Statistiek

Comments Posted By Henk

Displaying 661 To 690 Of 801 Comments

Vragen, vragen…

“Maar ik wil zo heel erg niet, alles in me verzet zich tegen elke dag pillen slikken, elke dag opnieuw.”

Dat is duidelijke taal. Misschien is het verstandig om voor het gesprek met de oncoloog voor jezelf te bepalen bij welk cijfer (“Een andere vraag die ik mijn oncoloog had kunnen stellen, was deze: hoe onverstandig zou-d-ie het vinden, op een schaal van 1 tot 10, als ik geen tamoxifen zou nemen?”) je gaat heroverwegen.

Statistisch gezien… enzovoorts. Positief…
Mogelijke bijwerkingen. Negatief…
Zijn er gegevens bekend over de combinatie MS en tamoxifen ? Ik las bijvoorbeeld iets over een (statistische) toename van oogaandoeningen en weet dat serieuze oogklachten bij je ‘rampscenario’ horen.

Wat wil je eventueel inleveren om het leven dat je nu hebt (mogelijk) te verlengen ? Het is dit keer niet zo dat een keuze om geen tamoxifen in te nemen ‘einde verhaal’ betekent. Dat maakt de keuze moeilijk(er). Wat je weet is hoe het je nù gaat, hoe je je nù voelt. Hoe het ‘morgen’ met je zal gaan kan niemand je (met of zonder tamoxifen) garanderen. Sterkte bij het nadenken, bij het nemen van JOUW beslissing.

» Posted By Henk On July 08, 2007 @ 17:35

Als alles goed gaat

Korter dan ooit: Heerlijk om te lezen, Karin !

» Posted By Henk On June 24, 2007 @ 16:33

Jesus Camp

Bedankt voor de mededeling en de link, Puck.
Het is aardig om zo nu en dan eens te lezen hoe men op de vragen van nu antwoorden probeert te vinden in een, voorzichtig gesteld, enigszins gedateerd boekwerk en andersom de teksten van toen probeert te vertalen naar het heden.

Vooral het oude testament staat vol met wetten en regels die logisch waren in de tijd dat ze werden bedacht en, meestal later, werden beschreven. Zomaar een voorbeeldje:
“Wanneer een man een meisje ontmoet, dat nog maagd is en niet ondertrouwd, haar aangrijpt en gemeenschap met haar heeft en zij worden betrapt – dan zal de man, die bij haar gelegen heeft, aan de vader van het meisje 50 zilverlingen geven, en zij zal hem tot vrouw zijn, omdat hij haar onteerd heeft; hij zal haar niet mogen wegzenden, zolang hij leeft.” (Deuteronomium 22, 28-29)

Nog niet zo lang geleden las ik dat deze maatregel door sommige gelovigen nog steeds serieus wordt genomen en er de reden voor is dat meisjes zoveel mogelijk binnenshuis worden gehouden… Andere christenen houden het er inmiddels op dat het oude testament niet/minder voor hen bestemd is.

En Juzo, volgens mij stel je de Nederlandse situatie iets te zonnig voor… zoveel plaats is er nu ook weer niet in de door jou genoemde klinieken.

» Posted By Henk On May 18, 2007 @ 15:22

Mede gezien het feit dat ook op het door mij vermelde forum al sprake is van de ‘onbereikbaarheid’ van de blog, vermoed ik dat het er nooit is gekomen of dat het inmiddels is gestopt. Zoals Puck al schrijft: De nu onklikbare link. ;-)

En Karin… Falwell overleed en jij kon je val gewoon navertellen. Je zou er een diepere betekenis aan kunnen koppelen… :-)

Zonder gekheid, in het verleden bleven mensen nog even nagenieten bij de aftiteling… keek men nog even geïnteresseerd naar wie de soundtrack schreef of wat dan ook… wachtte men op THE END, waarna het zaallicht aanging… en sommigen zelfs nog even napraatten… in de zaal. Ook zonder stok is het ‘niet zo heel slim’ om kijkend naar een aftiteling met een glas en boek in je hand een trap af te lopen…

En in aansluiting van wat Tirza schreef (aardige brief, trouwens)… Een voorbeeld van een drogreden binnen de argumentatieleer:
“God bestaat”.
“Hoe weet je dat ?”
“Het staat in de bijbel”.
“Hoe weet je of dat waar is ?”
“De bijbel is gods woord”.

