Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 661 To 675 Of 675 Comments

Wennen

40.Janus “afdaling” – YES! 41.Janus yes(!)
41.Janus over @ Thian – – – Invullen voor iemand anders = DOM
36.Maurice
die door jou genoemde “algemene benadering” is ‘neither positive, nor negative’ en zeer zeker niet generaliserend, maar bedoeld mede te delen dat extra aandacht, voor -LET WEL- iedereen, positief resultaat over het hele spectrum heeft; althans, hebben kan. En niet of nauwelijks nadelige effecten.
Toen vor ‘t eerst de uitdrukking “MEER BLAUW OP STRAAT” viel, was mijn reactie de deze: “meer kleuterjuffen op school” want anders zit je over 20 jaar met hetzelfde, uitvergrote, probleem.
Waarmee ik bedoel dat door “de politiek” het marktdenken in de GEMEENSCHAP is ingevoerd; resulterend in o.a. prestatiecontracten voor de p;litie, met rampzalig gevolg voor de gemeenschapsZIN.
Van extra aandacht voor één individu profiteert de gemeenschap als geheel.
JPaul

» Posted By JPaul On February 27, 2010 @ 06:05

@ 31. Maurice
I stand corrected
JPaul

» Posted By JPaul On February 27, 2010 @ 01:22

@ 27.Faye & 28.Maurice
Wat uit de TED-lezing naar voren komt is: extra aandacht en motivatie op ‘t juiste moment kan iemand naar Silicon Valley helpen in plaats van naar ‘t gekkenhuis. Niet iedereen. Maar wie niet een potentiële Einstein is, heeft in ieder geval van die extra moeite GééN last maar ook profijt. En daarmee plukt de hele gemeenschap daavan de voordelen.

» Posted By JPaul On February 27, 2010 @ 01:20

@ 19. Maurice
“dat vrouwtje” – watte? – die dame, had ik gedacht. Maar dat is gezever van me omdat een man het verkleinwoord bezigt. Dat is nou net voor onderling feminin gebruik gebruikelijk (meen ik, helaas, te moeten constateren).
En verder: een olympisch kampioen vertegenwoordigt óók een afwijking. Mét of zonder autisme.

» Posted By JPaul On February 27, 2010 @ 01:09

@ Johan “rouwvoet” = funny
@ Maurice “hulp behoeven is brutaal” = (helaas) scherp geobserveerd
@ Thian “hooguit 1% kan normaal zijn” = trgrnspraak in zichzelf

Ik herinner me het derde of vrirde vriendinnetje dat ik mee naar huis nam en die me na het bezoek verweet: “Had je dat niet kunnen zeggen, van te voren?” Ik vragen: “Wat dan?” Zij weer: “Dat je moeder gehandicapt is, natuurlijk!”
Was me nooit opgevallen. Wel dat ze niet kom lopen, of anderszins aan atletirk deed, maar niet dat ze in enige mate “beperkt” was. Ze dee alles wat andere moeders ook deden, alleen soms in een langzamer tempo; so what?

Olympische kampioenen tot NORM willen verheffen: dat is een handicap (in zowel denk- als ook in invoelcapaciteit). Dat betekent geen oog (willen) hebben voor “uit – stekende” mensen. Voor dat soort denkbeelden past slechts mededogen.

» Posted By JPaul On February 27, 2010 @ 00:08

Warm aanbevolen

4 nerd

» Posted By JPaul On February 19, 2010 @ 21:41

COD – geek

1 a look (Austral. slang)
2 a dull or socially inept person (US slang)
3 geeky (adj.)
sense 1 from British dialect “geck” – ‘to toss the head scornfully’, ‘to look proudly (at)’
sense 2 from the related English dialect “geck” . ‘fool’

» Posted By JPaul On February 19, 2010 @ 21:38

Niet alles is reclame

@Geert 25.
linker oksel
Jawohl!

@Johan 38.
Er is niet alleen een gradueel verschil. De Mafia komt beloftes na!
prego

» Posted By JPaul On February 20, 2010 @ 13:30

Uit vrije wil

Wie moeite heeft met het idee van zelfmoord (en hulp daarbij) kan altijd fijn naar het Derde Rijk verwijzen. In 1920 schreven Karl Binding & Alfred Hohe “Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (Ihr Maß und ihre Form)”, een zeer doorwrocht werk, en ja, ongemakkelijk om te lezen. Dat de Nazi’s er mee aan de haal gingen om dat leuke programma T4 te legaliseren doet daaraan niets af.

Vrijheid en zelfbeschikking zijn grondrecht, toegekend aan het individu. En als het zo uitkomt wordt er een loopje mee genomen. Onder het mom van vrijheid van godsdienst (waar is “freedom FROM religion” in dit kader) wordt ouders toegestaan hun kinderen te indoctrineren en zelfs te verminken. Kinderen hebben dus geen vrijheid, geen rechten.

Alle politieke en religieuze systemen zijn erop uit om mijn zieltje te redden. Desnoods met geweld. Maar daar gaan ze niet over, over mijn ziel. Ik weet niet eens of ik daar zelf wat over te vertellen heb, maar een ander zeker niet.

