Statistiek

Comments Posted By Henk

Displaying 631 To 660 Of 801 Comments

Amnesty: unsubscribe me

Grom, je schrijft liever dan dat je leest… en daarom herhaal ik maar even: “Nogmaals, er zijn absoluut jongeren die wel echt geïnteresseerd zijn, die zich wel echt inzetten tegen wat zij zien als onrechtvaardigheid, maar het is een kleine minderheid… die met het ouder worden nog kleiner wordt. Jongeren die op feesten de wereldproblematiek bespreken… Ja hoor, dat is een realistisch beeld van het doorsnee feest…”.

Wanneer je een studie doet, waarbij studiegenoten tentamens hebben moeten doen over de situatie in Congo, kun je toch niet volhouden dat die omgeving model staat voor ‘de jongeren’. Stel dezelfde vraag op andere faculteiten en de uitkomst zou wel eens heel anders kunnen zijn en dan heb ik het nog niet eens over jongeren die iets lager geschoold zijn.

Thomas, ik kan alleen maar schrijven dat ik bijna exact dezelfde ervaringen heb gehad als jij met je oma. Mijn schoonvader bracht de laatste periode van zijn leven door in een zespersoonskamer, waar hij, wanneer hij zijn armen zou uitstrekken de neuzen van zijn lotgenoten bijna te pakken zou hebben. En gezien de snelle groei van het aantal particuliere tehuizen voor hen die zich dat kunnen veroorloven, vermoed ik niet dat er echt veel haast gemaakt zal worden bij de verbetering van de situatie. Beloftes op dit gebied worden al erg lang niet nagekomen.

En Joan, een paar korte opmerkingen nog. In de eerste plaats maakt het wel iets uit of je bij PiekFijn en/of de tweedehands kledingwinkel koopt, omdat je daar zelf voor kiest of omdat je je geen nieuwe spullen kunt permitteren. Van weinig kunnen leven is onvergelijkbaar met van weinig moeten leven. En, als antwoord op je vraag, ik weet wat het betekent wanneer je voor de verwarming van je huis afhankelijk bent van een gift van de diaconie en heb moeten leren de tering naar de nering te zetten.

Ik denk overigens niet in slechteriken en slachtoffers (en ook niet in heiligen). Mensen zijn niet goed of slecht, maar optelsommen van genetisch materiaal plus (levens)ervaringen, in de breedste zin des woords. Om die reden vind ik het ook altijd onzin wanneer mensen zeggen of schrijven “Wanneer mij dat was overkomen, dan…”, maar aan de andere kant past een dergelijke opmerking wel bij hun optelsom. Wat we prijzen of bestraffen zijn daden, geen mensen. Daden die we als individu of als groep waarderen of niet kunnen accepteren. De daders doen datgene wat je gebaseerd op hun optelsom zou kunnen verwachten… mits je die som zou kennen. Maar dit terzijde.

Mijn eigen optelsom leidt naar… het is wel weer even genoeg zo. :-)

» Posted By Henk On November 26, 2007 @ 17:02

“Mensen die van mening zijn dat er in dit “landje” nog voldoende mis is en dat je pas daarna naar de rest van de wereldbevolking hoeft te kijken, zijn wat mij betreft ziende blind en horende doof.” Helemaal mee eens !

Maar ik denk hetzelfde over mensen die, gebaseerd op rekbare statistiekcijfers, ziende blind en horende doof zijn voor de problemen waar een toenemend aantal Nederlandse gezinnen mee te maken krijgt, voor de slechte omstandigheden waaronder een deel van onze ouderen zich bevindt in onze verpleeg- en verzorgingstehuizen, voor gezinnen (en ouderen) waarvoor de decembermaand een ramp is… in de kou omdat de energierekening niet te hoog mag oplopen, met drie of minder warme maaltijden per week, letterlijk afhankelijk van de voedselbank en tweedehands winkels, zonder ruimte om ook maar iets extra’s te doen.
Natuurlijk, arm in Nederland betekent iets anders dan arm in de sub-Sahara-landen. Natuurlijk, de ouderen in de slechtste verzorgingstehuizen hebben het altijd nog beter dan kinderloze ouderen (of psychiatrisch patiënten) in heel wat andere landen, maar kom niet aan met dat het hier allemaal wel meevalt.

Zelfs ‘relatieve armoede’ komt keihard aan in een land waar de overgrote meerderheid zich veel, erg veel kan veroorloven en waar het snel groeiende aantal miljonairs vaak van gekkigheid niet weet wat het met het geld moet doen…

Ik had het niet over “pas daarna”, maar over tegelijkertijd. Het feit dat 54 % van de Nederlanders ZICHZELF maatschappelijk betrokken vindt, zegt helemaal niets en wanneer ‘doneren aan goede doelen’ meetelt, vind ik 6 op de 7 Nederlanders ook geen overtuigend bewijs voor jouw overtuiging. Maar goed, deze discussie hebben we elders al eerder gevoerd en ik heb eigenlijk geen zin in een herhaling van zetten. Wie nooit armoede heeft gekend, praat gemakkelijk over de armoede van anderen… Sociale diensten die computers weggeven aan bijstandsgerechtigden… ja hoor, dat is hier de praktijk van alledag… Betalen ze ook nog het abonnement, als extra’tje ? :-(

» Posted By Henk On November 25, 2007 @ 17:00

Korte reactie:
Wat ik schreef is geen belediging, maar de simpele constatering van een feit. Vraag aan 100 willekeurige jongeren wat er de afgelopen jaren, bijvoorbeeld, in Congo gebeurd is ? Wanneer je verwacht dat meer dan 10 % een antwoord geeft dat maar enigszins in de buurt van de realiteit, ben je… uh… erg optimistisch. Wat zijn de millennium-doelen ? Wat is de kindersterfte, de gemiddelde levensverwachting in… Zimbabwe ?

