Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 31 To 60 Of 675 Comments

Grab ’em by the poen

Er mengen zich Ministers in het debat. NOT done!
… dan dooft het licht

Laat ik duidelijk wezen: die kleuters van GeenStEYL horen met grotere regelmaat dan totnogtoe over de knie en verdienen wat vaker met de matteklopper; maar…

Deze, geheel zonder voorafgaande bemoeienis van parlement of rechterlijke macht, door bewindsliederen bedreven inmenging in de persvrijheid heeft alles van een Führererlass en dat nog wel bij ontstentenis van een Ermächtigungsgesetz. De Gleichschaltung heeft een aanvang genomen.

@3.Janus
ik had me voorgenomen op jou niet meer te reageren, maar je hebt ghaleick! En er is geen kip die op jouw advertenties zit te wachten.

» Posted By JPaul On May 11, 2017 @ 03:28

Oude bekende

Och, nee zeg; je bent nog niet 0udt. Eynt van’t jaar pas… . .

» Posted By JPaul On April 27, 2017 @ 03:50

@7.Thian “ik hoop dat het zo snel mogenlijk weer stil staat”
Ik zie “stilstaan” en LaSpaink niet zo gauw in één begrip gevat (gevangen).
Verder onderschrijf ik al wat je zegt.

@Kaatje: pfwoei! – ‘k Schaam (hoewel; ik woon in Limland: de spreekwoordelijke rimboe) me enigszins dat ik frenemy pas voor ‘t eerst hoor, danwel lees. ‘n Prachtig, afgezien van de context, woord.
“Dit was vertrouwd terrein, godlof niet weer een nieuwe ziekte.” Godlof niet weer nog wat nieuws of, NU: nog nieuwer! Kan de aloude, dwarse (waèrse, in mijn dialect) strategie, recalcitrantie desnoods, van stal gehaald. (zelf mennen)

Overigens is, “oude bekende”, er wel iets (” Er zijn immers grenzen.”) op tegen om gewoon oud te worden?

kNusje

» Posted By JPaul On April 27, 2017 @ 03:44

Pak onze benen niet af!

@18.HenK
Het adagium “use it, or lose it” onderschrijf ik onverkort. De bezwaren die Karin Spaink aanvoert behelzen afwezighheid, dat wil zeggen: onbruikbaarheid, van de alsdan beschikbaar geachte mogelijkheden.

De vraag echter is of je jouw rotkarakter/fighting spirit toen alreeds had ofwel onder invloed van die zaalzuster met haar hagelslagboterham hebt ontwikkeld.

Ik, voor mijn part, moet er niet aan denken… .. . Had ik al een bijltje; ik gooide het er subiet bij neder.
Nu U weder

» Posted By JPaul On April 20, 2017 @ 04:00

@11.Spaink – het is helemaal geen keuring; het is beleid.
(is er over nagedacht of is het beleid?)

De wethouder doet aan beleid en toont zich aldus daadkrachtig. Drie hoezee voor de beleidsmakers en hunne trawanten.

Er wordt ook niet gekeurd maar beoordeeld (om niet te zeggen: veroordeeld). Tot meerdere eer en glorie van de beleidsmaker van de gemeenten Wisp, Juinen & Ter Weksel.
En als dat heilige beleid 50% van alle Canta’s terug wil; dan komen die terug, al moet daar de Wittenburgergracht voor gedempt worden. Dat betekent pech voor de overige te beoordelen Canta-gebruikers omdat van de eerste helft slechts één derde kon worden gedeCanteerd. Om aan 50% te komen zal twee derde van de overige schlemielen ‘n Cantoor aangenaaid krijgen.

“Je moet belazerd lopen, niet met bus of tram kunnen reizen, collectief vervoer moet niet geschikt voor je wezen, en een scootmobiel moet ontoereikend zijn.”
Dus zijn er andere dan medische dingen veranderd sinds de keuring.
Dat wil wellicht zeggen dat ten tijde van de keuring er geen bus of tram beschikbaar was en nu wél. Of geen collectief vervoer en nu wél. Over de toereikendheid van scootmobiel kan niet gesproken worden; aangezien dat een medische overweging is en dus waren er toen nog geen scootmobieltjes en nu wél.

» Posted By JPaul On April 19, 2017 @ 15:25

Weer een hand modder

shit. foutje, bedankt
Gandhi

» Posted By JPaul On April 13, 2017 @ 11:41

Kort en goed: AFD koppel ik eerder met (niet: aan) OAEichmann dan MKGhandi.

