Statistiek

Comments Posted By CiNNeR

Displaying 121 To 150 Of 215 Comments

Voorzorg

Het gaat wat dat betreft naar een wereld die mij niet bevalt. Solidariteit met uitzonderingen en dan naar elkaar gluren om te kijken of een ziekte niet wellicht de eigen schuld is en daar belonen en straffen aan vast hangen.

» Posted By CiNNeR On September 30, 2012 @ 17:26

@Janus: het interesseert me vrij weinig in de zin dat ik er niet ongelukkig van ga zitten wezen of niet meer op straat een frietje zou durven eten. Wat me wel interesseert is het idee dat mensen weer steeds meer oordelend en veroordelend aan het worden zijn en dan het liefst nogal selectief. In de zin van dat het mensen het idee hebben zich blauw te betalen aan rokers maar de vele kosten die gemaakt worden voor ‘gezonde’ bergbeklimmers of het wonen naast een snelweg komt amper aan bod. Of het vooroordeel dat mensen zich invalide eten zonder een benul te hebben wat er aan de hand is, waar sommige oorzaken blijkbaar als goede reden worden beschouwd en sommige niet.

In mijn ogen ontstaat er ook het misleidende idee dat mensen erg veel invloed op de eigen gezondheid hebben. Terwijl het altijd een kwestie is van kansberekening, sommige handelingen geven een iets hogere kans op bepaalde aandoeningen, sommige dingen verlagen die kans ietsje en vele malen meer aandoeningen en ziektes valt met geen mogelijkheid te voorzien. Hebben we het niet over factoren als milieu.

Het is tevens een enorm hellend vlak. Neem een roker. Die willen we meer premie doorberekenen waarmee gesteld wordt dat als een roker ziek wordt, het per definitie aan het roken heeft gelegen. Dat diegene wellicht twintig jaar naast een treinbaan heeft gewoond laten we maar buiten beschouwing en het is helemaal niet gezegd dat als de persoon nooit was gaan roken, de ziekte nooit ontstaan was.

“Zo kan je het opvatten, maar letterlijk zeggen is iets anders dan niet letterlijk zeggen, behalve als dat laatste duidelijk suggestief is en daarvan is volgens mij hier geen sprake.”

Volgens mij wel en met name over obesitas zijn de vooroordelen (hier en elders) enorm.

“Maar feit is dat het thema eigen verantwoordelijkheid een hoofdthema begint te worden in de zorg, vandaar ook dat het in vrijwel elke draad van K over de zorgsector aan de orde komt. En we hebben het hier dan over in beginsel gezónde mensen, dus zonder (niet-verwijtbare) gebreken, die zich vervolgens ziekmakend gedragen. Ziekmakend voor henzelf wel te verstaan. Over het milieu heb ik het nu even niet. :)”

Eigen verantwoordelijkheid als in ‘eigen schuld, wij willen voor jou niets doen’ dan. Tenslotte als het gaat om vergoeding van een abonnement op de sportschool vindt men hier redelijk massaal dat mensen aan het handje gehouden moeten worden anders doen ze niets, pas als er sprake is van ziekte dan wordt het verbonden met gedrag, is het eigen schuld en hoeven we minder solidair te zijn.

» Posted By CiNNeR On September 30, 2012 @ 17:23

@Janus: Punt wat ik wilde maken is dat zonder mijn uitleg wat ik mankeer, ik hier en elders meteen veroordeeld zou zijn. Mensen zien dik en moeilijk lopen en hebben de conclusie al klaar (merk ik ook wekelijks). De ‘zich invalide gegeten’ zoals Tartarus het uitdrukt. Mij interesseert het vrij weinig maar volksstammen mensen worden op uiterlijkheden beoordeeld in discussies als deze. Ontzettend nutteloos.

Wil bovendien maar aangeven dat het wat complexer ligt dan dik en roken bestraffen en zieken helpen, het ligt zelden zo simpel.

“Nee, ik iig niet. Maar dat roken en blowen eea niet positief zal beïnvloeden, dat is een open deur, ook al heeft het laatste een pijnbestrijdend doel in jouw geval. Het zal niet de eerste pijnbestrijder zijn die bijwerkingen heeft.”