Geloof wat je wilt geloven, maar laat anderen vrij om dat ook te doen. Helaas staat ‘de leer’ dat meestal niet toe…

» Posted By Henk On May 17, 2007 @ 15:20

De blog heb ik niet kunnen vinden, maar ter aanvulling op wat je schreef vond ik onderstaand forum (inclusief de reacties van de Jesus Campers) wel interessant:
http://www.jacksonfreepress.com/forums/threads.php?id=11372_0_16_0_C

Toeval bestaat niet, maar dit sloot mooi aan bij je bericht over Scientology… naar mijn onbescheiden mening. :-)

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By Henk On May 16, 2007 @ 15:19

Scientology bij de BBC

PS Het is natuurlijk onmogelijk dat briljante zielen, zoals de onze, verloren gaan op het moment dat ons lichaam er de geest aan geeft… er is niet voor niets een heel universum om ons heen gebouwd… ;-)

» Posted By Henk On May 15, 2007 @ 15:02

Een zwakbegaafde en/of leugenaar gaat in z’n eigen verzinsels geloven…
krijgt volgelingen met verschillende agenda’s…
die op hun beurt manieren verzinnen om ‘het geloof’ groot (groter) te maken.

Tsja…
Er zijn nu eenmaal vragen die niet te beantwoorden zijn en er zullen altijd mensen zijn die die onbeantwoordbare vragen misbruiken om, bewust of onbewust, macht uit te oefenen door middel van het ‘adverteren’ van hun antwoorden. Sommigen, zoals de volgelingen van Hubbard, gaan daar heel ver in. In sommige opzichten, isolatie van ongelovige dierbaren, zijn ze o.a. te vergelijken met de Jehova’s Getuigen. Triest. Vooral, vooral omdat ze anderen doelbewust het recht ontnemen om zelf na te denken.

Nadeel bij dit type ‘nieuwe religies’. Iedere aandacht levert hen, zeker in eerste instantie, eerder meer dan minder volgelingen op.

Triest. Wanneer het niet zo triest was, zou je erom kunnen lachen. Een, in de gunstigste beoordeling, matige science fiction-schrijver slaagt erin om, gebaseerd op een slecht uitgewerkt verhaal, een ‘kerk’ te stichten.

Er zullen er ongetwijfeld nog een aantal volgen… tot het einde van onze soort.

» Posted By Henk On May 15, 2007 @ 15:02

Marketing van kankermedicijnen

PS In het artikeltje op de pagina van de ‘New Scientist’ staat zelfs:
“Tonsil and throat cancers affect about two in every 100,000 adults in the US.”

Tonsil and throat cancers… tsja…

» Posted By Henk On May 12, 2007 @ 14:31

Karin, jij schrijft: “Bij de lancering van dat medicijn werd al gezegd dat het wellicht verstandig was alle vrouwen voortaan te vaccineren. Gezien de lage incidentie van baarmoederhalskanker was er niet echt enorme steun voor dat idee. ”

De realiteit (onderstaand stukje heb ik maar even gekopiëerd van Medinews.be) :

“Het vaccin betekent een revolutie in de strijd tegen baarmoederhalskanker, de belangrijkste kanker bij jonge vrouwen na borstkanker. Zelden keurden de gezondheidsdiensten een middel zo snel goed. De Europese dienst EMEA in Londen keurde het vaccin in negen maanden tijd goed. Normaal duurt dat twaalf tot vijftien maanden.

In Europa is Oostenrijk het eerste land dat de volledige terugbetaling verzekert en ook in de toediening bij jongens voorziet om de kanker volledig uit te roeien. De kanker treft in Europa jaarlijks 35.500 mensen, van wie er 15.000 sterven.

90 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker komt in minder ontwikkelde landen als Uganda, Peru en India voor. Normaal duurt het 15 jaar voor topmiddelen ook daar verkrijgbaar zijn. ‘Wij willen die termijn beperken en werken samen met ontwikkelingsorganisaties’, zegt Margaret Mc Glynn, verantwoordelijk voor vaccins bij Merck & Co. Merck wil ook de prijs van het vaccin voor armere landen substantieel verlagen.

