Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 421 To 450 Of 2,149 Comments

Afvalbak

Ja, dat bevalt niet, als ik dat schrijf hè? De waarheid mag nooit verteld worden. Dat begrijp ik wel. Ach ach ach ach ach, wat een treurnis en een droefenis.

Van de onbekwamen.

‘\°_°/’

Ik kan er alleen maar om lachen.
En het is mooi, om het weer eens gesignaleerd te hebben.

» Posted By juzo On February 03, 2012 @ 09:05

@ 32 Als je 100 km van huis bent, en je hebt al je verbrandingsspulletjes, inclusief vet, verbruikt, dan rij je die laatste kilometertjes op druivesuijertjes (Dextr-Energie). Iedere 5 km een tablet. En met het juiste beentempo. Je zal tenslotte toch thuis moeten komen, in de buitensteeds plattelandse wildernis van het Eifelgebergte.

Je moet die topsporters die op de televisie komen eens vragen wat ze eten en drinken. Dan valt je de broek af, van verbazing.

Begrijp je?

‘\°_°/’

Goed zo. Dat dacht ik al.

» Posted By juzo On February 03, 2012 @ 08:09

@ 34 Lulkoek. Ik train ze zelf, en schreef en fotografeerde erover in m’n eigen krant. Aan dommen als jou gaan ik voorbij.

‘\°_°/’

Die hebben het recht tot leven niet

» Posted By juzo On February 03, 2012 @ 08:06

Discussie gesloten, want het verveelt me.

En tsja, zo ben ik dan, hè..???

» Posted By juzo On February 02, 2012 @ 21:43

In feite dus dus, ben ik het dus hierin dus dus, wel met dus dus Oudkerk dus en Bakker eens dus dus.

Maar dat zal dus dus, geen verwondering wekken dus.
(Te bedenken dat het louter over obesitas hoofdzakelijk ging)

» Posted By juzo On February 02, 2012 @ 21:36

@ 29 Ach weet je wat? Laat Midden-Limburg er voortaan buiten. Het draagt, in genen dele, aan de discussie bij.

Men moet ZIJN of HAAR uiterste best doen, in deze discussies, er nog wat van te maken. Zijn of haar UITERSTE BEST. Anders kan men er beter maar helemaal mee ophouden. Vind je zelf ook niet? Hè? Neeee?

En met katten is het zo, dat men ze ZO WEINIG MOGELIJK moet voeren. En dat ze ZO MAGER MOGELIJK moeten zijn.

Als ze niet veel kunnen rennen, moeten ze HEEL WEINIG voer hebben.
IEDEREEN voert de katten VEEL TE VEEL.

Zegt de dierenarts. En die kan ‘t weten.

‘\°_°/’

Wij hebben zo’n man in ons fietsers – gevolg.
Da’s altijd makkelijk, natuurlijk.
Zo hebben wij wel meer disciplines, in ons fietsers-gevolg.

Da’s altijd makkelijk.

Natuurlijk.

» Posted By juzo On February 02, 2012 @ 18:53

@ 142 Ik ben wel dwars, maar dat hoort een luis in de pels dan ook te zijn en altijd uitsluitend op zakelijke argumenten, nooit op de persoon.

Ieder ander die mij hier te grazen neemt is uitsluitend erop uit om mijn persoon te kraken, nooit mijn argumenten.

Dat is opvallend, het is interessant, het is van de straat ik ben eraan gewend

en neem het waar met de uiterste bestuderende finesse der massa-doorsnede van de klassenmaatschappij en -psychologie.

» Posted By juzo On January 26, 2012 @ 20:13

Ach uhh…………., luister. Helemáál kunnen we ‘t iedereen helaas niet naar de zin maken…

Tenminste zolang we nog niet in in ‘n absolute dictatuur leven en dan moeten we inderdaad dansen naar de poppen van wie ‘t voor ‘t zeggen heeft.

