Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 31 To 60 Of 484 Comments

Iets doen II

@11.Janus – er zijn (helaas) personen of individuele partijen of hele volksstammen die, niet zozeer behoefte aan, als wel profijt hebben van, geteisem in welke regio op deze aardkloot dan ook.
Zulks stemt treurig. Is echter realiteit.

En over steun uitspreken versus met de hand tegenwerken geldt: “put your money where your mouth is” en ik vermag niet uit te maken wat er werkelijk, realiter et veriter, gebeurt. Ik geef ‘t je te doen.

Blij toe; dat ik niet Frans heet, of Timmermans. (neem korreltjie niksnie of zout in)

» Posted By JPaul On September 18, 2014 @ 02:49

@7.Alice Anna Verheij – over dat éne ding heeft LaKaatje al eens uitgebreid kond gedaan in een stuk genaamd “Dames als daders” – hetwelk als zijnde minder politiek correct geen uitbundig onthaal kreeg.

Over politically correct gesproken:
“Hello my Dear Ann,

i’ve just read this (translated into Hollandish – so i cannot be certain wether this is an acurrate blabla) remark from one David Cameron that the civilised world (or at least a whole nation considered to be part of precisely that) is and/or should be appalled by the utter un-british behaviour of an english-speaking Arab-clad bloke making U-tube and newspaper headlines regarding an execution. */
-*/ this “could” also be interpreted as: ‘make happen’ or ‘fulfill’ or ‘perform’-
And promising to slash back as an Iron Maid (or some such) – nothing rusty ’bout it.

I must apologize beforehand for thinking of one Henry Tudor who, if i remember my history-class correctly, had one or a few of his lawfully wedded wives beheaded for some reason or other.

Being an expert hypocriptical bugger myself; i can safely say: Westminster is full of dung and then some!

Ah, got that off my chest.

………

What exactly constitutes a leap of faith? Sticking one’s head in the leash or in the loop? (or is that the noose?) Or should i just shoot myself? Nah…
It’s a struggle, though. Inner as well.

Talking ’bout that: look up the meaning of teh two different meanings of the arabic word DzjeeHaahd -> one outward: the smaller, or lesser; and one inward: the big, or great or maybe more important.
Could there be a certain discripancy or does someone miss the order of magnitude or have we uniformity in significance?
Doesn’t baffle me, but: some people (including “inteligentia” et al) seem confused.”

» Posted By JPaul On September 17, 2014 @ 14:13

Of het ooit wat wordt, in het Tweestromenland, mogen anderen beoordelen; ik ga er in ieder geval niet op zitten wachten.
Ik zal vanavond op de goede afloop een glas grote-mensen-bier nuttigen, van écht cisterciënzer makelij, dat lijkt me nog het verstandigste. En in de geest van de grote Gerard Reve: “het beste is, Roomsch-Catholiek worden, al is het een paardemiddel”. (al geldt sinds sommige onfraaie onthullingen het adagium “baat het niet; het schaadt ook niet” niet langer onverkort)

Hans Henny Jahnn besluit zijn Fluß ohne Ufer aldus:
“Helfen könnte der Menschheit nur noch das Unmögliche, jener Zufall, den unser Verstand ins Gebiet der Wunder verweist. Wir wissen leider, Erkenntnis ist keine Wirkung, die die Massen ergreift. Und darum ist es wie es ist. Und es ist fürchterlich. Und es ist kein Ausweg und keine Gerechtigkeit.”

Als afsluiter, van Woody Allen: “a Zen boy scout; rubbing one stick together”

» Posted By JPaul On September 17, 2014 @ 13:37

@1.Janus De Islamitische Staat in Iraq en de Levant (of Damascus – afhankelijk van hoe je die term vertaalt) bestaat inderdaad. Als concept. Zoals elke staat in essentie juist ook niet bestaat omdat het een hersenschim is.

Intussen is over dit wespennest maar één ding duidelijk en dat is dat het ‘n duistere en onoverzichtelijke warboel is.

