Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 31 To 60 Of 451 Comments

Hoe

Je hebt – helaas – gelijk. En dat is je eigen schuld.

» Posted By JPaul On april 21, 2014 @ 05:07

Vleesheid

Ik heb van Francis Bacon vele werken gelukkig ook mogen zien, anders dan in de Nieuwe Kerk, NIET achter glas.

Binnenkort in ‘s Hertogenbosch een tentoonstelling van replica’s. ‘k Ben benieuwd.

» Posted By JPaul On april 21, 2014 @ 05:29

Kortzichtig

@40. LVD ≡ 30 Apr 2014 ≡ 13:50
Zoals de proprietaire van een bio-winkel me ooit waarschuwde om vooral ook de groene plekken uit de piepers te schillen (“want dat is giftig”), en ik haar ten antwoord gaf dat ik rookte als ‘n ketter en deswege niet van een minieme dosis solanine bang was, werd of ging worden… .. .

Toegegeven: NIET verdisconteerd in deze allusie is de “glijdende schaal”

» Posted By JPaul On mei 01, 2014 @ 03:15

eerst: hallo Rotjeknorsche VoorbijWandelder & prosit! (slagroom in de coffij, graag)
@30.Spaink ≡ 11 Apr 2014 ≡ 23:25
JPaul @ 29: Ga je gang.

doe ik:
Het gaat hier over tabac; waarin nicotine. Nicotine, aldus besproken, KAN niet van thoebac losgezongen besproken worden.
De eventuele nicotine in een damp-apparaat is aldus onvergelijkbaar.

En nog wat: In EvidenceBsedMedicine werd oorspronkelijk óók en vooral begrepen de bijdrage van de patiënt (zijn/haar verhaal) én de intuïtie van de arts.

Ik zie alleen nog de oplopende schaal van “Lies, damn lies; and statistics”
– helaas –

kraanwater is dodelijk (variant op Paracelsus zijn uitspraak)

» Posted By JPaul On april 12, 2014 @ 05:47

@27.Spaink ≡ 11 Apr 2014 ≡ 16:04
Nicotine an sich is niet idioot schadelijk; waar rokers ziek van worden en waaraan uiteindeindelijk de helft van hen overlijdt, is de tabak (en de teer).

Slecht geformuleerd Spaink: dat kan beter.

» Posted By JPaul On april 11, 2014 @ 21:34

trouwens: hallo Kaatje! – blij je weer te lezen.
(je spaink.net staat nog op wintertijd)

» Posted By JPaul On april 09, 2014 @ 11:48

Rookgerelateerde ziekten etc. kosten ons dus 2,1 miljard per jaar. Beweert althans het programma Kassa.
Tabaksverkoop levert ons méér dan het dubbele per jaar op. Beweert het Ministerie van Financiën.

dhr. Rutgers van het LongFonds zegt dat: “we zo goed als niets van de e-sigaret weten” en verbindt daaraan de conclusie dat het dodelijk is “want nicotine is óók dodelijk als je d’r teveel van neemt” – er geheel aan voorbij gaand dat keukenzout en kraanwater, wanneer je er teveel van neemt, dodelijk zijn.

Wanneer zijn gesprekspartner feiten opsomt, dan “gelooft” meneer Rutgers het niet en zelf komt-ie met als natuurwet gepresenteerde vermoedens. “Stoppen met roken lukt niet zonder deskundige begeleiding.” Oh? Dan ken ik ‘n paar mensen die het onmogelijke gepresteerd hebben. Toch heten ze niet Achilles, Hercules of Odysseus. Ze zijn wél gestopt, meneer Rutgers, maar dat kán niet?

“Verbieden, want anders ontstaat er een beeld… .. .” Zozo.
Het “Roken is dodelijk” op pakjes helpt klaarblijkelijk niet (want de mensen zijn te dom om te lezen) en in plaats van Jip-en-Janneke-taal komt er nu Suske-en-Wiske-taal op de verpakkingen: plaatjes!

tja… .. .

