Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 511 To 540 Of 675 Comments

Operatie geslaagd

over 43. ik schreef:
gelegaliseerde onderdrukking van de meerderheid (50 percent-en-een-half)
(zou moeten zijn: “DOOR de meerderheid” – dat ware duidelijker)
@ 44. Spaink
fraai stukje werk. Dan heb ik deze voor je:

Johann Georg Elser (4 January 1903 – 9 April 1945) was a German opponent of Nazism. He is most remembered for his unsuccessful attempt to assassinate Adolf Hitler, but he also wanted to assassinate Hermann Göring and Joseph Goebbels[1] in 1939.
.-.
In 1939, an anti-Nazi workman, Georg Elser, concealed a time bomb in the Bürgerbräukeller, set to go off during Hitler’s speech on 8 November. The bomb exploded, killing seven people and injuring sixty-three, but Hitler escaped unharmed; he had cut his speech short and left about half an hour early. Elser was arrested, imprisoned for 5 ½ years and executed shortly before the end of the war.
.-.
The Venlo Incident was a covert German Sicherheitsdienst (SD-Security Service) engineered capture of two British SIS (Secret Intelligence Service) agents on 9 November 1939.

The incident was used by the presiding National Socialist German Workers’ Party government (for propaganda purposes) to link the United Kingdom to Georg Elser’s failed assassination (time-bomb) attempt on German Chancellor Adolf Hitler at the Bürgerbräukeller in Munich (Germany) on 8 November 1939 and to justify Germany’s later invasion of the Netherlands, a neutral country, on 10 May 1940.
.-.
Elser wordt door Geert Mak (in diens boek In Europa) een lichtpuntje genoemd in een overigens donkere periode.
.-.
bron: WiKiPedia
Die brave Georg Elser pleegt een aanslag op een nota bene democratisch gekozen lid (Reichkanzler Adolf H.) van de regering. (weliswaar van een land dat sinds zeven weken in oorlog is en 5½ jaren later overweldigd wordt door de Geallieerden, maar toch)

Je zou Geert Mak ongelijk moeten geven… Zo is er altijd wel wat.
En dat geweldsmonopolie van de overheid hoort PASSIEF te zijn: slechts uit te oefenen ter bescherming van zwakkeren tegen (clear and present danger) geweld door een derde partij.
Zelf ben ik er nog lang niet uit. wil ik maar zeggen.

» Posted By JPaul On July 29, 2011 @ 22:23

@ 42 Spaink
Wat? is het verschil tussen de terreur van een eenling en de machtsuitoefening (ik vermijd met NAdruk het woord machtsmisbruik) van een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging?
Hoezo, op welke grond, is de enkele persoon vals wanneer de bevolking, althans de meerderheid der tot stemverklaring bevoegde (*/) mensen, of dier (ál of niet zelfbenoemde) representanten het met hem/haar oneens is?
(*/) Onbevoegd zijn bij voorbeeld minderjarigen (zoek definietsie op via goegel) en waren, tot begin vorige eeuw, mensen met tieten en een rok aan.

Democratie is absolutisme, dictatuur en terreur indien ze opgevat wordt als gelegaliseerde onderdrukking van de meerderheid (50 percent-en-een-half)

» Posted By JPaul On July 29, 2011 @ 03:26

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14280210
waarin o.a. dit
Norway’s secret service said authorities were alerted to Mr Breivik’s name in March when he bought an undisclosed product from a Polish chemical firm.

But its head, Janne Kristiansen, said there had not been enough evidence to investigate further.
Voorlopig dunkt mij de BBC ietwat betrouwbaarder dan om het even welke tabloid, maar pin me er niet op vast.
Onderzoek naar de geheime dienst is uiteraard uit den boze, want dan is die dienst niet meer geheim en kan ze haar werk helemáál niet meer doen. Nee, méér fondsen naar die klunzen en hunne bevoegdheden uitbreiden!