Roken en blowen hebben geen enkele invloed op het verloop van mijn aandoeningen. Het zijn dan ook alleen leken die dat een open deur vinden, artsen menen dat het roken net zo slecht is als voor ieder ander en meer niet. Blowen staan artsen positiever tegenover dan je denkt. Bovendien, de voorgeschreven opiaten hebben aanzienlijk meer nadelen en bijwerkingen dan het blowen heeft.

“Ik geloof niet dat iemand hier die stelling naar voren heeft gebracht. Laat staan er een moraal aan verbonden heeft.”

Het wordt niet letterlijk gezegd maar de toon is telkens wel gezet. Welk medisch onderwerp Karin Spaink ook aansnijdt, binnen de kotste keren gaat het over dikzakken waar verplicht op ingegrepen zou mogen worden. Ik stoor me daar behoorlijk aan.

Dankjewel voor de goede wensen overigens.

» Posted By CiNNeR On September 30, 2012 @ 03:39

Ik ben te dik. En ik rook. Sterker, ik blow ook nog. En slik opiaten. Ik loop nogal moeilijk en heb onlangs een rolstoel van de WMO gekregen.

Staat iedereen klaar met de vooroordelen?

Nog even dit. Ik heb een (erfelijke) neurologische spierziekte en vitaminedeficiënties door (eveneens erfelijke) opnameproblemen. De zenuwbanen en spieren in mijn benen zijn erg aangetast. Vandaar dat ik niet goed loop, een rolstoel heb verkregen en tegen de pijn blow en opiaten op recept krijg. De diagnoses zijn tientallen jaren te laat gesteld. Deze combinatie heeft er voor gezorgd dat ik vanaf mijn twintigste – ondanks steeds minder en gezonder eten – elk jaar enkele kilo’s ben aangekomen en van zeer slank naar veel te dik ben gegaan.

De kilo’s zijn nog altijd zichtbaar. Men ziet niet dat ik twintig kilo (meer dan tien procent van mijn lichaamsgewicht toen) ben afgevallen, mijn cholesterol met dieet (en geluk, voor veel mensen werkt dit helaas gewoon niet) van zeer slecht naar prima in orde heb gekregen en mijn conditie voor een chronisch zieke erg goed is gebleven.

Zijn uw vooroordelen hetzelfde gebleven?

Kan me echt groen en geel ergeren aan de gedachte dat het leven en gezondheid in veler ogen ultiem maakbaar is en er wordt gedaan alsof drie kwart van Nederland zich ziektes zuipt, vreet en rookt. Erger me nog veel meer aan de morele hoge torens waar men vanaf placht te blazen.

» Posted By CiNNeR On September 29, 2012 @ 04:19

@Tartarus (24): Een alcoholist die slechts op specifieke dagen nuchter zou zijn, valt onmiddellijk door de mand omdat zekere bloedwaardes langer blijven afwijken. Buiten dat de alcoholist zich doorgaans al door heeft gedronken voor een lever beschikbaar komt.

“Wetenschappelijk feit: Ook Nederlanders worden steeds dikker, als je te dik bent en chronisch steeds dikker wordt, volgen na verloop van jaren vanzelf invaliderende en zeer kostbare kwalen.”

Het is slechts een feit dat mensen dikker worden. En in extreme gevallen levert obesitas complicaties op. Het is geen feit dat mensen zich ‘invalide eten’. Dat is een vooroordeel. Volksstammen mensen zijn te dik maar geraken niet in een rolstoel en lopen ook geen ernstige ziektes op. Er is ook lang niet altijd een een-op-een relatie te ontdekken van overgewicht en zekere aandoeningen. Niet elk dikker mens loopt per definitie de aandoening op en de aandoening komt evenwel bij slanke tot zelfs graat magere mensen voor.

“Heel Nederland en ik betalen o.a. premie voor een wettelijke verplichte ziektekostenverzekering en inkomstenbelasting daardoor heb je rechten als je ziek wordt/bent!”

Pardon? Het betalen van ziektekostenverzekering en inkomstenbelasting geeft het recht op goede zorg indien nodig. Het geeft geen enkel recht op zorg die nutteloos is omdat de patiënt dat nu eenmaal op oneigenlijke gronden wenst.