Gardasil werkt in tegen vier varianten van het humane Papilloma-virus, dat verantwoordelijk is voor kanker aan de baarmoederhals. Dat virus telt tientallen varianten. Twee daarvan zijn verantwoordelijk voor bijna alle kankers aan de baarmoederhals en twee voor de helft van alle genitale wratten. Gardasil is actief tegen alle vier de varianten. Zo beschermt Gardasil ook tegen de meeste genitale wratten.”

De 0,002 % slaat op aandeel in het totaal aantal sterfgevallen per jaar (en alleen op keelkanker). Bij ‘nieuwe gevallen’ (incidentie) plus baarmoederhalskanker kom je aan een veel hoger percentage… maar nogmaals, het feit dat andere vormen van kanker vaker voorkomen lijkt me op zich geen argument om (in ons land) minder voorkomende vormen minder te bestrijden.

Ennuh… door de toegenomen macht van de ziektekostenverzekeraars hoeven we ons geen zorgen te maken over het feit dat kapitalen worden uitgegeven zonder dat daar goede redenen voor zijn. Zelfs wanneer die er zijn, zoals bij Herceptin, slaagde men er -door de 80/20-regel- in om het middel buiten het bereik van veel patiënten te houden (waardoor het vreemde verschijnsel ontstond dat Herceptin in de ene provincie aan 10 % en in een andere provincie aan 85 % van de patiënten werd aangeboden).

Iedereen die een dierbare is kwijtgeraakt aan keel- of baarmoederhalskanker had dolgraag gezien dat het vaccin eerder was uitgevonden en verspreid. Temeer daar het hier niet gaat om een middel dat het bestaan met kanker menswaardiger maakt of zelfs geneest van kanker, maar kanker voorkomt.

» Posted By Henk On May 12, 2007 @ 14:31

De ‘paniekzaaierij’, zoals jij het noemt, was niet noodzakelijk bij om tot de overweging te komen om het vaccin op te nemen in het RijksVaccinatieProgramma (zie http://www.gr.nl/samenvatting.php?ID=1502 ). Interessant in dit verband is ook de FAQ-pagina van het RIVM over dit onderwerp: http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten/humaan_papillomavirus/FAQ_humaan_papillomavirus.jsp

Het feit dat andere vormen van kanker vaker voorkomen lijkt me op zich geen argument om (in ons land) minder voorkomende vormen minder te bestrijden.

» Posted By Henk On May 11, 2007 @ 14:31

Neuzen

En voor wie nog wat informatie wil hebben over Herceptin:
http://www.roche.nl/producten/spc/SPC_Herceptin_150mg.pdf

Ik vraag me overigens af of het op het internet niet beter/verstandiger zou zijn wanneer de gebruiker van een geneesmiddel achter het desbetreffende geneesmiddel een bijwerking zou kunnen invullen en daarna te zien krijgt of en hoe vaak die bijwerking voorkomt bij het desbetreffende geneesmiddel. De enorme opsommingen van mogelijke bijwerkingen lijken me niet bepaald geruststellend, zouden teveel kunnen afschrikken en ook tot psychosomatische klachten kunnen leiden. Wil bijvoorbeeld iemand die Herceptin krijgt voorgeschreven wel vooraf al die mogelijke bijwerkingen weten ? Inclusief de minder ernstige, die bij minder 10 % van de patiënten voorkomen ?

Maar waar het met name Herceptin betreft: Mag een ziekenhuis een patiënte een goedgekeurd geneesmiddel onthouden omdat een deel van de kosten van dat geneesmiddel te zwaar zou drukken op het ziekenhuisbudget ? De discussie hierover lijkt een beetje op de discussie die in het verleden werd gevoerd over taxotere, met dit verschil dat er toen vooral werd gesproken over verlenging van een menswaardig bestaan en niet, wanneer ik mij goed herinner over kansen op genezing.

Probleem hierbij is natuurlijk ook dat niet alles wat de farmaceutische industrie brengt als ‘vernieuwd’ en ‘verbeterd’ ook nieuw en beter is. Andersom moet we nu ook nog beter in de gaten houden dat ziektekostenverzekeraars in het kader van hun winstmaximalisatie ten onrechte vast gaan stellen dat ‘de oude medicijnen’, waarvan het patent afloopt, net zo goed zijn als de nieuwe…

Maar goed, dat is een ander onderwerp…

» Posted By Henk On April 29, 2007 @ 03:55

Uh… op de bijsluiter van Roche staan zowel neusbloedingen als nagelaandoeningen vermeld bij de bijwerkingen die bij minder dan 10 van de 100 patiënten optreden. Tezamen met nog een bijzonder groot aantal ‘voorkomende bijwerkingen’.