En ik kan me héél goed voorstellen dat er velen zoniet allen zijn die mij en vele anderen ‘t licht in de ogen niet gunnen…

Deze surround is de meest onverdraagzame die er bestaat.
Het zijn allemaal mensen die geen enkele tolerantie hebben.

Ik vind het altijd mooi, prachtig, schitterend om dat te zien en ik test ‘t naar hartelust uit.

Ik heb namelijk de oorlog meegemaakt. De anderen niet. Dat is ‘t verschil.

Toen leefde er ‘n ander soort mens. De mens van verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, sociaal begrip, tolerantie samenwerkings en opbouwzin.

Die mensen zijn, en komen er niet meer.

‘\ô_ô/’

Het wachten is op de burgeroorlog, of de derde wereldoorlog.

» Posted By juzo On January 26, 2012 @ 17:29

@ 132 Daar heb je gelijk in. Wat bedoel je eigenlijk? Ach laat maar zitten….. Zal wel niet belangrijk zijn.

» Posted By juzo On January 24, 2012 @ 17:06

Ja daar heb je gelijk in zeer zeker heel mooi… Daar en nergens anders, voel ik mij thuis want daar vandaan uit, heb ik mijn hele leven gewerkt heb ik me in gespecialiseerd namelijk vanuit de …..

U N D E R D O G .

‘\°_°/’

Dat kunnen d’r niet veel.

Dan moet je heel erg sterk en taai zijn,
en zeker weten dat je ALTIJD, gelijk hebt.

En de anderen . . . . . . . . . . .
die weten dat OOK.

» Posted By juzo On January 24, 2012 @ 17:05

Het blijkt aan de aandacht van velen zoniet allen ontsnapt te zijn hoewel iedere serieuze aanspreekbare interne ingewijde het je zó kan en zal vertellen en bevestigen dat iedere Nederlandse politieman (ook rechercheur) vanaf de rang van inspecteur voorkomt op de personeelslijst van de AIVD.

Op zich is dat niets opzienbarends noch verontrustends maar de AIVD kan vrijelijk over de inzetbaarheid van al deze (eigen) mensen, waarvoor ook maar, beschikken. Dat is “intern” ook zo geregeld. We weten echter maar niet, waar al deze “onzichtbare” informatie die deze functionarissen al dan niet eigener beweging verzamelen, naartoe gaat, en wat ermee al dan niet gedaan wordt.

In dat licht bezien, had het bericht dat in alle binnenlandse en buitenlandse kranten heeft gestaan enige onrust moeten wekken, namelijk dat de Nederlandse politie gebruikmaakt van uit Duitsland geimporteerde software, waarmee via de (neergelegde) telefoon en het Internet overal afgeluisterd kan worden.

Hackers en allerlei andere soorten (demonstrerende) (staatsgevaarlijke) maatschappelijke groepen, die infiltranten binnenlaten, weten niet of doen opzettelijk alsof ze dat niet weten, dat politiemannen strakke informatieplicht hebben aan de AIVD. De meest vriendschappelijke, opvrolijkende politiemannen die een uitstekende inborst hebben, hebben de beste banden daarmee.

Er is niets op tegen. Zo werkt nu eenmaal, het systeem. Laten we ze hoog in ere houden.

‘\°_°/’

Ik zou als hackers niet meteen zo snel al deze politiemensen binnenlaten
maar goed, iedereen moet het zelf weten met welk doel, natuurlijk (de uitwisseling).

» Posted By juzo On January 24, 2012 @ 15:55

De uiteindelijke heilstaat is, dat, bijvoorbeeld voor drugs- en alcoholgebruikers de drugs en alcohol geheel gratis, en overal, altijd, in alle soorten en hoeveelheden verkrijgbaar zijn. (Achter gesloten hekken).

In de uiteindelijke heilstaat die we gaan bereiken is iedere vorm van beveiliging overbodig.

In Noorwegen is vrijwel geen Internet-beveiliging aanwezig, en ook niet nodig. Het laatste restje verdwijnt aanstonds.