Over de heer Gradje WildWest nog dit: wordt-ie eens door iemand de hemel ingeprezen in stede van gedemoniseerd; is het wéér niet goed. De zanikmuts.

» Posted By JPaul On July 27, 2011 @ 09:08

@28 juzo ≡ 27 Jul 2011 ≡ 06:30
“”-.-
@ 22 Het zal je kind maar zijn, dat je erdoor verliest.
-.-
Mensen, die geen kinderen hebben, begrijpen dat niet.
-.-
Die begrijpen gemeenlijk niets.
-.-“”
Het is niet de eerste keer -en, naar ik met groten vreze vrees, niet ‘t laatst- dat ik iemand hoor beweren dat een uitgelebberd geboortekanaal, of het manlijke equivalent deszelfs, de denkkracht versterkt danwel op zijn minst een goed gefundeerde opinievorming ondersteunt. Zulks is dan ook niet voor niks onder andere gekend als ‘gesundes Volksempfinden’ en wordt breed aangehangen.

Voor de rest: leg Uw oren te luisteren bij Ivo op Stelten en Freddie Bitches die jullie met de hand op hun bevroren hart zullen verzekeren dat……
Onder voorwaarde dat jullie enkele -minieme- persoonlijke vrijheden inleveren. Tot nut van ‘t algemeen (en de elite in het bijzonder).

» Posted By JPaul On July 27, 2011 @ 08:50

Boete voor lekken

Afgezien daarvan (beetje OFF TOPIC, echter wel degelijk in de roos) deze: http://nos.nl/video/257353-vingerafdrukweigeraar-krijgt-geen-idkaart.html
Waarop de rechter argumenteert dat misbruik VERBODEN is!
tegenover zodanig overweldigende bewijsvoering past slechts: “I rest my case”
Schijten op straat is ook niet toegestaan.
En TOCH ligt er stront.
Das benutzen der Denkkraft ist strengstens untersagt!

» Posted By JPaul On July 20, 2011 @ 03:30

Fideel

@ 27. Spaink: je leest niet wel
want volgens 26. Janus nuanceert 24. Aliza erg goed (ogenschijnlijke tegenstrijdigheden) en bovendien kan Zaid (eventueel vanaf vliegveld Bagdad, alwaar een Haagse dependence 24/7 paraat is) reclameren.

» Posted By JPaul On August 13, 2011 @ 05:58

@24. Aliza: “de beschikking niet gelezen, alleen dit stuk”
Hou je daar dan aan en ga niet speculeren over wat Zaid allemaal uit zijn duimpje zuigt of hoe integer de IND te werk gaat.
De genoemde beweringen (1) en (2) zijn wel degelijk in tegenspraak met elkaar; tenzij je aanneemt dat Zaid over zijn beroep liegt (hetgeen te controleren is: fotograaf word je niet op een achternamiddag).
En efkes je beroep wisselen is uiteraard een fluitje van een cent: met mijn worstmakersdiploma kan ik bij elke banketbakker terecht, bij de spoorwegen staan ze te springen om mensen met een groot vaarbewijs en als niet is toch mijn ervaring in bibliotheek & archief een pré bij een functie in het naaiatelier (of kan ik daar beter Deutsch & English gaan doceren?).
Ja, ik ben een rare: nooit in Spanje op vacantie geweest (alleen voor m’n werk wat kloosters bezocht).
En wat jij aanneemt dat ik bedoel is een quaestie van inschatting en niet van dwingende logica. Mensen die bedreigingen uiten plegen zelden geweld: dat doen bijna altijd anderen.
Het zou niet de eerste keer zijn dat de Nederlandse overheid het boetekleed moet aantrekken omdat een teruggestuurde asielzoeker bij aankomst is opgepakt en gevangengezet, gemarteld, vermoord of verdwenen.
http://www.youtube.com/watch?v=owTXUKWok0w

» Posted By JPaul On August 12, 2011 @ 20:33

@22. Aliza: “Dat laatste wordt door de IND (met inachtneming van onze nationale wetten en regels) met nee beantwoord.”
Dat non-argument kan van tafel.
De IND spreekt, alle wetten en regels ten spijt, zichzelf tegen. Terug naar school.