Wat dat betreft begint de Nederlandse bijsluiter steeds meer op de Amerikaanse te lijken.
Dat zou wel eens iets te maken kunnen hebben met de langzaam maar zeker overwaaiende claimcultuur.

Artsen die meelezen op patiëntenfora… Ik vermoed dat de meesten (zie ook jouw ervaring met je oncoloog) nauwelijks tijd hebben/nemen om hun vakliteratuur grondig bij te houden. Zeker wanneer men internationaal bij wil blijven. En afgezien daarvan zijn er, zeker met betrekking tot veelvoorkomende ziektes aandoeningen, nogal veel fora…

» Posted By Henk On April 28, 2007 @ 03:54

Pixelpopjes

Onzekerheid over je uiterlijk hoort het leven…. van een puber. En hoe onzekerder, hoe minder kans op datgene waar je als puber naar verlangde. Seks, seks… SEKS !

Die onzekerheid had over het algemeen weinig te maken met je uiterlijk zoals dat gezien werd door anderen, maar met je zelfbeeld. Dat uitgestraalde zelfbeeld beïnvloedde het beeld dat anderen van je hadden. Objectief bezien waren het niet ‘moeder’s mooisten’ die het succesvolst waren bij de andere sekse. Het meisje dat er voor mijn gevoel adembenemend uitzag, kan ik ruim veertig jaar later niet terugvinden op een vergeelde klassefoto. Sterker nog, anderen zagen er veel beter uit…

Na je pubertijd werd je minder onzeker. Over jezelf en over je toekomst. Studeren of werken, studeren en werken… een ‘vaste baan’, (uiteindelijk) een ‘vaste vriend(in)’… huisje, boompje, beestje… “Saai”… “geen uitdaging”… “ouwemannenpraat”… Je moet altijd en overal het optimale nastreven… ‘doorgroeien’… Vijfentwintig jaar bij dezelfde baas werken verdiend geen feestelijke receptie maar een ‘bewijs van onvermogen’. Vijfentwintig jaar getrouwd zijn, is ook een ‘teken van stilstand’. Accepteren hoe je eruit ziet, accepteren dat je ouder wordt en er ouder uit gaat zien… waarom zou je ?

Een nieuwe baan, een nieuwe vrouw/man… dan moet je klok toch terug gaan draaien, om weer volop mee te kunnen doen in de ‘ratrace’? Op zoek naar (nieuw) geluk ‘moet’ je wel langs de cosmetisch chirurg, toch ? Terug naar je puberale onzekerheid… die zorgvuldig in stand wordt gehouden, omdat het inmiddels ‘big business’ is geworden. Zowel vrouwen als mannen raken er verslaafd aan en er is altijd wel iets te ‘verbeteren’. Uit angst… Angst voor ouder worden, angst voor eenzaamheid en zelfs angst voor de dood (alsof ‘die’ zich in de maling laat nemen door een strakgetrokken gezicht).

Ik ben blij dat de ouderen in mijn leven eruit zagen als ouderen. Het benadrukte, mede doordat mijn aandacht niet werd afgeleid door vreemde ‘bijverschijnselen’, hun (levens)wijsheid.

De wildgroei aan privé-klinieken in binnen- en buitenland, ook in landen waar de lokale bevolking nauwelijks of geen medisch zorg krijgt, is voor mij het zoveelste bewijs voor de degeneratie van onze diersoort… De decadentie binnen het Romeinse Rijk is er niets bij… Tsja… je moet er maar niet te lang over nadenken, want voor je het weet ben je toe aan een volgende botox-behandeling… ;-(

» Posted By Henk On April 27, 2007 @ 03:39

Tweede paspoort

En wat je je voelt hangt niet af van een door een mede-wereldburger bedachte grens. Aardig bij Anderland vind ik overigens wel dat men niet onmiddellijk $25,- of meer vraagt voor een geplastificeerd kaartje en dat terwijl het Anderland-paspoort er beter uitziet dan de wereldburger-‘lidmaatschapskaartjes’ van een aantal slimme website-bouwers.