Onaangepasten, die in ons land nog niet zo snel in ontwikkeling daaraan kunnen wennen worden niet gestraft, maar door (bijvoorbeeld de Coornhert-Liga) in de Vereniging van Strafrecht-Hervorming alleen maar in her-opgevoed. Met zachte overredingskracht.

Het hacken noch het beveiligen zijn dus helemaal niet nodig.

Denk daar eens over na.

Wat in de herinnering blijft, is dat XS4all helemaal nooit zo’n nette club is gebleven, doordat éénmaal, en toen voor altijd, de bestaande regels werden overtreden.

‘\°_°/’

Zo pak je die dingen niet aan.
De wetten van de maatschappij zijn onstuitbaar hard.

Knappe it-specialisten zijn vrijwel altijd eenvoudig wiskundig, en volmaakt hopeloos en hulpeloos
in de sociale massa-psychologie en -communicatie.

» Posted By juzo On January 24, 2012 @ 14:38

Dan nog een kleine academische stellingname.

Privacy is iets, dat je moet verdienen door respect, dat de mensen voor je hebben.

Nu is het zo, dat er in de maatschappij van tegenwoordig, en in die van toekomstig, geen respect bestaat. En dus ook geen privacy.

De mens heeft zichzelf van ieder respect beroofd.

Een mensenleven is in de huidige maatschappij, en ook in de toekomstige, niets waard.

Respect, privacy is iets dat je niet zomaar krijgt. Daar moet dus iets voor gedaan worden.

Of, je moet het als vanzelf, in de opwaardering, in je hebben.
Een geboren leider, volksmenner, zijn.

Respect, privacy, kan dus gebruikt worden om jezelf op te waarderen, meer waard, meer belangrijk te maken.

Aangezien er in de maatschappij echter geen waarden aan worden toegekend, bestaat er geen respect, en ook geen privacy. Zelfs geen normen ervoor.

Het kan niemand wat schelen wat de ander doet, en is, en daarom beschikt men vrijelijk over al wat de ander heeft, en zelfs niet heeft.

Natuurlijk zijn er mensen die comedie spelen.
Dat is een heel gemakkelijk-handig handelsmanuaal.

Handel is voor negentig procent comedie.

Zij doen alsof ze respect verdienen, belangrijk zijn. Veel waard.

Comedie is iets waar men doorheenkijkt. Genadeloos vernietigend.
Comedie staat gelijk aan bedrog.

Verkooptrucs in de comedie, in het bedrog,

leggen het af, tegen de nieuwe economische werkelijkheidsbehoefte van het volk.

Zij die hoog menen te staan, vallen daardoor diep.

Velen voelen zich geroepen veel privacy te hebben, en daardoor veel waard te zijn.

Weinigen, bijna geen, zelfs geeneen, uitverkoren.

‘\ô_ô/’

» Posted By juzo On January 23, 2012 @ 23:15

Ik ontveins mij niet dat er in de oorlogssituatie (1940-1945) een ondergrondse bestaat, waar spionage, contraspionage, infiltratie, datasegregatie (afscherming) geheimhouding, straffe verdediging van de privacy van hooggeplaatste leidinggevende personen

en informatievergaring ver binnen de vijandelijke linies allerhoogste eerste en belangrijkste hoofdkenmerken van gedrag en gemeenschappelijke doelen zijn.

In de oorlogssituatie is iedereen in de bevolking in meerderheid ermee bezig, de gevestigde orde en heerschappij gelegitimeerd omver te werpen.

Zoeits is na het heengaan van de Politieke Partij Radicalen en de communisten in Nederland op grote schaal nimmer meer vertoond of voorgekomen.

Dat neemt niet weg dat er op heden kleine geisoleerde cellen in de bevolking

(Cellules Communistes Combattants)

zijn,

waarvan de zorgvuldig geheimgehouden privacypersonen continu bezig zijn de Nederlandse en Amerikaanse regering omver te werpen.