De handel (nee, niet die in tomaten) aan de Turks-Syrische grens is de laatste maanden aan het verdubbelen.
Beste brave Bashir al Assad vraagt hulp van buiten tegen ISIL maar steekt zelf intussen geen poot naar ze uit; druk als hij is om alle andere oppositionele groeperingen binnen Syrië op hun wammes te geven.
ISIL barst van de pecunia. Gesponsord vanuit heel de Arabische wereld en door de handel in het zwarte goud.

Allemaal die oppositiegroeperingen zijn zelf trouwens ook niet zo’n bijster fijn volk; getuige de stenigingen die bij voorbeeld de o zo vredelievende Yezidi hun (LetWel: dit is een bezittelijk voornaamwoord) meisjes doen geworden, indien zij zich met een jongen ‘van buiten’ wensen te verloven of zelfs maar laten zien.

Lusjenog peultjes?

Eén oplossing zou kunnen zijn: ter plekke tegen sterk verminderd tarief de komende twee eeuwen degelijk onderwijs gaan verzorgen. Dat zou hier te lande eigenlijk ook dienen te geschieden.
En vrijheid van godsdienst (freedom from religion) – ook en vooral voor kinderen: géén geïndoctrineer meer.

Helaas kun je vrijheid niet geven aan wie het geschenk niet wenst aan te nemen of, anders gezegd, geen gegeven paard om niet in de bek te kijken op prijs stelt.

Dat is eerder geprobeerd: “We will force you to be free” wordt meestal gevolgd door een welgemeend: “You are free to think as we tell you to” en andere ongein uit de meer of minder recente geschiedenis.
Zwartgallig, ikke? Welnee: wel erg melancholisch…

Vertrouw op Allah-de-genadevolle maar bind intussen toch maar je kameel vast.

» Posted By JPaul On September 17, 2014 @ 12:53

Iets doen

@4.Spaink: “de” islam bestaat niet. Zomin als “het” christendom, “de” mens of iegelijk denk- danwel ondenkbaar -isme onder de zon.

» Posted By JPaul On September 10, 2014 @ 16:45

De harde kern van ADO, Ajax en Cambuur eropaf sturen; onder de bezielende leiding van Kalief Opstelten en zijn GrootVizier.
Oh nee; die benne hier nodig om aandacht te trekken en de schuld van onze eigen problemen af te wentelen op vieze pedo’s.

» Posted By JPaul On September 10, 2014 @ 12:44

Wens

“.., beleid wordt geschraagd door een taalspitsvondigheid.”
Waaruit moge blijken dat Jan Schaefer toch ongelijk had.

» Posted By JPaul On August 27, 2014 @ 14:08

Geldpest

“wat gij de minsten der Mijnen doet; dat doet gij aan Mij”
zo luidt ongeveer het Christuswoord
ik heb, naast Hannie Arendt en die gekke plaggenhouwer (ik bedoel daar Martin Heidegger mee), Wietjesstain&Sjopie weinig andere puhu-pilo-zo-puhun in zo hoge achting staan als de Nazareër Timmermanszoon.

Cijferen, jongens, cijferen! En als we het niet kunnen tellen; bestaaaaat ‘t niet!

zoek op: riolering & cholera

en de daaruit getrokken VALSE conclusies (waarmee niets ten nadele van het riool gezegd wil worden)

deel, at random, duizend AK-47 uit met de mededeling: “use it wisely” en 900 er van worden bij de politie ingeleverd

» Posted By JPaul On August 22, 2014 @ 03:31

Wij

@34.Hetty: Nee. Taalkundig m/v wel; anders niet. Vergelijk Jan Kruis die in “Jan, Jans en de Kinderen” een timmerlied van vrouwelijke kunne als “timmer” opvoert of soortgelijke varianten uit “Familie Doorzon” van Gerrit de Jager & Wim Stevenhagen. Dat ik niet nog ‘n dozijn andere voorbeelden op kan sommen, wijt ik aan het heidens vroege uur.
Vandaar ook de godsvolgorde in a, b en c (tot en met z lukt me niet).

Maar potten, flikkers, multisuelen of transtieten als verhaspeld beschouwen doe ik niet; alzeker niet in de zin van gemankeerd. Wel, indien de meerderheid als norm zou gesteld worden (waar ik niet op voorhand mede instem), als a-normaal.