» Posted By JPaul On April 13, 2017 @ 11:35

@7.Spaink
Nee; maar precies om haar dubbele moraal en de redenen die ik noem.
Verongelijkt “strijdbaar” zeggen dat je niet zielig maar wel “aangerand” bent door de woorden van Holman. Sexisme ten top, van haar. Heeft ze nog pech dat ze een bleekscheet is in plaats van neger; dan had linksfascistisch Nederland er nog véél méér begrip op kwijt gekund.

Wij, op het schoolplein, fronsend over HAVO-isten, alzeker de MAVO-kleuntjes van de overkant die een jodenwitz iets scherper dan MaxTailleur ten beste gaven om nog maar te zwijgen van LTS-ers. Die zagen de nuance niet.
Intussen strooi- en gooiden wij gaskamergrollen in het rond dat ‘t ‘n lieve lust, zeg maar gerust wellust, was. Wellust in de pejoratieve zin des woords.
Nescio parafraserend: jongens waren we; arrogante jongens.
Je bent zestien en weet alles. Alles beter, ook.
Dat groeit eruit, als ‘t goed is; maar niet bij iedereen al vóór z’n 21ste. Ook bij mij niet; ik heb nog op Hendrik ‘boer’ Koekoek gestemd.

» Posted By JPaul On April 13, 2017 @ 11:23

Theodor Holman heeft ‘t in zijn column voornamelijk over zijn moeder en Gudrun Ensslin en een klein beetje over de Publizitätsgeile aandachtshoer AFD die, als je haar heur gekwetstheid af zou nemen, niets meer is.
Dan blijft er hoogstens een in haar slachtofferrol geroeste, rancuneuze puber over.

Met linksige rechthaberei en gewild & gewetenloos alle de jou niet zo welgevallige uitspraken zo negatief mogelijk uit te leggen máák je het zo te zien op mediapark en in de grachtengordel en kun je je bovendien het recht toeëigenen om op te roepen tot geweld jegens andersdenkenden.
Die selbstverständlichkeit des Bösen.

» Posted By JPaul On April 12, 2017 @ 17:01

Hand in hand

“De VVD stemde tegen beide voorstellen, terwijl de liberalen tijdens de verkiezingscampagne nog voor verplichte voorlichting op het mbo tekenden.

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz zegt nog vierkant achter die handtekening te staan, maar ze wil de onderwijsinspectie niet voor de voeten lopen en voorlichting Bovendien neemt ze liever het lesaanbod eens in zijn geheel onder de loep dan er een onderdeel uit te lichten.”

Met andere woorden: een onderdeel, zolang dat er niet uit wordt gelicht, van het onderwijs heeft geen functie in het lesaanbod als geheel. Derhalve in het geheel geen functie – kan geschrapt van het curriculum.
Zo kan rekenen als onderdeel van “het lesaanbod in zijn geheel” wel afgeschaft worden; of aardrijkskunde, of tekenen, of biologie. Zolang je maar zorgt dat die bloedjes een i-Pad ter beschikking hebben.

» Posted By JPaul On April 12, 2017 @ 14:34

@4.Spaink Ik blijf er, hoe-dan-ook, bij dat “homo” géén scheldwoord is. Ongeacht de bedoeling(en) van wie ‘t uitspreekt.
Moet ik anders mijn vrienden (m/v/onzijdig/etcetera) voor heto gaan uitmaken?

Bejje belazerd?

» Posted By JPaul On April 07, 2017 @ 05:31

@Spaink “in verzet komen wanneer andere mannen nog weer andere mannen uitmaken voor ‘homo’.”
Je bestempelt aldus ‘homo’ tot scheldwoord. Bejje belazerd? Net zo min als flikker, mietje of poot. Of neger. Roetmop, ja; dat dan weer wel. Roethof juist weer niet.

Verder zijn gedragingen van TV-sujetten ALTIJD pose voor de bühne en van politici eender; behalve wellicht in het geval der gristenhonden – die zijn domweg eerlijk en betrouwbaar.