Zolang nog steeds de bevolking van Nederland er in meerderheid van overtuigd is dat deze cellen moeten worden opgeruimd, worden ze opgeruimd.

Zoals opgemerkt gebeurt dat met het het ondermijnen van ieder aspect van hun privacy, effectief en geluidloos onzichtbaar infiltreren in hun belangengroepen en onder nimmer aflatend toezicht en controle stellen door de overheid in communis opinio, van personen en iedere willekeurige persoon

met opzijzetting van iedere vorm van privacy en daarna ongelimiteerde dataopslag over personen zaken en ontwikkelingen (plannen en voorspellingen).

Wat er met de dataopslag gebeurt is aan de door het volk gekozen regering.

Daarna en niet eerder, kan pas met door het volk geeiste bewaking (leger) en beveiliging (politie) begonnen worden.

Ben ik dauwdelik?
Zijn er nog vragen?
Geen vragen?
Volgende nutteloze onderwerp.

» Posted By juzo On January 23, 2012 @ 21:10

‘t Zal wel aan de overhaul liggen whatever that may be, we we leven en wonen tenslotte in Engeltjesland en daar klinkt ‘t allemaal veel gewichtiger dan in ons eigen onuitstaanbaar paternotties Mokums.

Zonder ‘t stuk gelezen te hebben, want dat gaat niet, stel ik al vast dat men ronduit uitgaat van de totaal verkeerde, foute premisse.

Als je iets of iemand wil beveiligen moet je geen enkele privacy hebben.

Privacy is uit den boze als we iets of iemand willen beveiligen.

Ik kan (met mijn organisatie) pas iemand of iets beveiligen als ik alles en werkelijk alles en nog veel meer, van hem of haar, of van dat iets, weet.

In de toekomst (het jaar 2025) zal er dan ook geen enkele privacy meer zijn.

Die is er nu al niet. Als je de juiste sleuteltjes weet en hebt, leg je zo in een secondenslag het hele doopceel, de hele levenswandel, de hele productiehandel van Karin Sapaink open als zij belangrijk was. En van ieder willekeurig ander als die belangrijk of interessant, dus geld waard, was. Of gevaarlijk en dus niet-volgzaam aan het syeteem.

Maar dat is voorlopig allemaal te hoog gegrepen, en nog niet aangegrepen door de aanstormende algemene bestedingsbepering en middelenbezuinging.

Want het zal duidelijk zijn dat deze hele Bobcatsss met de idioot-onzinnige naam geen enkel doel of uitzicht heeft, en klinkklaar weggesmeten verspilde geld energie en kwasi gek- en dikdoenerij verkorporeert.

Mon Dieu.

‘\Ô_Ô/’

Alleen zij, die geen enkele privacy hebben of kennen, zullen overleven.

» Posted By juzo On January 23, 2012 @ 19:54

@ 29 RTL Nieuws | 29 december 2011, 10:28
Chavez verdenkt VS van ‘kankercomplot’
President Hugo Chávez van Venezuela heeft zich hardop afgevraagd of de Verenigde Staten Latijns-Amerikaanse leiders met kanker besmetten. Dit omdat vier leiders in Zuid-Amerika het afgelopen jaar getroffen zijn door de ziekte, onder wie Chávez zelf.
fotoFoto

Chavez verdenkt VS van ‘kankercomplot’

“Zou het vreemd zijn als zij (de VS) een technologie hebben ontwikkeld om iemand kanker te laten krijgen? Het is toch wel erg vreemd wat er met sommigen onder ons in Latijns -Amerika gebeurt, heel erg vreemd”, zei Chávez tijdens een plechtigheid van de strijdkrachten.
Aanleiding was kanker bij Kirchner

Hij doelde op het lot van de Argentijnse president Cristina Kirchner. Bij haar is pas kanker geconstateerd. Chávez heeft naar eigen zeggen recent een ernstige vorm van kanker overwonnen, onder meer door behandeling in Cuba.
Ook leiders Paraguay en Brazilië

Ook de Braziliaanse president Dilma Roussef is tegen kanker behandeld en haar Paraguaanse ambtgenoot Fernando Lugo lijdt eveneens aan een vorm van kanker.
Bekijk ook:
Het beste van RTL Nieuws in 2011
Wat verandert er voor jou per 1 januari?

