Statistiek

Comments Posted By Henk

Displaying 601 To 630 Of 798 Comments

He’s done it :)

Cynisch en slecht geinformeerd…
Sorry Joan, juristen staan bij mij niet bovenaan, als het over intelligent en betrouwbaar gaat en ik vermoed dat Rahm Emanuel niet de enige verrassing zal zijn waar het de mensen met wie hij zich na de inauguratie zal omringen betreft.
Nogmaals, ik ben blij dat Obama gewonnen heeft, maar geef hem verder niet meer dan ‘het voordeel van de twijfel’.
Voor de rest… met een Obama’s Getuige in discussie gaan heeft weinig zin.
Aan jou het laatste woord… :-)

» Posted By HenK On November 10, 2008 @ 06:35

“Wat iedereen wel weet, is dat hij bijzonder intelligent en stressbestendig lijkt”.
En hij heeft charisma.
Voor de rest is hij de zoveelste jurist die president van de USA is geworden. Hij kan teksten uit z’n hoofd leren en een goed verhaal houden. Dat bewees hij ook op de momenten dat hij toespraken hield… bij de debatten vond ik hem (in verhouding) minder sterk.
Voor het vinden van oplossingen voor de problemen waar (ook) Amerika mee worstelt, zal hij, net zoals Bush, afhankelijk zijn van anderen. En wie die anderen worden ? De tijd zal het leren.

Nogmaals, ik ben blij dat hij gewonnen heeft, maar vind het nog veel te vroeg om lid van zijn fanclub te worden.
Ik maak me eerlijkgezegd een beetje zorgen over de verwachtingen die de euforische massa in Amerika heeft.
“Change we can believe in. Yes we can…”.

Een fantastische huwelijksdag ( en -nacht) zegt weinig over het vervolg.
Ik ben hoopvol, niet cynisch, maar wel realistisch.

» Posted By HenK On November 09, 2008 @ 07:01

“Welkom, Obama. Je hebt een boel troep op te ruimen, je zult minder doen dan ik hoop en minder kunnen dan je zelf wilt, maar ik ben blij dat jij er zometeen zit.”

Ik kan het niet beter schrijven… vandaar copy/paste ! :-)
Het was/is prachtig om de hoop in de ogen van zijn aanhang te zien.
Het was een genot om hem te volgen in z’n verkiezingscampagne.
Wat er verder van terechtkomt ? De tijd zal het leren…

Slechter dan de afgelopen acht jaar kan ik me, op dit moment, nauwelijks voorstellen. En dat wil ik me eerlijk gezegd ook niet voorstellen.

» Posted By HenK On November 06, 2008 @ 06:04

Schedel

Waarom moet ik bij de kunstwerken van (o.a.) Damien Hirst toch steeds aan het sprookje over de kleren van de keizer denken ?
Of kan het zo zijn dat dat exact de bedoeling is van de kunstenaar ? :-)

» Posted By HenK On October 31, 2008 @ 07:46

Koninginnetje

Dat is ook wat ik bedoelde, grom.
Gelukkig blijft de aanhang van de demagogen en opportunisten nog enigszins binnen de perken en is de werkelijke macht van onze politici minder groot dan de massa denkt.
Soms zou je wel eens willen, dat… maar wanneer je supertankers gaat besturen als speedbootjes loopt het zeker slecht af.
“Change”, maar verwacht geen wilde veranderingen.

En Joan, prettige dagen in New York !

» Posted By HenK On October 31, 2008 @ 06:52

Palin laat, voor de zoveelste keer, zien dat democratie een contradictio in terminis is. Demos en kratein, allen heersen. Onzin. Enkelen heersen en de massa laat zich leiden door handige marketing-jongens, door de media, door irrationaliteit, waarbij gebruikgemaakt wordt van de onwetendheid van die massa.
Met goed verkochte leugens, een kwinkslag of zelfs een sexy knipoog scoor je beter dan met een goedonderbouwd verhaal.
De massa gaat stemmen op een oude oorlogsheld vergezeld door een ijshockey-moeder of op de eerste zwarte Amerikaan en zijn degelijke, wat oudere, door de wol geverfde senator.
Barack gaat winnen maar of er veel terecht zal komen van de ‘change’ waar hij het steeds over heeft ? Ik heb m’n twijfels.
Echt sterk kwam hij vooral over bij de gelegenheden waar hij gebruik kon maken van vooraf geschreven teksten. Bij de debatten ben ik niet echt overtuigd geraakt van zijn kracht.
Niet dat dat er voor de verkiezing veel toe doet. Kennedy won van Nixon omdat hij er op televisie beter/uitgeruster uitzag dan Tricky Dicky en Obama is wat dat betreft ook in het voordeel… en hij heeft ook zijn stem nog mee.
Palin inzetten was, na het verlies van Hilary, een slimme zet van de republikeinen. Maar ik kan/wil me eigenlijk niet voorstellen, dat de massa zo gemakkelijk te leiden is.
Alhoewel… in Nederland gebeuren ‘soms’ ook vreemde dingen. Gelukkig heeft Paul de Leeuw geen politieke aspiraties. :-)

