Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 571 To 600 Of 670 Comments

Stabiliteit

Spaink schreef:
“Democratie is een mooi exportproduct, maar kennelijk willen we het vooral ingevoerd zien in landen waarvan het regime ons niet bevalt.”

Democratie is geen exportproduct, net zomin als ‘DeRevoluutsie’ of het ‘Kapitaal’ of ‘HetWereldJodenDom’ waarvan niemand mij het telefoonnumer bezorgen kan (met dank aan Gerard Reve), niet eens een product: het is een idee.

het is slechts een slecht omschreven misverstand

» Posted By JPaul On February 02, 2011 @ 04:33

Egypte (updated)

J a ,
fijn
“download the latest flash player”

» Posted By JPaul On February 03, 2011 @ 02:18

Jammer, maar het lukt niet. Zowel TheGuardian alsook AlJazeera (gezigboek heb ik nie probeernie) vragen een nieuwe ‘flashplayer’-download, en ik heb #9 (viz. nummer negen) al. De nummer tien draait op mijn systeem (ik heb een ouwe Mac) niet. De fimmelkes op joeptjoep hebben geen ondertiteling voor Arabisch.
Al eerder heb ik dit bij onze eigenste NOS bemerkt, ten aanzien van de berichtgeving uit Afrika ten tijde van het WK voetjebal, aldaar. Niks niet te vernemen vanuit dat continent zonder $ilverlight.
Is dit een conglomeraat van BillGates en SilvioBerlusconi en SteveJobbs tegen de rest van de wereld of hoe zit dat?
(ja, ik ben pranoit-oïde)

» Posted By JPaul On January 29, 2011 @ 05:21

Nieuw

EEUUUHHH??? – watte?
Ik ben ofwel geïnteressseerd, ofwel niet. Daarvan vervolgens op de hoogte gebracht worden via e-mail (hetgeen ik éérst moet nazien) gelijkt mij het paard achter de wagen spannen (spammen?)……. ?

» Posted By JPaul On January 09, 2011 @ 04:41

Mode

Prachtige foto, héérlijke (al zou je er wat, al dan niet gefundeerde, arrogantie in ‘hineininterpretieren’ kunnen) snoet, leuke pose – al in zwang vóór de eerwaarde Charles Lutwidge Dodgson zijn photographieën maakte.
Onsmakelijk?
Dat is hoogstens de gedachte dat dit “iemand” op onsmakelijke gedachten zoude brengen kunnen.
Kinderen zijn geboren -sic!- acteurs/trices en dat wordt er, helaas, zelfs bij de meest getalenteerden onder hen uitge-opvoed: thuis, op school en, vooral, in de krant en op TV (hen met terugwerkende kracht een trauma aanpraten).
Nee, dit is niet kort door de bocht; wel beknopt.

» Posted By JPaul On January 07, 2011 @ 04:58

Botnet

http://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_W._Dijkstra

BTX-hack (CCC (Heute Journal) 19-11-1984) – http://video.google.com/videoplay?docid=-2950949730059754521&ei=v8roSd_tENCF-AbyzZWiDA#docid=-8396178892678063881

» Posted By JPaul On December 24, 2010 @ 03:07

Heej, Zollner,
“Ik heb die bevoegdheid nog altijd.”
die sukjoeritie is dus zo lek als een mandje.
Terug in je mand, Jules.

