Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 271 To 300 Of 670 Comments

Niet normaal

@4. Spaink ≡ 11 Apr 2013 ≡ 00:34
Hoezo is de aanwezigheid van een (enige) burgemeester (m/v) bij een staatsbezoek relevant?
En als: waarom is diens/dier agenda dan plotsklaps tè (over)vol en is vervanging door een pot (welker echtgenote in enen (of structureel/perdefinitie/uitprincipe) geen tijd kan vrijmaken) van node?
En waartoe moet die partner zijn of haar opwachting maken? Anders dan om te bevestigen dat ze/hij er is?

Ja, ik zeur. Niet zomaar. maar
terecht

» Posted By JPaul On April 11, 2013 @ 04:35

Korting

@11. Tartarus ≡ 22 Mar 2013 ≡ 13:02
“O.a. uit dierproeven is dit onomstotelijk wetenschappelijk bewezen.”
Uit de circa 10 miljoen jaarlijkse dierproeven in Europa met o.a. ratten, muizen, cavia’s en knijntjes blijkt dat er in de gevoeligheid voor de toxiciteit van een stof tussen de diverse soorten een verschil te meten is van soms een factor 5 of 6 bij het vaststellen van LD50 etcetera.
So much for: “onomstotelijk wetenschappelijk bewezen.”
@15. Tartarus ≡ 23 Mar 2013 ≡ 08:38
nu je er toch zelf over begint: “Nicotine-verslaving qua (hardnekkige) aansturing te vergelijken is met een Heroïne-verslaving…” wil ik erop wijzen dat daaruit zou moeten volgen dat er legio meerook-verslaafden zijn. Alleen hoor ik daar niemand over; hoe kan dat? Ik zie twee mogelijkheden; ofwel: 1e nicotine is niet verslavend of 2e meeroken is een leeg begrip; net zo ongrijpbaar en inhoudsloos als ‘hekserij’, ‘onkuisheid’ en ‘aanstootgevend’ dat zijn.

» Posted By JPaul On March 23, 2013 @ 21:50

“De grootste gezondheidswinst werd niet geboekt door diëten of meer bewegen, maar door de aanleg van riolering, door antibiotica en door volksvaccinaties.”
Een misvatting wat betreft riolering, in ieder geval. Daar de volksgezondheid al vóór aanleg van riolen in de moderne zin des woords zeer verbeterde.
Men neme kennis van prof. dr. Jan Hendrik van den Berg en diens gedegen onderbouwde publicaties.

Nog zowat: de gemiddelde ziektekosten per jaar voor iemand van 85 bedragen meer dan 30 mille. En dan te bedenken dat de meesten van hen nooit een arts in levenden lijve (niet in het echt) gezien hebben.
Ja, op een receptie, doopviering of ‘t schuttersfeest. Maar niet van dichtbij.

» Posted By JPaul On March 21, 2013 @ 04:07

Waarom ik weduwe wilde worden

ach, Kaatjelief, maak je toch niet zo quaadt! alzeker op zelfbenoemde dominees en pastoors (waarbij de Roomsch-Catholieke variant wegens rijkelijk vloeiend (voor-)vocht nog verre de voorkeur verdient) niet.

een huwelijk (geen spijker, speld, haaknaald of brijpen tussen te peuren) hadden jelui al en de administratieve zowel als practisch daar uit volgende zegeningen die een officiële opname in de annalen van gemeentelijke of rijksannalen te weeg bracht heb je uit en te na beschreven.

zelfs ik wor’d’r moe van, van zo een Pring; derhalve: sterkte en een kNusje

» Posted By JPaul On December 23, 2014 @ 05:50

@14. Letitia Korompis
Weinig meer aan toe te voegen. Zomin als aan de zowat honderd anderen die binnen ‘n etmaal… . .

