Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 181 To 210 Of 675 Comments

Vertrouwen [3]

6.Peter ≡ 09 Jan 2015 ≡ 01:15
De inlichtingen- en/of “veiligheids”dienst beweert “alles te willen hebben” om ons te beschermen. Of ze alles hebben, valt te bezien. Indien wél; ontbreekt het te enen male aan kracht om dat alles ook te lezen – laat staan (juist) te interpreteren.

Sinds jaar en dag wordt de (naar later blijkt) pleger van aanslagen (al van vóór nijn-elevun) in de vruchteloze gaten gehouden en van overheidswege blunder op faux-pas gestapeld om telkenmale met een “ja, maar” vergoelijkt te worden.

Er bestaat tussen “gegevens” en “informatie” een levensgroot verschil!

Als Jantje weet dat de informatie op pagina 256 te vinden is: weet-ie iets.
Als Pieter weet dat de informatie in het boek te vinden is: dan weet Pieter derhalve méér? Of als Lies weet dat het zich in de (véél) uitgebreidere biebs van de grote stad Washington bevindt; weet Lies dan nóg meer? Nee, dan Anna, die de niet te versmaden Lenin-bibliotheek ontdekt heeft: die weet bijna alles!

Antwoord van de “behoorde” luidt: “geef méér mogelijkheid (méér fondsen/geld)” om ons zegenrijke werk voort te zetten.
Barking up the wrong tree.

Een gek hou je niet tegen. (punt)

Het is, in essentie, een psychiatrisch probleem.
Grootheidswaan, heerszucht en domheid; deze drie – maar de meeste van deze is de domheid. (vrij naar Gerard Kornelis Franciscus, markies, van het Reve zijn interpretaatsie van de apostel Paulus – aan wien ik (maar dit volkomen ter zijde) een godsgruwelijke bloedhekel heb)

Als Mohammed (Vrede /* zij met Hem) de Profeet beledigd wordt, ga ik Hem verdedigen en wreken; want Hij kan overduidelijk niet voor zichzelf opkomen.

/*(waarom iemand de Vrede wensen? Welnu: analoog aan het de zieke gezondheid wensen. Een belligerent iemand wenst men vrede.)

Hoe weet ik of de Profeet Zich beledigd voelt? Is er soms een telefoontje gepleegd vanuit het hiernamaals of heeft Allah Zich in Zijn alomtegenwoordigheid bij ‘t dichtstbijzijnde kantoor van ‘t O.M. gemeld met een klacht?

» Posted By JPaul On January 09, 2015 @ 03:35

@3.Peter ≡ 08 Jan 2015 ≡ 00:23
Maar de “behoorde” LIEGT daaromtrent.
Die zogenoemde ‘overheid’ ofwel ‘de boven ons gestelde(n)’ (van Godswege of door demagogie; doet er niet toe – het gaat erom dat zij zich om ons dienen te bekommeren) blijkt er een verborgen agenda op na te houden. En mag NIET ons als potentieel gevaar te zien.
De overheid staat te mijnen (én Uwen) dienste; is gedelegeerd, afgevaardigd en derhalve ONDERgeschikt. Alsof de salarisadministratie bij Philips bepaalt welke kleuren er op de televisie dienen te verschijnen.

» Posted By JPaul On January 08, 2015 @ 03:53

Schaam, schaam, schaam: in jute gekleed en met ruimbemeten porties asschen op ‘t moegestreden hoopht ga ik door de dreven, want het heet: “Inoffizieller” (mit “Z” geschrieben; statt mit “C”)

Ach, die allerbeste brave minister Plasterk (ja ik zeik (plast sterk) maar what’s in a name?) die in 2013 bij Twan Huys in “Nieuwsuur” een brief uit zijn colbert toverde (en wie had bij zo’n demonstratie van gebrek aan media-training geen reminiscens aan Erik van Muiswinkel zijn AntonGeesink-pastiche) om daarna uit te leggen dat voor iedere goed te keuren telefoontap hij toch zeker 2 (zegge: twee) A4-tjes met onderbouwing van dat verzoek moest doornemen, alvorens hij, de ter zake bevoegde bewindspersoon, er zijn handtekening onder zetten wilde.