» Posted By HenK On October 29, 2008 @ 06:29

Whoops

@ Joan De ervaringen, die o.a. Pim van Lommel heeft beschreven in ‘Eindeloos Bewustzijn’ heten niet voor niets BIJNA-dood-ervaringen. Je kunt die natuurlijk aan godsdiensten koppelen, maar je kunt ze ook zien als aanwijzingen voor het feit dat er nog heel wat onbegrijpelijke fenomenen onderzocht kunnen/moeten worden. Er bestaan naar mijn mening ook geen paranormale verschijnselen, maar hooguit verschijnselen die we nog niet begrijpen, maar die wel bij ons horen. Ik heb daar zelf wel wat voorbeelden van meegemaakt en je kunt daar, wanneer je voorbijgaat aan je eigen onwetendheid, behoorlijk van in de war raken.
Mij verbaast niet zoveel meer en het me zelfs niet verbazen wanneer bijvoorbeeld reïncarnatie werkelijkheid zou zijn, horend bij het mens-zijn, of, wanneer we uitgereïncarneerd zijn zouden worden toegevoegd aan een soort collectief bewustzijn waar alle ervaringen die de mens heeft opgedaan in worden verzameld. Als eindpunt voor de mens als individu.
Als onderdeel van ‘Het Systeem’, zoals Leo Vroman het zo mooi noemt.
In een voorwoord van een van zijn bundels (‘Twaalf psalmen’) wordt zijn wereldvisie als volgt uitgelegd:
‘Het bestaan van een meneer God is in de loop van millennia
ineengekrompen door onze pietluttige gebeden: die van vijanden om elkaar te verslaan, van zieken om te genezen, van gokkers om winst… Wel wil ik geloven in een Systeem, dat onmenselijk groot is en dat ons menselijk heelal, en elk ander heelal, waarin ieder en alles een onbegrijpelijk mooie plaats inneemt, bestuurt. Als ons eigen heelal nu nog zwelt, en dan weer ineenstort tot een enkel punt, is dat misschien wel het Systeem’s natuurlijke ademhaling.
Waar mogen we dan nog om bidden ?
Dat die ademhaling nooit zal stokken’.
Ik bid niet met hem mee, maar hij verwoordt aardig hoe ik erover denk.

@ Thomas Het genetisch materiaal is het resultaat van (pakweg) vier miljard jaar evolutionaire ontwikkeling, gecombineerd met de positie van de aarde in ons zonnestelsel.
De psychose is (een symptoom van) een psychische stoornis en de droom is de uitlaatklep van ons eigen onderbewustzijn.
Bij natuurwetenschappen gaat men uit van wat je onder wetenschappelijke voorwaarden kunt herhalen, bij de overige wetenschappen gaat het erom dat je plausibele gedachten kunt onderbouwen… maar dat staat hier eigenlijk los van.
Bij God ga je ervan uit dat er een wezen is dat overzicht over het geheel heeft, dat alles letterlijk bestierd wordt. Om een antwoord op je vraag te geven zou ik het begrip eeuwigheid moeten kunnen begrijpen en dat doe ik niet. Er zou wel eens geen voor of na kunnen bestaan… :-)
GTA IV, AI en PFY zeggen me niets, maar ik zie mezelf niet als speler in een spel, meer als toevallige voorbijganger.

» Posted By HenK On October 24, 2008 @ 04:16

“En zolang ik daarbij niet ga denken dat ik de waarheid in pacht heb, vind ik daar niets mis mee.”