Ik schrijf overigens niet dat het bij volwassenen beter gesteld is qua echte interesse. Sterker nog hun desinteresse is er een belangrijke oorzaak van dat jongeren ook niet geïnteresseerd zijn.

Nogmaals, er zijn absoluut jongeren die wel echt geïnteresseerd zijn, die zich wel echt inzetten tegen wat zij zien als onrechtvaardigheid, maar het is een kleine minderheid… die met het ouder worden nog kleiner wordt. Jongeren die op feesten de wereldproblematiek bespreken… Ja hoor, dat is een realistisch beeld van het doorsnee feest…

Sorry hoor, maar mijn roze bril ben ik al een tijdje kwijt. Het is overigens wel storend wanneer een megalomane puber meent zijn leeftijdsgenoten denkt te kunnen vertegenwoordigen, zich constant beledigd voelt en zelf iedereen die het niet onmiddellijk met hem eens is “dombo” (of erger) noemt.

Met Thomas ben ik eens dat ‘de massa’ hier zelfs niet geïnteresseerd is in wat hun eigen omgeving gebeurt. Sommigen geven er zelfs de voorkeur aan om alleen te praten over wantoestanden in andere werelddelen… lekker vrijblijvend… “vreselijk, maar we kunnen er weinig aan doen…”.

» Posted By Henk On November 24, 2007 @ 16:59

Uitstekende campagne, die er misschien voor zorgt dat er ook iets meer jongeren zich bewust worden van de wereld waarop zij leven… Misschien, want de meesten zullen zich over een aantal jaren opnieuw verschuilen achter: “Wir haben es nicht gewußt”.

De opleiding, de carrière, de vakanties, de (nieuwste) pc, de games, de feesten, de vriend(inn)en, de huur/hypotheek… Misschien lukt het om op deze manier iets meer van de wereld waarop ook zij leven onder hun aandacht te brengen. Probleempje… de overgrote meerderheid heeft totaal geen interesse in alles wat buiten hun eigen omgeving gebeurt. Die meerderheid bereik je ook niet met deze campagne.

Uitstekende campagne, maar je mag er niet teveel van verwachten. Noch in effect, noch in ledenaanwas. Morgen weer Greenpeace tegen de Japanse walvisjagers… of tumult rondom een kastanjeboom…

Dezelfde minderheid zal er zich over blijven opwinden, de meerderheid heeft ‘wel iets anders aan het hoofd’… brood en spelen… vooral spelen. Aan de andere kant… wat is er van de prachtige ideeën die wij eind zestiger begin zeventiger jaren hadden terechtgekomen… ? De mens… een foutje in de evolutie… dat snel zal worden rechtgetrokken. Cynisme of realisme ?

» Posted By Henk On November 23, 2007 @ 16:56

De ochtenden, 16 november 2007: internet

Ik heb de uitzending niet gehoord, maar… het bestrijden van alles wat te maken heeft met, bijvoorbeeld, kinderporno is belangrijker dan de zogenaamde privacy van internet-gebruik(st)ers.

Naar mijn mening bestaan er geen goed of slechte mensen. De mens is een foutje in de evolutie… een optelsom van genetisch materiaal en (levens)ervaringen)… maar dat betekent niet dat je mensen die tengevolge van die optelsom tot onacceptabele daden komen niet op iedere mogelijke manier moet opsporen en uit de samenleving moet verwijderen.
Zonder emoticon: “Het zal je kind maar wezen”. Het zal je (klein)kind maar wezen die het slachtoffer wordt van een mede door de privacy-lobby niet opgepakte zieke geest… Ik heb de uitzending niet gehoord, maar privacy staat voor mij niet altijd en overal op het eerste plan… niet altijd en overal.

» Posted By Henk On November 17, 2007 @ 15:03

Rondom Tien, 10 nov 2007: gezondheidsadviezen

@ Wil: “Of je het er nou mee eens bent of niet: het is legaal om alternatief-/complementair te behandelen of je te laten behandelen.”

Juist omdat het legaal is, is het belangrijk om, ik blijf ze zo noemen, graaiende alternatieven keihard aan te pakken. Natuurlijk zijn er voorbeelden van mensen die dankzij of ondanks hun alternatieve genezer van kanker (of een andere ernstige of minder ernstige aandoening) genezen zijn. Zoals er ook voorbeelden zijn van mensen die een spontane remissie kregen… en niet alleen na het consulteren van een gebedgenezer of medicijnman.

