Statistiek

Comments Posted By Henk

Displaying 751 To 780 Of 801 Comments

Zeur niet!

“De crux is niet dat vrouwen een onhaalbaar schoonheidsideaal krijgen opgelegd, de crux is dat vrouwen geacht worden het ‘schone geslacht’ te zijn en hun sociale waarde aan hun uiterlijk wordt gekoppeld. Doorbreek die koppeling dan! Doe iets anders, leg je toe op je werk, scherp je verstand, haal je eigenwaarde uit je capaciteiten.”

Met die laatste aanbeveling ben ik het eens…
Maar de crux is volgens mij dat steeds meer mannen en vrouwen zich onhaalbare schoonheidsidealen LATEN opleggen en dat mede daardoor hun sociale waarde aan hun uiterlijk wordt gekoppeld.
Het wordt steeds ‘normaler’ om aan je te laten sleutelen, dus wanneer je dat niet doet… ga je ‘er’ minder bijhoren.

Vroeger werden mensen die niet aan alle schoonheidsidealen voldeden en toch openbare functies nastreefden gezien als mensen met karakter… hun te grote neus, flaporen of kale hoofd werkten als het ware in hun voordeel, zeker bij mannen. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden van succesvolle vrouwen die weinig moeite hadden met hun ‘niet ideale’ uiterlijk.
Zoals mensen ook minder/geen moeite hadden met (zichtbare) ouderdom.

En nu…
Terwijl een flink deel van wereldbevolking verstoken is van basale medische hulp, laat men zich hier een schaamlipcorrectie aanpraten… worden hier miljarden uitgegeven aan onderzoeken naar middelen waarmee veroudering geremd kan worden. En dat terwijl men weet dat juist veroudering en vernieuwing van cellen kanker voorkomt. Maar dat is een ander onderwerp.

De grote onzekerheid bij de massa en de moderne marketingtechnieken die worden toegepast door de cosmetisch chirurgen staan nog wel even garant voor ellende die zou kunnen worden voorkomen door wat goede gesprekken met een dierbare en/of een psycholoog…

Sunny Bergman en jij (in deze column) lopen inmiddels achter. Nog even en het aantal mannelijke klanten van de cosmetisch chirurg is groter dan het aantal vrouwelijke…
Triest, lachwekkend of domweg de constatering van een feit..
Op dit moment hou ik het toch maar bij het laatste.
Vrijheid blijheid… ook voor hen die niet doorhebben dat ze hun vrijheid inleveren.

» Posted By Henk On September 18, 2007 @ 01:45

Persoonlijk is niet langer privé

De portretten van Helene Schjerfbeck, de getuige van Jehova en Sjaak…
Sterfelijkheid, omgaan met sterfelijkheid, zou je als gemeenschappelijk onderwerp kunnen zien.

Helene Schjerfbeck keek de dood recht in de ogen en wist ‘m zelfs vast te leggen… de getuige van Jehova denkt aan de dood te kunnen ontsnappen via door mensen verzonnen antwoorden op onbeantwoordbare vragen… en Sjaak denkt iets te nadrukkelijk dat stoppen met roken bijna gegarandeerd leidt tot een lang en gezond leven.

Je hebt gelijk… Helene kon blijven schilderen en zich ontwikkelen. Maar voor mensen die alleen naar de portretten kijken, naar ‘de plaatjes’, voor de vele aanhangers van de uiterlijkhedencultuur, moet het een schrikbeeld zijn.

En dat bedoelde ik met mijn opmerking.
De angst voor de dood gaat inmiddels zo ver dat alle middelen worden ingeschakeld om in ieder geval niet oud (=dichter bij de dood) te lijken.
Maar… laten we niet vergeten dat dit Karin’s blog is…

Nog een korte museumtip, tot besluit: Nicole, mijn ‘wederhelft’, kwam vandaag enthousiast terug van het Brabants Museum in Den Bosch. Prachtige Ans Markus expositie… en daarnaast natuurlijk mooie werken van o.a Jeroen Bosch en Van Gogh.

» Posted By Henk On August 10, 2007 @ 02:30

Zoals ik al schreef: Een mens is de optelsom van genetisch materiaal en levenservaringen en denkt en handelt daarop gebaseerd volkomen logisch.
Ik kan (en wil) niet aan mezelf ontsnappen.
Bij communicatie, vriendschap, verliefdheid, liefde verschillen onze ‘definities’.
Mijn wereldbeeld is anders dan het jouwe.
Niet beter of slechter, maar anders…
Soit.