» Posted By JPaul On april 09, 2014 @ 11:41

Hellend vlak

‘in gesprek gewikkeld’
prachtig beeld

“we wikkelden onszelf los en gingen elk ons weegs” in ‘t Escheriaans: “wij ontwikkelden ons zelve” (en waren nog niet gefixeerd; laat staan: afgedrukt)

mooi jouw krUkkemikkige verwikkelingen verwoord, heb je… .. .
je voert een vaardige pen, Kaatje
kompullemente

» Posted By JPaul On januari 10, 2014 @ 22:22

Dremelen

http://www.youtube.com/watch?v=yOJVnLOaIhk

(er is een betere link – kennikeffenievinduh)

» Posted By JPaul On januari 11, 2014 @ 04:50

En je maakt er reclame voor, ook nog.
” Dit gereedschap is een absolute must voor de meest veeleisende vakman.”
Gelukkig heb ik leren lezen. De uitdrukking “vakman” is met ondergetekende tamelijk incompatibel. Moet ik afblijven. 3 ;- )

Enneuh… “Circle Game” (ook) van “Ladies of the Canyon”

» Posted By JPaul On januari 11, 2014 @ 03:45

‘k Heb ‘n schoonzuske voor ‘t tegelzetten en ‘n peetdochter om wielen te spaken en derhalve geen “Drevel” -waarvan ik me geen voorstelling kan maken- nodig.

- ‘You don’t know what you got till it’s gone,’ zong glamrockband Cinderella ooit -

zo zo – 1970 Joni Mitchell niet goed genoeg voor je?

http://www.youtube.com/watch?v=94bdMSCdw20

en “dremelen” is gewoon serendipiteit ofwel geïnverteerd “saudade”

» Posted By JPaul On januari 10, 2014 @ 23:27

Traag, maar toch

Fijn van je te horen! Minder, dat ‘t klote gaat. Hoe vond je Francis Bacon in ‘t wild?

kNusje

» Posted By JPaul On maart 16, 2014 @ 19:19

wanneer? gaat de survivor naar FrancisBacon en waar – en hallo HenK

» Posted By JPaul On februari 24, 2014 @ 03:50

laat ik beginnen met de indruk weg te nemen dat ik wat dan ook zoude willen ontleden; al helemaal jouw leven niet.
kwoot
“met verwarrende opluchting” let it suffice to say that I rest my case
UNkwoot

“Dat je – terwijl je voor de zoveelste keer constateert dat je nog steeds minstens drie keer per kwartier aan haar denkt – óók tot in elke vezel van je lichaam weet: ‘Oh godsamme, … .. .. .”.

Wederom: ik geef ‘t je te doen…
En dat ‘t slijt, op den duur, is een Godsgeschenk en zegen; zowel als een vloek.
Een vloek, ook, omdat wij de door Gerard Reve zo ten hemel geprezen “sferenmuziek” niet met onze zintuigen vermogen te horen.

En van die afspraak van anderhalf jaar her maakt Christiane door omstandigheden nu géén deel meer uit. Mag jij derhalve zelf alles oplossen.
life sucks & then you die
“life’s a bitch” & .. .
and then you marry one
and then .-. … .. . o0Ops!

– sjaite – (=excrements)

dat gun je niet zomaar iedereen

» Posted By JPaul On januari 11, 2014 @ 05:59

“met verwarrende opluchting”

let it suffice to say that I rest my case

“‘Wat ontzettend jammer dat ik ze niet aan Chris kan voorstellen.’ ”
en
“een ander leven heb ik immers niet”
sluiten elkaar niet wederzijds uit
laat staan dat er van “verraad” sprake zou zijn

“Mijn leven herneemt zich.”
anders gezegd: jij herneemt tegelijkertijd jouw leven
maar zulks zeg je ook – wien zich jegens de verlamming niet vermant; wordt, ten onrechte, slapte verweten
ik geef’t je te doen