Helemaal mee eens, Joan.
Zelf zie ik de mens als niets meer dan de optelsom van genetisch materiaal plus levenservaringen. Onze gedachten en daden zijn het logische vervolg.
Logisch, wanneer we die optelsom helder in beeld zouden kunnen brengen… wat dus nooit het geval zal zijn.
Voor mij is de mens een zichzelf sterk overwaarderende, zeer tijdelijke, levensvorm op de derde planeet van een kleine ster in de dimensie die wij als ‘onmetelijk heelal’ zien.
We zijn hiet net en we blijven maar even.
En om me heen kijkend bevalt die gedachte me uitstekend.
Ik moet er niet aan denken dat we geschapen zijn naar het evenbeeld van een almachtige god die dan net zo egoïstisch en egocentrisch is als mijn soort.
Terugkijkend in de geschiedenis kan ik ook niet anders dan concluderen dat wij goden schiepen naar ons evenbeeld en dat die goden met ons mee “evolueerden”.
Anu van de Babyloniërs werd de El van de Semieten, de Jaweh van de Joden, de God van de Christenen, de Allah van de Moslims… veel verhalen werden, voorzien van andere namen, eenvoudigweg meegenomen.
En mocht onze soort iets langer bestaan dan 2012, het einde volgens de Maya’s, dan zullen er weer nieuwe godsdiensten ontstaan. Met nieuwe namen, nieuwe rituelen en nieuwe ‘regels’.
Da’s mijn mening, geen waarheid en zeker geen waarheid die ik anderen op wil leggen.

» Posted By HenK On October 23, 2008 @ 04:09

@Joan: Ik heet wel geen Juzo, maar waren/zijn volgens mij drie belangrijke redenen, waarom mensen een god of goden nodig hadden/hebben in hun bestaan.
In de eerste plaats had/heeft men antwoorden nodig op vragen die anders onbeantwoord zouden blijven. In het verleden werd de donder veroorzaakt door Donar die over de wolken reed…
In de tweede plaats had/heeft men moeite met de eigen sterfelijkheid en ook daarvoor geeft religie rustgevende antwoorden.
En in de derde plaats waren/zijn godsdiensten gebruikt als machtsmiddel. In het begin van onze historie waren er heilige koningen, hierarchische preisters met ontwikkelde rituelen, heatombes van bloedoffers, imposante tempelbouwwerken. En nog steeds ge-/misbruiken godsdienstige leiders hun machtspositie.

Dat godsdiensten een belangrijke positieve rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van kunst en wetenschap is iets waar ik niet omheen kan en wil. En met Thomas ben ik eens dat er ‘iets’ is wat de schepping gemaakt heeft buiten onze waarneming, maar ik ben bang dat dat ‘iets’ buiten onze waarneming zal blijven.

“Wie ? Ist der Mensch ein Fehlgriff Gottes ? Oder Gott ein Fehlgriff der Menschen ?” (Friedrich Nietzsche).

Nou ja, ik ben en blijf agnosticus…

» Posted By HenK On October 22, 2008 @ 05:20

Karin, die zichzelf afbreekt… door jouw reacties toe te staan.
Je neigt naar megalomanie, Juzo. :-)

Zonder gekheid. Niets of niemand wordt door de mangel gehaald en er is geen sprake van ‘schaterklaterend grappig’. Een agnosticus die zich een beetje verdiept heeft in hoe geloof zich heeft ontwikkeld sinds de moedergodin “Venus” zou de bestaande religies ook kunnen bestempelen als een belediging voor zijn intelligentie.
Vrijheid blijheid… jij jouw geloof, ik mijn gedachten. Vervelend wordt het pas wanneer gelovigen mij gaan vertellen, wat ik moet denken en daarbij claimen namens hun god te spreken.

» Posted By HenK On October 20, 2008 @ 07:23

Wanneer je grote groepen mensen met een zwakke gezondheid dicht bij elkaar brengt, onder minder ideale omstandigheden, is het sowieso al een wonder dat dergelijke uitbraken niet veel vaker voorkomen.
Verder zie ik iedere religie als een zwakke poging om antwoorden te geven op vragen die anders onbeantwoord zouden blijven… en daar heeft onze soort nu eenmaal moeite mee… en verder het omgaan met onze sterfelijkheid vergemakkelijken. Mijn visie:

Geloof

Natuurrampen en dood
leiden tot vele vragen.
Laat je die onbeantwoord,
dan blijft dat aan je knagen.

De oorsprong van dit alles,
de zin van het bestaan,
sociale ongelijkheid,
er komt geen einde aan.

Creatieve geesten
hebben er iets op gevonden.
Ze noemen het geloof,
worden zelf door god gezonden.

De onrust van de vragen
wordt daardoor wel wat kleiner,
maar de strijd tussen de goden
maakt mensen veel vileiner.