De waarheid in pacht…
Rabindranath Tagore zei het mooi: In de strijd om de waarheid is strijd vaak de enige waarheid.

En in antwoord op je vraag: Met het onthouden van namen, begin ik ook moeite te krijgen. Zeker wanneer het namen zijn die niet dagelijks voorbijkomen, zoals Helene Schjerfbeck.
Ik weet overigens niet of haar late zelfportretten een aanbeveling zijn om zo oud mogelijk te worden… maar dit geheel terzijde. :-)

» Posted By Henk On August 09, 2007 @ 02:29

Het is niet voor het eerst, dat we van mening verschillen, Joan. :-)
Volgens jou is er totaal geen verschil tussen de puberale verering van de sterren van toen (voor mij was Brigitte Bardot de ‘door god geschapen vrouw’ en het leven in een virtuele wereld, inclusief verliefdheden, dat heel wat pubers nauwelijks of niet van de werkelijke wereld onderscheiden.
De sterren waren onbereikbaar, bepaalden niet ons leven, maakten niet dat we ons verstopten achter avatars, die nauwelijks of niet op onszelf leken.

Mede doordat we wisten met wie we omgingen, ging de groei naar volwassenheid geleidelijker en sloot deze beter aan bij onze eigen persoonlijkheid. Veelvuldig en langdurig verblijf in de virtuele wereld maakt dat er ‘hoofdstukken’ worden overgeslagen bij de ontwikkeling in de reële wereld. Dat veroorzaakt al problemen en zal op termijn steeds meer problemen gaan veroorzaken. Dit gaat verder dan het effect van ‘geweld op televisie’ en in games.

En het communiceren door middel van SMS en mail is ook niet te vergelijken met de correspondentie van vroeger, uitzonderingen daargelaten.
Mensen met wie je correspondeerde kon je vaak terecht correspondentievriend of -vriendin noemen. Aan brieven besteedde je aandacht, daar ging je voor zitten, nam je de tijd voor. Mensen hadden niet zoveel vrienden als nu, nu iedereen met wie je ooit drie woorden gewisseld hebt je een vriend noemt.

Alles verwatert;
Wat vroeger een kennis was, is nu een vriend;
Wat vroeger verliefdheid werd genoemd, heet nu liefde;
Het feit dat de huwelijken van de ‘volksstammen’ die ‘met de handschoen’ trouwden niet allemaal op de klippen liepen, had ook veel te maken met de afhankelijkheid van de vrouwelijke partners. Verstandshuwelijken zijn van alle tijden, maar leiden zelden tot liefde.

Mooie woorden, een leuke foto of video:
Ze kunnen het begin zijn van vriendschap, aanleiding geven tot verliefdheid, maar: lichaamstaal (houding, gezichtsuitdrukking, ogen, intonatie van de stem, geur) bepaalt met wie je verder wilt gaan en met wie niet.

Althans, zo zou het, naar mijn onbescheiden mening, moeten gaan.
Waarbij ik me bewust ben van het feit dat ik zo langzamerhand een artefact ben. Een oude man, die blij is dat zijn pubertijd bijna een halve eeuw geleden begon; een oude man, die al bijna veertig geleden de verbintenis van zijn leven, met de liefde van zijn leven aanging; een oude man, die nog steeds verliefd kan worden op… het meisje van de Milner-reclame. :-)

Samengevat: We be- en veroordelen steeds sneller en doen dat eigenlijk op steeds minder gronden. Ook op dit blog zijn daar aardige voorbeelden van te vinden, en ik merk dat ik daar zelf ook aan meedoe. Eén voordeel: het helpt bij het beter begrijpen van de grot-allegorie van Plato.

Ennuh, ik heb ‘de waarheid’ niet in pacht, dus heb er geen moeite mee dat je het totaal oneens bent met wat ik schrijf.
Een mens is de optelsom van genetisch materiaal en levenservaringen en denkt en handelt daarop gebaseerd volkomen logisch.
We zijn wie we moeten zijn, maar dat is eigenlijk weer een ander onderwerp en het lijkt me niet de bedoeling van dit blog dat anderen, al dan niet rokend, hier hun stokpaardjes komen berijden. ;-)

» Posted By Henk On August 08, 2007 @ 02:29

‘Toch wringt er iets’.