En ook in de reguliere geneeskunde kent men het placebo- en nocebo-effect. En dat geldt niet alleen voor medicijnen. Een slechte diagnose kan leiden tot versnelde achteruitgang en zelfs overlijden. Niet iedere (reguliere) arts is zich dat altijd bewust bij zijn/haar contact met patiënten…

“Gewoon domme klets” ben ik niet met je eens, “ongenuanceerd” wel. Laat ik het dan anders stellen. Mensen die zich (snel) verrijken door middel van het aanbieden van niet wetenschappelijk onderbouwde therapiën aan patiënten die om wat voor reden dan ook de rug hebben toegekeerd naar de reguliere geneeskunde en hun therapiën aanbieden in plaats van de reguliere geneeskunde, zouden op een voor Nederland normale wijze juridisch moeten (kunnen) worden aangepakt. Het grof geld vragen voor toegeworpen strohalmen naar verdrinkenden moet op z’n minst duidelijk in beeld worden gebracht… met naam en toenaam.

“Dat je niets van alternatieve/complementaire behandelaars moet hebben, niets mis mee, jouw keus, jouw geloof. Maar wel effe helder blijven.”

Ik had het niet over alternatieve/complementaire behandelaars, maar over graaiende alternatieven en ik heb ook niet geschreven dat zich onder reguliere artsen geen “schurken en knurken” zouden bevinden. Daar ging het hier niet over. En, uitgaand van wat je schreef, ook niet over de begaafde arts en biochemicus, die jou NA jouw kanker jarenlang begeleid heeft met een door hem ontwikkelde behandeling. Met liefde en geduld… en tegen een schijntje aan vergoeding.

Tenslotte wil ook best nog toegeven dat het de reguliere geneeskunde, de reguliere artsen zijn, die door hun optreden bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van goede en slechte alternatieven…

Vrijheid blijheid… maar hoe vrij is iemand (in zijn/haar denken) die te horen heeft gekregen dat hij/zij is uitbehandeld… ?

Dit is zo ongeveer wat ik met de twee regeltjes rondom het teletekst-bericht wilde zeggen. Het was geenszins bedoeld als persoonlijke aanval op een individu die blijkbaar baat heeft gehad bij een alternatieve behandeling. Het was ongenuanceerd… maar dat had ik al toegegeven. En omdat ik gemakzuchtig ben, wat mij betreft einde verhaal.

» Posted By Henk On November 18, 2007 @ 13:49

‘Eindelijk’, dacht ik, toen ik onderstaand bericht vandaag op teletekst zag staan…

“KWF brengt zwarte lijst therapieën

KWF Kankerbestrijding komt in de loop van volgend jaar met een zwarte lijst van alternatieve therapieën waarvan ten onrechte wordt beweerd dat ze helpen bij de genezing van kanker.

KWF wil zo patiënten waarschuwen die zo’n therapie willen ondergaan. Volgens KWF zoeken elk jaar duizenden mensen hun heil in het alternatieve circuit. Hoeveel alternatieve therapieën tegen kanker bestaan, is niet duidelijk. Van geen enkele is wetenschappelijk aangetoond dat hij werkt. De zwarte lijst komt op een website. KWF wil er ook behandelaars op vermelden die een alternatieve therapie hanteren.”

Liever nog zou ik zien dat de graaiende alternatieven voor lange tijd uit de samenleving verwijderd zouden worden… maar van dit bericht werd ik toch al een beetje blij. Past bij de tijd… een kinderhand… :-)

» Posted By Henk On November 17, 2007 @ 13:47

Gekwakkel

“‘Da’s een nieuwe invalshoek voor me,’ zei ik naar waarheid.”

Dat krijg je, wanneer je de reacties onder je blogs niet leest of niet serieus neemt… ;-)
Zonder gekheid, je oncoloog ging wel snel met je mee met zijn fidele herstellen. Ik vraag me serieus af of het oktober-borstkankermaand en pink ribbon-gedoe niet heeft bijgedragen aan het je minder voelen en teruglezend zie ik wel meer mogelijke oorzaken, zoals het opnieuw in beeld komen van de stalker… alles kost energie. Zelfs de herfst zou van invloed kunnen zijn.

En dan de dingen die je zelf nog noemt. Lees wat Jan, Wieteke, Joan en Thomas hierboven schrijven. Je bent geen zeur, maar een sterke medemens die van zichzelf minder goed accepteert dat het lichaam kwakkelt. “Mind over matter” werkt niet altijd. In het verleden schreef je al eens dat je je niet kunt veroorloven om rustig aan te doen… “brood op de plank”… “deadlines” Dead lines… h’m… toch maar wat rustiger aandoen.

Laat anderen aardig voor je zijn… Wees aardig voor jezelf… Ontspan… op welke manier dan ook. Sterkte, Karin !

» Posted By Henk On November 04, 2007 @ 13:01

Privacy, stalkers en ander vals spul

“Sorry, maar wat is dat nou weer voor onzin-advies, “niet teveel energie aan besteden”? Ben jij nou echt zo afgestompt dat je zoiets als een doodsbedreiging gewoon van je af kan schudden alsof je zoiets uberhaupt kan negeren? Zing met me mee: “Ik ben dom, lomp en niet-famous”.”