» Posted By JPaul On januari 10, 2014 @ 23:50

Schijnheil

- “Hamert de politiek er tien jaar op dat wij burgers onze privacy moeten inleveren omwille van onze eigen veiligheid, en dan gaan wij dat gaandeweg nog geloven ook!”
Dat is niet zo: die Plasterk gelooft dat, niet “wij”; zeker ik niet.

uit link WIV 2014 -
- “Bij de presentatie van de bevindingen zei de voorzitter van de commissie dat hij het jammer vindt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten soms als ‘bedreiging van de persoonlijke levenssfeer’ worden gezien. “Die diensten zijn juist bedoeld om de samenleving en haar burgers te beschermen”, aldus Dessens. Daarom is goede wetgeving om de diensten in toom te houden volgens hem van belang.”

Vooraf: “samenleving en haar burgers” dat klinkt als “moeder en haar kinderen” en is misleidend want burgers komen niet voort uit een samenleving maar andersom: burgers kunnen een samenleving creëren.
Wanneer vervolgens een (of méér) groep(en) in die samenleving de krachten bundelt en zich breed maakt jegens minderheden; noemt men zulks met een fijn aan de klassieke oudheid ontleend woord democratie. Zéér ten onrechte want het is dictatuur van de meerderheid.
De administratieve afdeling – die aan de burger ten dienste staat, althans behoort te staan en derhalve onderheid zou dienen te heten – noemt zich voortaan overheid en de transitie van samenleving naar maatschappij is voltooid.

Die zogenaamde overheid stelt zich boven de wet, vertrouwt de burger (van wie ze nota bene het mandaat behoeft), niet meer en bespioneert die burger. Dat noem ik terreur!

- “goede wetgeving om de diensten in toom te houden” is een gepasseerd station daar die ”diensten” niemand een dienst bewijzen. Wetgeving daaromtrent was er buitendien al en werd met voeten getreden, zo blijkt. Als het kan; gebeurt het, of ‘t mag of niet en daarmee basta. (geldt voor boeven; niet voor nette lui)
De penose heeft zich nog nooit iets aan om het even welke wet- of regelgeving gelegen laten liggen en gaat dat in de toekomst niet gauw doen, ook.

- “bedoeld om burgers te beschermen” ammehoela! Met (goede) bedoelingen is, zoals ieder kind weet, de weg naar de hel geplaveid. Die ‘diensten’ geven er blijk van in elk geval de genoemde oorspronkelijke bedoelingen volkomen uit het oog te hebben verloren en het spoor volledig bijster te zijn. Die organisaties zijn tot op het bot paranoïa en schizoïde en vormen een gevaar voor de samenleving en wellicht voor zichzelf. Bovendien lijkt die zieke dispositie besmettelijk voor wie er mede samenwerkt. In quarantaine, zou ik zeggen, en TBS met dwangverpleging!

Wie heeft die ‘diensten’ toestemming verleend om mijn geld uit te geven aan hun systemen / apparatuur met de kennelijke bedoeling de wet ten nadele van mij te overtreden?
Opheffen die mafiose club en een Berufsverbot voor alle medewerkers!

uit link Mokums afluisterschandaaltje -
- “In tegenstelling tot de PvdA publiceerde GroenLinks de opnames niet. “Dat vonden we te dicht bij privacyschending komen”, aldus Bellemakers.”
Klinkt als: “pas halsafsnijden is bedreigend; iemand ‘t mes op de keel zetten nog bijlange niet”

en -
- “De PvdA is voorstander van een referendum, maar niet op deze manier. “Nu heeft het er echter alle schijn van dat Seba met een grote zak geld een referendum heeft ‘gekocht’, waarbij Amsterdammers zijn voorgelogen”, ”
Een ernstige beschuldiging aan ‘t adres van iedere enqueteur/trice en ik wacht een door de rechter verordonneerde rectificatie in spanning af. (not!)