‘We’ willen inderdaad wel alle voordelen… en hebben wat meer moeite met (na)delen. Daar verander je trouwens weinig aan door middel van ludieke acties… helaas. Ook als wereldburger blijven we mensen… een gedegenereerde diersoort.

» Posted By Henk On April 22, 2007 @ 03:07

Leuk idee, aardige vormgeving… maar als internet-wereldburger heb ik geen behoefte aan een paspoort. Net zomin als ik behoefte heb aan een virtuele wereld met Linden-dollars… ‘inwisselbaar tegen ECHTE dollars’… en steeds meer commercie.

Het internet IS een ‘land’ waar mensen wereldburgers (kunnen) zijn en waar het concept “buitenlanders” niet wordt toegepast. Daar heb je geen paspoort voor nodig. Helaas wel hard- en software…

» Posted By Henk On April 20, 2007 @ 03:06

Vallen, opnieuw

Sex, drugs, rock & roll, nicotine, te weinig slapen en kanker als remedie tegen ms, klinkt minstens zo geloofwaardig als het gebed van Jan Zijlstra. :-)

Zonder gekheid, je weet nooit hoe je eraan toe zou zijn geweest zonder met name het laatste deel van je ‘remedie’… het deel waar je niet zelf voor gekozen hebt. Trouwens, dat geldt eigenlijk ook voor de andere onderdelen.

Een mens is de optelsom van genetisch materiaal plus wat hij/zij in het leven ervaart. Meer zit er niet in je rugzak… Met die bagage ga je op pad en dan is het maar te hopen dat je tijdens de verdere wandeling nog wat leuke dingen kunt verzamelen, waardoor de zak tenminste wat lichter lijkt. Omdat je zelf sterker wordt.

Leuk, dat “Vallende Vrouw” opnieuw is uitgegeven. Er is blijkbaar vraag naar, want anders zou de uitgever er niet aan beginnen. Waarschijnlijk hoopt men op ‘een nieuwe Spaink’…
Stof genoeg, toch ?

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By Henk On April 06, 2007 @ 01:47

1000

Je schrijft nooit voor de kat z’n kont…
Je schrijft in de eerste plaats voor jezelf, in de tweede plaats voor je lezers/lezeressen… en daarna is het ‘leuk’ wanneer er zo nu en dan op gereageerd wordt. Toch ?

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By Henk On March 30, 2007 @ 23:15

De idiotie van dierenrechten

Dank je, Karin.

En Joan… Henk is geen schuilnaam. Zo heet ik al sinds mijn geboorte. Nachthenk werd gekozen omdat er op het weblog van Theo Cornelissen al een andere Henk schreef.

Me verbergen ? Dan had ik aan mijn berichten geen link naar mijn site gekoppeld.
Op veel logs op je reageren ? Bij mijn weten alleen op de eerdergenoemde weblog, een log waarvan de ‘eigenaar’ je meermaals gevraagd heeft te stoppen met het schrijven van je bijdragen (zie http://theocornelissen.sp.nl/weblog/2007/02/13/de-eerste-kamer-in-spanning/#comments ). Bericht 66.
Je personalia bekendmaken ? Waarom zou ik. Ik plaatste een, voor mijn gevoel ten onrecht verwijderde, link naar de GroenLinks-pagina’s van het Europese parlement. Niet bepaald een persoonlijke website of -log.
Een voyeur en stalker ? Ik lees en reageer soms op wat mensen schrijven. Wanneer je niet wilt dat mensen op wat je schrijft reageren, moet je niet schrijven op ‘open’ weblogs. En zeker geen mensen aanvallen met onzin-argumenten en -aantijgingen. Je kunt hen die daarop reageren proberen allerlei etiketten op te plakken, maar je zult daarbij steeds door de mand blijven vallen. Zeker wanneer je je neerbuigendheid blijft etaleren.

Maar goed, om dat het jou blijkbaar niet lukt om mij met rust te laten… is dit mijn laatste reactie op iets wat jij hebt geschreven.
Het ga je, gemeend, goed !
Henk.