» Posted By JPaul On August 20, 2014 @ 10:44

Godzijdank
geen mans- of vrouwspersoon (of andersom: wijf of vent (of nog weer kweeniehoe verhaspeld)) overboord; spijts misplaatst geloof in de vErkEErdE Allah of Boeddha of Christus of wat-dies-meder-zijde

(narrow escape)
pfwoeii – (Pauze: stel ik efkes voor)

» Posted By JPaul On August 20, 2014 @ 02:53

Waarde Karin, LaSpaink, Kaatje: er is naar mijn nogal onbescheiden mening geen onvertogen woord gevallen.
Echter: dit is jouw huis en jouw kamer en jij beslist wat passabel is.

Ik vind eigenlijk dat… .. .
Oh nee, foutje; bedankt: “wij” vinden dat ‘t de aller- en zeer hoogste tijd wordt dat “zij” zich in een zwarte – of regenboogkleurige; n’ importe quoi – pietendiscussie begeven. (jawel hoor; pun intended)

» Posted By JPaul On August 15, 2014 @ 22:24

Nog afgelopen week vatte iemand de laatste wedstrijd van “ons” oranje elftal op ‘t kampioenschap voetjebal aldus samen: “Ik weet zeker dat als “ZE” toen die-en-die strategie maar hadden gevolgd; dat “WE” dan gewonnen hadden”.
In één zin!
Eén en hetzelfde gebeuren: dat “ze” verliezen en “wij” winnen.
Eén klup, elf -waar ie niet zelf bij op ‘t gras stond- lui sterk, en één schizoïde kijk op de zaak. Het vervloekte “wir haben es nicht gewußt” stoelt op ‘t zelfde.

Zoals Ward Churchill in http://www.kersplebedeb.com/mystuff/s11/churchill.html “On the Justice of Roosting Chickens” verwoordde: ” Lawrence Fishburn, in a movie, The Cotton Club.

“You’ve got to learn, ” the line went, “that when you push people around, some people push back.””

De mens (en dus óók de Nederdietsche) is gespleten. Als de vlucht MH17 vol met spleetogen had gezeten; was dat “collateral damage” geweest. Net zoals die boven Azië verdwenen MH-vlucht.
Maar nu hadden ze een paspoort van “in zijn rol als staatsman groeiende” Rutte en noemde Timmermans (kan die man niet tot tien tellen) bij de VN een “staggering amount of children” en staat een menigte OP de snelweg te filmen en te applaudiseren bij een rouwstoet waar hoed afnemen gepast zoude zijn.
Héél het land collectief geschokt en op bevel verdrietig.
Héél Gallië? Nee. Behalve één klein dorpje.

Wat is het geluid van één klappende hand?

» Posted By JPaul On August 14, 2014 @ 03:31

Schoonheid

Zo’n Moninique/Mounira/Mouneer maakt nieuwsgierig; iets wat zelden iemand onder de dertig met me klaarspeelt. Heeft iemand de eerste 5 á 10 minuten van het uur Oum Kalthoum beluisterd?
En dat allemaal op Hiroshima-dag : : Amor vincit Omnia (of andersom)
Ik ben zelf botanisch slechts geïnteresseerd in knolraap, schorseneren en prei en op dat gebied verder volkomen analfabeet.
Schoonheid en alzeker de appreciatie deszelfs is wat den mensch van het rijk der dieren onderscheidt; althans dat behoort te doen.
Zeker weet ik dat GVR, indien er weet van hebbende, er een retourtje Limland-Mokum voor over had gehad. Ik zal hem morgen de trieste mare kond doen.

Overigens heeft de (studie van de) bladstructuur een grote invloed op 19e eeuwse inzichten omtrent mechanica/statica gehad. En architectuur (Christal Palace).

» Posted By JPaul On August 08, 2014 @ 04:11

Herstel

@6.wijzij ≡ 01 aug 2014 ≡ 19:51
“maar ik merkt dat je geen beta achtergrond hebt,”
en jij geen alpha
Maar je hebt uit de aard der zaak volkomen gelijk: HenK heeft van enig verschil tussen klimaat en weder generlei notie, kent TV of het internet niet: is heel dom en kijkt nimmer ofte nooit verder dan zijn eigen, erg korte, neus lang is. Dat doen ze; mensen uit (of in) Delfshaven en belendende parochies.