(dit naar aanleiding van de genoemde 1,8 (één komma acht) miljoen taps van één hele maand – dat zijn er zestigduizend des daags)

Onze minister neemt derhalve uit hoofde van zijn functie als zijn broeders’ hoeder dagelijks 120.000 (zegge: honderdentwintigduizend) pagina’s A4 met informaatsie tot zich. Petje af! (oh nee: Flambard, heet dat in zijn geval)

» Posted By JPaul On January 02, 2015 @ 23:48

Tja, ze is gevallen, “De Muur”; maar wel de verkeerde kant op. We zijn nolens volens allemaal bevorderd tot Inofficieller Mitarbeiter en Das Leben der Anderen is ons eigen bestaan.
Het zo verfoeide communisme is niet verslagen; het heeft zich onder pseudoniem te onzent gevestigd. De naam is Mysterie van Veiligheid.

» Posted By JPaul On January 02, 2015 @ 13:26

Vertrouwen [2]

dat 50%plus1stem = die 50%plus1stem
jaja-ein echter Mof

» Posted By JPaul On December 30, 2014 @ 04:51

@10.CiNNeR ≡ 28 Dec 2014 ≡ 03:36
Dát bedoel ik nou net: dat 50%plus1stem kan mogelijkerwijs – en zal; als ik de geschiedenis juist interpreteer – aangewend worden om een minderheid te onderdrukken.
Und dan sagt deze Pruus; dat es sowat niet heeft te geven!

Om mijn gemankeerde uitleg van de AMvB wat te preciseren, deze LINK
http://www.parlement.com/id/vh8lnhrsd1rk/algemene_maatregel_van_bestuur_amvb

en @12.CiNNeR ≡ 30 Dec 2014 ≡ 03:48
Overigens is ALLE niet op natuurrecht gebaseerde wetgeving debatingclubneuzel en juridische scherpslijperij en tijd- zowel als plaatsgebonden mode-afhankelijke willekeur. En derhalve apert af te wijzen.

» Posted By JPaul On December 30, 2014 @ 04:48

@6.Spaink ≡ 27 Dec 2014 ≡ 02:02
Je hebt ‘t fout. Nét als sommige parlementariërs (Pechtold die vond ‘t oneigenlijk gebruik van AMvB – wat onzin, want een waardeoordeel is). Het is mogelijk en ook helemaal niet verboden: dus wat zeurt-ie.

In mijn keuken bevindt zich onder zeer veel meer een kloofmes (om koteletten mee te kappen of varkenspoten doormidden te klieven) waar ik iemands schedel mee kan splijten. Dat is om andere redenen (een provisie die voor het gebruik van een AMvB niet voorzien is) verboden en ook niet de bedoeling ervan; maar het kán wél.
Zoiets kan ook geweten zijn: wie een rijbewijs heeft is bekend met het feit dat een auto (duizend kilo ijzer) in de handen van een beschonken chauffeur een potentieel moordwapen is.

Ten aanzien van een eventueel volgend in te brengen wetsvoorstel (en senator Ter Horst meende dat ze niet op voorhand met iets accoord kon gaan – dat kan heel wel; al is het niet per definitie een slimme zet) is er een scala aan bedenkingen naar voren gebracht dewelke onder de vigerende wetgeving nul en generlei geldigheid hebben. Alleen maar praat voor de vaak en verwoording van onderbuikgevoelen. Soundbites.

De Tweede Kamer heeft het Recht van Amendement én het Recht van Initiatief en kan buitendien een Motie van Wantrouwen indienen.
Die rechten heeft de Eerste Kamer niet.

De opvatting dat democratie gelijk staat met de dictatuur van de meerderheid is de basis van deze hele misconceptie. Voor deze zienswijze, die er een is van onvervalste hooligans /*, is er dringend vraag naar een vorm van anticonceptie of zelfs abortus: Fatsoenlijk onderwijs!

/* “Football is not a matter of life and death. I said.” – “No,” he answered, “it’s a darn sight more important than that.” sprak in het VPRO-programma van Wim Kayzer “Nauwgezet en Wanhopig” (1989) George Steiner, Frans/Brits literatuurcriticus, schrijver en cultuurfilosoof.

Dictatuur is wat het is: soms tyrannie. Ongeacht of ze door ‘n éénling, triumviraat of 50% plus één stem in het parlement wordt uitgeoefend.
Democratie behoedt de zwakke tegen de sterke. Oók en vooral wanneer die sterke de staat zelve is. De staat heeft geen rechten; alleen plicht.