Dat je niet ‘de hele tekst’ hebt kunnen lezen, soit, maar het zinnetje dat er achter stond, had je even mee kunnen nemen… “Het is zijn probleem en je hebt er al genoeg mee te stellen gehad.”

We spreken over 1994 ! Van Dekken komt in het nieuws en ‘iemand’ merkt op dat Google naar een pagina op Karin’s site verwijst. Als Karin de doodsbedreiging TOEN al niet serieus genoeg heeft genomen om er echt van te maken, waarom zou ze nu dan niet in staat zijn om het verder te negeren. Afgestompt, dom, lomp en niet-famous… Je hebt helemaal gelijk. Het is heel verstandig om, wanneer je energie beperkt is, je volledig te storten op iets wat 13 jaar geleden gebeurd is… omdat Francisco van Jole een onderwerp nodig heeft. Tegen zoveel scherpzinnigheid en fijngevoeligheid kan ik uiteraard niet op. Het lijkt me daarom beter dat ik me terugtrek in mijn eigen afgestompte, domme, lompe kringetje…
Het was aardig hier zo nu en dan te reageren… was.

» Posted By Henk On September 28, 2007 @ 02:10

Tjeerd van Dekken had moeten beseffen dat wie landelijk aan de weg wil gaan timmeren te maken krijgt met journalisten die gaan zoeken naar ‘lijken in de kast’.

Jij adviseert hem toe te geven dat hij het gedaan heeft (ontkennen heeft weinig zin, wanneer jij de bewijzen in handen hebt) en te zeggen dat het kapitale fout was waar hij zich diep voor schaamt… daarbij kan hij ook melden dat het een jeugdzonde, hij was toen 27 jaar, van lang geleden is en dat hij sindsdien aan zichzelf gewerkt heeft… of zo.

Probleem wordt dan wel de vervolgvraag: “Wanneer en op welke wijze heb je je excuses aangeboden aan Karin ?” Als hij dat namelijk niet heeft gedaan… blijken zijn woorden over schaamte holle frasen en zou hij wel eens weinig veranderd kunnen zijn… voer voor psychologen.

Verder niet teveel energie in steken, lijkt me. Het is zijn probleem en je hebt er al genoeg mee te stellen gehad.

» Posted By Henk On September 27, 2007 @ 02:09

TNTY 3: Korte verhalen voor de nabije toekomst

“Maar het zijn allemaal schrijvers die radio alleen kennen als iets dat je op internet vindt, die makkelijker bloggen dan een ansichtkaartje sturen, voor wie msn’en even vanzelfsprekend is als fietsen. Hoe ziet ons leven er volgens hen in de nabije toekomst uit? Hoe stellen zij zich de ideale vorm van communiceren voor? Welke angstvisioenen en dromen hebben zij?”

Zonder het te hebben gelezen, dat kan ook niet, vraag ik me af of jouw/hun dromen over communiceren niet mijn angstvisioenen zullen zijn… maar het lijkt me wel interessant om te lezen. Nogmaals gefeliciteerd !

» Posted By Henk On September 08, 2007 @ 01:47

België wil Scientology vervolgen

Het feit, dat de opvallende sannyasins uit het straatbeeld verdwenen zijn zegt niets over de snelle groei van het aantal sektes. Mede door dit medium wordt het ook steeds gemakkelijker om ‘je blije (of iets minder blije) boodschap’ te verspreiden. Spiritualiteit, vooral wanneer het in goed verteerbare hapklare brokken wordt aangeboden, scoort…
Afsplitsingen van, combinaties van bestaande religies, soms opgeleukt met oude en/of nieuwe rituelen. Oude (natuur)godsdiensten herleven, nieuwe, op hedendaagse inzichten gebaseerde, ontstaan.

En het aantal gidsen, (leer)meesters, therapeuten, leiders, enzovoorts groeit en groeit. ‘We’ moeten weten wie we in vorige levens waren… ‘we’ moeten weten dat we onsterfelijk zijn en liefst ook waar we na dit leven naartoe gaan… ‘we’ moeten… ‘we’ moeten… en gelukkig zijn er anderen die aan dat moeten tegemoetkomen.

Zoals ik hierboven al schreef: Vrijheid blijheid, MITS men zich houdt aan de wet. Waarbij ik hoop dat de wet ‘ons’ zal beschermen tegen lieden die het al te bont maken. En dat ‘gelovigen’ mij het recht (blijven) geven ongestoord mijn eigen weg te zoeken… Hierbij wil ik wel opmerken dat er, ondanks mijn levensmotto “ni dieu, ni maître”, niet voor niets een tekst van de boeddha op de voorpagina van mijn site staat… :-)

Mocht je overigens geïnteresseerd zijn in ‘De opkomst en ondergang van de bhagwan’. Zie http://www.skepsis.nl/bhagwan.html

» Posted By Henk On September 09, 2007 @ 01:15

Ik heb met niet echt verdiept in scientology en ben ook niet van plan om dat te doen. Op papier zal men ongetwijfeld het beste met ons voorhebben en in de praktijk zal er ongetwijfeld ook wel eens iets goeds worden gedaan… En het bereiken van (een vorm van) onsterfelijkheid, al dat niet tegen een flinke som gelds, ‘hoort’ bij iedere ‘religie’.