» Posted By JPaul On August 12, 2011 @ 12:49

allemaal off-fuckin’-topic
het gaat over de “Haagsche” hypokrietsie – van links tot rechts, boven tot onder, voor tot achter en binnenste-buiten – en dat dwars door alle denkbare geledingen heen
de IND en dier innerlijke tegenstrijdigheid, verpakt in wollig taalmisbruik
likken naar boven; schoppen naar onder – en hard
scoren
fifteen minutes of fame
“Give the People What They Want” (Ray Davies) “devide et impera” heet zulks, voor wie het Engels niet machtig is
“das Komplott des internationalen Judentums” (hullie hebbu hut gedaan!)
“commie-bastards” (de vijfde colonne spant tegen ons (wie zijn “ons”) samen)

in het kader van de bestrijding van terreur
(NIET: terrorisme – want dat is net zoiets als meubelmakerisme, concertpianistisme, bakkerisme, kasteleinisme, ministerschap-isme, zakkenrollerisme en ook huisartsisme)
is het wenselijk dat Uwes niks, maar dan ook NIETS, te verbergen heeft

-mag ik dan van de geachte afgevaardigde, en van de minister, weten hoevele malen per etmaal hij of zij het zogeheten “met zichzelve doet” en ook wat hij of zij op dergelijke onvoorstelbare (bij het volvoeren) momenten voor gore phantasieën & ‘I rest my case’

samengevat: weigering van ‘tot het gaatje’ toepassen van logica, dus TOT je tegen je eigen grenzen aanloopt (én die tot -wéér eigen- schade en schande overschreidt) en, daarmee samenhangend, persisteren in onderbuikgevoelens in weerwil van logisch tegenbewijs

voorbeeld: democratie opvatten als dictatuur van 50%-en-een-half is net zo abject als de tyrannie van een triumviraat hoger inschatten dan de absolute heerschappij van één individu

‘zucht’

» Posted By JPaul On July 13, 2011 @ 03:28

“de bedreigingen en het geweld niets met zijn vak te maken hebben.
+
Het enige dat Zaid hoeft te doen, zegt de IND, is de fotografie opgeven.”
contradictio in terminis? of zie ik iets over ‘t hoopht?
Je kunt de ambtenaren van de IND en de verantwoordelijke minister zo het mijnenveld insturen: dat is niet gevaarlijk; het enige wat ze hoeven doen is niet per ongeluk op zo’n vermaledij…………

» Posted By JPaul On July 12, 2011 @ 16:29

Tip

@ 113 Benech “zie Newtoniaanse mechanica vs. ART”
1e leg uit wat ‘ART’ is.
2e Newton weerlegt noch Ptolemaeus, noch Gallileo Gallilei: hij verklaart ze beter.
3e zo ook Albert Einstein c.s. en Max Planck c.s. en de ‘snaar’-jonges&meiskes: die gooien Sir Isaac niet op de vuilnisbelt; preciseren hem slechts!
Voor het overige: de practijk prevaleert boven elke theorie.
Indien op enig moment de theorie met de feiten in strijd is: moet één dier beide naar het ronde archief (=de prullebak) verwezen worden.

» Posted By JPaul On July 15, 2011 @ 03:00

ps
het voorbeeld: “ik bedoel MIJN god“ dient begrepen te worden als inversie ten opzichte van de eerdere twee gegevene.

» Posted By JPaul On July 13, 2011 @ 23:46

Heeft er iemand een linkje naar “wetenschap”?
Zijnde NIET politicologie of bestuurskunde, maar de beginselen van “niet-tegenspraak“, het “uitgesloten midden“, en “één-heid” (ten voorbeeld: “zwarte schimmel“, “een beetje zwanger“, en “ik bedoel MIJN god“) zoals verwoord in de metaphysica. En dies niet begrepen in de pejoratieve zin des woords maar als ontologie.