Wat Gij de minsten der Mijnen doet; dat doet Gij aan Mij.

» Posted By JPaul On December 27, 2014 @ 05:28

Vertrouwen [1]

Ik eet vlees, maar alleen als ik honger heb. Of trek. Dus om mijn lichaam voor aftakeling te behoeden: eigenlijk ben ik gewoon vegetariër.

Zaak uit 1948 in Noorwegen tegen GeStaPo (maar ja, NaZi’s hadden verloren van de geallieerden (weet U nog: vuurstorm in o.a. Hamburg en Dresden); dus waren sowieso stout & fout dus werd terecht de doodstraf geëist) over zogeheten “Arrest mit Verschaerfung” (stress position) en “Verschärfte Vernehmung” (enhanced interrogation) – http://www.theatlantic.com/daily-dish/archive/2007/05/-versch-auml-rfte-vernehmung/228158/
Dick Cheney houdt vol dat ‘t allemaal wettig en legaal was. Lang leve geheime wetten en geheime rechtbanken en praise the Lord & the euphemism.

Evenmin is ‘t iets nieuws – https://www.youtube.com/watch?v=Tym0MObFpTI
-ja; treurig-
en deze – https://www.youtube.com/watch?v=5ZegQYgygdw

Het gebruik van geweld verandert niet in kietelen wanneer je het zo noemt. If it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck: I call it a duck.

Ook verandert marteling niet wanneer ik er de beste bedoelingen (the ticking bomb argument) voor mijn medemensen mee heb.
Of als ik uit naam van god (Marx en zijn eniggeboren zoon, Lenin) onder welke nom de plume ook opereer. Het “Gij zult niet doden” en “Mijn is de wrake” bevat naar mijn weten geen amendementen in de zin van lijst met uitzonderingen.

Ten slotte is staatsveiligheid een non-argument. Alsof de staat rechten heeft. Die komen slechts het individu toe en niet de vereniging.

» Posted By JPaul On December 17, 2014 @ 15:56

Hakken

“;- )

» Posted By JPaul On January 09, 2015 @ 12:08

Bedrijven als staat

Het fenomeen “territorial state versus corporate state” is al door R. A. Heinlein uitgebreid beschreven in “Friday”, “The Number of the Beast” en hints in “Double Star” (waarin ene Willem de opvolger is van ene Alexander (of andersom) van Oranje als ceremonieel hoofd van de interplanetaire regering) uit 1956 maar liefst.

» Posted By JPaul On November 05, 2014 @ 15:56

Wees gegroet

“Want dat is beter.” En dat betekent: wanneer het gips verwijderd wordt dan ben je beter (=genezen)omdat de zorg ophoudt te bestaan.
Change the name of the condition; and, lo&behold: all of a sudden, when you least expect it, the condition changes!

» Posted By JPaul On November 17, 2014 @ 03:23

(nog steeds ietwat off-topic)
@32.Janus: Jouw derde alinea (omtrent keuze tussen pijn van toen en de pijn van ‘t herbeleven) is, alle goede bedoelingen ten spijt, tamelijk kort door de bocht en vergt behalve ‘goed verstaan’ ook veel méér uitleg, tijd en moeite, -die er net als in de wereld van alledag niet is (toch weer ‘n bitteke on-topic)-, om niet verkeerd begrepen te worden.
‘k Volg je wel en ga met je mee in zoverre dat men in aanmerking moet nemen dat volgens Onze Minister, in navolging van de ZIEKE verzekeraars, besloten heeft dat vanaf heden botbreuken binnen tien dagen genezen en het gips er daar na ook meteen AF moet. Want dat is beter.

Er is, aldus, enig verschil tussen wetenschap (zoals de eerwaarde Pater M., mijn biologieleraar, me bij placht te brengen) en ‘t door M’neer K’pelaan verkondigen van de Twaalf Artikelen des Geloofs
(analoog aan het verschil tussen vrijheid van mening en “loyaliteit” an die Partei onderschrijven, dan wel publiekelijk beleiden (belijden?) in de politiek)

» Posted By JPaul On November 17, 2014 @ 03:13

@19.&20.Janus: niks aan toe te voegen! & @18.Spaink: ik help ‘t je hopen maar maak me intussen wel (hopelijk onterecht & onnodig) strontgiftig.