» Posted By HenK On October 19, 2008 @ 06:26

Herintredende overheid

“Het enige wat ik hoop, is dat de overheid doorpakt. Niet alleen moet ze nu fiks belasting gaan heffen over over-the-topinkomens, maar bovenal moet zijzelf flink gaan investeren, in echte, tastbare dingen. In onderwijs. In zorg. In groene energie. In kinderopvang. In infrastructuur, in verstandig vervoer, in schone productie.”

Wanneer dat zou gebeuren, zou ik ook vrolijk worden.
Maar ik ben bang dat er, op termijn, minder gaat veranderen dan velen denken/hopen.
En waar het Nederland (Europa) betreft, ben ik eerder pessimistisch dan optimistisch. Het wordt er hier, zeg ik Joan na, niet leuker op.
De massa heeft het (te) goed en niemand wil iets inleveren, dus krijgen in eerste instantie ‘de zwakkeren van de samenleving’ het voor hun kiezen. En katten in het nauw gaan rare sprongen maken…

» Posted By HenK On October 17, 2008 @ 05:38

Als het nou…?

“Wat het wel was, weet niemand” is vervelend voor iemand die graag weet waar zij aan toe is, maar het positieve dat deze column voor mij overheerste was: “Maar ook, zo ontdekte ik, zou ik weinig aan mijn leven willen veranderen. Wat een prettige constatering was.”

Je bent/blijft in balans in tijden van onzekerheid, blijft nadenken, blijft tot op zekere hoogte relativeren… je houdt de controle.
Gefeliciteerd, ook daarmee.

» Posted By HenK On November 01, 2008 @ 06:32

Tussen goed en kwaad

Een helder verhaal en een duidelijke keuze, Joan.
Passend bij mijn filosofie dat de mens een optelsom is van genetisch materiaal en levenservaringen. Die som heeft je op dit punt gebracht.
Hetzelfde geldt overigens voor Juzo… en voor mij.

Met één ding ben ik het niet eens. De ‘vroeger prachtig ogende actrices’ zijn voor mij geen voorbeelden van ravages. Willeke van Ammelrooy zit nog in de herstelfase en ziet er daarom minder goed uit, maar Pleuni en zeker Petra zagen eruit zoals je van mensen op hun leeftijd zou mogen verwachten (of zelfs beter).
Voor mij liever Petra Laseur dan, bijvoorbeeld, Marijke Helwegen… :-)

» Posted By HenK On October 13, 2008 @ 01:16

@ 22 Juzo
“Het is het een of het ander en men heeft het zelf in de hand:
men blijft leven zoals boven omschreven,
of men gaat (zo snel mogelijk) dood.”

Tsja…
Er is een Amerikaanse sekte waarbinnen men gelooft in het eeuwige leven op aarde (hier en nu !), wanneer je er maar echt in gelooft.
Gaat een sektelid dood, dan was het klaarblijkelijk geen echte gelovige.
Daar moest ik aan denken bij “men heeft het zelf in de hand”.
Kwaad worden of lachen ?
Laat ik maar voor het tweede kiezen, dat schijnt ook gezonder te zijn.

» Posted By HenK On October 12, 2008 @ 06:41

Een broodje aap schijnt ook heel slecht te zijn voor mensen die er (te) gevoelig voor zijn.
Niet roken, geen alcoholische versnaperingen, geen dierlijke vetten, geen stress, voldoende beweging, de juiste voedingssupplementen, niet gaan wonen in de buurt van zend- en andere masten, je gewicht en bioritme in de gaten houden, je regelmatig laten vaccineren en controleren door artsen, oppassen in het verkeer en niet te vergeten veilig vrijen.
Je genetisch materiaal laten onderzoeken en ‘je maatregelen’ nemen tegen wat je zou kunnen overkomen…

Tijd voor iets anders is er dan niet meer.
Mooi, voor wie oud worden als ultiem doel in dit leven ziet.
Welk leven ?
“Van leven ga je dood”
“Who wants to live forever”
“‘Tous les hommes sont mortels”
Gelukkig maar !

» Posted By HenK On October 06, 2008 @ 05:39

Vaccinatie

Dè vraag, die de aanbieders van (o.a.) onvoldoende uitgeteste vaccinaties aan de massa willen meegeven: Mag je het risico nemen om niet mee te doen ?

Veronderstel, dat…
Hoe zou ik dan moeten/kunnen omgaan met ‘de schuldvraag’ ?