» Posted By Henk On April 09, 2007 @ 22:33

“Ineens komt opduiken” ? De eerste keer dat ik iets schreef in Karin’s gastenboek was circa zeven jaar geleden. Je ‘mocht’ toen reageren wanneer je geen kanker had of had gehad en ik ga er vanuit dat dat nog steeds zo is…

Het zou me overigens genoegen doen wanneer je de belofte dat je niet meer op me zult reageren nu eindelijk eens nakomt, want het steeds weer uit het verband trekken van zinnetjes, zoals over de arboartsen, begint me langzaam maar zeker te vervelen. Zoals ook het neerbuigentje ‘toontje’ over het nooit gehoord hebben van de Baron van Münchhausen, terwijl je m.b.t. Jules zelf over het syndroom en niet over de baron schrijft.

Dag Joan,
Henk (aka Nachthenk).

» Posted By Henk On April 09, 2007 @ 22:32

Het is ‘even’ geleden dat ik over zijn heldendaden in Rusland gelezen heb, maar je had het niet over de ‘baron’ maar over het syndroom. Verder meldt Jules op zijn site dat hij economie en rechten gestudeerd heeft in Rotterdam en ik ga over het algemeen uit van dat mensen zijn wie/wat ze zeggen te zijn. Nogmaals, ik vermoed dat Jules bedoelt dat een wet niet in tegenspraak kan/mag zijn met de grondwet en dat hij dat bedoelt met toetsen.

Jammer van je laatste zinnetje, maar er is ook geen reden om te doen alsof we elkaar aardig vinden… Ook hier niet.

» Posted By Henk On April 05, 2007 @ 22:32

Syndroom van Münchhausen: Het snoeverig opdienen van overdreven, leugenachtige en dramatische verzonnen ziekteverschijnselen en hospitalisaties (uit het Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde). Het verband tussen wat Jules schrijft en deze aandoening ontgaat mij een beetje…

Wel leuk trouwens om twee juristen over de grondwet te zien schrijven op deze manier. Als niet jurist vermoed ik dat er geschreven wordt over verschillende dingen. Het toetsen van nieuwe/aangepaste wetten aan de grondwet en het direct aan de grondwet toetsen van (kleine) zaken. Een misverstand, misschien ?

» Posted By Henk On April 04, 2007 @ 22:32

R.I.P. Daniël…

Het zet je wel aan het denken. Zou Daniël suïcidaal zijn geweest ? Zo ja, waarom ? Waren z’n verwondingen te ernstig en droeg Tweety zorg voor de euthanasie ? Hebben dieren hun eigen ‘grondwet’ ?

Grondrechten voor hoogontwikkelde dieren, die angst en pijn kunnen voelen ? Je zou dit naadloos kunnen laten aansluiten bij het onderwerp van film die je vandaag beschreef. Ooit brachten de christelijke eigenaren van de schepen die slaven vervoerden ook een scheidslijn aan…

Maar wat dan ? Moeten we ook allemaal met een mondkapje op gaan lopen ? Niet tegen de sterk vervuilde lucht, maar om te voorkomen dat we ongewild dierenleed veroorzaken… Moeten we ook de grond waarop we lopen ‘diervrij’ maken ?

Voor mij hoeft er geen verandering in de grondwet te worden aangebracht. Waar het de bewuste mishandeling van dieren betreft, mogen de straffen flink omhoog. ‘Sport’vissen en ‘plezier’jacht kunnen worden verboden. Voor dieren die om economische redenen worden gehouden kunnen indien noodzakelijk diervriendelijker regels worden vastgesteld.

En houders van huisdieren hebben volgens mij ook wel behoefte aan een dwingende gedragscode… Ook daarvoor hoeft de grondwet niet te worden aangepast.

» Posted By Henk On March 29, 2007 @ 22:30

SpitSpaink

Bij ‘vijfentwintig ton papier’ moest ik even denken aan Martin Ros, die ter voorkoming dat hij met zijn boeken door de vloer zou zakken een deel van zijn bibliotheek elders moest onderbrengen.

‘Een dagje bedrust’ zou wel eens iets te optimistisch kunnen zijn… maar vrouwen hebben natuurlijk een veel hogere pijngrens dan mannen. ;-)
Goed warm houden, rust en aspirines had je zelf al uitgevonden als remedie.
Sterkte en snel herstel toegewenst !