-peer reviewed- ? lazerstraal op!
129 (give or take a few) ‘wetenschappers‘ ondertekenden indertijd een advertentie, gericht tegen de destijds revolutionaire (NU: nóg nieuwer) relativiteitstheorie, in een grote amerikaanse krant. En daar kan een iegelijk (in hindsight) over schamperen wat-ie wil: desgevraagd kwam de enig geldige respons van Albert himself.
“om mij te weerleggen is maar één persoon nodig”

eat that!

» Posted By JPaul On July 13, 2011 @ 23:37

@78
“Sterker nog dat heeft zelfs niks met religie te maken, de extremistische types zie je ook bij atheïsten etc.”
atheïsme is óók een religie

» Posted By JPaul On July 13, 2011 @ 11:06

@70 @71
sinds wanneer is religie off-topic?

» Posted By JPaul On July 13, 2011 @ 09:31

Plan

Said Kaatje: JPaul: wat bedoel je, met die vooragina die middenin de tekst begint?
vooragina” bedoelde ik alvast niet! – . – 3;-)
@3.Spaink – zo begint de voorpagina van “spaink-punt-net”
Plan
De brandweer wil er inmiddels niet meer mee werken: te gevaarlijk.

Hetgeen middenin het artikel is, nietwaar?
Deze pagina (http://www.spaink.net/2011/06/21/plan/#comments) begint anders.
Pauze. Gauloises & trappist; en dan: te bed.

» Posted By JPaul On June 22, 2011 @ 03:20

De voorpagina begint midden in de tekst.
Maar het ziet er bijna uit zoals ‘t bedoeld is?
En ach, ICT… Ik heb postzegels liggen uit de Gulden-tijd: die doen het nog.

» Posted By JPaul On June 21, 2011 @ 15:19

Cherkaoui

Wat teksten, zeker gesproken woord, bij Dawson betreft: dat kan zeer storend werken, maar mogelijk is het een kwestie van wennen. Overigens maakt ook hij, net als Cherkaoui, gebruik van ruimte http://www.youtube.com/watch?v=wovTeeMvQA4 (‘floor-pattern’). Dus hoezo ‘groepsverkrachting’?
Spaink ga naar de dokter. Je bent ziek.
3;-)

» Posted By JPaul On June 20, 2011 @ 14:19

Design über alles

Koude rillingen: gecondoleerd.
Dat eerste woord buiten de bladspiegel (verso), is dat een herhaling van het laatste (recto), daar voor? Dat is dan echt middeleeuws, en wel goed design.
ps: “Lezers mogen ten allen tijde” = te allen tijde

» Posted By JPaul On May 22, 2011 @ 19:09

Analogie

@6. Spaink
De rechter mag de wet niet aan de grondwet toetsen (hetgeen belazerd is; maar dit terzijde) maar de handhaving of het schenden van het briefgeheim wel degelijk

» Posted By JPaul On May 22, 2011 @ 05:55

Voorspelling

Juich niet te vroeg: het is nog geen 22 Mei over de datumgrens!
Hier wel. En dus hebben wij (ik&de anderen) de drieënzestigste verjaardag van onze een royaal lustrum geleden door middel van zelfmoord verscheiden vriend X. extra uitbundig gevierd.
Met alcohol; jawel!
Echte Roomsch-Catholieke Cisterciënzer-brouwsels.
Lekker puh!