Zoals ik al schreef mag iedereen zijn eigen sprookje verzinnen en wanneer er volgelingen komen… Vrijheid blijheid, MITS men zich houdt aan de wet. Het maakt mij verder niet uit of de bedenker palingboer, science fictionschrijver, autocoureur, prins, timmermanszoon of karavaanleider was…

Dat met dat achter een komeet schuilgaande ruimteschip, dat de mensen die onder een paarse doek uit het leven stapten kwam ophalen was, dacht ik, een verzinsel van een andere sekte… Voor m’n gevoel komen er overigens wel steeds meer sektes… er zal wel een flinke markt voor zijn…

» Posted By Henk On September 08, 2007 @ 01:15

Iedereen, dus ook Hubbard (en zijn ‘volgelingen’), heeft het recht om antwoorden te verzinnen op onbeantwoordbare vragen. Dat gebeurt al zolang we als soort bestaan en zal blijven gebeuren tot de mens in uitgestorven. “We” passen aan of hertalen wat niet meer klopt of bedenken nieuwe antwoorden. En afhankelijk van de ‘marketing’ wordt de religie een succes of niet.

Vrijheid blijheid. Wie er troost, rust, enzoorts in vindt: Een oprecht gefeliciteerd ! We zijn ons bewust van onze sterfelijkheid en religie kan ons, indien gewenst, helpen daarmee om te gaan. Maar de bedenkers van antwoorden moeten zich niet gaan gedragen als zijnde meer dan de bedenkers van antwoorden, moeten anderen niet op gaan leggen dat hun antwoorden ‘de enig juiste’ zijn en moeten zich zeker geen rechten gaan toeëigenen, omdat ze bedenker(s) zijn of hoog staan in de pikorde van de volgelingen.

Voor christenen, moslims, hindoes, boeddhisten… en voor volgelingen van Hubbard c.s. gelden in ons deel van de wereld dezelfde wetten als voor agnostici en atheïsten.
Oplichting en afpersing zijn strafbare feiten en dienen, indien bewezen, hard te worden aangepakt… Seneca’s ‘Quod licet Iovi, non licet bovi’ (wat voor Jupiter geldt, geldt niet voor het rund) zou zo langzamerhand eens uit beeld moeten verdwijnen… Naar mijn onbescheiden mening…

De kans daarop is overigens verwaarloosbaar.Op naar de volgende ‘messias’.

» Posted By Henk On September 07, 2007 @ 01:15

Een eerste reactie van Scientology:

‘Geheim van onderzoek geschonden’
Dat er informatie is verschenen in de media over het onderzoek naar illegale praktijken binnen de Scientology Kerk, is een schending van de geheimhouding van het onderzoek. Dat zegt de beweging dinsdag in een persbericht. De organisatie wint momenteel juridisch advies in.

(belga) -Scientology is naar eigen zeggen “niet verrast” over het nieuws dat het Belgische federale parket de religieuze beweging vervolgt. “De onderzoeksrechter heeft de laatste tien jaar de media gebruikt om daarmee te proberen de reputatie van Scientology Kerk te schaden”, klinkt het. Volgens de organisatie schiep dit een klimaat van intolerantie en discriminatie rond Scientology Kerk.

Het lekken van informatie in de media is niet alleen een schending van het geheim van het onderzoek, vindt Scientology. Het is volgens de beweging ook een schending van het vermoeden van onschuld.

Voorts herinnert Scientology aan een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mensen van 5 april 2007. Daarin sprak het hof zich uit voor de religieuze vrijheid van Scientologen in 46 landen, waaronder België. “We zijn uitermate bezorgd te zien dat in België deze vrijheid en dit fundamenteel recht niet worden gerespecteerd”, besluit de organisatie.

14:31 – 04/09/2007
Copyright Tijd.be

Net zoals je zegt, Karin: “Met andere woorden: ‘t is goed nieuws maar het gaat een kwestie van erg lange adem worden.” En jij kan het weten… Men heeft er het geld en (dus) de mensen voor.

Met vriendelijke groet,
Henk
Overtuigd agnosticus :-)

» Posted By Henk On September 06, 2007 @ 01:13

Leuke jongens, die farmaceuten

Het lijkt me, eufemistisch, heel vervelend om serieus last te krijgen van bijwerkingen bij behandelingen of medicijnen, die puur ter preventie worden voorgeschreven en die geen echte garantie vormen tegen het krijgen van (ernstiger) aandoeningen. Statistisch gezien… zoveel procent minder kans op… enzovoorts.

Je bent het Echt Heel Erg Moe… en ik kan daar niet anders op reageren dan je heel veel sterkte te wensen bij het ook hier weer doorheen komen. Je wijzen op eerdere moeilijke periodes en hoe je daar doorheen kwam… kan ik beter aan mensen die dichterbij je staan overlaten.
Het ga je goed, K(arin).