Het is wetenschappelijk bewezen dat Statines niet of nauwelijks werkzaam zijn, de door u genoemde maagzuurremmers en bloedverdunners zijn wetenschappelijk bewezen werkzaam.
Dat patiënten deze middelen soms niet nodig hebben, heeft vaak als oorzaak dat de (huis)arts “blind” vervolgrecepten blijft doorschrijven…”

Dat zeg je verkeerd. Van statines is de werkzaamheid namelijk ook wetenschappelijk bewezen. Ze zijn alleen niet werkzaam als ze onnodig geslikt worden ter preventie van mogelijke, toekomstige problemen. Precies zoals met bloedverdunners tot maagzuurremmers het geval is, die zijn evenzo bewezen werkzaam maar niet als ze niet nodig zijn.

“Als voorbeeld: Iemand die morbide obesitas heeft is zeker in de toekomst vaak (levenslang!) maatschappelijk gezien een zeer kostbare patiënt, terwijl dit medisch/psychologisch gezien vermijdbaar is.
Dan is op de korte én lange termijn een (levenslange!) vergoeding van een abonnement op een sportschool, een diëtiste en een psycholoog veel goedkoper! Ik daag u uit om deze berekening te maken!”

Compleet onzinnig geredeneerd. Morbide obesitas wordt in Nederland gezien als ziekte waar een behandeling voor verkregen kan worden in de vorm van een diëtist, een psycholoog en sportrevalidatie of verstrekkendere maatregelen als een maagverkleining. Voor die mensen voegt het vergoeden van een sportabbonement dus niets toe. Verder valt een sport abonnement gewoonweg niet onder zorg. Het is iets wat iedereen zelf kan doen, met of zonder sportschool.

Er zitten wel meer haken en ogen aan. Gaat degene met een abonnement op de sportschool ook daadwerkelijk regelmatig sporten als het vergoed wordt door de verzekering of stimuleer het wellicht juist minder, omdat het toch niet uit eigen zak komt? Sporten deze mensen wel op juiste wijze of lopen ze de ene na de andere blessure op of gebruiken ze de verkeerde apparaten? Heeft het überhaupt wel effect?

» Posted By CiNNeR On September 28, 2012 @ 03:31

@Janus(22): stimuleren van een gezonde levensstijl, is prima mogelijk zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar. Zeker als een zorgsysteem en de solidariteit daarin zo onder druk staat als nu het geval en dreigt te kostbaar te gaan worden. Van een mens mag bovendien wel wat verantwoordelijkheid verwacht worden, waarom moet die aan het handje van de zorgverzekeraar naar een gezonder leven geleid worden.

Buiten dat, het vergoeden van bv een sport abonnement stimuleert alleen inschrijving omdat het toch deels of geheel vergoed wordt. Het wil niet zeggen dat mensen gaan of blijven gaan. Het lijkt tot nog toe weinig effectief te zijn.

Je vergelijking met een auto blijf ik een vreemde vinden. Als er uitzaaiingen zijn die bij eerder onderzoek gevonden hadden kunnen worden, dan is dat een medische misser. Een verplicht APK zou juist het slikken van totaal onnodige medicatie nog verder in de hand werken waarschijnlijk. Wat Karin aanhaalt, de afwijking wordt leidend, ook als de afwijking nietszeggend is. En sowieso creëren we dan een schijnveiligheid. Een oppervlakkige keuring als reden om vijf jaar nergens meer naar om te kijken en men zich veilig waant. Mij lijkt het niet zo’n zinnig idee.

» Posted By CiNNeR On September 28, 2012 @ 03:10

@Janus: echter een lichaam werkt nogal anders dan een auto. Het lichaam heeft niet jaarlijks een grote beurt nodig en hoeft niet regelmatig wat aan vervangen te worden om te voorkomen dat de mens uit elkaar valt.

» Posted By CiNNeR On September 27, 2012 @ 04:12

@JPaul: het is anders wel degelijk een ernstig probleem wat aangehaald wordt.

» Posted By CiNNeR On September 27, 2012 @ 04:10

@Tartarus: Je draaft nogal door denk ik. Preventiebeleid wil zeggen dat er gehandeld word op iets wat er nog niet is maar zou kunnen komen. Meten van de bloeddruk valt daar niet bepaald onder. Er wordt met dat meten iets nagegaan, het voorkomt op zichzelf absoluut niets. Een alcoholist krijgt momenteel de eerste levertransplantatie al niet, laat staan een tweede. Dat mensen zich invalide zouden eten, is verre van klinische constatering maar simpelweg jouw ongezouten mening. En natuurlijk is het niet vooral aan ‘de betalende patiënt’ of er behandeld wordt, ook als het geen baat zou opleveren. Er is namelijk geen betalende patiënt maar een betalende maatschappij.