» Posted By JPaul On May 22, 2011 @ 05:43

En weer is er niemand, ook onder de gegrepenen niet, die zich afvraagt of het wel zo’n pretje is; zich in Zijn klauwen te weten…

» Posted By JPaul On May 18, 2011 @ 14:13

Wat een misser; dat je de grote Dante Alighieriniet noemt die de suïcidalen nóg dieper in het Inferno dan ketters en gewledplegers (lees: moordenaars) plaatst: slechts door woekeraars, schismaten (waaronder Mohammed, profeet – vrede zij met hem – van, en ook Zijn slaaf, Allah), simonisten (een dozijn (give or take a few) of wat aan Pausen) en sodomieten (Albert Mol bestond, net als zoveel licht amusement, nog niet) overtroffen in gruwel.
En, uhh.., godslasteraars, benevens de voltallige jury die de Christus tot het kruis veroordeelde; dat spreekt.

Overigens KAN de economie helegaar-nie instorten: net zo min als de fantasie, en UFO’s waren er altijd al; we nemen ze alleen met de moderne technologie (lees: de verspreiding van roddel via internet) beter waar.
Waar!
Waar?
Ik verwacht trouwens komende Zaterdag pas bij het eerste licht; ná zevenen (als de markt, waar ik dan langsstrompel, opent) thuis te arriveren en dan voor een tijd, tijden, en een halven tijd onder m’n dekbed te verdwijnen.

» Posted By JPaul On May 18, 2011 @ 03:46

Aangenaam verrast

Six Feet Under.
is briljant.
En GV loopt, terecht, tamelijk warm voor Brenda haar gekke broertje.
Maar wat was de originele (en Anglais / ou l’Ámericanisme) verwoording?
Gefeliciteerd, evenzo, met de internaatsjonale erkenning (was die er niet tóch al, alvorens jij dit zelf constateerde?) en de doorbraak (nét boven de enkels schat ik).
3;-)

» Posted By JPaul On May 14, 2011 @ 00:26

Wie goed doet

Autisten schijnen na hun dertigste steeds empatischer te worden (merk ik zelluf ook) en daaruit concludeert men dat ze dus spiegelneuronen (na-)ontwikkelen. De vraag blijft of de autist zich daar wat van aantrekt.

» Posted By JPaul On May 14, 2011 @ 00:11

Klussen (update)

10 met een griffel en een zoen van de juf (nu nog van JuZo).

» Posted By JPaul On May 07, 2011 @ 21:12

Klussen

@18 JuZo
een kombinaatsie van ‘1.jpg’ en ‘2.jpg’ kan dat ook? Ik bedoel zoals ‘1.jpg’ maar dan verticaal geordend en een klein menu-tje erboven. Of er naast of onder.
Ziet er gelikt uit. Numero ‘1.jpg’, bedoel ik. (mét prentkes, jawel) Waarbij alleen de nieuwste bijdrage in zijn geheel op de pagina staat.
Ga in conclaaf met Kaatje & Cie. Ltd. om zulks te bewerkstelligen en wentel U in mijn welgemeende kompuhluhmentuh.
Helaas geldt meestal: “Elluk foordeel hep se nadeel”; echter soms biedt één verandering de oplossing voor meerdere problemen, zonder daarvoor nieuwe, onverwachte, obstakels op te werpen.
Niks vergeten? Nee! Ik heb hier namelijk niet de balle verstand van.

» Posted By JPaul On May 07, 2011 @ 05:23

Recentste, bovenste column helemaal ‘afdrukken’ vind ik. Mét bijbehorend plaatje!
Het menu staat waar ‘t stond en blijft zo goed als ongebruikt.
Blijf zaniken, faliewaaien en pezeweven!

» Posted By JPaul On May 06, 2011 @ 11:58

Ook macht moderniseert

Vrijdag de dertiende:

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/05_mei/12/binnenland/KPN-gebruikte-dpi.xml

ken hut nóg erguhr?
beswel!

» Posted By JPaul On May 13, 2011 @ 03:23

http://nos.nl/artikel/239960-oproep-tot-aangifte-tegen-kpn.html
http://webwereld.nl/nieuws/106656/kpn-luistert-abonnees-af-met-deep-packet-inspection.html
KPN was niet direct beschikbaar voor commentaar.

Need I say more?

» Posted By JPaul On May 13, 2011 @ 03:13

«« Back To Stats Page