© RTL Nieuws.nl

» Posted By juzo On December 29, 2011 @ 13:43

Dat zal ik je vertellen.
(ploef)
(*vuistbomp op tafel*)
(ploef)

» Posted By juzo On December 25, 2011 @ 10:14

Bent u handophouder?

» Posted By juzo On December 22, 2011 @ 11:08

@ 26
a.
Amerika is het (enige) land ter wereld dat ons op de been houdt.
b.
Amerika is nooit uitgespeeld want het bepaalt het AL.
c.
China heeft hier niets te zeggen want het is hier gewoon geldschieter.
d.
Vluchtelingen worden hier wel aan ‘t werk gezet (geen geld geen eten).
e.
De economie zit buitengewoon goed en prima reshuffelend in elkaar.
f.
Handophouders wordt gewoon de uitkering ingetrokken.
g.
Klaar af volgende zaak.
h.
Lust u nog peultjes? Dan betaal ze zelf.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On December 22, 2011 @ 10:34

Als er niet meteen direct heel duidelijk een verklaring voor verschijnselen gegeven en gevonden kan worden,

volg dan altijd de loop de handel en de wandel van het Geld.

Dan kom je er altijd uit, bij de oplossing van problemen en vraagstukken.

Geld is zo dun, zo vloeibaar en zo gemakzuchtig, verraderlijk en weerstand- en karakterloos als water.

‘\°_°/’

De Oude Wijsheden van de Oude Jules
in de Verheven Kerstgedachte.

» Posted By juzo On December 22, 2011 @ 09:43

Die euro’s krijgen we van Amerika, in opdrachten om in Saoedie-Arabië asfaltwegen aan te leggen, in ruil voor onze deelname aan Afganistan.

‘\°_°/’

Dat heeft onze Nederlandse regering ten behoeve van de Werkers in dit land heel goed begrepen. En die hebben Altijd Voorrang.
Ten nadele van de handophouders.

» Posted By juzo On December 22, 2011 @ 09:32

Allemaal heel mooi en aardig maar willen we ‘n totale anarcie, moorden en brandstichtingen, straatroverijen en verkrachtingen op grote schaal voorkomen in dit land, dan zal er geregeerd moeten worden.

Regeren doe je niet met de instemming van allen.
Er zullen altijd wel roepie – roepie – foowgels zijn die ergens tegengestelde belangen bij hebben.

Geregeerd zal er nu eenmaal moeten worden. Hoe bedonderd dat sommigen ook zullen vinden. Die moeten dan maar ‘t land uit hoepelen. Waar ‘t allemaal veel beter is, en waar ze ‘t o zo goed zullen hebben.

Dat soort sakkerse donders hebben we hier niet nodig, in dit land.

‘\°_°/’

De Vrijstaat Amsterdam is afgelopen, heden ten dage.
De Politieke Partij Radikalen bestaat potjandoorie,

ook al niet meer.

Het land gaat vreselijk naar de Donner toe.

» Posted By juzo On December 22, 2011 @ 08:54

@ 14 ik zet ‘t wel op mijn blog als ik weer terugkom, en ik wens ieder prettige kerstdagen, en ‘n goed nieuwjaar.

‘\^_^/’

Vakantie is vakantie, en vakantie moet ‘r zijn.

» Posted By juzo On December 21, 2011 @ 16:33

@ 7 Vreemd. Ik zal ‘ns nagaan wat er aan de hand is. Maar normaal is er toch wel tolerantie. Zeker waar ‘t jou betreft. Niet zozeer waar ‘t mij betreft, maar dat hoeft ook niet.

