten, en dat zijn er heel wat in 33 jaar, zijn nog altijd bij mij te krijgen want ik heb ze allemaal bewaard. Dat ging heel eenvoudig met ‘n druk op de knop. Ik onderhield m’n eigen archief. Te weten minimaal de regio 1, regio 2, de algemene provincie, dat is 1400 millimeter tekst per pagina dag en helemaal alleen, 360 dagen van ‘n jaar. ‘n Eenkolommertje is 80 mm.

Maar ik bepaal zelf aan wie ik ze geef. En dat doet niet het Internet. En dat doet niet Google. Ik ben zelf, m’n eigen baas en ik bepaal. So does Karin.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 11, 2008 @ 23:23

Klopt. Ze heeft haar kwalijk werk gedaan en krijgt er in de nieuwsgroep flink van langs. Neemt niet weg dat het nog even rondzingt. Dat is kwalijk – en ook schâ…’lijk. Dat gedoe moeten we niet hebben.

‘\°_°/’ – en nu fully speed hop hop voorwaarts.

» Posted By JuZo On March 11, 2008 @ 23:23

Met na-ijlend effect, komt er nog eens een hele hoop gezeur en gezanik in de Google oproepbare nieuwsgroepen bij van de laatste tijd. Dat was wel te verwachten, maar ga er maar aan voorbij.

Over een paar weken met de nieuwe lente, en de zon op de terrasjes, de mooie vrouwen in legioenen rond om ons heen, is het allemaal voorgoed afgelopen met al deze flauwekul.

ter info:
==================================
From: BarbaraSchwarz2004@excite.com
Newsgroups: soc.culture.netherlands,nl.politiek
Subject: Karin Spaink – Dutch woman without conscience
Date: Mon, 10 Mar 2008 21:28:05 -0700 (PDT)

Check the media article on these disgusting people.

“Predators tell children how to kill themselves”
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/02/17/nweb117.xml&page=1
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/02/17/nweb117.xml&page=2
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/02/17/nweb117.xml&page=3

And then there is this article:

“Who would listen to this batty ‘suicide guru’?”
http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/02/18/do1803.xml

Karin Spaink pulled her “suicide pages” now from the web. Seems she is in troubles. Too many dead people…

Barbara Schwarz
===================================

‘\°_°/’

Niet meer doen hè.

» Posted By JuZo On March 11, 2008 @ 23:23

Pauw & Witteman, 22 februari 2008: Bridgend

Heb je die VPRO film gisteravond op tv gezien? Van de lui die de vliegtuigcrash 1997 vanuit Chili in de sneeuw van de Andes overleefden? Dan hou je vanzelf wel je mond. Ze aten elkaar en de lijken van de 14 overledenen op. Daar waren die van hun eigen kinderen bij.

De eerste voornaamste drang van de mens is de drang tot zelfbehoud. Niets meer maar zeker en beslist ook niets minder. Zij die dat tijdelijk wat minder hebben, worden geholpen met klinische toediening van medicijnen om het zuurstofgebrek in een klein deel van de hersenen op te heffen. Het feit dat de mens van de andere mens volkomen afhankelijk is maakt, dat de mensen elkaar met alle middelen dwingen tot het zelfbehoud.

» Posted By JuZo On February 29, 2008 @ 23:01

P&W staan bepaald niet alleen in hun mening. Ze vertegenwoordigen het grootste gemene veelvoud in de samenleving. Hun programma moet kijkcijfers blijven “verkopen”. ‘n Dag tevoren had Peter Jan Hagens ook al precies hetzelfde standpunt ingenomen. Dat zegt genoeg.

Het is natuurlijk zo dat je kunt doen en laten wat je wil in dit land, maar dat je bij alles wat je doet en laat ook toch wel een beetje de consequenties ervan moet inzien. Die kunnen naderhand heel sjokking en zelfs compleet desastreus voor jezelf en anderen zijn als ‘t niet goed wordt aangepakt of nagedacht.

Ons land is ‘n productieland. Dat betekent dat je “de volle vrijheid” hebt, als je produceert. Doe je dat niet, dan worden je, terecht, de vrijheden afgenomen. Voor contraproductieve bewegingen als zelfmoord is in de gedachtenwereld van de Nederlanders dan ook geen plaats. Dat is juist hetgeen de Nederlandse samenleving nog zeer redelijk aanvaardbaar en ruim voldoende gezond houdt.

Ik heb het helemaal in het begin van de discussies over zelfmoord al gezegd. Zelfmoord is geen issue. Het verkoopt niet. Disable het. Het gezonde boerenklompenverstand overwint altijd. De soort is geinstinctiveerd op zelfbehoud. Nooit op zelfdestructie.

‘\~_~/’ – en prettig weekend.

» Posted By JuZo On February 29, 2008 @ 23:01

Het lezersvolk en krantenpubliek heeft het IQ van een – d e r t i e n j a r i g e – .

Men moet het eigen verdere leven niet ten detrimente stigmatiseren door in het onderbewuste van het kuddevolk permanente onjuiste schadelijke en absoluut onveranderbare niet meer te repareren links. Zo snel mogelijk alles wat met zelfmoord te maken heeft van blogs, site en Google af. Absolute radiostilte over dit onderwerp.