Er wringt van alles. Wanneer een onderzoek constateert dat jongeren geen onderscheid maken tussen praten, sms’en, internet en telefoon, dan is dat een serieuze zaak. Bij intermenselijk contact is, volgens iedereen die verstand van heeft, lichaamstaal vele malen belangrijker dan wat er verder ‘gecommuniceerd’ wordt. Om elkaar echt te leren kennen, moet je elkaar zien, horen, ruiken, (aan)voelen en dat bij voorkeur meermaals.
Wanneer dat allemaal niets meer uit zou maken, wat ik overigens niet geloof, zou dat een gigantische evolutionaire verandering betekenen. Een tussenstation naar een leven in de virtuele wereld, die nooit datgene kan brengen wat voorgaande generaties hebben beleefd.
Daar maak ik mij eerlijkgezegd meer zorgen over dan over het feit dat alles wat mensen via moderne middelen ‘communiceren’.

Er wordt door zoveel mensen zoveel onzin ‘gecommuniceerd’, dat de waarde ervan -zelfs wanneer alle onzin aan de juiste mensen gekoppeld zou kunnen worden- nog minder is dan wat in een recent verleden in de DDR werd vastgelegd.

‘Karin Spaink’ geeft bij Google 97.500 hits. Wat moet je daarmee ?
Je provider moet bijhouden waar je allemaal bent wezen kijken…¦
Je pinpas, credit-card(s) laten zien waar je je geld (aan) hebt uitgegeven…
Via je je mobiele telefoon en binnenkort de OV-kaart kunnen ze je gangen volgen…
Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts…

Wanneer ‘bepaalde overheden bepaalde mensen’ uit de samenleving wilden verwijderen, was er altijd wel een stok om de hond te slaan. Daar verandert eigenlijk weinig tot niets aan.

Waarom zijn de jongeren die zo gemakkelijk over hun leven vertellen allemaal van die slimme, goedgesitueerde mensen ? Gepriviligeerde jongeren…

Los van de jongeren die domweg geen toegang hebben tot het internet, geloof ik niet dat dat het geval is. De slimme, goedgesitueerde, gepriviligeerde jongeren die ik ken (ik weet het, n = hierbij beperkt) hebben absoluut niet de neiging om over hun leven te schrijven en zeker niet op het internet.
En er zijn veel blogs van jongeren die in een ongemakkelijke, moeilijke en zelfs saaie situaties zitten. En niet alleen jongeren.

Er wringt inderdaad iets… Steeds meer mensen vluchten voor de echte realiteit naar de virtuele. Veilig, vanachter het toetsenbord.
Met als bijkomend verschijnsel dat verliefdheid en liefde, dat liefde en lust steeds vaker verward worden.
Lang geleden schreef ik daarover: ‘Wie liefde en lust verwart, wordt op een ochtend wakker naast een hamburger’.
Liefde is iets dat, wanneer je geluk hebt, groeit in een directe, intermenselijke relatie. Aan liefde kom je, wanneer je geluk hebt, in je leven één of twee keer toe.
Verliefdheid is een totaal ander verhaal…

» Posted By Henk On August 07, 2007 @ 02:28

Een beetje vooruitdenken

Wat krijgen we hierna nog ?
Uitvaartverzekeringen, die minder uitkeren of ‘in natura’ voor hun rekening nemen bij zelfdodingen en bij mensen die ten gevolge van hun levensstijl vroegtijdig zijn overleden.

De verzekeringspremies voor ziektekosten zijn al de pan uit gestegen en de verzekeringsmaatschappijen zijn op zoek naar mogelijkheden om daar vrolijk mee door te gaan. Door te differentiëren is het, wanneer alle plannen doorgaan, voor bijna niemand meer te volgen hoe de premie zich ontwikkelt en waarom.

En de parlementariërs maar denken (of veinzen te denken) dat het allemaal te maken heeft met ‘goede bedoelingen’. Solidariteit kan zo langzamerhand geschrapt worden uit het woordenboek. Iedereen ‘weet’ inmiddels dat de anderen zelf schuldig zijn aan alle ellende die hen overkomt. En de premie maar stijgen en stijgen, en dat allemaal voor een ‘eigen schuld, dikke bult’verzekering. :(

» Posted By henk On July 18, 2007 @ 03:10

Wie de jeugd heeft…

“Ik kom zojuist uit de trein van mijn kleinkind, dat anderhalve week oud is, en dat ik ga opvang-opvoeden omdat beide ouders, hetgeen bovenste beste aardige leuke geinige en ideale ouders zijn, werken.”

IK ga opvang-opvoeden… wat een griezelige gedachte !
Gefeliciteerd met je kleinkind… KLEINkind… je bent de opa, niet de vader… hou afstand, want als jij dat niet doet, zouden de ouders dat wel eens kunnen doen.
En terecht !

