Statistiek

Comments Posted By Henk

Displaying 541 To 570 Of 801 Comments

Prosumers

Twee probleempjes…
Wie schrijft wat en waarom ?
Zou er één product of dienst zijn, waarover niemand een (terechte) reden tot klagen heeft ?

Persoonlijke ellende of pech kan leiden tot reacties die eigenlijk nergens op slaan. Enkel en alleen omdat iemand de weg heeft gevonden binnen de ‘nieuwe media’ en voldoende meelopers heeft gekregen.
Er is geen sprake van een representatieve steekproef… alles en iedereen kan kapot worden gemaakt.
En dat gebaseerd op een persoonlijke ervaring… of zelfs een pure leugen.
Transparantie en democratisering.
De transparantie is minder transparant dan het lijkt en democratisering heb ik altijd al een contradictio in terminis gevonden. ‘Het volk’ blijft gemakkelijk te beïnvloeden… en niet alleen door de politiek.

Zelf nadenken gebeurt mijns inziens minder dan ooit.

» Posted By HenK On July 01, 2009 @ 05:48

Exbo’s

Tsja… het zal nog wel ‘even’ duren, voordat algemeen geaccepteerd wordt, dat het overgrote deel van de mensheid in feite biseksueel is.
Puur hetero- of homoseksueel zijn, naar mijn onbescheiden mening, uitzonderingen…
Maar goed, zoals ik al eerder schreef, de mens is een optelsom van genetisch materiaal en (levens)ervaringen en met name die (levens)ervaringen maken het niet eenvoudig om toe te geven dat men ook seksuele gevoelens ervaart ten opzichte van seksegenoten.
‘Hasbians’ zitten daar blijkbaar minder mee.
Mooi !

» Posted By HenK On June 01, 2009 @ 05:17

ING: no way, José

ING-passen geactiveerd en daarna geld op kunnen nemen met je oude Postbank-pas ? Ik ben benieuwd naar het antwoord… boetekleed of tegenaanval ?

Of iets er tussenin, met, “gezien uw weerzin ten opzichte van de kleur oranje” de mogelijkheid om de pasjes zonder kosten te vervangen door pasjes met, bijvoorbeeld, je eigen foto.

Ze zullen het in jouw geval niet aandurven om domweg niet te reageren, alhoewel…
We zien wel, hoop ik…

» Posted By HenK On March 07, 2009 @ 05:49

Middenoor

12 uur later…
Ik hoop voor je dat het inmiddels een stuk draaglijker is geworden, want dat zou eigenlijk wel moeten nadat er zoveel uit is en na twee dagen van de antibioticakuur.
Na ook wat inlezen… je moet wel in de gaten houden dat er geen serieuze dikte achter je oor ontstaat (zodanig dat je oor naar voren wordt geduwd), want dan moet je echt naar de KNO-arts.
De kans erop is trouwens niet zo groot, hoor.

Sterkte en een (voor)spoedig herstel gewenst !

» Posted By HenK On March 01, 2009 @ 03:27

Zeemeermin

Heks worden is trouwens minder moeilijk.
Je collega-schrijfster Susan Smit kan je er alles over vertellen… :-)

» Posted By HenK On February 26, 2009 @ 05:28

Je wilt later zeemeermin worden ?
Ik denk dan dat dit weekje Rode Zee een vorm van regressietherapie is geweest… ;-)
Bedankt voor je kleurrijke verslagje, je bent echt enthousiast, en welkom terug.

PS Maakt de reclame die je maakt voor het hotel en het duikcentrum dat je er eerder naar terug kunt gaan ? ;-)

» Posted By HenK On February 26, 2009 @ 05:23

2,5 miljoen Laura’s

Alhoewel ik bang ben dat het nog wel even zal duren voordat men zich bewust wordt van de mindere kanten van dit medium, waarvan dit er één is, is het uitstekend dat jij en anderen er aandacht aan besteden, voor waarschuwen.