» Posted By JPaul On August 01, 2014 @ 22:13

Elders

@ 4.Peter Huesken ≡ 27 jul 2014 ≡ 00:09
ook dank
@Kaatje: het woord wordt niet door mij of jou, maar
“Alleen kan ik er niet goed tegen wanneer mensen dit een ‘ramp’ noemen. Een ramp is een ongeluk, iets dat buiten ieders bedoeling ligt, iets noodlottigs. Een liegtuig neerhalen is geen ramp. Het is een daad, een misdaad: het is een aanslag.”

door de slachtoffers -in dit geval enkel de nabestaanden- gedefinieerd.

En zeker NIET door de behoorde. Dan verschijnt er een “liegtuig” om onduidelijke redenen. En daartegen verzet ik mij. Dagdagelijks (jaja-germanisme) sterven er méér mensen van de honger. Dat is, naar mijn onbescheiden mening, vele malen erger. Dat, namelijk, duurt. Wat is dat? Aanslag of noodlottig?
“ramp – zalig”
Ja, sardonisch.

Iets dat buiten ieders bedoeling ligt of toch, per ongeluk, een misgelopen daad?
Dat was toch nooit (Fehlanzeige) de bedoeling?

Trek een blik Koningen, Maxima’s en Marken Rutte op een vliegveld vol militairen open en je hebt heel Nederland gedompeld in rouw en en route I-phone filmend en applaudiserend als betreft het de wereldkampioen voetjebal.

Héél Nederland? Nee! (dixit Albert Uderzo & René Goscinny).

Ja. Ik maak mijn eign afweging: ik breng ‘t afval van de buurman weg als ik toch net langsloop en neem mijn hoed af (daarvoor héb je die; tenslotte) wanneer ik ‘n bekende tegenkom op straat.
Maar ik ga niet – zelfs niet als ik dat zoude kunnen – op commando rouwen.
Ook niet om iets noodlottigs.

Hou me tegoed: er is een “Бук”-systeem gebruikt, de formule I in technologie en dus is het “per ongeluk”-verhaal tamelijk onwaarschijnlijk.

» Posted By JPaul On July 27, 2014 @ 06:52

tot troost
http://www.nrc.nl/ik/2014/07/23/beste-vriend/
er is hoop

niet veel, misschien zelfs te weinig; maar toch hoop ik op ‘n hoop hoop

» Posted By JPaul On July 26, 2014 @ 04:56

Woede en schaamte

@17.Spaink ≡ 22 mei 2014 ≡ 02:11
“Ze maken verschil.”

http://de.wikipedia.org/wiki/Knicks_(Höflichkeitsform)

tegen dat ik jou grondig beu ben; verneem je zulks per omgaande

Over exact drie weken vieren we (vader, moeder, kind’ren & vrienden) Elmo haar verscheiden van ‘n jaar her. In stijl. Met bier en quadrupelballen in de tuin van de paters Trappisten en ik weet nu, als toen, dat ik niks of niemand wat verwijten mag; wél kan: tenslotte ben IK degeen die haar moet missen… .. .

» Posted By JPaul On May 22, 2014 @ 02:55

Van stadium vier naar twee. LaSpaink houdt zich weer es niet aan ‘t protocol en dat verbaast me nou net niX. Dat van die schaamte wel; dat lijkt me een geheel nieuwe ervaring voor je.
En angst om je ouders is angst om jezelf en derhalve volkomen gerechtvaardigd en dat verdwijnt pas wanneer ze ook daadwerkelijk komen te overlijden.
Nee, ik heb ‘t niet kleiner; U mag ‘t wisselgeld houden.