» Posted By JPaul On November 03, 2014 @ 13:24

Tabakstaks

Belasting= belasting. Doel zowel als functie ervan. En geld ophalen. Neveneffecten zoals gezondheidsbevordering en/of -beperking neemt men op de koop toe en worden als “collateral damage” geclassificeerd. En als agitprop misbruikt.

» Posted By JPaul On October 24, 2014 @ 15:08

Zelfstandig

Heeremeteijdth! Dit is met afstand het minst doordachte stuk wat je de afgelopen decennia gewrocht hebt. Zwamneus!
Terwijl je nota bene zélf al aangeeft waaraan ‘t schort… .. . Meededogen.

Job-hoppen,… .. inspringen in lacunes en flexibel zijn
Nikste 30-40 jaar bij één baas; nikste “commitment” zoals dat woord bedoeld is en al helemáál geen loyaliteit.
Hét kenmerk van de snelle jongens en flitsende meiden die zich in management-kringen en “op de markt” lekker breed maken. En ja, laat ze gerust; ze redden zich wel, geen nood.

Maar niet voor
vaak mensen die eerder ergens anders zijn wegbezuinigd
de schlemiel die zich in ‘t “dog-eat-dog” mieljeu van marktwerking – die, laten we wel wezen, tóch al op straatvechtersmentaliteit is toegesneden – nauwelijks weet te weren.

Die mensen behoort een vangnet te worden geboden; geen valkuil.

Zelfstandigen/ondernemers incluis. Zaak falliet, huis weg, dan pensioen opgegeten en daarna de bijstand in waar de gemeente zo iemand dwingt om “iets terug te doen” voor dat godvergeten aalmoes.
Enkele dagen per week: bij ‘t 1e bedrijf wordt iemand anders in zijn plaats eruit geflikkerd (oh nee, toch niet; contract niet verlengd) omdat-ie in schrille tegenstelling tot de door de collaborateurs van de gemeente aangeleverde arbeidskracht geld kost.
2e plaats wordt een regime als in de EBI te Vught opgelegd en wanneer genoemde bijstandsrukker zulks onaanvaardbaar acht en verdere tewerkstelling aldaar van de hand wijst; volgt strafkorting. Eén maand lang (en waar in de tussentijd van vreten, vraag ik me af) geen rooie cent meer.
Daarna bij de groenvoorziening waar de gemeente nu geld uitspaart door haar vaste contractanten werk af te nemen. Goed voor de economie.

En met “bijstand” heeft zoiets niX uit te staan: dat is jereinste slavernij.
Teruggedreven naar armenzorg van dominee of pastoor die de brave kerkganger wel uit de nood helpt. Zulke excessen uit te bannen is één der ideeën van waaruit het concept “bijstand” ooit in het leven is geroepen.

Dat is geen samenleving meer; dat is een maatschappij. Heel de natuur gekluisterd in Heraclaitos zijn “alles is oorlog” en aangezien wij daarvan (volgens Charlie Darwin) een afspiegeling zijn mot er mot komen. Alsof wij niet in beginsel juist ons van de dieren zouden kunnen onderscheiden.
Alsof er geen “Melkmeisje” is, geen “Ode an die Freude” en geen SAE40 straight grade race-olie op plantaardige basis.

Ik maak me zoals altijd weer veelste quaadt. Sigaar uit eigen doos, noemt flo, en zo is het maar net.

» Posted By JPaul On October 15, 2014 @ 19:41

Houvast

@21.Spaink: Soms krijg ik ongelijk en mæke bleyde tegelijk.

@22.thian: Morgen dus binnen bij beessies Liz&Jacob? En wanneer ‘t onweer weer overwaait weer lekker fietsweer?

» Posted By JPaul On October 21, 2014 @ 04:33

Niet leren lezen, Spaink? Helpt vloeken mijnerzijds? Of moet ik zien dat er naast de matteklopper nog plaats voor ‘n zweepje onder de snelbinder is?

Léér lezen!

» Posted By JPaul On October 08, 2014 @ 02:56

Ja, precies wat HenK zegt; verdulleme!
Zo heb ik ooit een verstandskies inclusief kroon van Hfl.850 kwijtgespeeld; omdat ‘t ‘s anderendaags “over” was en – twee maanden later – geëvolueerd tot duimdik abces (groene smurrie) waar de kaakchirurg aan te pas mocht komen.
Kappen met die kutsmoezen!
Instortingsgevaar voor belendende panden/tanden.
Denk erom: ik heb nét voor 1,25 bij de kringloop ZGAN matteklopper van eminente qualiteit aangeschaft. Ja, dit is ‘n goedkoop dreigement.