De handel in angst is lucratiever dan ooit en daar wordt door de ‘gezondheidsindustrie’ handig op ingespeeld.
Met Karin ben ik eens: “Ik zou mijn dochter in elk geval niet laten vaccineren.” En ik hoop/verwacht, dat mijn dochter daar hetzelfde over denkt. Gelukkig heeft zij de hersens van haar moeder, dus dat zit wel goed. :-)

» Posted By HenK On December 03, 2008 @ 07:01

Preventie is het toverwoord van deze tijd.
En het scoort, want de massa is dol op schijnveiligheid.
Preventieve vaccinaties, preventieve onderzoeken, preventieve behandelingen, zelfs preventieve operaties…
Het past bij de sterk toegenomen verkoop van o.a. bloeddruk- en andere meters, drankjes en pilletjes die ons gezond en vooral jeugdig houden.
Oud worden is ‘out’ en de dood, daar praten we liever niet over, behalve dan wanneer we ‘moeten’ nadenken over hoe we ons afscheid kunnen opleuken met een originele invulling, waarvoor we ons natuurlijk aanvullend moeten verzekeren.
Bij onze decadentie valt de decadentie die het Romeinse rijk liet vallen volledig in het niet…
Sorry, ik dreig weer naargeestig te worden.

» Posted By HenK On December 02, 2008 @ 04:44

Techniek alleen is niet de oplossing

“Ziekenhuislui zijn ook maar mensen, en niets menselijks is hun vreemd.”

Wanneer wat jij hier allemaal schrijft ook maar enigszins in de buurt komt van je persoonlijkheid, mag je je gelukkig prijzen dat chirurgen over het algemeen weinig tijd besteden aan het beter leren kennen van hen die zij onder het mes krijgen… Artsen die je opereren, omdat je vader rugby-trainer was… ja hoor. ;-)

Of en in welke volgorde mensen behandeld worden, hangt in de eerste plaats af van de medische noodzaak. En zo hoort het ook. Artsen moeten zich niet gedragen als de oude Romeinse keizers, als de ‘artsen’ op het perron van Auschwitz of als god. Zij bepalen niet wie mag leven en wie niet. En volgens mij zijn er ook weinig artsen die die neiging hebben.

Ook bij één beschikbare donor-lever voor óf een oude alcoholist met een kapotgezopen lever óf een jonge moeder met twee kinderen en een erfelijke leveraandoening… telt in de eerste plaats de medische noodzaak van dat moment. En nogmaals: Zo hoort het ook.

Ik kan en wil geen oordeel vellen over de reden waarom jij een hartoperatie nodig had, ondanks je extreem gezonde leefstijl… zelfs niet, nadat jij je aanmatigt om anderen te be-/veroordelen. Daar lijkt het in ieder geval op… maar het kan natuurlijk ook een vorm van humor zijn, die ik niet begrijp. Of nog iets anders… waar ik me verder niet in wil verdiepen. Ik kies ervoor om voortaan om je heen te lezen. Het ga je goed, Jules.

» Posted By Henk On April 24, 2007 @ 19:50

Als illustratie van je argument dat tijdsdruk, overbelasting en onderbezetting belangrijker zijn dan een EPD -het is niet voor het eerst dat je hierover schrijft- vind ik je bericht ‘minder geslaagd’. Ik ben het overigens wel met je eens. Zoals ik het ook eens ben met een eerder door jou gemaakte opmerking over het (vermoedelijke) aantal medische missers in verhouding tot het aantal medische handelingen.

Natuurlijk is iedere medische misser er één te veel, natuurlijk moet al het mogelijke worden gedaan om het aantal medische missers te beperken, maar… artsen zijn mensen en mensen maakten, maken fouten en zullen dat blijven doen. Vreselijk, zeker wanneer het jezelf of een dierbare overkomt. Zeker wanneer er sprake is van een duidelijk verwijtbare fout. Doordat behandelaars (over)vermoeid waren, iets wat arts-assistenten al heel lang zijn, doordat medische handelingen worden overgelaten aan onvoldoend opgeleide medewerk(st)ers (nurse practitioners, physician assistents, enzovoorts), door ‘het samenlopen van omstandigheden’…

Maar is alles wat een medische misser wordt genoemd wel een medische misser ? Zijn ‘onze’ verwachtingen wanneer we een beroep doen op medische hulp wel realistisch ? Gaan ‘we’ er niet teveel van uit dat ‘alles’ te repareren, te genezen is ? En laten ‘we’ ons niet teveel meeslepen in de richting van ‘the American way’… met (hulpjes van) letselschade-advocaten op de Eerste Hulp ? Zijn we, ook hierbij, niet te dol geworden op ‘waargebeurde verhalen’ ? De AVRO begint binnenkort met een serie ‘Missers’, waar ongetwijfeld leuke kijkcijfers mee gaan worden gehaald. “Het is toch een schande, dat… “. En het zal in de meeste gevallen een schande zijn.