‘\^_^/’

Hebt, het eeuwige leven.
Amen.

» Posted By juzo On December 21, 2011 @ 15:59

Ik kom ook vaak bij het Grafisch Museum tegenover Artis in Amsterdam. Ik zal daar ook eens even achter de gordijnen gaan staan loeren. Ik zal ze wel krijgen wel potjandoorie. Sociale controle (en aangeven) is toch maar het mooiste wat er is wel potjandoorie.

Het moet maar eens afgelopen zijn.
Er is al vrijheid veel te veel en meer dan genoeg.

» Posted By juzo On December 21, 2011 @ 10:44

@ 7 Wij worden allen ten strengste gecontroleerd door onze omgeving en dat is maar heel goed ook.

Reken maar dat ze achter de gordijnen staan te loeren als je buitenkomt. Dat behoedt ons, mij, dat we teveel premie voor de zieketekostenverzekering gaan betalen als sommigen er met de pet naar gaan gooien.

Ik zal eens even vragen wat ze vanmorgen van je hebben gezien en hebben gehoord. Moment.

Wel potjandoorie.

» Posted By juzo On December 21, 2011 @ 10:41

Mensen die voor elkaar de jas ophouden beslaan maar vier procent van de totale wereldbevolking.

Dat is uitgerekend, en overal in betrouwbare rapporten vastgelegd.

‘\°_°/’

Daar maken wij dan ook (Het Parool) niet voor.
De krant is van de straat.

» Posted By juzo On October 11, 2011 @ 20:47

Ach.
‘n Amsterdamse zaak.
Dat gaat aan ons eenvoudige provinciaaltjes zo verre van de hoofdstad totaal voorbij.
Ze hebben geen invloed.
Niemand ligt er wakker van.
Niemand roert zich.
Er zijn geen demonstraties.
Er worden geen Kamervragen over gesteld.
De weinigen die er iets over weten of over lezen
rennen met de grootste spoed naar ‘t toilet,
doen overhaast en geheel zinsbegoocheld, schuddebollend ‘n plas,
en alles blijft zoals ‘t was.
Maar dat men zich erover grotelijks kan opwinden zoveel is zeker.
Ik zou ‘t ook doen.
Als ‘k wist waar ‘t over ging.

‘\°_°/’

Ga eens naar Finsterwolde.
Of naar Broek – op – Langendijk.
Zouden ze daar weten wat ‘t was?

Denk aan je hart.

» Posted By juzo On October 06, 2011 @ 14:40

Het feit alleen al dat ‘t kan (en in onbewaakt moment altijd gebruikt zal worden) doet mij hier akuut ophouden het is veel te gevaarlijk en ik kan zoiets niet hebben. Karin laat ‘t toe en dat is geheel begrijpelijk. Maar ik verdwijn: geen risico lopen in onnutte zaken als ‘t niet nodig is.

De dames en heren zoeken ‘t gezellig maar lekker zelf uit en wie weet, zal er ooit of nog veel vaker nog veel raarders en gevaarlijhkers hier gebeuren onder valse namen daar moet ik allemaal niks mee te maken hebben daar schiet ik allemaal geen fluit mee op met al die viespeuklerij. Ik zoek wel wegen waar ‘t wat minder nodeloos riskant is, dat ik nagedaan word.

Al die rommelarij moet ik niet ‘an me kop, daar ben ik nog altijd te goed voor, dat ‘t achenebbisj dat doet, dat moet ‘t achenebbisj weten daar is ‘t achenebbisj voor. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Standsverschil moet er zijn.

U bekijke het zich allemaal maar en U krijge maar allemaal ‘n dikke steert.

Laatste post.

‘\°_°/’

Jules Zollner.

» Posted By juzo On August 26, 2011 @ 08:16

Ik trek mij terug…

Want dit gaat helemaal fout…

Dat heb ik al lang in de gaten.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On August 25, 2011 @ 19:07

«« Back To Stats Page