» Posted By JPaul On December 23, 2010 @ 09:27

Inez heeft het inderdaasd goed gezien: het blokkeren van een hoofdkantoor of dépendance van een bedrijf dmv demonstratie of sit-in.
Bij voorbeeld: de demonstratie “SHELL weg uit Zuid-Afrika” waarbij het pand niet of nauwelijks meer te betreden of verlaten was, maar iedereen wel nog steeds overal (ook bij BP (ARAL) of Chevron (eXXon) of FiNa (ToTaL) of de WittePomp) kon tanken.
Net zó bij een bank: het het geld wat je er hebt staan blijft safe -sic!- ondanks het feit dat je het even niet per e-mail kunt manipuleren.
QUOTE Spaink: “Heel hinderlijk, maar niet iets dat thuishoort in de categorie zware criminaliteit.”
Niet eens ‘lichte’ criminaliteit, of vandalisme. Ondeugd, van belhamels, hooguit.
Billekoek niet eens waardig. Een boze blik, verontwaardiging ten top.
Of de DDoS-aanval op het OM en de Politie door de beugel kan is en blijft onderwerp van discussie. Feit is dat de “autoriteiten” zich er met een jantje-van-leiden hebben afgemaakt door een makkelijk te (in de kraag grijpen) pakken zondebok uit te zoeken. Met wat méér moeite waren deze boefjes gewoon electronisch geblokkeerd en netjes ten burele uitgenodigd. Maar dat scoort niet, voor crime-fighter TEEFEN et al. Die willen Barbertje hangen zien, ten overstaan van het gepeupel.
Twee kinderen van respectieve 16 en 19 (toegegeven: in de 13e eeuw was iemand van de mannelijke kunne op zijn 12e of 14e (al naar gelang de plaats c.q. jurisdictie waar men zich alsdan bevond) alreeds volwassen en volkomen handelingsbekwaam (=mondig)) werden opgepakt “ter leeringhe ende vermaeck” en dat nog zonder “Van Rossem’s Troost” ook.
En die 16-jarige het langst vastgehouden. DURF je wel? Te manipuleren?

QUOTE Spaink: “Toch: slim is anders. Wie onheus gedrag beantwoordt met meer onheus gedrag, vereffent immers geen rekening. Die schept slechts meer onheusheid.”
Én is klokkeluider. Een niet te benijden positie.
On December 3, 1888, President Grover Cleveland delivered his annual address to Congress. http://www.commondreams.org/views02/1211-01.htm in his speech to the nation, delivered before a joint session of Congress: “As we view the achievements of aggregated capital, we discover the existence of trusts, combinations, and monopolies, while the citizen is struggling far in the rear or is trampled to death beneath an iron heel. Corporations, which should be the carefully restrained creatures of the law and the servants of the people, are fast becoming the people’s masters.”

“The Founders of America were clear when they wrote the Bill of Rights that humans had rights, and when humans got together to form any sort of group – including corporations, churches, unions, fraternal organizations, and even governments themselves – that those forms of human association had only privileges which were determined and granted by the very human “We, The People.”

QUOTE Spaink: “Het antwoord zal u verrassen: de kans is groot dat u erin zit.”
Tja, van de mensen die dit blog lezen is, dunkt mij, helaas, het merendeel alreeds daar van doordrongen.

» Posted By JPaul On December 22, 2010 @ 04:07

Priemjaar

Herstel: 121 (=11-kwadraat)
20-12-2021 = voor jou: “when I’m sixty-four” (=8quadraat)
ps Elke verjaardag is een Zondag

» Posted By JPaul On December 21, 2010 @ 04:04

proficiat, Karin
(een palindroomverjaardag vier je met 121 (=112) en 77 ook)
Taart!
;-)

» Posted By JPaul On December 21, 2010 @ 03:58

Wikileaks updates

Do NOT ring doorbell before noon!

» Posted By JPaul On December 18, 2010 @ 04:59

De boodschapper moet dood

juzo hep gelijck! (en niet slechts omdat-ie het Ministerie van Oorlog noemt)
http://www.vermontguardian.com/commentary/072006/ARepublic.shtml
James Madison’s (4th US president: 1809-1817) prediction strikes to the heart of the matter: “If tyranny and oppression come to this land, it will be in the guise of fighting a foreign enemy.”

Toen Prime Minister Tony Blair zijn vlammende oproep in the House bekrachtigde met de omineuze woorden: “Als Saddam Hussein genoeg ‘weapons grade’ plutonium (Pu-239) ter beschikking heeft, kan hij binnen drie jaar een atoombom vervaardigd hebben.” moest ik me, uit de stoel rollend van ‘t lachen, naar de plee spoeden; dat ik me niet benatte.
Met de benodigde hoeveelheid uranium (U-235) die, dit terzijde, stukken eenvoudiger (hoewel ook véél meer nodig is) te verkrijgen is, maak ik met behulp van een terdege opgeleide bankwerker in zijn goed geoutilleerde smederij binnen drie weken een Hiroshima-replica van jewelste. Niet transporteerbaar in de kofferbak van een VW Polo, zij gezegd. Leasebak van DAF of Scania.
Voor het Teller-Ulam design (de H-bom) zou ik me moeten verlaten op de hulp van de TU van Delft, Twente of, in noodgevallen, Eindhoven.
Waarom, vraagt U zich af, is dit nog niet gebeurd, dan? Omdat terreur van nature onwetenschappelijk is; that’s why.
(Several Species of Small Furry Animals gathered together in a Cave; and Grooving with a Pict) – “And the Wind cried: Mary”

“Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn’t pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same.”
Ronald Reagan

» Posted By JPaul On December 13, 2010 @ 04:38

citaat Spaink:
“Overheden besteden tegenwoordig tal van taken uit. Een neveneffect daarvan is dat het proces van besluitvorming schimmig wordt en verantwoordelijkheden verwateren: zwarte pieten kunnen altijd weer naar elders worden doorverwezen.”