» Posted By JPaul On October 07, 2014 @ 03:06

Spaink ≡ 05 okt 2014 ≡ 02:21″Ik bel maandag de tandarts maar…”
beter gisteren
sterkte

» Posted By JPaul On October 05, 2014 @ 03:55

Ik had al ruzie met m’n eerste dentist; toen ik, midden 70-ies in Amersfoort onder de wapenen geroepen werd, en met de MilitairGeneeskundigeDienst geconfronteerd op de vraag: “hoe oud is jouw tandarts?” slechts kon slikken. En beginnen nadenken.
Moeder gebeld. Die schreef mij en m’n broers meteen over. Naar een tandarts.

Eerste vraag van mevrouw was: “zijn die vullingen in dienst gemaakt?”
Mijn tegenvraag: “kunt U dat zien, dan?”
Zegt een broer (die er bij stond): “Ja: die zijn groen!”

Nooit meer gezeik. (en ja, óók parodontologie en kaakchirurgie (beide mét alle beschikbare verdoving) mee mogen maken)

Een ander broer van me wordt standaard verdoofd. Ik nooit.
Waarom? De tandarts (tegenwoordig mevr. dier Junior) wéét waarom.

Parodontologische ingrepen zijn géén pretje. Zelfs tamelijk kut. Ik blijf er tamelijk onbewogen onder (misschien wel omdat ik bij de schooltandarts indertijd een roodharige wegens diens “weerspannigheid” uitgekafferd heb zien worden (hij kreeg, met de toevoging “rotte rooie” letterlijk klappen) en, als tienjarige, een mind-set of -click heb gemaakt of gevonden).

Ik kan me dus alleen wat bij “Is It Safe?” (dank voor die – enigzins voor de hand liggende – ‘marathon man’-allusie) iets voorstellen.
En bijna niemand in dat vakgebied heeft het boek gelezen of de film gezien. (is mijn tamelijk beperkte ervaring) dus er is nog wat missionariswerk te doen.

The downside of illiterate dentists… .. .

» Posted By JPaul On October 04, 2014 @ 05:58

Andrew Solomon over depressie

Gevallen? Aaai over je bol & kusje. Of pleister. Pleister & aai over je krulletjes én kusje. Of gipskamer en ook dan nog weer een kusje. Soms zelfs chirurgie op de OK gevolgd door revalidatie. ‘n Paar kusjes, ook.

Wanneer je leven ontspoord is; en je het zelf niet meer op de rails krijgt, dan zou in dat geval een kusje volstaan? Is dan ‘n arm om je schouders voldoende? Of ‘n met wat medicatie aangevuld goed gesprek of serie sessies met ‘n shrink?

Andrew Solomon:
“I kept redating the beginning of the depression: since my breakup with my girlfriend the past October, since my mother’s death; since the beginning of her two-year illness; since puberty; since birth. Soon I couldn’t remember what pleasurable moods had been like.”
“I hope, that fifty years hence … had to endure such primitive science”
En meer. Ja hij kan schrijven als de duivel. En noemt terecht de kunsten (I felt a funeral in my brain).
Een hart wat zich opent, of een dat breekt; of ‘n maag die zich omkeert – heeft minder te maken met litteraire vormgeving als met accuratesse in ‘t beschrijven van de werkelijkheid.
Mensen maken zich dik (ik ben zelf ‘n tegenvoorbeeld – vreet me waarschijnlijk op)

Nog iets akeligs: Het leven redden van Andrew Solomon is belangrijker dan hulp aan Jan, Piet of Klaas – wanneer die minder dan modaal inkomen genieten.

Maar je kunt niets meer. Er is niX wat je klaarspeelt. Ik tegen m’n shrink: “Ik wil dood; jawel. En ik woon op 150 meter van de Maas. Maar al zetten ze me op de railing van de brug … .. . Dan nog, ben ik bang (in de betekenis van: vrees ik), heb ik een zetje van iemand nodig.”
Ik heb ‘t begin van de afbraak, 20 jaren her, van voorzieningen in de psychiatrie nog van nabij meegemaakt: nét op tijd in ‘t Dolhuys en na de eeuwwisseling had ik ‘t mogelijk niet gered. Mazzel gehad.