» Posted By JPaul On december 04, 2013 @ 16:40

Deal

Over nicotine & meeroken: nicotine duikt telkenmale op in de top-3 (in wisselende samenstelling) van verslavende stoffen, samen met heroïne en cocaïne.

stelling a/ – nicotine is (zwaar) verslavend
stelling b/ – meeroken is (hoogst) ongezond

Nooit heeft iemand het over (zelf niet rokende) mederokers die zich dagelijks naar ‘t café spoeden om aldaar in hun verslaving te zwelgen. Ergo: ofwel is de verslavende werking van nicotine overdreven, danwel afwezig, ofwel het fenomeen meeroken is een fabulatie. In ieder geval is de combinatie van de stellingen a/ en b/ onhoudbaar en moet één van beide naar de prullebak verwezen worden.

» Posted By JPaul On november 27, 2013 @ 20:00

Opstap

@89.Janus “We zijn het dan toch uiteindelijk eens?”
Nee. Nooit en te nimmer niet; want dat sta jij niet toe.
Jij leeft, net als ik, van de contramine.
Echter ende edoch: jij zult en moet die omvormen tot controverse en zonodig zwart tegen wit-denken. Dat schiet niet op. Daar was al in de middeleeuwen een betere oplossig voor in de vorm van de tegenstrever op zijn wammes te geven. Totdat die uiteindelijk zijn stomme ongelijk toegaf.
Ik mag je, makker, maar alleen zeloten uit atheïstische kring vermogen jou voorbij te streven in geloofsijver.
http://wn.com/original_4_yorkshiremen_sketch
with an ‘ole in’t roof? – lox-yourie!
http://en.wikipedia.org/wiki/Four_Yorkshiremen_sketch

» Posted By JPaul On november 23, 2013 @ 04:23

@28.Janus “Op zich zeer bedankt voor al die links, maar ik heb helaas op dit moment absoluut geen tijd om ze allemaal door te lezen.”
Dit komt neer op: “I have an opinion; so don’t bother me with facts!”
En dan heb ik deze (als zestienjarige helemaal zelf verzonnen, en dus al wat sleets, maar daarom niet minder waar) nog voor je: “Alle probleemdrinkers en alcoholisten zijn ooit begonnen met moedermelk.”
Janus, je ziet spoken. Ex-roker ben jij toch? Een apostaat & zeloot.
Ik niet. Ik ben een ketter, en rook: zoals ‘t ketters betaamt.

» Posted By JPaul On november 08, 2013 @ 11:32

Verbod op gezond

@6.Thian
iets is pas ‘cool’ als het door iemand (ouders of andere “autoriteiten”) verboden wordt en, liefst nog, strafbaar gesteld
zie: “prohibition 1919-1933″

trouwens: “Hallo Thian! en leuk wat van je te horen”

» Posted By JPaul On september 26, 2013 @ 02:50

In de wolken

@35.HenK Hallo, levend(ig)e: hoe is’t?
De propaganda klopt niet. Met ‘n slof (Belse) toebac/week verstook ik voor 2500 (vijfentwintighonderd) Euripides zowat twintigduizend saffies per annum.

Ongezond vanuit menig optiek. Echter ik bespaar de schatkist mijn AOW en méér!

» Posted By JPaul On september 25, 2013 @ 03:45

Brandgaatjes? Zelden. Als, dat dan weer wel; in een gisteren aangeschafte nette blouse of trui. Zulks verschaft toch enige ergernis hoewel je, van de andere kant, kunt grinniken om je eigen stommiteit.
Last heb ik vooral van mensen die al in een hoestbui uitbarsten zodra ze mij ‘n vloeitje zien pakken (ik heb nog niet eens in m’n shagbuil kunnen grijpen, rollen, plakken en branden; laat staan tevreden inhaleren en wat daarop volgen gaat: uitblazen). Dat soort ultra-calvinisten bemant ook de burelen van StiVoRo et al. Érger nog dan indertijd de Inquisitie; die brave lieden zagen andersdenkenden juist gráág roken.