Iedere generatie heeft recht op eigen fouten… :-)

» Posted By Henk On July 04, 2007 @ 03:19

En ook de kinddossiers zullen zonder twijfel worden voorzien van het Sofi-, pardon, Burgerservicenummer.
Verzorgd van de wieg tot het graf wordt steeds meer gevolgd van de wieg tot het graf. En achter dat ‘gevolgd’ kun je nog een vraagteken zetten, want hoe meer je vastlegt (zeker wanneer dat ongecontroleerd kan gebeuren), hoe minder je voorkomt.
Iedereen z’n eigen dossier, naar DDR-model, leidt tot steeds meer rapporten, met steeds meer ‘statistische bewijzen’ voor van alles en nog wat. Met steeds meer (nonsens) correlaties.

Wanneer het geld van al die rapportenschrijvers, systeembouwers, enzovoorts gestopt zou worden in mensen ‘op de werkvloer’ (consultatie-bureaus, schoolartsen, jeugdwerkers en -begeleiders) en daarnaast meer werk gemaakt zou worden van kleinere klassen en onderwijzers en leraren, die minder belast worden met allerlei dingen die niet met hun vak te maken hebben en/of vernieuwing op vernieuwing zou dat wel eens beter kunnen uitpakken dan waar Rouvoet e.a. mee komen.

Kinderen moet je niet als dossier maar als individu benaderen/behandelen, volwassenen trouwens ook. Ouders zijn en blijven de eerstverantwoordelijken, de regering moet een optimale omgeving (helpen) creëren, waarbinnen ouders hun kinderen kunnen opvoeden. Niet of zo weinig mogelijk het opvoeden zelf overnemen.

En Juzo, 80 tot 90 % van alle misdadigers, enzovoorts moet zijn 80 tot 90 % van alle gepakte en veroordeelde misdadigers. Vrouwe Justitia draagt weliswaar een blinddoek, haar medewerkers overduidelijk niet…

» Posted By Henk On July 04, 2007 @ 03:19

De jaknikkers

Deze column maakt dat ik ineens anders aankijk tegen een ‘bepaalde politicus’. Het zal toch niet waar zijn, dat The Yes Men zijn doorgedrongen tot de Nederlandse Tweede Kamer… Ik verheug me nu al op het moment dat hij ‘uit de kast’ komt. ;-)

Mooie film trouwens, ‘Soylent Green’…
En ach, waarom zou je wat overblijft na het verwijderen van alles wat bruikbaar is, cremeren of begraven wanneer je het ook kunt gebruiken om er voedsel van kunt maken (of brandstof) ?
Misschien kan BNN nogmaals het voortouw nemen… :-)

» Posted By Henk On June 20, 2007 @ 03:40

Eye-opener

‘Zo voelt het inderdaad. Alsof ik een punt achter de kanker heb gezet, alsof ik mijn lichaam weer terugheb. Alsof ik de zaak weer een klein beetje naar mijn eigen hand heb kunnen zetten.’

In dat geval, zonder verder commentaar, uitstekend !

» Posted By Henk On May 22, 2007 @ 01:19

Als de dood voor concurrentie

Juzo…
Je lijkt op de dominee die in de aanwezigheid van de ouders van een verongelukt kind preekt over hun zondigheid en over de bedoeling die god met het ‘tot zich nemen’ van hun kind moet hebben gehad…

Wanneer ik in die kerk had gezeten had ik die dominee verzopen in zijn eigen doopvont.
‘Wie z’n billen brandt, moet op de blaren zitten’.
Wie geboren wordt, moet eenmaal sterven… en dat geldt ook voor jou.
Magere Hein krijgt uiteindelijk iedereen te pakken… gelukkig !

» Posted By Henk On May 24, 2007 @ 04:11

‘De enige relevante vraag is _wie_ er precies betalen en hoeveel, en wie er precies aan verdienen en hoeveel (en hoeveel je van die winst wilt afromen).’

Een column is een column, een reactie is een reactie. Met deze reactie kan ik het wél eens zijn !

En ten opzichte van de hoge percentages nieuwe geneesmiddelen zonder therapeutisch voordeel. Vallen daar ook nieuwe geneesmiddelen met (beduidend) minder bijwerkingen onder ? Ik kreeg en krijg, ook op dit log, de indruk dat daar minder gemakkelijk overheen wordt gestapt door de patiënten, die ermee te maken krijgen, dan door beleidsmakers, e.a.