Karin Spaink heeft zich gericht op preventie door medicatie en dan met name medicatie die vrijwel niets betekent in preventie. De statines vormen daarin een goed voorbeeld, maar er zijn er wel meer te bedenken. Van bloedverdunners tot maagzuurremmers worden regelmatig ‘voor de zekerheid’ voorgeschreven. Waarbij de baat soms ver te zoeken is maar de bijwerkingen nog wel eens meer kosten kunnen gaan opleveren.

Overigens vind ik het persoonlijk volslagen belachelijk dat bepaalde zaken als vorm van preventie of algemene gezondheid in het basispakket zijn opgenomen, in tijden van bezuinigingen. We hebben een maatschappelijke discussie over ziekte van Pompe en Fabry net achter de rug maar kunnen via de zorgverzekering een vergoeding krijgen voor een abonnement van een sportschool of een specifiek soort boter?!

» Posted By CiNNeR On September 27, 2012 @ 04:08

Het is niet eens nieuws maar wie weet, nu in tijden van bezuinigingen wordt er eens écht iets mee gedaan.

» Posted By CiNNeR On September 26, 2012 @ 05:50

Druk op de knop

Zichzelf werkeloos maken viel natuurlijk wel mee. Waren de stemmen eerder geteld, dan was er nog een afsluitend debat gekomen om een uur ‘s nachts.

@Judith: dan kan geen persoon meer met voorkeursstemmen in de kamer komen.

» Posted By CiNNeR On September 20, 2012 @ 03:46

Boudewijn

Sounds like he was a beautiful person. My condolences.

» Posted By CiNNeR On September 07, 2012 @ 04:27

Winnaars

@Henk: ik denk eerder dat mensen zich zijn gaan realiseren dat Paars zo’n puinhoop niet gegeven heeft.

» Posted By CiNNeR On September 06, 2012 @ 04:49

Het flauwe is dat vele kiezers zich tegenwoordig blijkbaar wel baseren op die ene hapering hier of de beroerde stropdas daar. Zie het effect van het zogenoemde premiers debat voor Roemer en Samsom met Rutte als degene die het hardste lacht. Zie ook de berichten van twitter tot NUjij. Dat kan nooit solo de media zijn die deze tendens voor elkaar krijgt, de kijker en/of kiezer doet er maar al te graag aan mee.

» Posted By CiNNeR On September 05, 2012 @ 05:06

Liegende premiers

@Janus: Waarmee je zegt dat de kiezer gewoonweg niet na denkt. Wat ik wel met je eens ben maar behoorlijk betreur.

» Posted By CiNNeR On August 30, 2012 @ 04:16

Frits Wester heeft dat echter de volgende dag zeer ruim goed gemaakt, door in ‘Nederland Kiest’ (dagelijks op RTL 4) Mark Rutte enorm door te zagen op deze leugen en andere misleiding. Waarna de conclusie dat Rutte feitelijk dan niet liegt maar enorm misleidt, door de media galmde.

Je hebt gelijk, het was beter geweest als Frits Wester meteen kritische noten had kunnen kraken. Than again, is het voor een debatleider doenlijk om vier partijprogramma’s uit zijn hoofd te kennen en elk woord te wegen op waarheidsgehalte? (En vindt men mensen als bijvoorbeeld Witteman niet altijd zeer irritant juist omdat hij wél mee debateert?)

» Posted By CiNNeR On August 29, 2012 @ 04:49

Alleen octrooien zijn duur

@Janus: Veel van wat je aanzwengelt, gebeurd allang. Van de analyses waar HenK naar verwijst tot overleg tussen arts en patiënt over wel of niet meer behandelen bij ernstige aandoeningen. Ook de mogelijkheid tot euthanasie is er en al kan daar wellicht meer discussie over zijn, de wens zal altijd van de patiënt moeten komen en niet vanuit overheid of maatschappij.

Over borrelpraat, gaat het niet zozeer over weerbaarheid. Het gaat er om dat het geen borrelpraat meer is maar een realiteit voor steeds meer mensen.

» Posted By CiNNeR On August 21, 2012 @ 03:36

@HenK: Zou je goed gelijk in kunnen hebben, helaas eigenlijk.