Overigens is mijn reactie op wie klaagt dat-ie méérookt altijd: “Dan krijg ik geld van U, want het is héél erg duur.”
De zuurpruimen!

» Posted By JPaul On september 18, 2013 @ 15:07

Wandeling

Sodeknetter Kaatje; wat is ‘t ‘n prachtige uitzending geworden! Morgen ga ik nog wéér kijken.
Complimenten ook aan de Roomsche Rakkers.

Maarreuh… “.. ik ben er over tien minuten. En dus sprong ik in m’n auto…” klinkt wel fabelachtig. ‘k Zou jou wel eens willen zien springen… .. . 3;-)

» Posted By JPaul On september 07, 2013 @ 22:12

Betalen zonder moeite

Loop ik langs de buurtsuper; wordt ineens de winkelkar van iemand anders van mijn telefoon afgetrokken.
Alweer ‘n goeie reden om nooit zo’n ding aan te schaffen.

» Posted By JPaul On augustus 28, 2013 @ 14:46

Kweekvlees

Niet uit ‘t lab; niet van ‘t schap maar van de slager (die ‘t toch an de keien niet kwijt kan) ‘n kilo varkensstaart en -poot (gepriegel: die haren tussen de tenen uithalen) laten trekken voor ‘n zomerse snert. Met reuzel, gele, oranje + rode paprika, tomaat & cnophlook in excessu en ander bolgewas (waardoor er – horribile dictu – minder zout in hoeft) en drie soorten bonen en ‘n mespuntje sambal oelek. Morgen serveren met versgesneden lente-ui.

Lief zijn voor dieren, en goed verzorgen. Snel en pijnloos slachten. Opeten.

» Posted By JPaul On augustus 07, 2013 @ 03:17

ha! googleburger 3;-)

» Posted By JPaul On augustus 06, 2013 @ 15:35

Verjaardag

≡ Rubrieken: Christiane, Dood, Varia ≡
“de prachtige presentatie” .-. protocol=stijf (diepvries) .-. ritueel=liefde (glimlach)
fotograaf keurt (de kwaalijkiteit van de) foto af
PRACHTIGE prent! Het lijkt alsof Chris op jou lijkt – en ik bedoel daarmee onder zéér veel méér niet dat jij vanaf nu óók blond bent want als ik dat wilde zeggen; noemde ik ‘t seniorenblond – zij het ingetogener

Wat ‘n onzin. (argumentatie verwijderd)(zuipen helpt óók niet)

Er zijn méér redenen om dood te willen, Er zijn meer dan genoeg redenen om dood te willlen. Alzeker als je vrienden er onderhand ook nog vantusssen piepen: de verraders!
kNusjef

» Posted By JPaul On juli 30, 2013 @ 05:29

Registratie

Eerde ≡ 24 Jul 2013 ≡ 15:31 “, nou ja dat krijg je als je generaties lang met je nichtje trouwt.”
Zoals bij voorbeeld te doen gebruikelijk in het oude Egypte en de afgelopen eeuwen tussen de Europese vorstenhuizen? (lees hoe Hanover (tegenwoordig ‘t huis Windsor (om de connectie met KaiserWilhelmII te verdoezelen) geheten) er tenslotte in slaagde, anders dan (ja-ja: óók familie) de Romanov’s; de te vrezen bloederziekte (hæmofilie) uit te bannen)
Eerde ≡ 24 Jul 2013 ≡ 21:29 “Te veel controle & restricties.”
Oh ja? Beter of anders dan in de Vogelaar/Wilders-wijken?
Janus ≡ 25 Jul 2013 ≡ 00:12 “Maar we komen in het gebied van het gissen.”
Dat laatste; gissen: doet jelui al héél de tijd.
En maar zwaaien met CharlesDarwin – en tegelijkertijd de latere bevindingen van GeorgMendel en Hugo de Vries verontachtzamen. Alsof die niet het begrip gen (pangenesis) in onze denkwereld ingevoerd hebben en de bijbehorende, niet erg complexe, wiskunde voor de (niet erg omineuze uitkomst) geleverd.