» Posted By JPaul On March 18, 2013 @ 15:04

Dwang

@12. HenK ≡ 01 Mar 2013 ≡ 03:47“Geld dat stom is, maakt recht wat krom is, en slim wat dom is.”
Tikje cynisch misschien, maar uiteindelijk is iedereen te koop en verschilt alleen de ‘prijs’.
Nikste cynisch: rëeel. Ook ik ben (voor (sommigen zeggen: tè) véél) te koop.
En ben waard wat de gek er voor geeft.

» Posted By JPaul On March 01, 2013 @ 04:46

@10. HenK ≡ 01 Mar 2013 ≡ 02:13 “of dat ethisch wel in orde is… ?”
dat is afhankelijk van hoeveel ton de bonus bedraagt

» Posted By JPaul On March 01, 2013 @ 02:44

@3. Spaink ≡ 28 Feb 2013 ≡ 13:47 (@2. e e p ≡ 27 Feb 2013 ≡ 23:59)
“, dus jij vindt zo’n dame een prostituee? leuke opvatting heb je daar, hij is alleen wat ouderwets….”
Er is sprake van “persoon”; niet van (m/v) geslacht :-> je vult klakkeloos in. Wat een geouwehoer en wat is er trouwens tegen een prostituee als eerlijke handwerksman/vrouw?
Ambachtslieden zoals daar zijn: bakkers, bankiers, kellners, notarissen, slagers en timmerlui verhuren zich tegen uurtarief in de beoefening van hun stiel en ik hoor niemand besmuikt giechelen.

» Posted By JPaul On February 28, 2013 @ 17:37

Calvinisten (zoals bekend nog roomscher dan Benedictus), en zeker politici, moet je nooit serieus nemen als het over geld of neuken gaat; laat staan the combination of the two.

» Posted By JPaul On February 27, 2013 @ 20:48

Dag schat

… a toast
en jou kracht gewenst.

» Posted By JPaul On February 10, 2013 @ 09:49

Ethiek

Henk Krol kreeg, naar eigen zeggen, nul op het rekest toen hij het bedrijf in kennis wilde stellen van het aangetroffen lek in beveiliging / afscherming van de database.
Pas na publicatie door Omroep Brabant reageerde “Diagnostiek voor U“, de firma in kwestie; onder meer met een eis tot schadevergoeding die kan oplopen tot twee ton. Wegens computervredebreuk en reputatieschade.
Saillant detail: twee ton boete vanwege vergaande slordigheid, opgelegd door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens), is wat “Diagnostiek voor U” boven het hoofd hangt.

» Posted By JPaul On January 17, 2013 @ 10:24

Verlichting

DANS! op die vulkaan en “throw in” (=voeg toe) je eigen kloppend mensenhart.

Paddo’s – voor ‘n vega-soepje
Puree van Piepers (écht Maya) 50% EchteBoter en flink andijvie erdoor
Makreel – 5 minuutjes in Médoc met mosterd
Peyote – thee als after-dinner

kNusje

» Posted By JPaul On December 24, 2012 @ 19:31

Wie volgt?

‘t Had me, “Who’s Next” – als tribuut; eerder kunnen invallen, … .. .
zoek op JoepTjoep
“Who’s Next”

En “Love Stinks”; niet als J. Geils Band ‘t bezingt – maar ‘t vreet

» Posted By JPaul On February 16, 2013 @ 04:47

Inwoners

@26. edwin emanuel posse ≡ 07 Dec 2012 ≡ 22:03

Um JPaul ik kom regelmatig in Engeland op internet, en open daar filosofische topics op de grootste jeugd site met universitaire studenten : TSR UK, en je zal daar nooit van iemand horen : “Leer eens in het Engels formuleren/spellen !”, dit terwijl ik geen “Native speaker” ben en gaan ze 100% op de inhoud en 0% op spelling e.d. , kom je vervolgens in Holland, dan krijg je reacties zoals die van jou in reactie @23 !
Uw post#22 hééft geen inhoud. Het is het bespugen van de anders er uitziende (precies dat waarvan U dien beschuldigt) op grond van onderbuikgevoelens.
Ik kom overigens zo min als mogelijk in Holland; blijf liever in Limland. Verhuis ik: is dat naar ‘n hut met boomgaard, varkensstal en groentetuin aan de bovenloop van de Aire in West Yorkshire.