Natuurlijk, de winsten zijn te hoog, de dividenden overdreven, de salarissen en bonussen van ceo’s en andere managers extreem, de panden protserig en de marketing-budgetten gigantisch, maar tienduizenden onderzoekers moeten wel betaald worden en zonder die onderzoekers waren we niet waar we nu zijn bij het bestrijden van o.a. aids.

Veronderstel, jij schrijft een bestseller, met internationale potentie. Ik vertaal het in het Engels, laat het in India drukken en breng het onder mijn eigen naam op de markt, tegen een dusdanige prijs dat het boek voor iedereen te betalen is. Jouw maanden (of jaren) vooronderzoek, jouw ‘intellectueel eigendom’. niks mee te maken; papier, inkt, drukkosten en een kleine winst (het vertalen moet ergens van betaald worden) zijn voldoende, toch ?

Nee, voor mij ging je column te kort door de bocht, alhoewel, dat hoort natuurlijk wel bij een column, en paste bovenstaande reactie beter bij hoe ik erover denk.
Voor wat het waard is.

» Posted By Henk On May 24, 2007 @ 04:10

Ongelijke idealen

PS Het ‘amuseert’ me wel, wanneer ik cosmetisch chirurgen zichzelf hoor excuseren met: ‘Ik werk ook nog één dag per week als plastisch chirurg…’ of ‘vorige maand heb ik nog meegewerkt aan een moeilijke reconstructie…’.

Sorry hoor, maar al die particuliere klinieken zijn voor mij zo ongeveer het toppunt van decadentie.

» Posted By Henk On May 09, 2007 @ 12:50

“Ik geloof pas dat uiterlijk voor mannen even zwaar telt als voor ons wanneer mannen hun balzak laten fatsoeneren om er ‘leuker’ uit te zien en hun seksleven inleveren voor hun looks.”

Mwoah… ik ben bang, bij wijze van spreken, dat mannen net zo beïnvloedbaar zijn als vrouwen.
Het feit dat mensen met teveel geld dat gaan uitgeven aan het onnodig sleutelen aan hun uiterlijk… vrijheid, blijheid…
Jammer van de peperdure medische opleiding…
Jammer voor de mensen op wachtlijsten, voor de mensen die nooit in aanmerking zullen komen voor medisch noodzakelijke plastische chirurgie.
Maar ja, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar…

Ik ben (serieus) blij dat mijn kinderen geen cosmetisch chirurg zijn geworden.
Je ogen laten liften om er minder zorgelijk uit te zien…
Als dat echt de enige reden is, valt me dat tegen van je.

Waarmee ik, uiteraard, niet zeg, dat je het niet had mogen laten doen.
Vrijheid, blijheid… (maar dan ook voor de beschouwende voorbijganger).

» Posted By Henk On May 09, 2007 @ 12:50

Double plus good

PS Second Life past bij nader inzien beter bij ‘Brave New World’ dan bij ‘1984’.
Ennuh, zou de gemiddelde Parool-lezer op de hoogte zijn van de civilisatie van Norbert Elias. Da’s andere koek dan de Baron van Münchhausen… ;-))

Sorry, ik kon dit even niet laten.

» Posted By Henk On April 11, 2007 @ 13:15

Waarom de ‘dikke extra plus’ van Jan Marijnissen niet onmiddellijk en zeker niet vaak wordt vergeleken met het ‘doubleplus’-voorvoegsel uit de A-woordenlijst van Newspeak zou wel eens iets te maken kunnen hebben met het feit dat men bij Marijnissen/SP niet onmiddellijk en zeker niet vaak denkt aan de totalitaire staat, zoals Orwell die beschreef in 1984.
Behalve wanneer je Marijnissen nog steeds ziet als onverbeterlijke aanhanger van de ‘grote roerganger’ gaat de vergelijking aan alle kanten mank.

Natuurlijk is Marijnissen onverstandig geweest door het door politici opgeven van een tweede nationaliteit te voorzien van de kwalificatie ‘dikke extra plus’. Hij kon en had moeten weten dat met name de PvdA zat te wachten op een dergelijke – toch wel – uitglijder.
En Rat Tichelaar was er als de kippen bij om die drie woorden uit het interview te lichten en op te blazen tot chocoladeletters.
Waarna een onderwerp dat naar mijn onbescheiden mening toch al veel teveel aandacht heeft gekregen opnieuw ‘groot nieuws’ werd.