Columnisten worden v.a. 2010 in aantal en in honorering teruggebracht tot minder dan de helft. (samenvoeging Parool Vkr, -MC e.a.-)

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On February 28, 2008 @ 23:00

De 3 eigenschappen moeten betwijfeld worden. – ‘\^_^/’

» Posted By JuZo On February 28, 2008 @ 23:00

Het verstandigst zou voor je en je toekomst zijn dat je zo snel mogelijk alles over zelfmoord van je blog en site grondig verwijdert en het er nooit meer over hebt. Probeer het ook in Google weg te krijgen. – ‘\°_°/’

» Posted By JuZo On February 28, 2008 @ 23:00

Hoe word je een guru?

Als je op tv bent Karin, leer dan erg L A N G Z A A M praten. Het hoeft niet eens veel te zijn wat je zegt, als je maar L A N G Z A A M praat dan komt het veel m a c h t i g e r e n k r a c h t i g e r over. En blijf L A C H E N . Dat is uiterst belangrijk. ERNSTIGE dingen zeggen met een LACHEND gezicht.

‘\^_^/’ – Succes verzekerd.

Gossiemijne. Moet ik wéér zo laat naar bed. Dan neem ik ‘t maar op.

» Posted By JuZo On February 22, 2008 @ 21:55

Man. Zanik niet.
Daar moet staan respecteert.
En val me niet lastig.

» Posted By JuZo On February 22, 2008 @ 21:54

Nou nou nou, dat is wat boud gesteld en ik wil haar niet in verdediging nemen, dat kan ze makkelijk zelf maar ‘t is natuurlijk enerzijds wel zo in de wereld van de publiciteit dat wie kaatst moet ballll……, verwachten. Wie kaatst, moet bal verwachten. Dat is ook helemaal niet erg en de meesten zoals Karin die staan hun mannetje en niet hun vrouwtje want die hebben niks te staan. Alleen maar te liggen seksistisch gezien.

Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat je voor je mening moet kunnen en durven en mogen uitkomen hier in dit land hoe hysterisch, bizar, frenetiek en geprangd die soms ook mogen worden ten beste gegeven.

Soit. Dat zij zo. Respect. Dat is dan het enige for you and me, for everyone, dat geldt respect respect en nog eens respect dat is toch altijd maar zo oneindig ver te zoeken. Ik het woordenboekje van de meesten komt het zelfs in het geheel niet voor, zo eigenaardig. Zo heel merkwaardig boosaardig eigenaardig.

Blijkbaar resoecteert niemand Karin. Soit. Het zij zo. Ik zal er geen traan om laten. Ik geloof dus beslist niet dat we van mede-schuldigheid van Karin moeten spreken als dat zo was, had ik al duizend maal en veel hoger aan de hoogste boom gehangen, naar aanleiding van alle onzin die ik op alle pagina’s m’n hele leven al heb uitgekraamd.

We moeten daarbij niet vergeten dat ik en zij uitdagen. Uitlokken, aanzetten en aanzwengelen tot. Dat is onze enige taak, in het korte leven. Andere, hebben we er geen. Laten anderen zich dus een beetje matigen, totdat lijfstraffen erop volgen, in het bezigen van beschuldigende, veroordelende bewoordingen of ik word boos. En dat ben ik nogal gauw de laatste tijd.

‘\=_=/’

Een vooral heel prettig weekend toegewenst.
http://www.bachataradio.com/livemusic_011.htm

» Posted By JuZo On February 22, 2008 @ 21:54

Ik denk dat Esther Gotink van de GPD bladen een betere journaliste zelfmoordkenster is, en derhalve het betere artikel bovengenoemd, maakte. Illustratie http://www.juzo777.nl/bridgend/bridgend1.jpg – ‘\°_°/’

» Posted By JuZo On February 21, 2008 @ 21:53

Media zijn altijd hysterisch. Anders overleven ze niet. – ‘\~_~/’ –
(1 januari 2010: samenvoeging Parool.)

» Posted By JuZo On February 21, 2008 @ 21:53

Wil je dat soort dingen niet meer zeggen? Ik neem ‘t je niet kwalijk.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On February 21, 2008 @ 21:53

Daar gaan we weer.

Wij staan er niet bij te kijken als mensen zelfmoord plegen. Wij houden ze daarvan af, dat is ons dierlijk instict, onze menselijke plicht. Daar hebben we (in de toekomst nog veel en veel en veel en veel meer) psychiatrische ziekenhuizen voor, om ze daar voor de rest van hun leven en geheel hermetisch afgesloten van de buitenwereld, in op te sluiten. Tot tevredenheid plichtsvervulling en medemenselijkheid van het algemeen.

Er wordt nog veel te weinig op- en afgesloten.

‘\°_°/’

Het restant, dat van de volle (begrensde) vrijheid geniet, moet zeer klein zijn. En bij voorkeur al niet in Amsterdam gelegen en woonachtig.

» Posted By JuZo On February 21, 2008 @ 21:52

«« Back To Stats Page