@Janus: In mijn ogen redeneer je verkeerd om. Waarom zou je in hemelsnaam eerst de dekking van ziektekostenverzekeringen willen inperken om vervolgens te hopen dat we het niet meer hoeven te hebben over duur octrooi recht?? Degenen met het octrooirecht gaan niet achteruit in kwaliteit van leven als daar iets in veranderd kan worden. Persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk om bezuinigen op mensen en leven de eerste prioriteit te geven om daarna pas toe te komen aan materiële zaken.

Verder denk ik dat je het te zwart wit probeert te stellen. Zoals het contrast weg vegeteren of overlijden waar er zoveel grijstinten bestaan. Wellicht wil je er een discussie mee op gang brengen, maar ik denk dat een discussie dan te weinig genuanceerd gevoerd wordt.

En je zegt ‘borrelpraat’ maar voor bepaalde patiëntgroepen is het akelig werkelijkheid aan het worden.

» Posted By CiNNeR On August 20, 2012 @ 02:48

Met bovenstaande wil ik trouwens niet zeggen dat ‘we’ Karin haar Canta moeten willen ontnemen. En met ‘discussie’ doel ik op de maatschappelijke discussie overal en nergens, niet specifiek mensen die gereageerd hebben. (Het is nogal warm)

» Posted By CiNNeR On August 19, 2012 @ 04:48

Een discussie start over octrooi en gemoeide kosten maar verzand niet veel later in beslissen over leven, dood en wat we voldoende kwaliteit van leven zouden vinden. Met meestal als hoofdmoot: we moeten bezuinigen op mensenlevens. Frappant lijkt dat momenteel met elke discussie te gebeuren. Ondanks dat bekend is dat het systeem rammelt, dat de marktwerking niet deugd, de bureaucratie enorm is, er veel fraudegevoeligheid heerst, medicatie relatief laag percentage van het zorgbudget vormt zowel binnen de grenzen als binnen Europa, er veel verspilt wordt, gebruik gemaakt wordt van overbodige en duurdere techniek en ziekenhuizen meer aanschaffen dan nodig.

Wat ik met de beste wil van de wereld niet kan begrijpen, is dat een bevolking zo graag als allereerste bij de zieke en uiteindelijk dus zichzelf wil bezuinigen zonder alle andere opties en alternatieven af te gaan. Dat mensen zo’n haast laten zien om – in mijn ogen nogal bot – te oordelen over de levenskwaliteit van anderen alsof het niets is.

Zelf ben ik in bezit van een progressieve ziekte die onder de noemer ‘zeldzaam’ valt. Heb net vijf maanden revalidatie afgerond onder begeleiding van twee artsen en drie therapeuten, een pad voor pijnstilling uitgestippeld gekregen, word regelmatig gecontroleerd en ben in aanvraag voor een rolstoel. Men zou graag zien dat ik zeer dure schoenen laat aanmeten (elk anderhalf jaar, twee paar, 1500-2000 euro per paar) maar dat heb ik vooralsnog geweigerd. Dit alles doet niets voor de ziekte zelf, vertraagt de progressie niet, het zorgt er zelfs niet voor dat ik uit de WAO zou kunnen komen. Voor mij persoonlijk heeft het echter heel veel gedaan, mijn leven wat makkelijker gemaakt en een stuk aangenamer. Maar als ik alle discussies ( en dan is deze hier nog vrij mild) lees, heeft het maatschappelijk geen waarde en kan het zo weg bezuinigd worden. Ik schrik er toch van.

Waar ik dan erg om moet lachen dat over de Canta van Karin eigenlijk niets wordt gezegd. In een discussie waar geopperd wordt mensen geen vertraging in Alzheimer te geven of mensen met Pompe of Fabry hun medicijnen te onthouden, zegt niemand ‘Goh Karin, maar voor schrijven heb je toch geen auto nodig?’ of ‘Nou Karin, je had ook regio taxi aan kunnen vragen’. Misschien is dat een beetje griezelig, een harde toon aanslaan tegenover de zieke die je kent, al is het maar door het publieke domein? ;)

» Posted By CiNNeR On August 19, 2012 @ 04:43

@Janus: “Eehh, ahem, ehh, hm, jij weet er duidelijk meer van dan ik – had ik ook verwacht – maar je maakt me nog steeds niet duidelijk wat het uitgeven van 2 tot 7 ton pj voor behandeling van één persoon voor bijdrage levert aan die “maatschappelijke opbrengst op de langere duur”. Tenzij die patiënten als proefkonijn dienen, maar eerlijk gezegd hoop ik dat dat niet het geval is.”