Ik ben dit debat ook spuugzat en vind het dubbelplusjammer dat met name Jan Marijnissen niet inzag waar het interview in De Telegraaf toe zou leiden.
Nationaliteiten en paspoorten… het zegt allemaal weinig tot niets over integreren, solidariteit, loyaliteit, je thuis voelen, enzovoorts. Maar wereldburger zegt eigenlijk ook niet veel, behalve dat het letterlijk weergeeft wat je bent. :-)

Je zou kunnen zeggen dat je de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als basis wilt zien voor hoe het zou moeten zijn. Kunnen wijzen naar de millennium-doelen. Praten, praten en nog eens praten en vervolgens niets doen aan de ellende in je eigen omgeving.

En je kunt je ook terugtrekken in Second Life… een mogelijkheid die verzonnen had kunnen zijn door de ‘Party’. :-)

Samengevat: Ik ben het dit keer niet met je eens…

» Posted By Henk On April 11, 2007 @ 13:15

Onbekwame arbo-artsen

PS Voor wie denkt dat het onder Donner beter wordt…
http://www.refdag.nl/artikel/1296211/Donner:+Overheid+geen+Samaritaan.html

» Posted By Henk On March 24, 2007 @ 14:00

UWV Perspectief…
Nauwelijks informatief, veel succesverhalen (eigenlijk kan iedereen aan de slag, zeker wanneer men gebruikmaakt van de fantastische diensten van de re-integratiebedrijven) en voor wie vragen of klachten heeft… staat er op pagina 3 in een voor een normaal mens niet/nauwelijks te lezen lettergrootte hoe men deze kan stellen/indienen.

Met deze maand op de omslag ‘Erbij horen – of niet’
De hele sfeer rondom dat blad sluit aan bij wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is in het kader van de herkeuringen, vanuit het gezichtspunt van politici als De Geus. Cijfermatig gaat het uitstekend…

» Posted By Henk On March 24, 2007 @ 14:00

De arbo-artsen zitten er in de eerste plaats om het aantal uitkeringgerechtigden zo snel mogelijk terug te brengen. Er ‘moet’/moet gescoord worden. Ten koste van alles.

En alles volgens ‘keurige richtlijnen’. In feite zouden ze vervangen kunnen worden door een computer-programma’s. Zo lang er nog onderdelen functioneren, kun je aan de slag.

Op zich trouwens goed nieuws wat je over Hengelo schreef.
Misschien wordt het toch weer wat menselijker… maar laat ik niet te vroeg juichen.

Eigenlijk vond/vind ik het nog steeds een schande dat artsen zich laten ge-/misbruiken voor politieke/economische doeleinden, maar op het perron van Auschwitz stond ook een volledig opgeleide arts die naar links of rechts wees… :-(

» Posted By Henk On March 15, 2007 @ 13:55

In het hol van de leeuw

Daniël Tampon… en die muis lijkt helemaal niet op prins Charles… :-)

De belevenissen van vannacht bewijzen maar weer eens dat een mens geen ‘middelen’ nodig heeft om aparte ervaringen te beleven.

Truste K. !

» Posted By Henk On March 12, 2007 @ 22:42

Daniël ? Het is een grijze muis, dus de kans bestaat dat hij bijbelvast is. Je zou het kunnen proberen…

‘Maar ja, mannen… ?’ Hallo ! Je hoeft geen ontbijt op bed, je hoeft geen… maar misschien heeft Tweety de behoefte wel om zijn genegenheid te tonen. Voelt hij dit als eerste kans om dat te doen. Mag je hem die kans ontnemen ?

Wanneer Houdini ontsnapt wordt dat een traumatische ervaring voor de ooit gevreesde straatkat Tweety. Om daar doorheen te komen zal veel liefde en aandacht nodig zijn. Wellicht zelfs deskundige hulp van een kattenfluisteraar…
Sterkte Karin !

» Posted By henk On March 12, 2007 @ 22:42

Iemand schreef ooit: Een honden heeft een baas, een kat personeel… Karin, je baas jaagt en wanneer je ‘geluk’ hebt, beloont hij jou met de door hem gevangen prooi, in dit geval een dode muis, waarna hij er minstens een week extra trots uitziet… ‘King of the house’.

Lang geleden bracht mijn baas, Mickey, met regelmaat prooien mee naar huis, die hij keurig naast het stoepje bij de achterdeur deponeerde… Duiven, ratten, muizen, zelfs een fret en één keer een gebakken schol, die hij uit de keuken van de buurvrouw ontvreemd had.