Helaas is men tot veel bereid om maar gelezen, gehoord en/of gezien te worden… ik word gelezen, gehoord en/of gezien, dus ik besta…
Dat alles wat je schrijft, zegt of laat zien ooit tegen je gebruikt kan worden, daar wil men niet aan denken.
Vooral om, hoe dan ook, op televisie te komen, is men tot veel bereid.
En ook dat wordt allemaal opgeslagen en is terug te halen.
En anonimiteit ? Vergeet het maar…

» Posted By HenK On February 18, 2009 @ 04:20

Weeskatten zoeken huis

Bedankt voor de update !
Geen ‘eind goed, al goed’, maar wel een mooi bericht.

» Posted By HenK On February 15, 2009 @ 06:36

Suus

Ik kende haar alleen van dit blog en van haar zeize-blog, waar je ondanks niet teveel tekst toch veel kon ‘lezen’.
Triest… en tegelijkertijd… haar wanhoop is voorbij.

Sterkte bij het verwerken van het verlies en het een plaats geven van de herinnering.

» Posted By HenK On February 11, 2009 @ 05:05

T-shirt

Ach ja… een veelgebruikt voorbeeld van een drogreden binnen de argumentatieleer:
“God bestaat”.
“Hoe weet je dat ?”
“Het staat in de Bijbel”.
“Hoe weet je of dat waar is ?”
“De Bijbel is gods woord”.
En verder is er altijd nog de klassieke argumentum ad ignorantiam, de onwetendheidsdrogreden: Er is niet bewezen dat iets niet waar is en daaruit wordt de conclusie getrokken dat het wel waar is.
“Er is niet bewezen dat God niet bestaat…”.

Demogagische trucs…
Je bepaalt altijd nog zelf met wie je wel en met wie je niet in discussie gaat. Vaak weet je van tevoren of het zin heeft of niet… en bepaal je daarna of je daar zin in hebt.
Niet om de knikkers, maar om het spel. :-)

» Posted By HenK On February 08, 2009 @ 05:57

Tip:
Zonder onderschrift zou het ook het logo van een manonvriendelijke sekte kunnen zijn… ;-)

» Posted By HenK On February 07, 2009 @ 05:49

Atheïsten zijn stoerder

163/164 Joan
“Grappig Henk, het is vaak zo dat mensen op grond van wat ik schrijf in de (echt totaal verkeerde) veronderstelling verkeren dat ik meen de wijsheid in pacht te hebben, terwijl dat vrijwel nooit zo is als ze me persoonlijk kennen.”

En ik ben in de echte wereld een optimistische lolbroek, die het leven als een feest ziet en nergens over nadenkt… ;-)
In deze thread, waar trouwens niet voor het eerst meer dan een kwart van de berichten van jouw hand zijn (jouw zandbak ?) zet je iedereen die het niet met jou eens is neer als gelovige, plak je op iedere maatregel die niet jouw goedkeuring kan krijgen een etiket “religieus”, zet je vraagtekens achter Janiek en Bo, ben je blij dat je niet de partner van Janiek bent en dram je, vaak zonder te lezen wat anderen schrijven, maar door.
Aan je nieuwe inzicht ten opzichte van de één kind-politiek in China zou een nieuwe thread gewijd kunnen worden… maar daar gaat het hier net zomin over als over de economische crisis…

Zoals ik dus al schreef: Bij jij noemt als van religieuze belangen doordrenkte besluiten, zie ik andere redenen. En ik ben niet bij voorbaat tegen besluiten omdat gelovigen daar ook tegen zijn (om hun redenen).

Maar goed… ik ben tot de conclusie gekomen dat het weinig zin heeft om met jou in discussie te gaan en herhaal wat ik eerder schreef onder de T-shirt thread:
“Je bepaalt altijd nog zelf met wie je wel en met wie je niet in discussie gaat. Vaak weet je van tevoren of het zin heeft of niet… en bepaal je daarna of je daar zin in hebt.
Niet om de knikkers, maar om het spel.”

Ik ben hier uitgespeeld.