» Posted By JPaul On December 07, 2012 @ 23:23

aanvulling op 23.
“Ik daarintegen heb rood haar,”
‘n Beetje doorgewinterde sproetekop weet dat na lezing van Midas zijn boeckxken – ga anders eens naar Ierland; da’s prachtig. ‘n Aanrader. Echt.

24. edwin emanuel posse ≡ 07 Dec 2012 ≡ 21:04 “Ik denk 24 uur per dag in het Engels….”
maar met Uw onderbuik, helaas…

» Posted By JPaul On December 07, 2012 @ 21:18

@22. edwin emanuel posse ≡ 07 Dec 2012 ≡ 18:08
te den eerste: Leer in het Nederlands formuleren!
Midas Dekkers’ (NB: apostrophe) redenatie, door mij geparafraseerd -en derhalve moogt U me voor de voeten werpen dat dat niet letterlijk Midas Dekkers zijn beargumenteerde gedachtegang is, luidt: “Iedereen is zwart. Hoe zwart ligt aan waar je geboren bent en vooral ook wie jouw ouders zijn.”

» Posted By JPaul On December 07, 2012 @ 20:55

Jammer van de treurnis; anders was ‘t om je dood te lachen.
Uit een der gelinkte berichten: “Het inwonertal stijgt zo snel dat de komende dertig jaar minstens 91.000 nieuwe woningen nodig zijn.”
Met, zoals uit het gemeentelijk persbericht blijkt, een verwachte toename van 3½duizend per jaar is dat de komende dertig jaren bijna een hele (0,85) woning per nieuweling extra. Vragen? Géén vragen.
Hè? Kwam niet Het Parool óók uit de illegaliteit voort?
Hé – ik zei nog: Géén vragen!

» Posted By JPaul On December 04, 2012 @ 18:39

Kwaadschiks

@36. Anne ≡ 06 Dec 2012 ≡ 06:47 @25:
“Je wilt als zorgverlener mensen helpen. Maar, je verklapt helemaal niet welk probleem je daarbij hebt…
Zou het niet een idee zijn om te beginnen bij het probleem, ipv bij een oplossing? Wat moet het EPD nou eigenlijk oplossen?”
HOOFDPRIJS!
zie: http://nos.nl/artikel/449766-veel-mis-bij-slachtofferregistratie.html
-de door NOS geleverde tekst luidt- (mijn cursief commentaar daar tussen):
De hulpdiensten in Nederland zijn niet goed voorbereid op grote ongelukken en rampen. Het komt nog steeds voor dat hulpverleners niet weten waar slachtoffers zijn, en dat gewonden naar het verkeerde ziekenhuis worden gebracht.

Dat zeggen de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport dat dinsdag verschijnt, maar waarvan de conclusies al in handen zijn van de NOS. De inspecties willen dat de veiligheidsregio’s de slachtofferregistratie verbeteren.
Geïmproviseerd en ongestructureerd

De inspecties onderzochten het treinongeluk en verder niks: één ongeval in Amsterdam. Daarbij vielen in april ruim honderd gewonden en een dode. De registratie van slachtoffers en de verdeling over de ziekenhuizen was geïmproviseerd en ongestructureerd, concluderen de onderzoekers.