Net als onze nimmer volprezen Nederlandsche Spoorwegen die nu, na de verzelfstandiging, uit méér bedrijven bestaat dan vóór de oprichting ervan.
“Wir haben es NICHT gewußt.”
Het wachten is op de privatisering van de rechtspraak. En de bevestiging van de notie dat democratie gelijk staat aan de dictatuur van vijftig procent-en-een-half.
NB
Hou vooral ook Tjibbe Joustra – een gevaarlijk man – in de gaten.
En andere zulke sujetten.

» Posted By JPaul On December 08, 2010 @ 03:31

Hoeder, moeder & broeder

http://www.tedxwomenamsterdam.nl/2010/11/angelique-wouters/
off topic? wellicht.

» Posted By JPaul On December 08, 2010 @ 03:00

Buitengewoon onvolledig (waar blijft “The Emperor’s New Brain” etc. van Roger Penrose om maar wat uit de vorige eeuw te noemen) en weinig hoopgevend – yerecht of onterecht; dat moet nog blijken – slecht stuk.
Wel goed geschreven (maar wat koop ik daar vervolgens voor?).
Weinig van wat (uit)gedacht wordt is mogelijk of zal uiteindelijk zoiets zijn.
Science-Fiction helpt; soms bij het nadenken: selden in de practijk.
Uitgezonderd :Waldo & het waterbed . . .

» Posted By JPaul On November 24, 2010 @ 05:13

Beeldenstorm

@ 36. juzu : Beloofd?

» Posted By JPaul On November 17, 2010 @ 02:48

@26. juzo: kort & bondig; zó mag ik het horen! Chapeau, Jules!

» Posted By JPaul On November 16, 2010 @ 15:20

@ 16. Pietie : iemand met een gebrek en dan tóch een etterbak? net mensen….

» Posted By JPaul On November 15, 2010 @ 18:27

typo:
negeren van lichamen en lvan evens
Opzjjj

– lagere-school-reünie, zestigers –
spreker 1: “Jij bent geen spat veranderd, ik herkende je meteen.”
spreker 2: “Als je me niet had zien binnenhinkelen en ik al achter die tafel met mijn manke poot eronder had gezeten, was je dat niet overkomen.”
opgetekend uit de mond van spreker 2, mijn moeder (lachen)

Overigens: “blinde econoom” – héél slecht voorbeeld…

» Posted By JPaul On November 15, 2010 @ 15:53

Michael Boston

hem aantikken met haar ppot, doen of ze bovenop-typo

de kattegestapo (lees: mensen) behoort zich daarmede niet te bemoeiallen: de te blijven respecteren hiërarchie is andersom!
@Marion – da’s Darwin zijn schuld

» Posted By JPaul On November 13, 2010 @ 23:23

Max & mes

onBEsneden? Maxx geen affaire mogen met een goi? Niet kosjer? (of halal, for that matter?)