» Posted By HenK On February 22, 2009 @ 04:44

155 Joan… omdat ik het. blijkbaar, toch niet kan laten. :-)
Grappig, dat je een enigszins rationele benadering van de ontwikkeling van de menselijke soort koppelt aan ‘de pessimisten hebben ook een punt’.
Je hebt volgens mij veel moeite met de gedachte dat een ander dan jij het ook wel eens bij het rechte eind zou kunnen hebben… maar ook daarmee zou je het dan natuurlijk niet eens moeten zijn… ;-)

» Posted By HenK On February 21, 2009 @ 06:40

150/151 Joan:
Ik ben niet met je eens dat de overheid ‘doordrenkt raakt’ van op geloof gebaseerde overtuigingen. Ik zie daar ook geen bewijzen ‘op grote schaal’ van. De arts die geen euthanasie verricht of daar grote moeite mee heeft, kan daar andere dan religieuze redenen voor hebben (bijvoorbeeld zijn invulling van de beroepseed). Doorverwijzing ? Iedereen is vrij om een andere arts te kiezen en het zou natuurlijk niet onverstandig zijn om op het moment dat het nog niet speelt aan je huisarts te vragen waar hij staat ten opzichte van euthanasie.
Dorenbos overschrijdt inderdaad een grens bij het verspreiden van zijn plastic foetusjes, die overigens lang niet bij iedereen in de brievenbus zullen belanden… daar heeft hij de middelen (gelukkig) niet voor.
De boosheid die je daarbij voelt, deel ik. Sterker nog, Dorenbos brengt gevoelens bij me boven waarvan ik dacht dat ik ze kwijt was… ik hoop hem nooit te ontmoeten.
Met een ander initiatief, de verspreiding van de krant van de creationisten, heb ik weer geen moeite. Ik ben zelfs benieuwd wat erin staat…
En waar het de werkende vrouw betreft…
Ook zonder religieuze redenen was/ben ik blij dat mijn echtgenote er destijds zelf voor koos om haar baan op te geven om de kinderen op te voeden en ik ben ervan overtuigd dat het onze kinderen zeer ten goede is gekomen.
Aan de andere kant kan ik me goed voorstellen dat m’n dochter er na een zeer lange studie voor gekozen heeft om haar baan na het krijgen van kinderen niet op te geven.
Voor beide mogelijkheden moet mijns inziens ruimte zijn. Dat kun je volgens mij ook los van religie zien.
Politici van het niveau Dorenbos kom je, gelukkig, niet of nauwelijks tegen.
Samengevat: Ik vind dat je iets te generaliserend schrijft over ‘de gelovigen’.
En ik heb wat je schreef kunnen volgen… ;-)

» Posted By HenK On February 21, 2009 @ 05:33

Joan: Onze mening over de bestaande religies ligt niet zo ver uit elkaar.
Waar we wel van mening verschillen betreft het de ‘waardering’ van de menselijke soort.
Ik zie ons als een tijdelijk verschijnsel binnen de evolutie. We zijn hier -letterlijk – nog maar net en we blijven – naar mijn mening – maar heel even.
Een betere toekomst door de menselijke soort ? Voor mij science fiction, maar het is wel een mooie gedachte, dus hou eraan vast.
Van teveel rationaliseren en relativeren word je, behalve misschien wanneer je echt verlicht bent, ook niet gelukkig.

Lang, heel lang gelden sloot Andy Williams zijn televisie-shows altijd af met de woorden: “May your God be with you !”
Wanneer je “God” vertaalt in “overtuiging” is dat eigenlijk wel een mooie wens.
Laat iedereen datgene geloven of ‘geloven’ waar hij/zij zich goed bij voelt. En erover spreken en schrijven, zoals jij en ik ook schrijven over waar wij staan met onze meningen.
Wij leggen onszelf ook geen beperkingen op…

» Posted By HenK On February 20, 2009 @ 06:28

Joan:
Niemand kan jou, als individu, ook uitleggen waarom jij, als individu, niet heel goed, of zelfs veel beter, zou kunnen functioneren zonder geloof.

“Van angsten bevrijd” ? Dat kan voor jou gelden, anderen raken er juist hun angst voor, bijvoorbeeld, de dood door kwijt. Ik heb gelovigen zien sterven na een nacht vol angst en strijd, omdat ze zich in de hel zagen belanden. Maar andere gelovigen lieten het leven los in de volle overtuiging dat ze naar een betere wereld gingen. Die waren juist van hun doodsangst bevrijdt door hun geloof.

“met veel meer energie om iets van je leven te maken” ? Ook hierbij, dit kan voor jou gelden, maar er zijn ook mensen die energie putten uit hun geloof. Die het zelfs als hun belangrijkste bron van energie zien.