Het treinongeluk was niet de eerste keer dat het niet soepel noem één soepel, volgens door de inspectie vastgestelde regels verlopend, accident ging. Bij de vuurwerkramp in Enschede in 2000 wisten hulpverleners niet van elkaar wat maar: ze DEDEN wat en de beleidsmakers die er NIET -toen én daar- bij waren; weten het nu zoveel beter ze deden. Er werden vlak bij elkaar twee verzamelplaatsen voor gewonden ingericht. Toen dat werd ontdekt, moesten WAAROM? slachtoffers worden verplaatst.is er correlatie tussen de ontdekking en de noodzaak tot verplaatsen? En zo ja: welke?
Protocollen

Een ander SLECHT; in kantoorpikkenjargon geformuleerd voorbeeld is de nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001. De eerste slachtoffers werden weggevoerd zonder dat duidelijk was wie het waren. Het was daardoor onduidelijk waar gewonden waren gebleven.de vraag is (hoort te zijn) of ze aan hunne kwetsuren geholpen werden; niet: of een Haagsche pennelikker de voortgangsrapportage leesbaar acht

Daarna werden er protocollen opgesteld en moesten hulpverleners opleidingen in het hanteren van eigentijds ministerie-Bargoens en andere double-talk, drivel en mumbo-jumbo volgen. Toch ging het in 2009 weer mis, bij de crash vanaf 150 meter met één derde percent doden van een toestel van Turkish Airlines bij Schiphol. Het ontbrak de hulpverleners aan coördinatie en gewonden waren tijdelijk onvindbaar.en dat snapt geen mens – daar behoren wetten tegen te worden uitgevaardigd!nét als tegen de zwaartekracht!

De Tweede Kamer is geschrokken van het rapport over het treinongeluk in Amsterdam. Er is een Kamermeerderheid van PvdA, PVV, SP en CDA die het kabinet vraagt om de slachtofferregistratie serieus aan te pakken.
-einde NOS-tekst-
een opeenstapeling van NON-argumenten om het EPD er alsnog dóór te drukken
Wat moet een arts in Keulen of Leuven (alwaar ik als Limbo een grótere kans loop bewusteloos in het ziekenhuis (daar en hier heet dat: Gasthuis, overigens) te worden aangeleverd dan in Groningen of Amsterdam) met een Haagse oplossing voor een niet nader gedefiniëerd probleem?

En dan die “Patriot-Act” waarvan een in de USA gevestigd bedrijf met de handen op het hart belooft er in voorkomende gevallen niet onder te zullen vallen…
Dan beloof ik onder de wet van Florida niemand te vermoorden. Althans géén zwarte. dien ik nooit ofte nimmer neger; en al helemaal niet “nikker” noem – anders dan met beroep op zelfverdediging in zijn hart zal schieten.

» Posted By JPaul On December 10, 2012 @ 03:33

Het komt allemaal best goed; zodra leger, politie, parlement en rechtspraak geprivatiseerd zijn.
Net zo als bij banken, scholengemeenschappen, vervoersmaatschappijen en woningbouwverenigingen.

» Posted By JPaul On November 27, 2012 @ 17:30

Uitvreters

@13. Just-in ≡ 14 Nov 2012 ≡ 01:36
Wat me tegen -écht tegen- staat. Dat is dit. Dat je onweetende menschen woorden in den mond legt die welke zij nimmer geschreven hebben. Zooals blijkt uit dit Uw (valsch) ‘citaat‘ nu volgend:
voorbeeld van Japi volgen en van hun imaginaire brug springen.” – Dewijl het toch heet dat dien van eene reëel bestaande brug af stapte:
“Op een zomermorgen om half vijf, toen de zon prachtig opkwam, is hij van de Waalbrug gestapt.”
@14. CiNNeR ≡ 14 Nov 2012 ≡ 02:58
Wat zeg je het wederom netjes en ingetogen. (Kalashnikovje lenen?)

» Posted By JPaul On November 14, 2012 @ 04:55

Stemfraude

Correctie “winner takes all”: twee uitzonderingen-> Nebraska and the State of Maine. Maakt trouwens weinig verschil met opgeteld 9 electors.

» Posted By JPaul On November 06, 2012 @ 22:11

Onderhoud

Ik ben ‘t weekeinde wandelen in de paleistuinen; daar merkt men toch al nergens iets van. Gesundheit.