» Posted By JPaul On October 15, 2010 @ 20:30

Hullie & historie

Fremdkörper
Tot troost

“Wijzen op de Islam is goedkoop.” Ik zou zeggen: wijzen is goedkoop; wijsheid dungezaaid.
Indien bij voorbeeld zoiets als islamterreur zou bestaan, dan zou één op de vijf bommen moeten ontploffen in de Gordel van Smaragd (quod non), want bijna 20% van alle muslems woont in Indonesië.
En waartoe die scheiding tussen cultuur en religie? Alsof religie wat anders, laat staan beters, dan cultuur is. (N.B. ‘geloof’ is wel degelijk wat anders, namelijk iets innerlijks, zoals MichaelJackson zijn muziek prettig vinden en die van Mozart niet) De staatssubsidie, in de vorm van belastingvrijdom, aan ‘erkende kerkgenootschappen’ dient dan ook per onmiddelijk te worden afgeschaft, alle goede werken ten spijt. Intussen blijkt uit het niet verhogen van de BTW voor bioscopen, circussen en voetbal, dat in die sectoren van cultuur geen sprake is.
Aan de andere kant verneem ik uit andere culturen vaak de opvatting dat homosexualiteit bij ‘hun’ niet voorkomt. Mede gevolg van het feit dat men de ‘ander’ niet als individu wil zien, of toch tenminste in een hokje wil duwen.
Hokjesdenken is de kern van de problematiek: een priester of politieagent die zich aan een ander vergrijpt begaat met dezelfde daad een grotere ‘zonde’ dan U of ik.
Indien vervolgens wordt vermoed dat het vergrijp ook maar in de verste verte iets met sexualiteit van doen zou kunnen hebben (buur- en tevens politieman vermoordt meisje en nieuwslezer vraagt: “Heeft hij haar ook sexueel misbruikt?” – mag ik ff kotse? ze is dood! geslacht!) blijkt onmiddellijk dat de ‘denker‘ in ieder geval met sexualiteit moeite heeft: in de eerste plaats met zijn of haar eigen.
Analoog daaraan vraagt de goegemeent’ zich af wat die arme moeder die haar pasgeborenen doodde wel bezield mag hebben; terwijl, als de verdachte een man betreft, deze ‘ohne Prozess’ aan zijn kloten aan de hoogste boom geknoopt dient te worden. Voor mensen met tieten en een rok aan gelden andere normen dan voor wie een piemel en baardgroei heeft. Hokjesdenken.

Eind jaren zestig werd, in het dorp waar ik opgroeide, de opvatting “allemaal die ‘langharigen’ moeten ze tegen de muur zetten” breed gedragen. De zienswijze dat gehuwde vrouwen niet langer onmondig waren (sinds plusminus een decennium per wet geregeld) begon al langzaam post te vatten. Nooit heb ik een vent horen beweren dat, vanwege haar sexe, een vrouw iets niet zou snappen; wel omdat je de oorlog niet had meegemaakt.
Echter de uitspraak “dat begrijpt een man niet” (een logischerwijs onhoudbare stelling) is onder (sommige) vrouwen nog steeds gemeengoed.

» Posted By JPaul On November 30, 2010 @ 19:47

Mars

mag ik nog een retourtje D.C. voor de dertigste?
en een borrel, graag. doet U maar een jonkie

» Posted By JPaul On September 29, 2010 @ 03:55

Het laatste nieuws!

“Aanslagen West-Europa verijdeld”

Toegevoegd: woensdag 29 sep 2010, 02:51
Update: woensdag 29 sep 2010, 03:00

Westerse inlichtingendiensten hebben plannen verijdeld van terroristen
om een serie aanslagen te plegen op doelen in Europa. De aanvallen
moesten tegelijk plaatsvinden in Londen en Duitse en Franse steden,
melden verschillende buitenlandse media op basis van bronnen binnen de
inlichtingendiensten.

De terroristen van al-Qaida zouden zich ophouden in Oost-Pakistan.
Volgens de bronnen is dat de reden dat het leger van de VS daar de
laatste tijd veel aanvallen uitvoert met vliegtuigjes. Daarbij zijn
tientallen doden gevallen.

De plannen van de terroristen zouden al in een vergevorderd stadium
geweest.

Van onze betrouwbare NOS.nl
1e/ plannen verijdeld? dat moet die saboteurs ten zeerste frustreren
2e/ inlichtingendiensten? (alweer m’n broek vol: ik vraag verschoning)
3e/ “volgens de bronnen” – NotaBene: “ElQaida” is letterlijk: “DeBron”
tussendoortje: in het Engels/Amerikaans is de notatie: “AlQaeda”, de Nederlandse kranten wisselen el en al, wat niets met een Israelische vliegtuigmaatschappij van doen heeft, hou me te goede, ongeveer halfomhalf, net als bij de slager, af met eda en ida – waar is dan de alomgeprezen nuance heen verdwenen?
4e/ de, zoals gemeld, verijdelde, plannen waren in een stadium. in dit geval in een vergevorderd. (dixit de bronnen)
5e/
6e/
7e/
is U al bang? en zo ja, waarom niet?
HULP!