“met de bedoeling de wereld beter achter te laten dan je haar aangetroffen hebt” ? En nogmaals, er zijn mensen die zich als de in de bijbel omschreven rentmeester zien. Die hun geloof als bron zien voor hun streven om de wereld beter achter te laten.

Ik, als agnosticus, heb er, zoals ik eerder schreef, vrede mee dat er vragen zijn, die voor mij niet te beantwoorden zijn. Ik vind met jou dat de bestaande religies door mensen verzonnen antwoorden zijn, maar ben ervan overtuigd dat mensen dat zullen blijven doen tot het einde van onze soort. En er zullen altijd mensen zijn die hun geloof ‘te vuur en te zwaard’ zullen verdedigen en willen verbreiden.
Met onder andere in hun achterhoofd: Als er veel mensen het geloven, moet het wel waar zijn…
In hun achterhoofd… in hun ‘relikwab’… waar dan ook…

Persoonlijk deel ik, zoals je weet, noch jouw vertrouwen in de menselijke soort, noch het geloof in de bestaande religies.
En daar heb ik dan weer vrede mee… :-)

» Posted By HenK On February 19, 2009 @ 06:19

Janiek: De tuin van Epicurus gaat wat ver, maar ik zou ‘m wel uit de hel halen waar Dante hem geplaatst heeft…
Uit hun verband gerukt doe je, naar mijn mening, vooral de eerste quote tekort, dus… Onfray:
„We hebben geen religie nodig, maar wijsheid. Die moeten we hervinden evenals een zekere spiritualiteit, of transcendaliteit zo u wilt. Dat is allemaal te vinden in de filosofie. Ik heb wel een gevoel voor het heilige, maar niet omdat dat heilige goddelijk is. Voor mij bent u bijvoorbeeld heilig, maar dat betekent niet dat ik dat metafysisch of religieus hoef te duiden. Als ik het gevoel voor het heilige niet zou hebben, dan zou de samenleving tenslotte wel erg gewelddadig worden. De samenleving ontstaat uit een verlangen naar het gemeenschappelijkheid. Ook dat is een gevoel voor het heilige, maar het is een heel heidens gevoel. Nu hebben de gelovigen het heilige gekaapt en gemonopoliseerd. Het alternatief, de laïcité, is in Frankrijk vormgegeven rond christelijke concepten – liefdadigheid, broederschap. Ik zeg dat we verder moeten gaan, en daarvoor moeten we de ethiek ontkerstenen. Zeker als we verder willen komen met vraagstukken over abortus, euthanasie, het homohuwelijk, genetische manipulatie, klonen.”
En Bo:
Ik zou er ook een voorstander van zijn wanneer filosofie vanaf jonge leeftijd onderdeel zou worden van het lespakket en het kan op ieder niveau gepresenteerd worden. Zie bijvoorbeeld http://www.kinderfilosofie.nl, “De wereld van Sophie” van Jostein Gaarder of “Filosofie voor de zwijnen”.
Op iets latere leeftijd zou religie als subvak kunnen worden toegevoegd… want dan hebben de kinderen al geleerd om dogmatische benaderingen los te laten. Zijn ze als het ware rijp om agnosticus te worden… ;-))

» Posted By HenK On February 18, 2009 @ 03:49

“Zomaar” een link: http://www.trouw.nl/nieuws/religie-filosofie/article1283627.ece?all=true

Voor wie er niet genoeg van krijgt… ;-)

» Posted By HenK On February 17, 2009 @ 05:31

Karin, ik had het dan ook niet over effecten…
Mijn reactie kwam eigenlijk voort uit het probleem dat ik heb met mensen die zichzelf (in mijn optiek!) te nadrukkelijk positioneren als weldoeners.
En Sjaak… ja hoor.
“De toepassing van gemanipuleerde embryonale stamcellen is, als het er ooit van komt, nog verschrikkelijk ver weg…” (Professor Wim Tibben, hoogleraar Stamcelbiologie bij het LUMC in NRC Handelsblad).
En ook dat onderzoek gaat, buiten Nederland, gewoon door en ook Nederlandse wetenschappers werken in het buitenland.
Resultaten in het buitenland zullen ook Nederlanders ten goede komen… zoals wat onze wetenschappers hier onderzoeken, en dat is niet gering, ook de grens passeert.