Verder niets verstandigs te melden, ikke: men vervoege zich bij de dichtstbijzijnde dominee, imam, kapelaan of rebbe.

kNusje

» Posted By JPaul On May 21, 2014 @ 16:05

Halsema

@9Janus ≡ 18 mei 2014 ≡ 03:17

“Heb ik ook ‘s gelezen ja”
Sinds wanneer is dat een steekhoudend argument?
Te lezen valt er alderhande in de dubbele autobiografie van God, genaamd Bijbel; en in de door de gebroeders Grimm verzamelde volksvertellingen of de Handelingen van de StatenGeneraal, om nog maar te zwijgen van… .. .
LePetitPrince, DieVerwirunngenDesZöglingsTörless, AliceInWonderland, JoeSpeedboot, DeOntdekkingVanDeHemel (ohnee die tochniet) – laammenielache

Ik hoop je bij gelegenheid voor welke valpartij dan ook te behoeden, echter:

Het is uit het Frysk dat de naam “Femke” -met de betekenis: “meiske” -stamt en niet uit ‘t Óllans. Zowat elke Tukker kan zulks beamen.

» Posted By JPaul On May 18, 2014 @ 04:55

Om te beginnen bij de link naar het TV-programma: wat ‘n rampzalige vertaling van Virginia Woolf haar “for most of history; Anonimous was a woman” in zoiets als: “de vrouw was anoniem in de geschiedenis” – alsof ze (de vrouw) niet in het echt bestond. In die éne eeuw vóór Virginia Woolf werden geschriften, door vrouwen vervat, vaak anoniem uitgegeven: dat is wat anders.
Als ultiem tegenvoorbeeld moge Aliénor d’Aquitaine, Eleonora van Aquitanië, de moeder van Richard Cœur de Lion, the Lionhearted en twee handenvol anderen, gelden – role model if you will-voor het tweede millennium A.D. Wat ‘n wijf!
En ms. Lovelace (nee; niet Linda, van DeepThroat, maar de 1e programmateur/* – zoek-en-goegel onder Charles Babbage/difference engine)
En vergeet niet Belle van Zuylen, die een tussenpositie -niet in de tijd- inneemt.
/*in de zin van software-ontwikkelaar – en ja: door vader, Lord Byron, miskend

“Seks en de zonde” – na 28 minuten (gebeurt er nog wat in ‘t kwartier daarna? – laat ‘t me weten) afgehaakt. “Ik wilde mijn kinderen een vrije, stadse opvoeding geven” dixit Femke Halsema. Bleeegh! zeg ik dan als onvervalste boerelul.
Sowieso vind ik seks vies. Ik lust alleen sex – met, zoals ik dat van de Augustijner paters geleerd heb, ‘n ‘x’. Geen ‘ks’ – méér is niet beter.

Overigens was ik terdege onder de indruk van Halsema’s moeder én van ‘t kleine zuske van de geïnterviewde dewelke na het ochtendgebed -eenmaal onderweg in de bus- bemerkte dat ze haar hoofddoek vergeten was af te doen en daaruit voor zichzelf concludeerde: “dit is hoe het voor mij hoort en goed voelt”. En aldus adequaat handelde.

Waarmee ik meteen bij de kern kom: Er wordt – zeer ten onrechte – géén verschil tussen ‘religie’ (de uiterlijkheid (zowel VAN buiten op het individu in, als van binnen de persoon uit NAAR buiten toe)) en ‘geloof’ (de innerlijke beweging (of voor mijn part de status)) gemaakt.

Ik maak (vanwege ontbrekend talent; hetgeen geen mens mij euvel duidt) geen tafels, stoelen, bedden of toogkasten. Toch weet ik waar ‘n schrijnwerker dat mee klaarspeelt: ‘n timmerkist met vlijmscherp gereedschap.
Ik geloof ook niet. ‘k Zou niet weten hoe. Waarmee zou dat wel moeten?

Religie is cultuur en behoort met dat begrip gelijk te worden gesteld.

Indertijd werd de RokersKerk door minister Donner als ‘kerk’ afgewezen omdat ze, naar zijn zeggen, er “geen godsbeeld op na zouden houden” en méér van dergelijke blabla. Waarbij hij – toch zelve overtuigd(?) grizten – het vierde gebod (gij zult U géén beeld -&cetera) geheel en al veronachtzaamde.
Beeldvorming, aldus, is enerzijds verboten, anderzijds prille noodzaak om als religie, c.q. religiös angeheucht serieus genomen te worden. Mij, voor mijn part, duizelt het ietwat bij deze redeneertrant.
Maar wat wil je? Donner stamt uit een generatie bewindsliederen, terwijl ik 2 van 3 grootvaders niet of nauwelijks heb gekend en zij, net als mijn vader, de lagere school niet met diploma hebben mogen afsluiten. Toch heb ik van een oma Deutsch en van de andere Français (kan cedille niet vinden; merde – ah, entdeckt) geleerd. En van de heren had ik nog veel méér dan ik heb kunnen leren als ik ‘t talent voor opletten had gehad.