De begrippen ‘inteelt’ en ‘degeneratie’ zijn niet onderling inwisselbaar!

Nét zo min is “pedofiel” gelijk te schakelen met iemand die geweld aan kinderen pleegt. Alsof élke kunstliefhebber de bewerking met stanleymes van Rembrandt zijn Nachtwacht tot ultiem doel heeft.

Nadenken is helemaal niet verboden. En geschiedt NIET met de gonaden.

» Posted By JPaul On juli 25, 2013 @ 03:31

@10.Janus ≡ 23 Jul 2013 ≡ 22:51″Je hoeft toch geen toestemming te gaan vragen voor iets waar je al toestemming voor hebt?”Jawel: dat hoef wel! Vraag de behoorde zelluf maar. Want die bewaakt jouw en ieders zieleheil.
En “verpreutsing* van de samenleving” (*compliment voor de terminologie) is al eeuwenoud en heet puriteins te zijn of puritanisme. Géén uitvinding van Calvijn en alzeker zijn exclusieve eigendom niet. De AngelSaxen zijn (met hun eigen paus in BuckimhamPalace) er VizeWeltmeister in.
De kroon spant voorlopig de republiek USA; alwaar men met beroep op het zich bedreigd voelen & zelfverdediging iemand in het hart schieten kan: zolang men dien géén NIKKER noemt (want dat mag niet).
Wetgeving is willekeur; waar natuurrecht veronachtzaamd wordt.
Een overheid (dewelke, ik stipte het al eerder aan, ONDERheid zoude moeten heten) die zich wijsmaakt RECHTEN te hebben: is ILLEGAAL!

De enige Amerikaanse bewoording die mij echt bevalt is in dit speciale geval de uitdrukking: “administration” – te weten – boekhouding.
Daar geldt ook: “put your money where your mouth is” en als je dan met alle geweld zonodig met allemaal die bloedjes van kinderen zo begaan bent of voor de goe’gemeent’ wilt zijn; waarom zijn er dan geen goedbetaalde kleuterjuffen?

Omdat kinderen niks opbrengen, op korte termijn: alleen geld KOSTEN en dat was (ik bespeur een gebrek aan historisch/hysterectomisch inzicht) altijd al zo.

En porno (ik zou daarvan wel (en van kind(wát is een kind gesteld als MENS tegenover een volwassene)-erporno een nadere) eens een sluitende definitie wllen zien) moet helemaal niet verboden worden.
NIETS wat een ander niet schaadt in lijfelijk, geestelijk of economisch verband mag ooit worden verboden.

Allemaal die vieze schadelijke pornografie behelst – voor wie dat tot zoeven nog niet door had – alleen maar plaatjes (tenzij van Rembrandt of Titiaan) en GééN geschriften (om onder andere de Q’ran, TheKingJames (=authorised version) en ook de KamaSutra te ontzien)
(hèhè: vallen Candy, Chick & DeLach er ook onder – als de foto’s & tekeningen maar worden voorzien van ‘t bijschrift: “all models are above the age of… .. .”)
Is DonaldDuck al (mét zoals altijd -behalve als-tie zwemmen gaat in zijn jaren dertig badpak- ontbloot onderlijf) bovenjarig? En wat te denken van zijn neefjes Kwik, Kwek & Kwak?

Ik daag elkeen uit om met fotosjop of anderszins een nog goorder panorama te schetsen dan wat ik in mijn zieke geest alreeds decennialang paraat heb.
En weet je wat: ik ben niet half benieuwd.
Hoogstens mijn lief: “zijn er nog méér zo?”

» Posted By JPaul On juli 24, 2013 @ 03:52

Uitgesteld leed

“Haar antwoord luchtte me onverwacht op. Dit was gewoon. Dit was verdriet.”

Gewoon, ja. Gewoon kut, ook.

– . – kNusje

» Posted By JPaul On juli 11, 2013 @ 21:04

«« Back To Stats Page