» Posted By JPaul On April 05, 2017 @ 15:18

Makke in beeld

Dinsdagmorgen. Ik ben wat later; kom binnen onder de koffie.
Er is een nieuweling en we stellen ons aan elkaar voor.
“Mooie schoenen”, zeg ik, “800 gulden?”
“Ja”, is zijn antwoord, “per stuk.”
Rondom me wordt ‘t warm door rooie koppen van plaatsvervangende schaamte, al zie ik dat niet. Hij glimlacht.
De laatste keer trouwens: ‘t is een enorme knurft, zo blijkt later. Dat rotkarakter van ’em kwam beslist niet door z’n kromme knoken. Je hebt ze in alle soorten en maten: nèt mensen; gehandicapten.

» Posted By JPaul On March 26, 2017 @ 16:46

Doe het niet

@LaSpaink – ‘t Is tot daarantoe dat je enkele reacties (als zijnde ‘off-topic’ of om welkeen andere reden) verwijderd hebt – het is en blijft jouw huis, hier – maar waar zijn ze henen?
afvalbak en prullemand – onvindbaar
prullebak en afvaldoos evenzo
stuifmeeldraad?
dustbin?
poef?
PSP
?

Waarbij ik van mening ben, en blijf, dat zowat alles wat naar politiek riekt in een politiek geïnspireerde column, én commentaar daarop, juist “ON-topic” is.
Mwoah, weettikfeel… .. .

» Posted By JPaul On March 31, 2017 @ 04:40

populisme komt door gebrek aan onderwijs!

» Posted By JPaul On March 23, 2017 @ 05:27

Gekruisigd wordt er toch wel en Jessias is beter dan Jesses! en, wat de Haagse dreven wat vermag op te vrolijken, humoristischer.
Zelf heb ik een lichte voorkeur voor: “GL o.l.v. JesseKlaver” – waarbij o.l.v. zeer RoomschCatholiek verstaan dient te worden.

» Posted By JPaul On March 22, 2017 @ 11:45

Ons en iets

Heerlijk! Wat ‘n land.

Hoofdredacteur Peter Vandermeersch van NRC/Handelsblad wist het elitaire – wij zullen wel na voor U denken – perfect op BRT te verwoorden met: “de overwinning van de VVD” (kwart van de zetels kwijt) en “verlies van Geert Wliders” (wiens partEI er zetels bij kreeg) & uiteraard zege van kampioenen van het referendum (behalve wanneer “hut volluk” zich uitspreekt) die zichzelf al in 1973 hadden moeten opheffen/ontbinden; D666 waar je je, al naar gelang, linksig-conservatief bij kan tonen. Of zelfs: “betrokken”. Bij wat?

Dat GroenLinks ons o.l.v. JesseKlaver ‘tzelfde of anders dan mbv Jo Sap gaat naaien, is afwachten.

Ik ben in elk geval blij-verheugd dat er de SGP nog is.
“Wat Gij de minsten der Mijnen doet; doet Gij aan Mij”

» Posted By JPaul On March 16, 2017 @ 03:14

“Ik schaamde me dood.”
Ik niet. Nergens goed voor. Ze spreken voor zichzelf; niet voor mij.
Anderen tribaal denken verwijten en er zich vervolgens zelf schuldig aan maken.

» Posted By JPaul On March 15, 2017 @ 14:48

De zorg schendt verplicht uw privacy

Onze overheid zorgt wel dat ‘t goed komt. Toen het SociaalFiscaalNummer niet mocht gebruikt worden (mede vanwege associaties met “persoonsbewijs” en “Ausweis” en het misbruik (o.a. zespuntige gele ster op je revers) wat daarvan indertijd is gemaakt) greep de behoorde snel in. Toen kregen we dat ZELFDE getal geplakt op alle documenten onder de zalvende naam BurgerServiceNummer.

https://www.youtube.com/watch?v=HbXsupmufBQ

En binnenkort (of weten ze dat al?) wordt nagegaan hoeveel hartaanval, kanker en zo verder er in Uw familie voor is gekomen.

“Uw sollicitatie is afgewezen” maar niet omdat we de gegevens gekocht hebben van de ziektekostenverzekeraar. Want dat mag niet.

» Posted By JPaul On March 08, 2017 @ 12:51

Betrapt

@Spaink 5. Dat jij je niet tot dit gilde bekent, wil niet zeggen dat je dat ambacht niet bedrijft. Ook journaille schrijft voor z’n vak. Beroepsmatig. Graag of niet.

@HenK 9. Uwes hep weêrom geleick: semantisch (verzot op, ik) geneuzel. Alsof niet sinds het fotoboek (met Gon Buurman) over “liefde met een krasje” de journalistieke kant, in zowel zorgvuldigheid alsook accuratesse, LaSpaink haar werk – hoe gekleurd ook – karakteriseert.