Wanneer je een grote, stoere zwarte Tweety noemt, moest het er wel een keer van komen. Tweety wil minstens één keer Sylvester zijn… maar dan anders. Tampon heeft geen schijn van kans, maar wat wil je ook met zo’n naam…
Van lezen komt niets meer… welterusten… :-)

» Posted By Henk On March 12, 2007 @ 22:41

CBP buigt zich over Stemwijzer

Een mooie recensie over ‘The Queen’ en een bericht over een onderwerp dat je al lang na aan het hart ligt… Heel voorzichtig: Gefeliciteerd, K. !

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By Henk On March 09, 2007 @ 21:36

Landmark: ‘gek van geluk’

Het is en blijft een probleem bij dit type sektes. Besteed je er aandacht aan, dan zal die aandacht (ook wanneer deze aandacht negatief is) leiden tot nieuwe aanhangers. Omdat men bij voorbaat iets heeft tegen degenen die er aandacht aan besteden, omdat men er zich op een verkeerde manier ‘zichzelf in herkent’, omdat het ‘blijkbaar in is’ en/of omdat men het gevoel heeft ‘spiritueel leeg’ te zijn.

En een leeg gevoel leidt tot succesvolle ondernemingen… Wat de McDonald’s doen voor de fysieke mens, doen o.a. de in Zembla genoemde ‘ondernemingen’ voor de psyche. Men levert een, in eerste instantie, snel, bevredigend antwoord tegen honger. En dat zonder roken, spuiten of slikken…

En dat voor mensen die stabiel en geestelijk gezond zijn. Alsof mensen die stabiel en geestelijk gezond zijn gebruik zouden willen maken van datgene wat zij te bieden hebben ?

Ondanks de bezwaren die kleven aan het geven van aandacht, ben ik toch blij met programma’s zoals Zembla en columnistes zoals Karin. Zonder die aandacht zou je de ‘ondernemers’ helemaal vrij baan geven en dat leidt op termijn tot grotere problemen dan de tijdelijke, beperkte, aandacht nu.

Essence wordt overigens ook ‘behandeld’ op de De Stelling-pagina’s,
http://www.stelling.nl/landmark/essence.htm

Ennuh… de met hooivorken bewapende doorgedraaide dorpsbewoners willen niet hun frustaties en angsten botvieren, maar hebben er genoeg van dat ‘religies’ hen frustaties en angsten willen aanpraten om daarna met antwoorden te komen.

Wie zelf na wil denken moet niet in een ‘kerk’ gaan zitten…

» Posted By Henk On February 19, 2007 @ 23:55

Constatering

“Geen hoofd, geen lust, geen verstand, geen affiniteit”…. “natuurlijk een rechtstreeks gevolg van die kutkolere borstkanker”.

Je schrijft niet niet of slechter, je schrijft minder… met het verstand zal het wel meevallen.

Hoofd, lust en affiniteit lijkt me een kwestie van tijd, waarvan ik hoop dat je die hebt. Net zoals je haar terugkomt, komt ook dat terug. Je zorgen maken over je bestaan kun je trouwens ook zien als positief teken van hoe je nu in de wereld staat, je gaat er in ieder geval vanuit dat je je ‘godlof spaarpotje’ overleeft. Mooi zo !

Gun jezelf nog wat rust en tijd, want ik geloof nooit dat jezelf teveel onder druk zetten tot een oplossing leidt. Niet zweverig bedoelt, maar je moet nog loskomen van die “kutkolere borstkanker”. Van alles wat je hebt meegemaakt en van het feit dat dat hèt onderwerp was van de afgelopen periode. Er komen gegarandeerd weer onderwerpen voorbij waarbij de affiniteit de problemen met hoofd en lust zullen overstijgen.

Tot die tijd: Sterkte Karin !

» Posted By Henk On February 13, 2007 @ 22:55

Pragmatische gezondheidsmoraal

Uitstekende column, K.
De uitkomst van het onderzoek van het BMJ vond ik minder verrassend, want ook nu nog kun je in andere delen van de wereld zien wat het ontbreken van sanitaire voorzieningen en ‘veilig water’ betekent voor de gemiddelde levensverwachting.

Mijn antwoord op vraag aan het eind van de column:
Natuurlijk dient gezondheidszorg door de politiek niet steeds meer te worden afgewenteld naar ‘het volk’ (en niet te vergeten de commerciële verzekeringsmaatschappijen).

De uitkomst van het onderzoek in The Lancet is niet echt nieuw(s), maar met de uitkomst van dat soort onderzoeken doet ‘de politiek’ weinig, heel weinig.