Onthoud jongeren de middelen tegen ziekte van Fabry of Pompe en zij zullen minder kunnen en meer andere zorg en hulp nodig hebben, wat alles bij elkaar evengoed een behoorlijke kostenpost kan gaan vormen. Dan kan je denken aan hulpmiddelen, personeel, opname, andersoortige symptoombestrijding maar ook uitkeringen, compensaties en toevoegingen.

Verder is het natuurlijk sowieso onzin om deze groep zo belangrijk te maken, alsof dat de kosten in de zorg zijn. Alleen al aan fraude met declaraties zijn we drie maal zoveel kwijt als aan medicatie voor deze groepen patiënten (Fabry en Pompe). Nog veel meer geld lekt weg door miscommunicatie, bureaucratie en hulp die niet nodig is. Nederland staat sowieso laag op de lijst qua medicijnkosten en daarin is in de kou zetten van deze patiënten een druppel in de sahara.

En klinkt leuk (niet echt), hoeveel kindertjes in Afrika we wel niet kunnen redden door de patiënten met Pompe en Fabry letterlijk en figuurlijk te laten stikken. Als we die bezuiniging doorvoeren, dan gaan we die kindertjes er natuurlijk niet mee helpen. Het is niet meer dan een onderbuikgevoel opwerpen en dat ook nog ten koste van patiënten.

Overigens is de baat niet zo nihil. Het CVZ heeft gestrooid met gemiddelden, waardoor nogal een vertekend beeld is ontstaan. Wat betreft de baat en wat betreft de prijs. Alles om een discussie te laten starten. Dat is wel gelukt duidelijk. Ineens weet de leek alles te vertellen over kwaliteit van leven van een zieke en is een deel van NL blijkbaar best bereid om ernstig zieken te laten stikken als de zwevert maar wel aanvullend naar een homeopaat kan of een IVFje gerust alles mag kosten.

» Posted By CiNNeR On August 17, 2012 @ 04:04

@Henk: (ik citeer even om de draad zelf niet kwijt te raken)”Natuurlijk zijn er mensen met echte allergieën, natuurlijk zijn er mensen met echte serieuze bijwerkingen, maar moeten de risico’s daarop altijd, onafhankelijk van de kosten, worden vermeden?”

Was niet helemaal waar ik op doelde. Waar ik op doel is dat de effectiviteit van een middel niet alleen in de werkzaamheid hoeft te zitten. Soms kan een middel beter en effectiever zijn omdat de ernstige bijwerkingen van het ene middel sterk zijn verminderd in het opvolgende middel. (Goed voorbeeld is chemokuren, waar ernstige bijwerkingen zeer van invloed kunnen zijn op overlevingskansen).

Het kan ook zijn dat middelen niet in combinatie met andere middelen of andere aandoeningen voorgeschreven kunnen worden. Dan kan het goed zijn om meerdere merken en soorten op de markt te hebben, het is dan niet overbodig veel merken maar verschillende alternatieven.

“De farmaceutische industrie/artsenbezoeker zal er alles aan doen om de arts die richting uit te krijgen – tot en met het onder valse voorwenselen meeschrijven op lotgenoten forums en dergelijke, waardoor vraag ontstaat – en de arts is niet/nauwelijks opgeleid om alle informatie tot zich te nemen (en te bevatten).”

Dat is in mijn ogen dan ook een slechte zaak. De arts heeft ook (mede) de verantwoordelijkheid te weten wat hij/zij voorschrijft met de apotheek als back-up. Ik vrees dat het te weinig gebeurd, de actualiteit leert ons regelmatig dat het minder gebeurd dan zou moeten maar over het algemeen is men het wel eens dat het zou moeten: kennis vergaren over wat je voorschrijft. Natuurlijk hoeft een arts niet te weten waar het wordt geproduceerd, op wie het is uitgetest etcetera maar basiskennis moet er natuurlijk zijn: waar dient het middel voor, kleven er risico’s aan, zijn er bijwerkingen en wat zijn de contra indicaties. Overigens hoeft de arts deze kennis niet zozeer paraat te hebben, doorgaans zijn er meerdere bronnen beschikbaar voor een arts om dat snel op te kunnen zoeken.