» Posted By JPaul On November 03, 2012 @ 09:06

Censuur door Viva

@ 252. Ineke ≡ 02 Nov 2012 ≡ 11:53 – Dank! voor weer wat speurwerk.
Uw arts bepaalt of U in aanmerking komt om mee te doen aan dit experiment.
“een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van stressreductie op het welzijn van kankerpatienten”
En nu maar hopen dat het een “randomised double blind placebo-controlled trial” betreft.
Men meldt onder andere dat deelname aan deze enquète geheel GRATIS is voor de patiënt
Tja. Als ik hier om de hoekeen vers brood ga halen, is de bijgeleverde gebakken lucht óók gratuit; én ruikt nog goed op de koop toe.

» Posted By JPaul On November 02, 2012 @ 21:31

@ Jasper ≡ 31 Oct 2012 ≡ 10:34 “is eigenlijk iets van vorig jaar ‘kDacht ‘t níe, nee:->
http://www.spaink.net/2006/10/17/de-marketing-van-pink-ribbon/

@ Kareltje ≡ 31 Oct 2012 ≡ 10:09 “Dit onderzoek verzin ik niet overigens Tóch wel:->
Het is niet de etniciteit van de boodschapper/ster maar de invloed van diens/dier nonverbale gedraging en of er verschil in effect is bij ‘n andere etniciteit van de ontvanger/ster der jobstijding. Beter lezen.

» Posted By JPaul On October 31, 2012 @ 14:15

@232. Jasper ≡ 27 Oct 2012 ≡ 10:43 “verhelderend”
Pink Ribbon grossiert bij monde van directeur Susan Veenhoff gelukkig steeds minder in kakelverse leugens; maar nog immer in holle frasen, wollig taalgebruik en draait vooralsnog alleen maar om de hete brei heen, kortom: ze verkopen niets dan warme wind.
Door mijzelve tot het gelijke niveau te verlagen; toon ik zulks aan. Het is er mij niet om begonnen je misselijk te maken maar je hoeft ‘t evenmin leuk te vinden.

@233. Kareltje ≡ 27 Oct 2012 ≡ 10:45 “of zo’n afschuwelijke ziekte ook maar een duwtje nodig heeft om in de belangstelling te staan”
Ja. Dat is precies het credo van Pink Ribbon: “borstkanker op de kaart zetten” – heremetijdth. Of moet ik (Bestaande uit vijf unieke armbandjes heeft de Geluksarmband dit jaar een stijlvolle en subtiele look, met kraaltjes in zachtroze tinten en natuurlijke elementen.) hier soms euforisch van worden?

Wetenschappelijk onderzoek financieren naar “Effect van non-verbale communicatie van oncologen op het vertrouwen van de patiënt – en dan met name het verschil tussen de effecten op autochtonen en niet – Westerse allochtonen.” (De rol van non-verbaal gedrag en ethnische achtergrond) zie hier voor commentaar: 229. Ineke ≡ 26 Oct 2012 ≡ 23:08
Goedzo; sleep er een neger aan de kroesharen bij en alle kritiek verstomt: want dat moet.

» Posted By JPaul On October 27, 2012 @ 14:07

@228. Kareltje ≡ 26 Oct 2012 ≡ 22:36 (over Vragen & antwoorden)
“nu borstkanker op de kaart staat” kijk ik reikhalzend en met rooie oortjes uit naar de nieuwe Bosatlas

» Posted By JPaul On October 27, 2012 @ 10:37

@21. Just-in: “Over de salariëring… Met Euro 99.000,– per jaar sta je bepaald niet aan de top van wat directeuren van goede doelen-organisaties verdienen en ik ‘vermoed’ dat Susan bij Numico en Philips ‘iets’ meer verdiende.” Klopt. Op ongeveer de helft. En waarom “moest” mevr. Veenhoff naar PR (horribile dictu) als ze bij Philips/Numico zoveel te méér con -sic!- scoren?
En hoezo: “” Ik begrijp zelf niets van het rekenwerk van Karin Spaink—”” ? Is dan MULO té moelik foor d’r of ken ze nie telluh?
“Tenslotte… misschien ben ik naïef, maar ik geloof niet… ” He’k ok laas’ vah. Compenseer: paranoïa!