Maar ik denk dat het verstandig is dat ik hier niet meer meeschrijf.

» Posted By HenK On February 11, 2009 @ 06:06

Sorry Sjaak, maar wat je schrijft slaat nergens op. Nederland staat absoluut niet aan de kant waar het stamcelonderzoek betreft en bij leukemie, Hodgkin lymfoon en Non-Hodgkin lymfoon wordt de herstellende kracht van stamcellen hier al jaren benut.
Onder ander in het Erasmus MC-Daniel den Hoed maken de behandelingen deel uit van de ‘alledaagse geneeskunde’. Google maar eens met de naam Riccardo Fodde…
Ach, doe eigenlijk maar niet, want je hebt ook niet gelezen wat ik geschreven heb. Joan heeft gelijk…

En Joan. Bij het woord ‘eigenbelang’ denk ik niet alleen aan het bewust najagen van voordeel, maar ook aan de reden waarom je dingen doet.
Mensen doen dingen omdat ze zich daar goed bij voelen (niets mis mee, zeker niet wanneer anderen daarvan meeprofiteren) en sommigen doen dingen omdat ze het prettig vinden zich daarvoor op de borst te slaan.
Dat is geen cynisme, maar realisme.
En het is ook absoluut geen veroordeling, maar de vaststelling van een eigenschap van onze soort: egocentrisme.

Gelukkig zijn we ons dat niet altijd (of sommigen zelfs nooit) bewust, want dan zouden we ons minder goed voelen wanneer we onze goede daden verrichten.

Altruïsme past net zomin bij onze soort als bijvoorbeeld communisme.
Maarruh… ik begrijp dat jij het daar niet mee eens zal zijn en heb daar vrede mee… :-)

» Posted By HenK On February 11, 2009 @ 04:37

“Pietie, in andere landen gaat het stamcelonderzoek wel door. Niet in Nederland, want daar is het verboden.”

Joan, hiermee doe je alle wetenschappers die zich dagelijks bezighouden met stamcelonderzoek tekort. Het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek is hier niet toegestaan, maar zeker niet (alleen) om religieuze redenen.
Het vorig jaar gedane onderzoek door het Rathenau Instituut (“Meer dan status alleen : burgerperspectieven op embryo-onderzoek.”) laat zien, dat ‘de bevolking’ er om allerlei redenen ook nog steeds moeite mee heeft… maar wel verwacht dat het binnen tien jaar ook hier mogelijk is.

“Verder wil ik echt niet fel overkomen, maar het zou toch zonder meer tragisch zijn als je houvast zou moeten hebben aan een fictie.”
Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen fictie.
Jouw aan mij gerichte opmerking “De flexibiliteit van de menselijke soort, ik vind het Goddelijk. Volgens mij is de mens niet naar Gods aangezicht geschapen, maar is elk mens in potentie een “God” zoals mensen zich die eeuwen terug voorstelden.” zie ik als fictie, maar ik vind het niet tragisch… :-)
Ik heb aan het ziek- en sterfbed gezeten van mensen, die door het geloof dat ik als mensenwerk zie optimistisch stierven. Er zijn momenten dat ik jaloers ben op gelovigen.

“Ik ga het dan nog niet eens hebben over die Williamson die de holocaust ontkent en door de “heilige vader” weer naar binnen gecommuniceerd wordt, maar ik zou dat geen voorbeeld van een positieve daad willen noemen.”
Wanneer je het ergens niet over gaat hebben… heb het daar dan ook niet over.

“En volgens mij komt naastenliefde toch vooral voort omdat je de medemens liefhebt en/of herkent. Als het een verplicht nummer zou zijn op grond van voorschriften in een 2 eeuwen oud boek, dan zou die naastenliefde mij persoonlijk gestolen kunnen worden.”
Naastenliefde komt voort uit eigenbelang en wordt gegeven omdat je je er zelf goed bij voelt en/of omdat het onderdeel uitmaakt van je religie.
De boeken zijn trouwens iets ouder dan twee eeuwen. ;-)

Gelovigen zijn minder positief… minder creatief…
Ik heb echt een hekel aan generaliseren.
“HenK, wij staan duidelijk anders in het leven en dat vind ik juist wel leuk.”

Zeker weten en ik soms ook.