» Posted By JPaul On September 29, 2010 @ 03:47

Japie

@ 9.
sprookjes jouw bijbel? dan heb je dus net bewezen een afvallige te zijn. bel de Inquisitie!

» Posted By JPaul On September 25, 2010 @ 21:26

Repelsteeltje? – Rapunzel! (Br. Grimm, Kinder- u. Hausmärchen 12)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rapunzel

» Posted By JPaul On September 25, 2010 @ 14:28

Grootse plannen

Helaas moet ik JulesZollner gelijk geven; het adagium is: “give the people what they want” en dat betekent: liever bagger (die vervolgens honderd keer voor een duppie gerepareerd moet worden) voor een kwartje dan qualiteit voor een knaak.
Halverwege de jaren zeventig was m’n vriendje twee middagen met een ponstang zoet, alvorens hij een vuistdik pak karton in een apparaat wat te vergelijken is met een modem kon stoppen, teneinde van de ergens in Nederland gesitueerde centrale computer het antwoord: “syntax error” te verkrijgen. Hij leerde wat precisie (check, double-check & recheck), accuratesse, te betekenen heeft.
Al vóór die tijd klonk alom de lofzang: “binnenkort neemt de computer ons alle werk uit handen”. Vergelijkbaar ook, en vooral, met de kreet: “millenniumbug”, van eergisteren. (Als wij ook maar iets van de geschiedenis kunnen leren is het dat wij er niets van leren.)
Computers worden nit beter; ze worden sneller.
Dat wil zeggen dat ze (eigenlijk: de gebruikte software) hun fouten sinds ongeveer ‘n decennium zo snel maken dat wij het niet meer kunnen zien, waarnemen op scherm, en dus stante pede ingrijpen. Leg dat probleem de eerste de beste bibliothecaresse of archivaris voor en hij/zij komt met de oplossing.
Maar niks daarvan. De verantwoordelijke bestuurderen laten nóg weer een ter zake kundig laboratorium de afdeling doorlichten, betalen goud geld voor de in dank aangenomen rapportage (die, let wel, de klachten van de werkvloer serieus neemt en ook onderschrijft) en reageren met de phrase: “binnenkort neemt de computer ons alle werk uit handen”. Geen hond durft -want hoongelach is haar/zijn deel- te roepen dat de Keizer nakend paradeert.
Entre l’Apprentice Sorcier
De onvolprezen ICT-er. Met ‘n rondom (random?) de Balkenende-Norm zwevende salaroverwaardering.
Tel Uwe Zegeningen.

» Posted By JPaul On September 15, 2010 @ 04:26

Max & buiten

@2: -> prachtig!
laatsTe maanden
@4: meer dan 1 kat door dat luikje = géén argument
tekstcorrectie in de openbare ruimte ervaar ik als beschamend

» Posted By JPaul On September 04, 2010 @ 09:26

Over hybris: je wordt dus ‘n bietje méér dan alleen getolereerd. Proficiat! (=diploma)

» Posted By JPaul On September 04, 2010 @ 09:12

“Max gaf geen krimp.” (zie, op joetjoep: Carlin on cats)
HÉÉr (evt. dame-) lijk leesbaar. Das Maxxx ist HOT!
Oh, en ‘buiten’ verdient een half pond gerookte IJsselmeerpaling.
Maxxx weg + kwijt in steegje: jij voordeur uitsnellen, 3x (of 4) rechtsom, haar oppakken en over ‘t muurtje smijten is geen optie? ? ?
“zodat ik fluks de de slaapkamer” instoof, me niet realiserend dat ik verzuimd had Maxx de memoires van Kim voor te lezen…
“Ik hees voorzichtig, zij klauwde fervent” … “Godlof.” – in de prijzen; sterker: op het podium (niet noodzakelijk in het midden).
,op mijn en Spainks terrein!
WAT een godskoeleerterige hybris! Projectie. Anthropomorphe invulling!
Maxxx haar terrein; niet het jouwe: althans, niet per se…
Je wordt, Kaatje, getolereerd: méér niet.

, ergens in de middag (wakker?) worden,
kijk ik deswegeN – (?)
kwartiertje weg was dan als (2e keer “als” DDOOOORSTRRREPEN = wanneer)
katteNluikje – is correct, edoch lelijk

» Posted By JPaul On September 04, 2010 @ 06:40

«« Back To Stats Page