Er kan steeds meer en hoe meer er kan, hoe groter de kans dat er wel eens iets misgaat. Een verkeerde diagnose, een verkeerd uitgevoerde ingreep, het ontbreken van de recentst ontwikkelde instrumenten/apparatuur, slecht ingeschatte bijwerkingen van medicijnen… en niet te vergeten: onverwachte complicaties. Niet alles, lang niet alles is te voorkomen.

Zoals ik al schreef, er moet al het mogelijke worden gedaan om het aantal medische missers te beperken en ik bagatelliseer ook niet de uit de missers voortvloeiende ellende, maar ik ben er ook niet voor om de wet van Hammurabi, ‘als de patiënt tijdens een operatie overlijdt, wordt de hand van de arts afgehakt’, opnieuw in te voeren. Zelfs niet figuurlijk…

» Posted By Henk On April 24, 2007 @ 19:49

3000 euro lichter en 1000 kilometer verderop

Waarom we het normaal moeten vinden ? Omdat we het ontwikkelen van nieuwe apparatuur en medicijnen overlaten aan ‘de markt’ en ‘de markt’ winst eist. Wetenschappers en laboratoria kosten veel geld en lang niet ieder onderzoek leidt tot bruikbare nieuwe apparatuur of medicijnen. En wanneer er iets nieuws op de markt wordt gebracht, is het onduidelijk hoe lang een nieuwe verbetering op zich laat wachten. De concurrentie slaapt niet. Patenten sluiten niet alles uit (zeker niet in arme(re) landen) en zijn maar tijdelijk beschermend. Waarbij nog komt dat je je met name in Amerika in moet dekken tegen claims van terecht of onterecht ontevreden patiënten.

Ik kan niet beoordelen of 3.000 Euro voor een PAC of 37.000 Euro voor een Herceptin-behandeling normaal of abnormaal is, maar ik vond de vergelijking met de materiaalkosten… hoe zeg ik het vriendelijk… nergens op slaan.

Tegelijkertijd heb ik overigens ook moeite met het bedrag dat een mens per jaar mag kosten aan medische zorg, waardoor bijvoorbeeld een longtransplantatie eigenlijk niet zou mogen worden uitgevoerd (kosten gedeeld door gemiddeld aantal toegevoegde levensjaren zijn -uitgaand van dat bedrag – te hoog). Maar dat is een ander probleem…

» Posted By Henk On January 13, 2008 @ 03:38

Materiaalkosten 30 Euro, aanschafprijs 3.000 Euro. Wees blij, dat er blijkbaar nog geen kwalitatief minder alternatief in de markt is. Natuurlijk wordt er door de diverse bedrijven (te)veel verdiend aan ziektes, maar dat maakt het belang dat die bedrijven hebben bij het leveren van goede,veilige producten groot en hoe groter dat belang hoe kleiner de kans dat ‘de gebruiker’ voor ongewenste verrassingen komt te staan. De vergelijking materiaalkosten:aanschafprijs kun je ook loslaten op, bijvoorbeeld, (de processor van) je pc, haute couture, parfum, enzovoorts.

Bij medicijnen en medische hulpmiddelen betaal ik liever teveel dan weinig voor een onveilig of minder geschikt alternatief. Over foute bezuinigingen die ten koste gaan van de patiënt en over maximaal per jaar per patiënt te besteden bedragen maak ik me meer zorgen in dit verband.

Het moet niet ‘te gek’ worden, maar voor de beste, patiëntvriendelijkste, kwaliteitsjaren toevoegende behandelingen voor iedereen mag iets extra’s in rekening worden gebracht. Voor wie wil leven en kan leven moet alles uit de kast worden gehaald… Dat de ziektekostenverzekeringspremie daarvoor inkomensafhankelijk zou moeten worden lijkt me logisch. Dat dat niet zal gebeuren ook… :-(

De crematie van Lies, duizend kilometer verderop. Het, raar woord, voordeel van cremeren… ze is gevoelsmatig minder ‘plaatsgebonden’ dan na een begrafenis. Jij bepaalt de plaats waar je haar ‘ontmoet’, waar je je haar herinnert. Tijd en ruimte spelen daar geen rol meer bij…

» Posted By Henk On January 12, 2008 @ 03:37

Sterven

“Goed sterven – goed voor de sterver, goed voor de achterblijvers – kan denk ik slechts op één manier: met veel intimi bij je. ”