Net als scholing, is geneeskunde duur. Maar géén onderwijs en géén medicijnen is nog veel duurder. En besparingen erop KOSTEN meer dan ze opleveren.

Dan nog. Een leven is niet quantificeerbaar. Geen prijs op te zetten.

» Posted By JPaul On October 02, 2014 @ 03:39

Iets doen II

@11.Janus – er zijn (helaas) personen of individuele partijen of hele volksstammen die, niet zozeer behoefte aan, als wel profijt hebben van, geteisem in welke regio op deze aardkloot dan ook.
Zulks stemt treurig. Is echter realiteit.

En over steun uitspreken versus met de hand tegenwerken geldt: “put your money where your mouth is” en ik vermag niet uit te maken wat er werkelijk, realiter et veriter, gebeurt. Ik geef ‘t je te doen.

Blij toe; dat ik niet Frans heet, of Timmermans. (neem korreltjie niksnie of zout in)

» Posted By JPaul On September 18, 2014 @ 02:49

@7.Alice Anna Verheij – over dat éne ding heeft LaKaatje al eens uitgebreid kond gedaan in een stuk genaamd “Dames als daders” – hetwelk als zijnde minder politiek correct geen uitbundig onthaal kreeg.

Over politically correct gesproken:
“Hello my Dear Ann,

i’ve just read this (translated into Hollandish – so i cannot be certain wether this is an acurrate blabla) remark from one David Cameron that the civilised world (or at least a whole nation considered to be part of precisely that) is and/or should be appalled by the utter un-british behaviour of an english-speaking Arab-clad bloke making U-tube and newspaper headlines regarding an execution. */
-*/ this “could” also be interpreted as: ‘make happen’ or ‘fulfill’ or ‘perform’-
And promising to slash back as an Iron Maid (or some such) – nothing rusty ’bout it.

I must apologize beforehand for thinking of one Henry Tudor who, if i remember my history-class correctly, had one or a few of his lawfully wedded wives beheaded for some reason or other.

Being an expert hypocriptical bugger myself; i can safely say: Westminster is full of dung and then some!

Ah, got that off my chest.

………

What exactly constitutes a leap of faith? Sticking one’s head in the leash or in the loop? (or is that the noose?) Or should i just shoot myself? Nah…
It’s a struggle, though. Inner as well.

Talking ’bout that: look up the meaning of teh two different meanings of the arabic word DzjeeHaahd -> one outward: the smaller, or lesser; and one inward: the big, or great or maybe more important.
Could there be a certain discripancy or does someone miss the order of magnitude or have we uniformity in significance?
Doesn’t baffle me, but: some people (including “inteligentia” et al) seem confused.”

» Posted By JPaul On September 17, 2014 @ 14:13

Of het ooit wat wordt, in het Tweestromenland, mogen anderen beoordelen; ik ga er in ieder geval niet op zitten wachten.
Ik zal vanavond op de goede afloop een glas grote-mensen-bier nuttigen, van écht cisterciënzer makelij, dat lijkt me nog het verstandigste. En in de geest van de grote Gerard Reve: “het beste is, Roomsch-Catholiek worden, al is het een paardemiddel”. (al geldt sinds sommige onfraaie onthullingen het adagium “baat het niet; het schaadt ook niet” niet langer onverkort)

Hans Henny Jahnn besluit zijn Fluß ohne Ufer aldus:
“Helfen könnte der Menschheit nur noch das Unmögliche, jener Zufall, den unser Verstand ins Gebiet der Wunder verweist. Wir wissen leider, Erkenntnis ist keine Wirkung, die die Massen ergreift. Und darum ist es wie es ist. Und es ist fürchterlich. Und es ist kein Ausweg und keine Gerechtigkeit.”

Als afsluiter, van Woody Allen: “a Zen boy scout; rubbing one stick together”

» Posted By JPaul On September 17, 2014 @ 13:37

@1.Janus De Islamitische Staat in Iraq en de Levant (of Damascus – afhankelijk van hoe je die term vertaalt) bestaat inderdaad. Als concept. Zoals elke staat in essentie juist ook niet bestaat omdat het een hersenschim is.

Intussen is over dit wespennest maar één ding duidelijk en dat is dat het ‘n duistere en onoverzichtelijke warboel is.