“Ook in christelijk Afrika wordt de clitoris van meisjes weggesneden.” En door wie dan wel? Door oma, tante of moeder zelf. Niet door opa, oom of paps.
So much for “klassiek feministisch paradigma” en Femke Halsema. Zij vraagt: “wat herinner jij je van nein-ielevun” en overstemt de respondente dan met haar eigen verhaal over Theo van Gogh, die ze zelf kende.
‘n Softere vorm van masturbatie-televisie, net als DeWereldDraaitDoor en andere programma’s (blij dat ik zelf geenTV meer heb) die malkander in bedrijf houden tot meerdere eer en glorie van zichzelve, de balkenende-norm en KoningVoetbal.

“In onze eigen bible belt worden vrouwen geacht drie passen achter hun man te lopen”
Van wie heb jij die vóórkristelijke roddel omtrent de mores in onze eigen kuisheidsgordel? NieuweRevu? Panorama? Privé? Story? Weekend? of Opzij? (van de laatste zijn, met mijn huis, er recentelijk enkele tientallen jaargangen afgefikt)

» Posted By JPaul On May 15, 2014 @ 04:36

Theater

Na veel gedelibraha (voor 68 Euro-zoveel krijgt U het nagestuurd) flikkerde ik m’n zakmes in de prullebak. Ik loop door en hoor achter me twee “beveiligers” om wie dat “echte” zwitsers mes krijgt soebatten. .. …
Ik dacht: “krijg het soixante-neuf” en ook “nicht ärgern’, nur wundern’…” – maar niet heus. Niemals wieder. Berlin Schönefeld.
M’n broer bezag het met lede ogen en … ik maakte ruzie met hém. GVD
Nooit nadien meer. (geen ruzie met breurke; noch naar Berlijn)

» Posted By JPaul On May 01, 2014 @ 03:58

Hoe

@7. Tom van Diepen ≡ 24 Apr 2014 ≡ 01:51
is hoogstwaarschijnlijk – mogelijkerwijs ook “near the mark”

Jij alleen zelf kunt ‘t dan weten….. .
kNusje

» Posted By JPaul On April 24, 2014 @ 05:06

Je kunt onmogelijk weten dat ‘t ooit overgaat; die pijn. Althans niet weten in de zin van ervaren. Achteraf pas, en dat ligt in ‘t verschiet: de eventuele toekomst; als al ergens. In wat jou toe zal komen.

Dus: “Hoe is ‘t?” – tja… ‘kwassalliksegguh… .. . gewoon kudth

They say that ‘time assuages,’–
Time never did assuage;
An actual suffering strengthens,
As sinews do, with age.

Time is a test of trouble,
But not a remedy.
If such it prove, it prove too
There was no malady.

Emily Dickinson

Geen God of ZeN kan je daar behulpzaam bij zijn – je moet maar ZieN

Vergankelijkheid

De maan staat op den Yo Mei-berg, een boordevolle schaal;
Haar glans vloeit in den oeverdamp en wordt daar droef en vaal.
Lang leefde ik met je in deze stad, vannacht moet ik weer varen.
Soms heeft een mensch volmaakt geluk, maar kan het nooit bewaren.

(LiTaiPo)
vertaling Jan Jacob Slauerhoff
kNusje

» Posted By JPaul On April 21, 2014 @ 05:07

Je hebt – helaas – gelijk. En dat is je eigen schuld.

» Posted By JPaul On April 21, 2014 @ 05:07

Vleesheid

Ik heb van Francis Bacon vele werken gelukkig ook mogen zien, anders dan in de Nieuwe Kerk, NIET achter glas.

Binnenkort in ‘s Hertogenbosch een tentoonstelling van replica’s. ‘k Ben benieuwd.