» Posted By HenK On February 10, 2009 @ 04:52

Joan, een voorbeeld ?
Wat was er voor de “oerknal” (als je al van ‘voor’ kunt spreken) of wat veroorzaakte de oerknal.

Hoe ik god duid ?
Als iets dat buiten mijn ‘gezichtsveld’ ligt en als iets dat volkomen losstaat van mij als individu.
Met enige fantasie kan ik me nog voorstellen dat het leven binnen ons universum een ‘doel’ heeft. Maar dat is dan wel mijn fantasie en ik zal nooit weten of die fantasie klopt.

Nogmaals Joan, ik denk dat we onszelf te belangrijk maken.
Je zou ons ook kunnen zien als een diersoort waarbij iets fout is gegaan in de evolutie. Een foutje, dat zichzelf corrigeert.
Razendsnel, zeker wanneer je de leeftijd van ons universum schat op pakweg 14 miljard jaar of kijkt naar de periode dat de saurussen hier de dienst uitmaakten…
Nee, ik ga er echt vanuit: We zijn hier net en we blijven maar even.
En er is geen god die daar wakker van ligt… naar mijn onbescheiden mening.

» Posted By HenK On February 05, 2009 @ 05:22

‘Er is waarschijnlijk geen god. Durf zelf te denken en geniet van dit leven!’

Uitstekende tekst… en je column mag er ook wezen ! :-)
Als agnosticus ben ik blij met ‘waarschijnlijk’. Het feit dat de goden zoals we die kennen voor mij te nadrukkelijk door mensen geschapen zijn, betekent voor mij niet dat er geen god zou bestaan, in welke vorm dan ook.
Er is teveel dat zonder god onbegrijpelijk is en blijft om het bestaan van ‘iets groters’ te ontkennen.
Maar ik betwijfel of wij, sinds kort de bewoners op de derde planeet van één van de miljarden sterren in dit universum, meer zijn dan de zoveelste levensvorm, die hier ontstaat… en uitsterft.
Persoonlijk ben ik niet zo onder de indruk van de diersoort mens.

‘Durf zelf te denken’. Zo is het en ik kan me eigenlijk, in mijn domheid, niet voorstellen, dat je dan tot een ander conclusie komt, dan die ik hierboven omschreef. Mensen hebben moeite met, kunnen niet omgaan met onbeantwoordbare vragen… mensen hebben moeite met, kunnen niet omgaan met hun sterfelijkheid.
Religie is een kwestie van vraag en aanbod, een aparte vorm van marketing. Een product, waarbij de aanbieders zich geen zorgen hoeven te maken over ontevreden klanten bij Radar of Kassa en altijd kunnen blijven wijzen op (o.a.) de ervaringen van mensen met een BIJNA dood ervaring en ‘wonderen’.

‘en geniet van dit leven’. Laat de mate van genieten niet afhangen van wat medemensen hebben verzonnen, maar leef je leven zoals je zelf denkt dat het goed is. Persoonlijk vind ik ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden’ wel een aardig motto, maar ik kan niet anders dan accepteren dat anderen op andere motto’s uitkomen.
De mens is naar mijn onbescheiden mening een optelsom van genetisch materiaal en (levens)ervaringen en met de uitkomst van die som zul je het moeten doen…
Je kunt hooguit hopen dat de uitkomst van je som je in de richting van’genieten’ brengt.

» Posted By HenK On February 04, 2009 @ 05:57

Is topzorg de beste zorg?

Uitstekende column !
Samengevat: De patiënt moet centraal staan en blijven staan.
Van Voûte herinner ik me onder andere dat hij ook ‘kinderen’ liet meepraten, liet meebeslissen over de te volgen aanpak.
Eerlijkheid boven alles.

Het lijkt me op zich logisch, dat de best mogelijke aanpak in ons rijke landje beschikbaar moet zijn, dat op medische gronden beslist moet worden wie voor behandeling met de protonmachine in aanmerking komt en dat bij een dergelijke behandeling goede omgevingsfactoren gerealiseerd (moeten) worden.