Ben je overigens, gelet op jouw gestel, al (“er even in”) bijgekomen van het kijken in “d’n Bums” (=Venloosch voor “Kiëbus”) van Graad en de andere Messiæ? (Pol Pot vergeten? & “the founding fathers?”) https://www.youtube.com/watch?v=VSJmYnHdvsc
Spoedig herstel gewenst en anders: spreche ich Ihnen mein herzliches Beileid aus.

En zonder gekheid: wij allen maken ons aan “wir haben es nicht… .. .” schuldig.

» Posted By JPaul On March 02, 2017 @ 04:04

Kom, kom, Karin. D’r is niX evident aan. Je kunt GradjeWildWest vóór z’n kop kijken, maar niet erin. The mind is a many-splendoured thing & somtijds (zoals je ook zelf – en jij bent niet eens blond – bemerkt) verraderlijk gezelschap.

Wilders wordt àl te veel verweten dat-ie liegt, al bijna als-ie beweert dat één plus één 2 is: alleen maar omdat hij het is wie die uitspraak doet. Op de langen duur ondergraaft zo zijn oppositie de eigen geloofwaardigheid: lijkt me niet best.

En hyperbolen zijn prachtig voor statistici, in proza of verskunst maar niet in een journalistiek stuk; ook niet als je die column noemt.

Voor de rest: geef ‘m van jetje!

» Posted By JPaul On March 01, 2017 @ 14:50

@Spaink – de formulering “Dat nu was wel een leugen” impliceert van Geert Wilders’ kant kwade opzet. Hetgeen niet geweten kan zijn; aangezien wij niet over een kristallen bol beschikken.

en: “Waarop half Twitter over hem heen viel” lijkt me toch schromelijk overdreven als je bedenkt dat (“As of 2016, Twitter had more than 319 million monthly active users.” – WiKiPedia) dat zowat het tienvoudige van de bevolking van Nederland is.

Facts – and: check, double-check, and re-check.

» Posted By JPaul On March 01, 2017 @ 11:57

Loslaten

@2.ingrid “Hoed je voor het delen met De Betweter. Wiens goede raad…”
Zo waar! Met goede bedoelingen is de weg naar de hel geplaveid

@3.CiNNeR “relativeren”
Of op de vraag: “Hoe gaat het?” verplicht “Goed” moeten antwoorden. Anders (bij voorbeeld wanneer je naar waarheid “kut” zegt) blijkt binnen acht seconden dat ze zich een dringende afspraak elders herinneren.

Toen mij zulks bij dezelfde persoon ten zoveelsten male – in de intimiteit van een kroeg nog wel – overkwam (althans, dreigde te overkomen), en ik “dat gaat je geen flikker an” riposteerde, kreeg ik van haar echtgenoot het verwijt “gevoelloos” te zijn. Fuck him, too!

» Posted By JPaul On February 22, 2017 @ 15:20

Beste meneer Rutte,

C’est la musique, qui fait le ton… .. .
Politici zijn corrupt; allen. Uitgezonderd wellicht de gristenhonden, dewelke node het killer-instinct missen omdat ze honds (slaafs) aan (de) macht geloven.

Er moet iets geregeld worden: MINDER regels! Een grondwet die op een bierviltje past en toetsing van ALLE wetten en regels daar aan.
Én een verbod op advocatuur. Zélfs als zo iemand Moszkowicz heet.
Of Spong of noemmaarop.

Met goede bedoelingen is de weg naar de hel geplaveid.

» Posted By JPaul On January 28, 2017 @ 05:17

Vijftien tips om 2017 door te komen

en nummer 10 ga ik niet meer redden in dit leven – jammer – soit

» Posted By JPaul On December 30, 2016 @ 22:50

ellef staat op nummer 1!
daar begint’t mede
pas daarna komt #9 en #6 is het allerderbelangrijkstederst