» Posted By Henk On March 27, 2007 @ 22:11

Gezond leven maakt gezondheidszorg duurder

Achter het directe verband tussen langer leven en extra kosten is op z’n minst een vraagteken te zetten. Dure, ouderdomsgerelateerde ziekten aan het eind van het leven zouden de kosten opjagen. En het RIVM zet daar zelfs percentages achter…

Het feit dat mensen gemiddeld ouder worden, staat volgens mij los van de lengte van de periode dat men afhankelijk is. De kosten zullen eerder omhoog gaan, omdat er meer wordt aangeboden ter voorkoming dat men afhankelijk wordt. En daarbij zal ongetwijfeld de vraag ontstaan welk deel van die kosten gezamenlijk zal moeten worden gedragen.

Mijn, niet wetenschappelijk onderbouwde, voorspelling is dat het totaalbedrag dat aan gezondheidszorg wordt uitgegeven veel scherper zal stijgen dan de paar procenten die het RIVM noemt, maar dat die stijging zich voornamelijk buiten de ‘normale gezondheidszorg’ zal afspelen. In het schemergebied van de alternatieve ‘geneeskunde’, aan voedingssupplementen en dergelijke, cosmetische chirurgie…

“Preventie doet zorgkosten stijgen” is een aardige, aansprekende kop, maar zoals je ongetwijfeld weet kun je met statistieken te vaak bewijzen wat je bewijzen wilt… En daarbij, de wetenschap staat niet stil, dus wat zou het bijvoorbeeld betekenen wanneer het aantal dementerenden zou kunnen worden teruggedrongen (nu een belangrijke kostenpost bij het stijgen van de gemiddelde levensverwachting) ? Technische en farmaceutische vernieuwingen bepalen veel meer wat gezondheidszorg meer gaat kosten dan het ouder worden van mensen die hun verslaving hebben afgezworen.

De pensioenfondsen krijgen het moeilijk wanneer we allemaal 100 jaar worden… maar da’s een ander onderwerp.

» Posted By Henk On March 26, 2007 @ 21:57

Zelfmoord nadoen

“Er is altijd, altijd, altijd een alternatief voor zelfdoding”.
“Kletskoek”, schreef Puck. “Denigrerend”, vond Tirza.
Helemaal mee eens !

Je kunt dat niet voor een ander bepalen. En ten opzichte van jezelf is het niet meer dan een momentopname. Woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’ kun je, zeker in dit verband, beter mijden.
Een zelfdoding is verschrikkelijk voor nabestaanden en je maakt de ramp niet kleiner door te stellen dat er altijd, altijd altijd een alternatief is geweest. Dat alternatief was er niet, niet voor degene die zich van het beroofd heeft. Niet ieder lijden is tijdelijk en niet iedereen kan het opbrengen om de rit uit te zitten.

Het “waarom ?” is soms nauwelijks te beantwoorden… maar dat hoeft/kan ook niet. Bij euthanasie moet er sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ook zoiets. Hoe bepaal je voor een ander wat “ondraaglijk en uitzichtloos” is ?

Eén van de redenen waarom mensen moeite hebben met zelfdoding is het feit dat men moeite heeft met de eigen sterfelijkheid. Die angst botst met zelfdoding en maakt dat men fel reageert op mensen die er begrip voor kunnen opbrengen. Natuurlijk zou ook ik liever niemand die beslissing hebben zien nemen, maar… Ach, voor wie het interesseert, lees http://home.hetnet.nl/~heraclitus/heraclitus_depressie.html

En bedenk, dat niemand weet wat hem/haar nog gaat overkomen en hoe daarmee zal worden omgegaan.

» Posted By Henk On March 19, 2007 @ 20:04

Wat zou meer mensen ‘het laatste duwtje’ geven:
Berichten over andere zelfmoorden, waarbij men zich beperkt tot meervoudige familiedrama’s, of berichten over dat ‘we’ (bijna) het gelukkigste volk ter wereld zijn, met ook nog de gelukkigste kinderen ?
Het gaat ‘ons’ fantastisch, dus wanneer het jou niet fantastisch gaat, moet het wel aan jou liggen.