» Posted By JPaul On April 21, 2014 @ 05:29

Nicotine & dampen

uit de commentaren:
FXR Norbert Zillatron • 14 hours ago

Telling the user to keep their juice from freezing is a lot less concerning, than telling them not to use the device at levels that might cause a fire. Both of which take it for granted that [1] the user can read and [2] they will read it.

Het is, om kort te gaan, geenszins verboden een school te bezoeken… .. .

» Posted By JPaul On January 23, 2015 @ 03:48

@37.Arie
Het heet: moraalridder – slecht, dan wel gebrekkig, formuleren indiceert gebrekkig of slecht of zelfs in het geheel NIET nadenken. En wie of wat zegt jou dat Janus er een auto op na houdt of dat hij of zijn kring van naasten een auto bezit of, indien niet dan wel, er mede op pad gaat?
Voor ‘t overige heb je garooth galeickh.

@Janus: qua logica kan de publicatie van J.A.J. Peters (professor en Limlandsche redemptorist die zich te Nijmegen 1961 opgehangen heeft) uit 1959 genaamd “Metaphysica” (te begrijpen als ontologie) behulpzaam zijn. Je door de éérste 75 pagina’s heen te wrstelen /* kan al volstaan.
/* typ-o = serendipiteit
In de laatste twintig of dertig kantjes vóór ‘t uitgebreid notenapparaat levert-ie commentaar op Thomas Aquinas zijn godsbewijs en dat te lezen raad ik elk gezond mensch allerhartelijks af. (want: niet te weerleggen)
Maar omdat je ongetwijfeld veelste druk met andere wereldschokkende zaken bent, en derhalve de tijd niet vrij maken kunt is er nog van Wilhelm Reich “Die Massenpsychologie des Fascismus” uit het Olympisch jaar onzes Heren 1936. Een boeckxsken, helaas, van vele honderden bladzijden.

(Germany has lost the IInd WorldWar. Fascism, however, has won: it has taken up residence in Washingto D.C.)

(Who won the war?.. – And who came in second??? – And who got bronze?)

» Posted By JPaul On November 08, 2014 @ 03:00

@29.Janus: Zwamkous dat je d’r bent! Het “vapen” of “dampen” IS gewoonweg geen roken want er gaat niets in de brand en er komt GEEN rook vrij.
Dan kun je “ranja-met-‘n-rietje” óók wel roken noemen omdat je iets in de mond neemt en erop zuigt. En pijpen nét zo.
Ikzelf stook overigens nog steeds stevig Gauloises. Dat heet “fumer”; niet: roken.
Stop met die debatingclubtrucjes!
Ik argumenteer toch ook niet dat die koffie van Karin, waar jij ‘t in jouw PS over hebt, helemaal geen koffie maar cappucino is?

» Posted By JPaul On November 03, 2014 @ 13:09

Kortzichtig

@40. LVD ≡ 30 Apr 2014 ≡ 13:50
Zoals de proprietaire van een bio-winkel me ooit waarschuwde om vooral ook de groene plekken uit de piepers te schillen (“want dat is giftig”), en ik haar ten antwoord gaf dat ik rookte als ‘n ketter en deswege niet van een minieme dosis solanine bang was, werd of ging worden… .. .

Toegegeven: NIET verdisconteerd in deze allusie is de “glijdende schaal”

» Posted By JPaul On May 01, 2014 @ 03:15

eerst: hallo Rotjeknorsche VoorbijWandelder & prosit! (slagroom in de coffij, graag)
@30.Spaink ≡ 11 Apr 2014 ≡ 23:25
JPaul @ 29: Ga je gang.

doe ik:
Het gaat hier over tabac; waarin nicotine. Nicotine, aldus besproken, KAN niet van thoebac losgezongen besproken worden.
De eventuele nicotine in een damp-apparaat is aldus onvergelijkbaar.

En nog wat: In EvidenceBsedMedicine werd oorspronkelijk óók en vooral begrepen de bijdrage van de patiënt (zijn/haar verhaal) én de intuïtie van de arts.

Ik zie alleen nog de oplopende schaal van “Lies, damn lies; and statistics”
– helaas –

kraanwater is dodelijk (variant op Paracelsus zijn uitspraak)

» Posted By JPaul On April 12, 2014 @ 05:47

«« Back To Stats Page