Goed sterven doe je alleen, na afscheid te hebben genomen van wie je dierbaar zijn, met het gevoel dat je mag gaan. Dat is althans het gevoel dat ik, als achterblijver, heb overgehouden na het overlijden van dierbaren. De hand, de lieve woordjes, maken het sterven moeilijk(er). Niet voor niets ‘ontsnappen’ stervenden vaak op het moment dat de dierbare(n) even afwezig zijn. Er zijn, naar mijn onbescheiden mening, dingen die je niet kunt delen en sterven is er daar één van. Wat Wieteke schrijft komt dicht in de buurt van wat ik zie als ‘goed sterven’, maar misschien denk ik daar tezijnertijd anders over. De tijd zal het leren…

» Posted By Henk On January 09, 2008 @ 03:03

Lies

Gecondoleerd en sterkte, Karin. Schrale troost. Uiteindelijk zullen de mooie herinneringen de grauwsluier van vandaag verdrijven. Nadat de tijd de wonden geheeld heeft, leer je omgaan met de bijverschijnselen van littekens.

» Posted By Henk On January 08, 2008 @ 02:17

Een halve eeuw

Mooie gelegenheid om, bijvoorbeeld, een Profiel aan je te wijden. ;-)

Gefeliciteerd Karin en nog vele gelukkige en zo gezond mogelijke jaren toegewenst. Veel plezier met pak, champagne en meisje !

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By Henk On December 21, 2007 @ 17:38

Ontslagen!

Jammer, van de droge tissues… anders had je dit bezoek een 10 kunnen geven. :-) Een ontslag om te vieren en daar zul inmiddels wel mee begonnen zijn. Gefeliciteerd, Karin ! Op naar een zo gezond mogelijk 2008 !

» Posted By Henk On December 05, 2007 @ 15:43

Amnesty: unsubscribe me

Quote
Mijn eigen optelsom leidt naar… het is wel weer even genoeg zo. :-)
Unquote

» Posted By Henk On November 27, 2007 @ 17:03

Grom, je schrijft liever dan dat je leest… en daarom herhaal ik maar even: “Nogmaals, er zijn absoluut jongeren die wel echt geïnteresseerd zijn, die zich wel echt inzetten tegen wat zij zien als onrechtvaardigheid, maar het is een kleine minderheid… die met het ouder worden nog kleiner wordt. Jongeren die op feesten de wereldproblematiek bespreken… Ja hoor, dat is een realistisch beeld van het doorsnee feest…”.

Wanneer je een studie doet, waarbij studiegenoten tentamens hebben moeten doen over de situatie in Congo, kun je toch niet volhouden dat die omgeving model staat voor ‘de jongeren’. Stel dezelfde vraag op andere faculteiten en de uitkomst zou wel eens heel anders kunnen zijn en dan heb ik het nog niet eens over jongeren die iets lager geschoold zijn.

Thomas, ik kan alleen maar schrijven dat ik bijna exact dezelfde ervaringen heb gehad als jij met je oma. Mijn schoonvader bracht de laatste periode van zijn leven door in een zespersoonskamer, waar hij, wanneer hij zijn armen zou uitstrekken de neuzen van zijn lotgenoten bijna te pakken zou hebben. En gezien de snelle groei van het aantal particuliere tehuizen voor hen die zich dat kunnen veroorloven, vermoed ik niet dat er echt veel haast gemaakt zal worden bij de verbetering van de situatie. Beloftes op dit gebied worden al erg lang niet nagekomen.

En Joan, een paar korte opmerkingen nog. In de eerste plaats maakt het wel iets uit of je bij PiekFijn en/of de tweedehands kledingwinkel koopt, omdat je daar zelf voor kiest of omdat je je geen nieuwe spullen kunt permitteren. Van weinig kunnen leven is onvergelijkbaar met van weinig moeten leven. En, als antwoord op je vraag, ik weet wat het betekent wanneer je voor de verwarming van je huis afhankelijk bent van een gift van de diaconie en heb moeten leren de tering naar de nering te zetten.

Ik denk overigens niet in slechteriken en slachtoffers (en ook niet in heiligen). Mensen zijn niet goed of slecht, maar optelsommen van genetisch materiaal plus (levens)ervaringen, in de breedste zin des woords. Om die reden vind ik het ook altijd onzin wanneer mensen zeggen of schrijven “Wanneer mij dat was overkomen, dan…”, maar aan de andere kant past een dergelijke opmerking wel bij hun optelsom. Wat we prijzen of bestraffen zijn daden, geen mensen. Daden die we als individu of als groep waarderen of niet kunnen accepteren. De daders doen datgene wat je gebaseerd op hun optelsom zou kunnen verwachten… mits je die som zou kennen. Maar dit terzijde.