De handel (nee, niet die in tomaten) aan de Turks-Syrische grens is de laatste maanden aan het verdubbelen.
Beste brave Bashir al Assad vraagt hulp van buiten tegen ISIL maar steekt zelf intussen geen poot naar ze uit; druk als hij is om alle andere oppositionele groeperingen binnen Syrië op hun wammes te geven.
ISIL barst van de pecunia. Gesponsord vanuit heel de Arabische wereld en door de handel in het zwarte goud.

Allemaal die oppositiegroeperingen zijn zelf trouwens ook niet zo’n bijster fijn volk; getuige de stenigingen die bij voorbeeld de o zo vredelievende Yezidi hun (LetWel: dit is een bezittelijk voornaamwoord) meisjes doen geworden, indien zij zich met een jongen ‘van buiten’ wensen te verloven of zelfs maar laten zien.

Lusjenog peultjes?

Eén oplossing zou kunnen zijn: ter plekke tegen sterk verminderd tarief de komende twee eeuwen degelijk onderwijs gaan verzorgen. Dat zou hier te lande eigenlijk ook dienen te geschieden.
En vrijheid van godsdienst (freedom from religion) – ook en vooral voor kinderen: géén geïndoctrineer meer.

Helaas kun je vrijheid niet geven aan wie het geschenk niet wenst aan te nemen of, anders gezegd, geen gegeven paard om niet in de bek te kijken op prijs stelt.

Dat is eerder geprobeerd: “We will force you to be free” wordt meestal gevolgd door een welgemeend: “You are free to think as we tell you to” en andere ongein uit de meer of minder recente geschiedenis.
Zwartgallig, ikke? Welnee: wel erg melancholisch…

Vertrouw op Allah-de-genadevolle maar bind intussen toch maar je kameel vast.

» Posted By JPaul On September 17, 2014 @ 12:53

Iets doen

@4.Spaink: “de” islam bestaat niet. Zomin als “het” christendom, “de” mens of iegelijk denk- danwel ondenkbaar -isme onder de zon.

» Posted By JPaul On September 10, 2014 @ 16:45

De harde kern van ADO, Ajax en Cambuur eropaf sturen; onder de bezielende leiding van Kalief Opstelten en zijn GrootVizier.
Oh nee; die benne hier nodig om aandacht te trekken en de schuld van onze eigen problemen af te wentelen op vieze pedo’s.

» Posted By JPaul On September 10, 2014 @ 12:44

Wens

“.., beleid wordt geschraagd door een taalspitsvondigheid.”
Waaruit moge blijken dat Jan Schaefer toch ongelijk had.

» Posted By JPaul On August 27, 2014 @ 14:08

Geldpest

“wat gij de minsten der Mijnen doet; dat doet gij aan Mij”
zo luidt ongeveer het Christuswoord
ik heb, naast Hannie Arendt en die gekke plaggenhouwer (ik bedoel daar Martin Heidegger mee), Wietjesstain&Sjopie weinig andere puhu-pilo-zo-puhun in zo hoge achting staan als de Nazareër Timmermanszoon.

Cijferen, jongens, cijferen! En als we het niet kunnen tellen; bestaaaaat ‘t niet!

zoek op: riolering & cholera

en de daaruit getrokken VALSE conclusies (waarmee niets ten nadele van het riool gezegd wil worden)

deel, at random, duizend AK-47 uit met de mededeling: “use it wisely” en 900 er van worden bij de politie ingeleverd

» Posted By JPaul On August 22, 2014 @ 03:31

Wij

@34.Hetty: Nee. Taalkundig m/v wel; anders niet. Vergelijk Jan Kruis die in “Jan, Jans en de Kinderen” een timmerlied van vrouwelijke kunne als “timmer” opvoert of soortgelijke varianten uit “Familie Doorzon” van Gerrit de Jager & Wim Stevenhagen. Dat ik niet nog ‘n dozijn andere voorbeelden op kan sommen, wijt ik aan het heidens vroege uur.
Vandaar ook de godsvolgorde in a, b en c (tot en met z lukt me niet).

Maar potten, flikkers, multisuelen of transtieten als verhaspeld beschouwen doe ik niet; alzeker niet in de zin van gemankeerd. Wel, indien de meerderheid als norm zou gesteld worden (waar ik niet op voorhand mede instem), als a-normaal.

» Posted By JPaul On August 20, 2014 @ 10:44

«« Back To Stats Page