Te moeilijk (‘dat heeft ook met Europa te maken’), te duur (‘we kunnen moeilijk de hele infrastructuur gaan veranderen’), enzovoorts…
Hetzelfde geldt voor het breed stimuleren van gezond leven… door bijvoorbeeld het goedkoper maken van gezond voedsel (‘kan niet. Europa, hè’), door bijvoorbeeld de functie van consultatie-bureaus en schoolartsen niet te beperken maar uit te breiden, door lichaamsbeweging dichter bij de mensen te brengen (meer groen en speelruimte in wijken).

Nee, men kiest liever voor de ‘eigen schuld, dikke bult’-aanpak. Je rookt, je drinkt, je spuit of snuift, je bent te dik, je beweegt te weinig, je maakt je te druk, je hebt genetisch pech gehad… en mocht de zeespiegel toch nog wat sneller gaat stijgen dan verwacht… je had niet in een polder moeten gaan wonen.

Voor die mededeling heb ik de politiek niet nodig !

De politiek moet zorgen voor de veiligheid… door dijken te verhogen, door niet meer te bouwen langs snelwegen, door gezondheidszorg betaalbaar en bereikbaar te houden… door dingen die ons allen aangaan (zoveel mogelijk) in eigen hand te houden en daarbij het individu zo vrij mogelijk te laten.

M.v.g.,
Henk.

» Posted By Henk On February 05, 2007 @ 04:31

Vroeg voorjaar

Na het lezen van dit ‘kankerblogje’ denk ik: Karin is niet aan een nieuw jaar, maar aan een nieuw leven begonnen.
Niet alles gaat weg. Natuurlijk niet, want dat zou zonde zijn.
Maar er is ruimte gemaakt voor nieuwe dingen, nieuwe ervaringen.
Je bent er nog, dus waarom niet…

Een zo gelukkig en gezond mogelijk 2007 (enzovoorts) toegewenst !

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By Henk On January 05, 2007 @ 21:03

Moeten en niet mogen

Ik ben blij dat, zoals je zelf schrijft, het kwartje gevallen is.
Eindelijk ! :-)
Ach ja, je moet weten waar je moet slaan en hoe hard…
Petje af voor dokter W.

Sterkte/succes toegewenst bij het hervatten van de herceptin-behandeling.
Met een zo objectief mogelijke instelling… en dokter W. achter de hand om (mede) te bepalen hoe je er geestelijk aan toe bent.

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By Henk On December 01, 2006 @ 20:52

Zwart gat

‘Terminaaltjes’ :-(
En die krijgen dan waarschijnlijk ook nog een lectuur over de gevolgen van roken op het gebit. Gelukkig zijn er (ook niet-rokende) artsen die zich bewust zijn van het feit dat stoppen met roken niet altijd het belangrijkste gespreksonderwerp dient te zijn in het contact met hun patiënten.

Ik kan me overigens niet voorstellen dat (zelfs) een tandarts het voorgaande, empathieloze bericht geschreven heeft.

» Posted By Henk On November 21, 2006 @ 21:14

“Het zou ook de herfst kunnen zijn, de herfst is nooit mijn seizoen geweest.”

Alhoewel een psycholoog naar mijn onbescheiden mening voor de hand liggender zou zijn, lijkt me een afspraak met een bevriende psychiater ook geen slecht idee.

Ieder mens heeft een ‘breekpunt’ en na wat jij achterelkaar voor je kiezen hebt gekregen (en daarbij ook nog eens de herfst) zou bijpraten met een goede professional je kunnen helpen bij het weer op de rails komen.
Praten, zeker in eerste instantie, omdat weer andere medicijnen weer andere bijwerkingen geven en ik ook het gevoel heb dat de kans op die bijwerkingen wel eens extra groot kunnen zijn.

En dan zo maar een idee… Je hebt ook bij het Alziend Oog nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk schrijven voor je is. Waarom niet geprobeerd om in plaats van in het donker tv kijken eens een gedicht te schrijven ? Of iets anders… Minder inspannend, omdat er (ook van jezelf) geen druk achter zit. Misschien helpt het bij het langzaam weer opbouwen, waar je jezelf -‘ik kan me dat niet veroorloven’- te weinig tijd voor geeft.

De diagnose van Henk2 is op zich ook niet slecht, maar A.A.A.D.D. ontstaat gelijdelijker… (leuk omschreven, trouwens). :)

» Posted By Henk On November 16, 2006 @ 21:11

«« Back To Stats Page