» Posted By Henk On August 18, 2007 @ 20:39

Van 55 naar 46

Alles kan met alles te maken hebben… zeker bij een patiënte, die zich niet als een patiënte wenst te gedragen. Die houding heeft voor- en nadelen. Het feit dat je ineens merkt dat je minstens tien keer per dag een bonkend hart hebt, heeft niets te maken met hypochondrie, maar -zoals in het ziekenhuis werd vastgesteld- met een mindere hartfunctie. Gecombineerd met de herceptinneus, de verkoudheid, het koortsig zijn… Dat botst, zeker bij een patiënte, die zich niet als patiënte wenst te gedragen.

Een hypochonder had zich niet aangeleerd om onregelmatigheden niet te voelen, maar had zich gespecialiseerd in het ervan aanvoelen. Een hypochonder was niet naar het Computer Chaos kamp gegaan… Met name de verkoudheid maakt dat je je bewuster bent van de andere ‘onregelmatigheden’. Verkoudheid maakt lusteloos en lusteloos leidt tot nadenken over zaken waar je liever niet over wilt nadenken… En voor je het weet ga je jezelf een hypochonder noemen. Sterkte bij het kwijtraken van de verkoudheid en bij het genezen van de herceptinneus. En ik hoop dat de hartfunctie weer (snel) zal verbeteren.

Geen ‘leuke’ vraag, maar ik wil ‘m toch stellen: Kan de afgenomen hartfunctie niet veroorzaakt worden door je MS, het hart is immers ook een spier ?

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By Henk On August 17, 2007 @ 20:04

Twee boeken ingeleverd :)

Domheid zou je het je onvoldoende verdiepen in het aangetoonde verband tussen roken en borstkanker kunnen noemen. “En dat niet dáárover publiceren is nu juist behoorlijk onverstandig. Men wil gewoon niet horen – en lezen – over de oorzaken – die inderdaad heel divers zijn – .”

Er zijn boekenkasten, bibliotheken vol gepubliceerd over alle mogelijke en onmogelijke oorzaken van de diverse vormen van kanker. Wanneer je alle adviezen zou willen opvolgen zou je het nog vele malen moeilijker krijgen dan een extreme veganist. En doordat je je er dan constant mee bezighoudt, is de kans vrij groot dat je carcinofobie ontwikkelt, bij ieder kuchje, bobbeltje of vlekje bij de artsen op de stoep staat en -zoals ik van vrij dichtbij heb meegemaakt- er een einde aan maakt omdat je overtuigd bent dat de artsen en je omgeving je ‘de waarheid’ niet willen vertellen.

Domheid, wanneer je in een boek dat over kanker gaat niets schrijft over de mogelijke gevolgen van roken ? Dan moet er in ieder kookboek waarschijnlijk een hoofdstuk over obesitas en in iedere liefdesroman een bijlage over de gevaren van onveilige seks, enzovoorts…

Weet je wat domheid is ? Een schrijfster voor willen schrijven wat zij schrijven moet. Een medemens voor willen schrijven hoe hij leven moet. Zeurend vragen om verwijderd te worden, omdat je dat zou zien als ‘je gelijk’.

En angstreacties ? Tsja… ik heb een aantal mensen zien sterven. Sommigen berustend, anderen vechtend. Moet ik na het zien van een tot het laatste moment nee-schuddende oma er als angstreactie maar een einde aan maken, teneinde dat risico niet te lopen ?
Niet iedereen stopt onmiddellijk met roken na het zien van een long(kwab) waar de teer uitloopt of van een medemens die letterlijk zijn longen uit zijn lijf hoest. Niet iedereen stopt met drinken na het bezoek aan een kennis met ‘Korsakov’.

Domheid ? Je mag het zo noemen… vrijheid blijheid… maar ik denk dat het domweg bij onze soort hoort. Misschien is de homo sapiens sapiens toch iets minder sapiens dan ‘we’ denken.

» Posted By Henk On August 10, 2007 @ 18:17

“En ik heb net de (voorlopig) laatste hand gelegd aan een boek voor uitgeverij Querido: ‘Open en bloot: borstkanker zonder opsmuk’ en de tekst naar mijn redacteuren opgestuurd. Het zal verschijnen in hun reeks politieke pamfletten en staat gepland voor begin oktober van dit jaar. Weird detail: met titel, tussenkopjes, voetnoten en alles telt het manuscript precies 8888 woorden. Daar heb ik niet op aangestuurd.”

Sjaak, jouw eerste reactie onder dit verheugende nieuws (Karin kreeg een tijdje niets uit haar pen): “In “BK zonder opsmuk” komt roken zeker niet in voor??!” Weten doe ik dat niet, maar gezien de titel en het feit dat het zal verschijnen in een reeks politieke pamfletten, lijkt het me minder waarschijnlijk.

En een paar reacties later: “Doodmoe wordt je van dat Spaink-beeld als jonge kankeroverlevende als je ziet dat ze dus kennelijk tabletten zit af te katten en verder gewoon doorrookt.” Je ? Hallo ! Karin zit geen “tabletten af te katten”, maar laat ons haar afwegingen ‘meebeleven’. Hààr afwegingen. Ze had ook kunnen besluiten niets te doen… en ook dat was dan hààr beslissing geweest. Zoals ook het roken kan worden ontraden, maar niet verboden.