» Posted By JPaul On February 20, 2010 @ 15:12

Mallemolen

81. Thian, hallo. Goed van je te horen en al zeker deze vooruitgang!
82. HenK: “onsmakelijke grap”? Niet per se. Vergissen is menselijk en ik moet bekennen vanmiddag wel geschrokken te zijn, al dacht ik zeker niet, als sommige anderen, aan zelfmoord.
Je hoeft maar onder de tram te komen, of een akelige griep oplopen – ‘t is zo gepiept.

» Posted By JPaul On January 29, 2013 @ 04:05

Vreemdelingen in de achtertuin

Hoe is’t met de kinders Saskia & Marrit, inmiddels? Grote menschen geworden of hard daar naar op weg toe, wellicht?
Men blijft immer onkundig omtrent de vangst van pluim- door rundvee… .. .
en deze:
http://www.nrc.nl/ik/2014/07/22/poes-en-muis/http://www.nrc.nl/ik/2014/07/22/poes-en-muis/

» Posted By JPaul On July 23, 2014 @ 01:54

Het totalitaire universum van Louise L. Hay

@Spaink 402. ≡ 15 Dec 2015 ≡ 01:47
Janus @ 398: Wat een bot en kortzichtig antwoord van je, werkelijk stuitend.
-=-
Het eerste deel (levert niX op) klopt gewoon.

Het tweede deel KAN erg negatief worden uitgelegd. Janus had zich dienen te beperken tot: “van denken word je moe” (lekker moe, vind ik zelf; maar dat geldt niet voor iedereen).
Verder dien je je eigen denken aan ‘n genadeloze inspectie te onderwerpen en de zogeheten “Advocaat van de Duivel” in te zetten. Oók als je Janus heet.
Voor mijn part spreek je Galileo Galileï, Isaac Newton, Albert Einstein en Stephen Hawking tegen; maar niet jezelf. Dan zit je er per definitie naast.

Verder is botheid me stukken liever dan de Haagse lachebekjes (“die vijf miljard belastingvoordeel komt er!”) (jawel voor de “hardwerkende” Vaderlander en het bedrijfsleven) die het positief brengen dat de zwaksten in de samenleving het gelag te betalen krijgen.
De vierhonderdduizend die van hun baan beroofd werden dan? De miljarden die wij mochten ophoesten voor de banken (waarvan, misschien ooit, de helft terug bij de burgers (nou ja, de schatkist – dat is niet echt hetzelfde, blijkt) komt). De banken die verantwoordelijk zijn voor een kwart van de massa-ontslagen.
De politici die het “met de staart tussen de benen wegrennen” als het “mijn verantwoordelijkheid nemen” weten te verkopen.

Kort en goed: het zal wel weer aan mezelf liggen; maar positief denken gaat me deze week wat minder goed af.
Morgeavond bierproeverij. Vielleicht hilfreich, vielleicht auch nicht.

» Posted By JPaul On December 15, 2015 @ 12:52

@379.Janus
in dit geval geldt voor mij: “I rest (not similarly) my case” – het ga je goed.

» Posted By JPaul On January 19, 2015 @ 04:37

@370.Janus ≡ 17 Jan 2015 ≡ 23:51
Janus je bent heel wel in staat de qualificatie “doomdenker” terug te leiden naar post 367. van Inge en te erkennen dat in de posts van annac óók waarheid zit.
Niet per se de jouwe – da’s wat anders.

Maar je bent lui:
“Ik ga mijn eigen posts er niet meer op nalezen, maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat ik dat ooit geschreven heb.”
geestelijk lui, bedoel ik. Niet bereid jouw eigen opvattingen kritisch te toetsen, terwijl je daar goed toe in staat bent.

Je maakt ‘t erger met: (373.Janus ≡ 18 Jan 2015 ≡ 00:46)
“lees dan mijn posts nog eens na, te beginnen bij 66.”
deze NIET als eis geformuleerde goede raad.
De Janus die ik ken is niet dom; hou je dan ook niet van de domme.

» Posted By JPaul On January 18, 2015 @ 15:26

Is er al iemand tot het inzicht geraakt dat het onderbewuste NIET bestaat of, als wel: NIET gekend kan zijn?
En als wel gekend; NIET on- of onder- maar logischerwijs BE-wust is?
Denken mag, althans sinds de opheffing (dan wel de zoveelste omnummering of hernaamgeving) der Inquisitie, eenieder naar hartelust. Men gebruike daarvoor echter bij voorkeur het geëigende instrumentarium (daaronder voorzeker niet begrepen zaadballen, eierstokken of ander onderbuikgereedschap).

Dan nog wat. Ik citeer (ik meen Maurice, maar als niet: reeds nu -> “mea culpa, mea culpa, mea maxima kammijutschele” voor alsdan en kompullementuh voor het aanraden van ‘Stranger in a Strange Land’ (en de rest van RAH zijn werk)) uit de losse pols: “Het gebeurt, dus het is mogelijk. Dat is natuurkunde.”
FOUT
Fysica tracht theoretische verklaringen voor de wereld te bieden, niet andersom. Indien de theorie faalt, prevaleert de practijk.
“Newton, de uitvinder van de zwaartekracht” is een van mijn geliefde uitspraken, maar onwaar. De mathematica van Sir Isaac preciseerde slechts wat Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, Ptolemaeus, Aristoteles et. al. reeds leerden. Net als later o.a. Einstein en consorten hem weer verbeterden (NB niet terechtwezen!).

» Posted By JPaul On March 23, 2011 @ 04:50

«« Back To Stats Page