» Posted By JPaul On October 25, 2012 @ 04:21

@ 210. Sanne ≡ 24 Oct 2012 ≡ 22:37: “Lief @ Marion (208)”
Dank. Want ik had m’n vileine respons wederom paraat en da’s somtijds helemaal nergens goed voor.
Of contraproductief zoals naar 208. Marion ‘t geval zou kunnen zijn. Onnodig & te vermijden.
Ik ben al zonder PinkRibbon’s bemoeienis paranoïde genoeg van mezelf.
Dat hoef ik de slachtoffers niet onder de neus te wrijven.
Die mogen heus zelf ook voors & tegens afwegen.
Laat ik dat dan ook wijselijk nalaten.
(lekkere stoofpot, Jeroen!)
met Belgische piepers
en bier
Toch dit nog: waar blijft ‘t randomised double-blind reseach-project naar een klap recht in je smoel?

@211. D. ≡ 24 Oct 2012 ≡ 23:48 Dank voor Uw samenvatting waaruit ik put:
“daling is een gevolg van de afname van de inkomsten” (én een toename van de uitgaven? – aan de interne, of zogeheten externe, kosten; wellicht?)
“ontslagvergoeding van de vorige directeur.” Hoeveel?
“Imagoschade- De negatieve publiciteit” Tel uit je winst – met andere woorden: kom met cijfers!
“De organisatie bleek niet in staat snel en adequaat te reageren op… ” (geen commentaar)
“externe professionals in te huren om” Wie? Tegen welk onoirbaar honorarium?
“is advies ingewonnen bij een crisiscommunicatiebureau, ” Al weer? Hielp het niet genoeg om die
“advocatenkantoor” (m/v – s/p) – aan het hen rechtens toekomende (hoe heet ‘t ook al weer?)
(m/v – s/p (=mijn voeging) beduidt: masculien/feminien – enkelvoud/meervoud)

“en de onjuiste feiten te weerleggen.” Feiten zijn ipso facto feiten, en per die definitie nooit ofte nimmer onjuist: en derhalve niet te weerleggen.

Jawel, het “kwam volledig onverwacht.” het grijpt om zich heen als kanker!

“Veenhoff verdient 99000 euro per jaar. Dat is misschien niet astronomisch hoog, ”
& misschien kunnen zes bijstandsmoeders daar naar de Efteling van gaan (én een jaar lang vreten)

Ja, ik heb d’r méér dan 3 kwartier aan gesleuteld. Make’s ya puke? If that ain’t PINK, whatchathink?

» Posted By JPaul On October 25, 2012 @ 03:56

@195.Helene Meijer: -citaat PR- “Pink Ribbon geeft geen geld uit aan onderzoek naar het genezen van borstkanker. Pink Ribbon financiert onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt”.
Nogal wiedes! Anders gooien de genezen patiënten zich en masse voor de trein! Of stappen op een mooie zomerochtend om vijf uur, als de zon prachtig opkomt, van de Waalbrug.

» Posted By JPaul On October 24, 2012 @ 03:01

@165. Pietie: oh jawel hoor: diekke prammmmm ‘ n. Not exactly my cup-a-tea… .. .
Overigens verdient de originele column, alleen al wegens ‘t woord “jetsers“, de P.C.Hooft-prijs
@166. Just-in: en wat over blijft gaat o.a. naar KiKa. Een fijne organizaatsie met een directeur die, na enkele jaren te hebben gefunctioneerd voor íéts méér dan driekwart ton ‘t jaar in ‘n villa die (exclusief allerlei ander gezever) 4 mille per maand kost, sinds kort “marktconforme” – en heel netjes net onder de balkenende-norm – salariëring geniet voor een bijna-niet-te-geloven (beloof me niet te schrikken) 36-urige werkweek. Mét pensioengarantie.

» Posted By JPaul On October 21, 2012 @ 05:48

«« Back To Stats Page