» Posted By JPaul On December 30, 2016 @ 22:49

In ferme handen

– Inès
Je vois. (Un temps.) Pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous.
– Estelle, avec insolence
Entre nous?
– Inès:
Entre assassins. Nous sommes en enfer, ma petite, il n’y a jamais d’erreur et on ne damne jamais les gens pour rien.
– Estelle:
Taisez-vous.
– Inès:
En enfer! Damnés! Damnés!
– Estelle:
Taisez-vous. Voulez-vous vous taire? Je vous défends d’employer des mots grossiers.
– Inès:
Damnée, la petite sainte. Damné, le héros sans reproche. Nous avons eu notre heure de plaisir ; n’est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu’à la mort et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer.
– Garcin, la main levée
Est-ce que vous vous tairez?
– Inès, le regard sans peur, mais avec une immense surprise
Ha! (Un temps.) Attendez! J’ai compris, je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble.
– Garcin
Prenez garde à ce que vous allez dire.
– Inès
Vous allez voir comme c’est bête. Bête comme chou! Il n’y a pas de torture physique n’est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir. Personne. Nous resterons jusqu’au bout seuls ensemble. C’est bien ça ? En somme, il y a quelqu’un qui manque ici: c’est le bourreau.
– Garcin, à mi-voix
Je le sais bien.
– Inès
Eh bien, ils ont réalisé une économie de personnel. Voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs.
– Estelle
Qu’est-ce que vous voulez dire?
– Inès
Le bourreau, c’est chacun de nous pour les deux autres.

(gekopiejjast van internet – Huis Clos van Sartre, een uitgesproken klootzak)

Zelfmoord / euthanasie

Er kan, indien de mens autonoom is, géén tegenwerping overeind blijven.

Tot zover de verkorte versie.

Presenteer mij ‘n leeftijdsgrens, bij voorbeeld 18 jaar, en de eerste beste puber zet je aan het nadenken: schluss damit! Die snotneus wenst met keuzevrijheid niet geconfronteerd te worden en stapt eruit. En hoe moet-ie van het tegendeel overtuigd worden? Anders dan dwangmatig is zo een standpunt – het tegendeel – niet houdbaar.
De rede biedt aldus geen oplossing en Liefde ook niet altoosch. Ben je mooi klaar mee. Blijft berusting, berouw en verdriet.

Eender welke politica / politicus oplossingen aandraagt in de zin van betere zorg of meer aandacht ten einde lijden te lenigen, dient zich af te vragen welke besluiten – door de volksvertegenwoordiging in het verre of recente verleden gesanctioneerd – ertoe bijgedragen hebben dat wie dan ook (al is het maar één ziel) van onze medemensen geleden heeft.

En dan nog: als het KNMI voor morgen zon aankondigt en dat mijn bikini uit de motteballen kan, de barbecue aangestoken, het prima motorrijweer is en ik de staatsloterij ga winnen – barst met z’n allen!
willikniemeemake

Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen.

L’enfer; c’est les autres… .. . Of ikzelf. Geen verschil. Tait-tois, et soit belle.

» Posted By JPaul On December 26, 2016 @ 05:45

@5.Janus “Juist wel, dat biedt mogelijkheden om met dat soort mensen in gesprek te komen en een wanhoopsbeslissing juist uit te sluiten.”
Lof!
(en jan@1. heeft óók gelijk)

» Posted By JPaul On December 24, 2016 @ 03:09

Staaltje vakmanschap

3.Spaink: “geen idee wat er allemaal bij komt kijken…”
Dit: cement, zand en ballast; véél ballast. En soms vlechten.

» Posted By JPaul On December 20, 2016 @ 03:48

Feiten? Die doen er niet toe

“Alles is eigenbelang, en je kunt niemand vertrouwen; dat is de teneur.”
Was ‘t maar zo. De misstappen bij de COR van de politie en corpschef Bouman (en wellicht vormalig minister Opstelten) komen alle voort uit de beste bedoelingen en de diepe overtuiging met BELANGRIJK werk bezig te zijn.
Opstelten heeft te dien ook “zijn verantwoordelijkheid genomen” – newspeak voor stiekumpjes de coulissen in te duiken om zo buiten schot te blijven.
Vraag niet om opheldering en spreek ze voorzeker niet tegen want het toverwoord “weet je wel wat ik verdien?” is de dodelijke riposte voor alle critique van buiten.

Intussen krijgen de kleuters i-Pads in stede van klei, klimrekken en kleurkrijt om de oog-hand-coördinatie en verdere breinontwikkeling te bevorderen. Wordt in het Engels (mit dem Akzent eines Luftwaffen-Offiziers) onderwezen door leraren die het Nederlands niet eens machtig zijn.

En ja, TheDonald hep Hillie verslaguh. Indien alles zo vlot verloopt als te doen gebruikelijk; vergaat de wereld eerst volgende maand. Na Thanksgiving.

» Posted By JPaul On November 09, 2016 @ 13:21

«« Back To Stats Page