» Posted By HenK On January 31, 2009 @ 04:24

De krant is geen omroep

De televisie een stervend medium… ?
Wat heerlijk om het een keer oneens te zijn ! :-)

Dat de ‘televisie-avond’ er over tien jaar anders uit zal zien dan nu, dat er nieuwe mogelijkheden zullen zijn toegevoegd… ongetwijfeld. Maar ook in 2020 zal er nog steeds enkele per dag televisie worden gekeken.
Op een apparaat waar je ook op kunt surfen en je mail kunt behandelen, dat wel natuurlijk. En je bepaald uiteraard zelf wanneer je waarnaar wilt kijken (wanneer je van die mogelijkheid gebruik wilt/kunt maken).
Maar het medium is naar mijn mening absoluut (nog) niet stervend.
Televisie zal nog lang het dominante medium blijven.

Dat jij je hebt voorgenomen om de kabel en je abonnement op je omroepgids op te zeggen, zegt meer over jou dan over de gezondheidstoestand van ‘het pratend aquarium’.
Naar mijn onbescheiden mening.

Ik ben het overigens wel eens met je analyse van het medium krant.

» Posted By HenK On January 28, 2009 @ 04:24

1958

Bedankt, dat je het met ‘ons’ deelde.
Mede door dit soort beelden kun je je bewust worden van je wortels en daar gaat rust vanuit.
Voor mij een tijdbeeld, voor jou veel meer.

» Posted By HenK On January 26, 2009 @ 05:07

Medicatiefouten door EPD

NOS Teletekst:
“De verplichte invoering van het elektronisch patiëntendossier wordt met
een paar maanden uitgesteld. Het was de bedoeling dat artsen en apothekers op 1 september zouden zijn aangesloten op het
systeem, maar minister Klink maakt vandaag bekend dat dat later wordt.

Uit proeven is duidelijk geworden dat de invoering van het patiëntendossier ingewikkeld is. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat er meer tijd moet worden genomen om het systeem
veilig te maken en Klink vindt dat ook.

Doordat alle informatie over patiënten straks in één beveiligd systeem staat, zou het aantal fouten moeten afnemen.”

Uit proeven is duidelijk geworden dat de invoering van het patiëntendossier ingewikkeld is.
Van uitstel komt…
Dat zal wel niet, maar hoe meer en nadrukkelijker mensen op de gevaren wijzen, hoe beter.

Opnieuw bedankt voor jouw bijdrage !

» Posted By HenK On January 22, 2009 @ 06:08

Naar de Noordpool

Het gaat in het leven niet om het doel, maar om de reis…
Lang geleden schreef ik voor een vriendin, die blijvend aan haar bed gekluisterd was, het onderstaande gedichtje:

Vlucht

Je vliegt boven de bergen,
ziet golven op het strand,
de zon schijnt op je vleugels,
‘t gaat boven je verstand.

In tijden van beproeving,
een schier eindeloze nacht,
geeft omkijken in liefde
je steeds weer nieuwe kracht.

Tussen lelijkheid en oorlog
blijft jouw schoonheid bestaan,
nog geen engel maar een mens,
vastbesloten door te gaan.

‘k Geniet van jouw gedachten
en zie eindelijk verband:
Omdat het doel al vaststaat,
wordt juist de reis zo interessant.

Zij ‘reist’ nog steeds en is vastbesloten nog wel even te blijven ‘reizen’.
Blijven reizen is belangrijker dan doelen stellen.

» Posted By HenK On January 21, 2009 @ 02:54

Van Praag-prijs

Gefeliciteerd, Karin !
Jij (je werk) past zeker bij de criteria en het is mooi dat je daar op deze wijze voor beloond wordt.
Kijkend naar eerdere prijswinnaars, dan kan ik me het blozen enigszins voorstellen…

Na je reis naar Egypte, alweer iets leuks om naar uit te kijken !

» Posted By HenK On January 20, 2009 @ 03:24

Bellen

Wanneer een duik in het zwembad al wonderschoon is, ben ik benieuwd naar de superlatieven die zullen volgen na je duikvakantie in Egypte.
“Een verzopen sprinkhaan” ? Wanneer het een filmpje was geweest… misschien… nee, nu zag je er uit als iemand die wist wat ze deed (met haar keurig gelakte rode nagels). :-)

Het lijkt me overigens niet onlogisch dat je je goed voelt bij/na het duiken.

Prettige vakantie, K.

» Posted By HenK On January 15, 2009 @ 05:20

«« Back To Stats Page