Mijn eigen optelsom leidt naar… het is wel weer even genoeg zo. :-)

» Posted By Henk On November 26, 2007 @ 17:02

“Mensen die van mening zijn dat er in dit “landje” nog voldoende mis is en dat je pas daarna naar de rest van de wereldbevolking hoeft te kijken, zijn wat mij betreft ziende blind en horende doof.” Helemaal mee eens !

Maar ik denk hetzelfde over mensen die, gebaseerd op rekbare statistiekcijfers, ziende blind en horende doof zijn voor de problemen waar een toenemend aantal Nederlandse gezinnen mee te maken krijgt, voor de slechte omstandigheden waaronder een deel van onze ouderen zich bevindt in onze verpleeg- en verzorgingstehuizen, voor gezinnen (en ouderen) waarvoor de decembermaand een ramp is… in de kou omdat de energierekening niet te hoog mag oplopen, met drie of minder warme maaltijden per week, letterlijk afhankelijk van de voedselbank en tweedehands winkels, zonder ruimte om ook maar iets extra’s te doen.
Natuurlijk, arm in Nederland betekent iets anders dan arm in de sub-Sahara-landen. Natuurlijk, de ouderen in de slechtste verzorgingstehuizen hebben het altijd nog beter dan kinderloze ouderen (of psychiatrisch patiënten) in heel wat andere landen, maar kom niet aan met dat het hier allemaal wel meevalt.

Zelfs ‘relatieve armoede’ komt keihard aan in een land waar de overgrote meerderheid zich veel, erg veel kan veroorloven en waar het snel groeiende aantal miljonairs vaak van gekkigheid niet weet wat het met het geld moet doen…

Ik had het niet over “pas daarna”, maar over tegelijkertijd. Het feit dat 54 % van de Nederlanders ZICHZELF maatschappelijk betrokken vindt, zegt helemaal niets en wanneer ‘doneren aan goede doelen’ meetelt, vind ik 6 op de 7 Nederlanders ook geen overtuigend bewijs voor jouw overtuiging. Maar goed, deze discussie hebben we elders al eerder gevoerd en ik heb eigenlijk geen zin in een herhaling van zetten. Wie nooit armoede heeft gekend, praat gemakkelijk over de armoede van anderen… Sociale diensten die computers weggeven aan bijstandsgerechtigden… ja hoor, dat is hier de praktijk van alledag… Betalen ze ook nog het abonnement, als extra’tje ? :-(

» Posted By Henk On November 25, 2007 @ 17:00

Korte reactie:
Wat ik schreef is geen belediging, maar de simpele constatering van een feit. Vraag aan 100 willekeurige jongeren wat er de afgelopen jaren, bijvoorbeeld, in Congo gebeurd is ? Wanneer je verwacht dat meer dan 10 % een antwoord geeft dat maar enigszins in de buurt van de realiteit, ben je… uh… erg optimistisch. Wat zijn de millennium-doelen ? Wat is de kindersterfte, de gemiddelde levensverwachting in… Zimbabwe ?

Ik schrijf overigens niet dat het bij volwassenen beter gesteld is qua echte interesse. Sterker nog hun desinteresse is er een belangrijke oorzaak van dat jongeren ook niet geïnteresseerd zijn.

Nogmaals, er zijn absoluut jongeren die wel echt geïnteresseerd zijn, die zich wel echt inzetten tegen wat zij zien als onrechtvaardigheid, maar het is een kleine minderheid… die met het ouder worden nog kleiner wordt. Jongeren die op feesten de wereldproblematiek bespreken… Ja hoor, dat is een realistisch beeld van het doorsnee feest…

Sorry hoor, maar mijn roze bril ben ik al een tijdje kwijt. Het is overigens wel storend wanneer een megalomane puber meent zijn leeftijdsgenoten denkt te kunnen vertegenwoordigen, zich constant beledigd voelt en zelf iedereen die het niet onmiddellijk met hem eens is “dombo” (of erger) noemt.

Met Thomas ben ik eens dat ‘de massa’ hier zelfs niet geïnteresseerd is in wat hun eigen omgeving gebeurt. Sommigen geven er zelfs de voorkeur aan om alleen te praten over wantoestanden in andere werelddelen… lekker vrijblijvend… “vreselijk, maar we kunnen er weinig aan doen…”.

» Posted By Henk On November 24, 2007 @ 16:59

«« Back To Stats Page