Karin staat niet onder curatele. Niet van artsen en zeker niet van toevallige voorbijgangers op haar weblog. En zijzelf en niemand anders bepaalt de inhoud van haar columns en boeken. Gelukkig maar… Anderen schrijven weer andere dingen…

Floortje Mols promoveerde vorige maand met de dissertatie: “Physical and psychological well-being among long-term cancer survivors” (ISBN 978-90-9021437-5) over de kwaliteit van leven en het zorggebruik van “langetermijnoverlevers” van prostaat-, baarmoeder-, lymfeklier- en borstkanker. Een wetenschappelijk, maar ook interessant boek, zoals er veel interessante boeken geschreven worden over kanker. Over preventie, over beleving, over medicatie, over… vul maar in. En, niet schrikken Sjaak, in het merendeel van die boeken komt het woord ‘roken’ niet voor.

» Posted By Henk On August 09, 2007 @ 18:16

Het wachten is op de schrijver/schrijfster, die, gesponsord door de verzekeringsmaatschappijen, het boek “Eigen schuld, dikke bult” gaat schrijven. Iets voor jou misschien, Sjaak ? Samen met Juzo? Of voor een collectief, onder de naam “De Onsterfelijken”. ;-)

» Posted By Henk On August 08, 2007 @ 18:14

“Veertig” moet dertig zijn… Moet ik dit corrigeren of anderen de kans geven erop te schieten ? ;-)
Ik beperk me voorlopig weer tot lezen…

» Posted By Henk On August 04, 2007 @ 18:12

Voor Joan… ;-)

Liggen in de zon

Ik hoor het licht het zonlicht pizzicato
de warmte spreekt weer tegen mijn gezicht
ik lig weer dat gaat zo maar niet dat gaat zo
ik lig weer monomaan weer monodwaas van licht.

Ik lig languit lig in mijn huid te zingen
lig zacht te zingen antwoord op het licht
lig dwaas zo dwaas niet buiten mensen dingen
te zingen van het licht dat om en op mij ligt.

Ik lig hier duidelijk zeer zuidelijk lig zonder
te weten hoe of wat ik lig alleen maar stil
ik weet alleen het licht van wonder boven wonder
ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.

De dichter van het licht… ook alweer veertig jaar dood. Monomaan… monodwaas… geen megalomaan. :-) “Voor een dag van morgen” hoort tot mijn favoriete Nederlandstalige gedichten… maar ook dat staat volledig los van dit blog.

» Posted By Henk On August 04, 2007 @ 18:12

Jules provoceert om het provoceren en hij geniet van de reacties. Eigenlijk zou hij columnist willen zijn, maar uitgaand van wat hij hier geschreven heeft, ontbreekt hem daarvoor de kwaliteit. Hij is ook niet op zoek naar/in staat tot een polemiek, want reageren op de reacties doet hij nauwelijks. Waarbij wel opgemerkt moet worden, dat Karin al meermaals verzocht heeft om het aantal reacties per persoon te beperken.

Z’n collegiale adviezen herinneren me aan een oeroud grapje over een muis en een olifant die samen over een brug lopen, waarbij de muis tegen de olifant zegt “Wat stampen we lekker, hè”. Ach, het is een vorm van schriftelijk automutilisme… Het teruglezen is pijnlijk, maar bewijst hem wel dat hij nog steeds schrijft… en iedere reactie bevestigt dat.

Bij deze dus.
Graag gedaan ! :-)

» Posted By Henk On August 04, 2007 @ 18:12

Nog niet zo lang geleden zat er zelfs geen column meer in en nu ben je niet meer te stuiten…
Gefeliciteerd !

» Posted By Henk On August 03, 2007 @ 18:10

A bit of…

Als Rowan Atkinson-fan kende ik ‘m al van Blackadder, maar ik deel je enthousiasme. House is onvergelijkbaar met andere ziekenhuisseries. Jammer, dat zo’n serie niet zonder reclame-onderbrekingen wordt uitgezonden door de publieke omroep (in plaats van de herhaling van ER, bijvoorbeeld).

Tsja… men rekent steeds meer op de extra opbrengst van de DVD-boxes en dan zijn uitzendingen met minstens twee, liever drie onderbrekingen een belangrijk verkoopargument.

» Posted By Henk On July 31, 2007 @ 17:46

Een slechte verhouding

Ter info: Zelfs na het verwijderen staan er nog respectievelijk 15 en 14 bijdragen van Sjaak en Juzo onder deze column. Alleen Karin zelf (13 bijdragen) en Joan (12 bijdragen, maar die haakte later in ;-) ) komen er bij in de buurt. Met Wieteke, wanneer ik haar “?” meetel, op de vijfde plaats met 7 bijdragen.

Met, net zoals Karin schrijft, veel herhaling van zetten. Dat zij daar genoeg van krijgt en ingrijpt is niet belachelijk, maar haar goed recht. Het zijn namelijk niet alleen haar keuzes waarover zij schrijft, het is ook haar weblog.