We hebben gewoon recht op geluk. Een liefdevolle partner, prachtige kinderen, leuke vrienden, gezondheid, ‘eeuwige jeugd’ (met de hulp van dokter Schumacher :) ), een interessante baan, indrukwekkende vakanties en natuurlijk ook allerlei puur materiële zaken… Het mag ons niet tegenzitten, ‘we’ zijn immers het gelukkigst…

Wanneer dat beeld niet jouw beeld is, moet er met jou wel wat mis zijn. Jij hoort er niet bij en omdat jij afwijkt van wat hier normaal zou zijn, trek je ook je omgeving, je dierbaren, naar beneden. Die zouden beter af zijn, wanneer jij er niet meer zou zijn…

Daar ligt, naar mijn onbescheiden mening, veel vaker de basis voor zelfmoord (of zelfdoding, zoals ik het liever noem). Daar lag die basis in ieder geval bij de mensen waarover ik een beetje mee kan praten. Niet bij de media-hype rondom de incidentele combinatie van zelfdoding en meervoudige moord, zoals gisteren… Waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat ik ‘blij’ ben met de opgeklopte sensatie-berichtgeving, die ik voorbij heb zien komen. Maar dat is een ander verhaal…

En cijfers ? Die zullen met betrekking tot dit onderwerp altijd onbetrouwbaar blijven. Wat telt mee en wat niet ? Wie geeft aan, wie registreert ? Enzovoorts…

» Posted By Henk On March 14, 2007 @ 20:01

Landmark: Letter to the Editor

P.S. Jammer dat er nauwelijks gereageerd wordt op jouw blog, want er staan zo nu en dan lezenswaardige berichten en reacties op… zoals de door jouwzelf geschreven DERDE reactie onder dit bericht:
http://www.tessonome.com/?p=4168#comments

» Posted By HenK On January 03, 2010 @ 06:54

Tess: Spainkologykerk een grap ? Met bij dat bericht de mededeling dat er binnenkort kennisgemaakt kan worden met uitgebreide uittreksels en de link naar een tweede bericht dat je gisteren op jouw blog meende te moeten plaatsen:
“How can you mend the worlds broken heart
Soms raak je ongewild verzeild in iets en dan lijkt er geen stoppen meer aan. Dat zal ook zo gaan in de wereld van de grote mensen. En dan komt er oorlog. Meestal gevoerd door soldaten, in wezen anonieme mensen, die in wezen niet weten waar ze echt mee bezig zijn, behalve dan met hetgeen hen wordt voorgeschoteld door hun superieuren als een onaantastbare waarheid: een dogma dus.”
Even de feiten op een rijtje:
Jij reageert, ‘vanuit het niets’, op wat Karin meer dan 10 jaar geleden schreef over Landmark en maakt daarbij een, voorzichtig gesteld, kinderachtige koppeling naar de kosten van haar verjaardag.
Ongewild ?
En dan komt er oorlog ?
Over Landmark ? Schei eens uit… oorlog.
Anderen hebben de moeite genomen om je te wijzen op wat er sinds Karin haar blog schreef op het internet te vinden is over deze in een aantal landen inmiddels verboden ‘sekte’.
Als er al een anonieme soldaat een door superieuren als onaantastbare waarheid voorgeschoteld dogma verdedigt dan bij jij het met je onvermoeibare verdediging van Landmark.
Het effect van één cursus…
Griezelig… en ik zet daar geen smiley achter.
Pas op, dat je je niet opnieuw mee laat slepen door iets/iemand, Tess.
Zoals destijds met… nee, geen oude koeien uit de sloot…
Het ga je, gemeend, goed.

» Posted By HenK On January 03, 2010 @ 06:31

Ingezonden brief Landmark

Vreemd…
Arjan, die drie jaar nadat Pietie iets schrijft, reageert alsof het een actueel onderwerp is (en zelfs Karin tweemaal ‘sommeert’ om ook weer in te haken).
En Janus, die niet alleen reageert op wat er de laatste dagen is voorbijgekomen, maar ook nog even ingaat op berichten van oktober 2008…

Wel wijze woorden tot besluit…
Afijn, kappen maar, tenzij er nog iets inhoudelijks voorbij komt.

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On May 23, 2012 @ 04:16

Zelfmoord gaat niet op recept I

@Janus
Je schrijft er weliswaar niet meer, maar ik neem aan dat je er geen bezwaar tegen hebt, dat ik een deel van je wijze woorden (uiteraard onder vermelding van de auteur) heb gebruikt bij een ‘tijdelijke’ reactie op Sabine’s aanmelding op het forum.

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On October 19, 2011 @ 06:23

«« Back To Stats Page