» Posted By Henk On August 06, 2007 @ 22:58

“En waarom in godsnaam hier zo weinig reclame voor 40 % ziektereductie voor de groep van 20 % vrouwen die het anders wel terugkrijgen (als je na primaire ziekte geen antihormonen slikt).”

Dit is geen site van het KWF, geen site van oncologen, geen site van de farmaceutische industrie, maar de blog van een schrijfster, die schrijft over haar eigen ervaringen.

Stoppen met roken razend knap ? Je mag het zo noemen en ik gun iedereen het daarbijbehorende gevoel, wanneer men zich tenminste niet superieur gaat opstellen ten opzichte van mensen die (letterlijk) niet tot stoppen in staat zijn.

Iedereen, bijna iedereen, wil de hoofprijs… oud, heel oud worden, in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid… en uiteindelijk, zonder waarschuwing vooraf, de slaap omzetten in eeuwige slaap. En dat allemaal gecombineerd met een fantastische partner, geweldige kinderen, prachtige kleinkinderen en in redelijke welstand.

Of en in hoeverre dit allemaal gerealiseerd kan worden door eigen toedoen ? Ik zet er een dik, een heel dik vraagteken achter. Cijfertjes, econometrische kansberekeningen, wetenschappelijke grafieken… leuk voor actuarissen van verzekeringsmaatschappijen, maar geen garantie voor het individu… ook niet voor het individu dat leeft op water en duivenvoer en dagelijks voldoende tijd besteed aan zorgvuldig uitgedachte lichaamsbeweging. Je kunt je kansen op langer leven vergroten, maar tegen welke prijs ? En mag niet iedereen zelf bepalen welke prijs hij/zij kan/wil betalen ?

» Posted By Henk On July 31, 2007 @ 22:52

“Maar vooral vooral vooral: ik wil zo graag van die behandelingen af, ik wil zo graag daags voor mijn verjaardag de laatste dosis herceptin nemen en dan kankerbehandelingsvrij mijn vijftigste ingaan.”

Vreemd, dat (bijna) iedereen daar overheen lijkt te lezen. Ik ga hier niet mijn anamnese neerzetten, maar wanneer ik mocht kiezen tussen één jaar ‘normaal’ leven en nog tien jaar doorvegeteren, tekende ik onmiddellijk voor dat ene jaar.

Karin schrijft hier voor welke beslissingen zij komt te staan en hoe zij daarmee omgaat. Dat is geen kwestie van “heisa”, geen behandelvoorschrift voor lotgenoten, maar, waar het dit deel van de berichten betreft, een eerlijk ‘dagboek’… Karin’s dagboek. Anderen nemen in vergelijkbare situaties andere beslissingen. Uitstekend toch. Bepaal je eigen route, maar gun anderen dat recht dan ook.

Terug blijven komen op 8%. Natuurlijk mag dat, wanneer het van de eigenares van dit blog mag :-). Er zijn mensen die voor de kleinste strohalm gaan… daar de laatste maand(en) van hun leven aan besteden en niet zelden in de handen vallen van smerige oplichters. En tot op zekere hoogte moet je ook die mensen die keuzevrijheid laten. Temeer daar niemand met absolute zekerheid weet wat ten grondslag ligt aan de spontane remissie bij door iedereen opgegeven patiënten. Temeer daar voor die strohalm gaan sommigen helpt bij het voor hun gevoel menswaardig hun leven af te sluiten. “Going down fighting”.

Vrijheid blijheid, dat straalt Karin uit in haar teksten en dat vind ik niet altijd terug in de reacties. En dat wilde ik toch nog even kwijt…

» Posted By Henk On July 31, 2007 @ 22:52

Je kunt nadenken. Je hebt je in de materie verdiept. Je kent de statistiekcijfers. Je kent -voor zover je dat kunt zeggen – jezelf. En je bent je bewust van je sterfelijkheid, met of zonder medicatie. Goed of fout, verstandig of niet, het is jouw beslissing. “It’s my life and I do what I want” zong Roger Daltrey van The Who lang geleden.

In jouw specifieke geval, excuses voor het woord, komt er ook nog bij dat je niet weet hoe de MS zich verder zal ontwikkelen. Carpe diem… en dat gaat toch iets gemakkelijker, lijkt me, wanneer je “kankerbehandelingsvrij” bent.

Prettige dag, Karin !
Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By Henk On July 23, 2007 @ 22:45

Kim

En vandaag moest m’n dochter mijn kleinpoes Vrijdag-Toulouse, roepnaam Vrijdagje, laten inslapen… Wat een bizar toeval om daarna jouw mooie column over Kim te lezen. Op dit moment wint de emotie het nog van het rationeel denken (mooie leeftijd, goed leven, geen onnodig lijden). Uiteindelijk resteren vooral de mooie herinneringen…

herinneringen zoals aan mijn eerste vriend Mickey (voor wie het interesseert: http://home.hetnet.nl/~heraclitus/heraclitus_mickey.html )
maar nu nog even niet.

Sterkte bij het omgaan met het gemis.

» Posted By Henk On July 19, 2007 @ 18:45

«« Back To Stats Page