Enfin, ik ben van mening dat er weliswaar meer moet gebeuren, kritisch gekeken mag worden voor iets op de markt komt maar tevens zorgpersoneel hier een rol in heeft.

“Is het een wantoestand dat ik niet onmiddellijk een peperdure biological kreeg voorgeschreven, maar eerst maar eens moest proberen hoe mijn reuma reageerde op de spotgoedkope methotrexaat (met allerlei mogelijke bijwerkingen)? Ik vind van niet.”

Dat bedoel ik niet met wantoestand. (Natuurlijk is het geen wantoestand dat je het goedkoopste alternatief krijgt aangeboden). Met wantoestand bedoel ik een arts die erg afgaat op een artsenbezoeker zonder zelf even na te gaan of de informatie wel klopt. Of de arts die vergeet na te gaan of het goedkope alternatief wel geschikt is voor deze patiënt die in de spreekkamer zit. Kijken naar het financiële plaatje is absoluut goed om te doen, maar alléén nog kijken naar het financiële plaatje natuurlijk niet. Lijkt me dat dat voor alle aspecten van de zorg opgaat.

Maar ben het zeker met je eens dat er veel winst te behalen is in aanpakken van de farmaceutische industrie.

» Posted By CiNNeR On August 17, 2012 @ 03:50

@Eerde, Karin: wellicht zit een deel van het probleem in het feit dat wij een valse marktwerking in de zorg kennen. De marktwerking in de zorg is er voor de consument een op papier waar in de praktijk in feite alles en iedereen beslist behalve de consument. Hierdoor bestaat er wel een impuls om winst te maken of goede omzet te draaien maar geen enkele impuls om de consument binnen te halen. Zo heeft men in België werkelijk meer keus tussen artsen (je kan zelfs voor elke aandoening een andere huisarts opzoeken), specialisten en medicatie en dat zie je in de prijzen. (het heeft overigens natuurlijk een nadeel, Belgen moeten veel meer van hun zorg zelf betalen).

Ik ben overigens niet voor meer marktwerking in de zorg maar zou liever zien dat de marktwerking terug gedraaid wordt. In mijn ogen zou dat al veel problemen en overbodige kosten schelen.

» Posted By CiNNeR On August 16, 2012 @ 03:59

@HenK: Het probleem zit hem dan nog wel in: wat wordt gezien als echte, wezenlijke verbetering. Soms werkt het middel niet beter maar zijn er minder bijwerkingen. Of kan het belangrijk zijn meerdere varianten van hetzelfde middel aan te bieden in verband met reacties van patiënten (bv vanwege allergie voor zekere hulpstoffen). Het lijkt me complex om te beoordelen wat werkelijk als verbetering gezien mag worden en wat niet.

Om overigens terug te grijpen op onze discussie elders. Dit is een van de dingen waar ik op doel als ik meen dat er wantoestanden in de zorg spelen. Het gaat dan niet om de zichtbare, heldere medische missers. Maar juist de moeilijk aanwijsbare factoren die wel problematisch kunnen zijn. Zoals artsen die teveel afgaan op een artsenbezoeker in plaats van nalezen of hij/zij dat middel werkelijk waard vindt. (Naast meer van dit soort factoren die hier nogal off-topic zijn).

» Posted By CiNNeR On August 16, 2012 @ 03:48

@Karin: zie jij een andere, wellicht betere oplossing op het moment?

@HenK: Gelukkig zijn er in Nederland meer restricties gekomen, bepaalde giften en kado’s mogen in elk geval niet meer. Maar vroeg me af, vindt je dat de farma industrie moet stoppen met zeg maar de pr of zou de arts zich beter moeten wapenen hier tegen?

» Posted By CiNNeR On August 15, 2012 @ 02:53

Max & valeriaan

Aangenaam goedje, dat moge duidelijk zijn ;)

» Posted By CiNNeR On August 14, 2012 @ 02:49

Vreemde tijden

Iets dergelijks dacht ik onlangs ook. En het lijkt gewoon door te gaan en door te gaan.

» Posted By CiNNeR On July 25, 2012 @ 03:39

Misdrijf

@Karin: Dat ben ik wel met je eens, maar de overheid heeft wel eens verdergaande luchtballonnen opgelaten. Van geen vergunningen verlenen voor frietzaken in armere wijken tot hogere premies zorgverzekeringen voor meer gewichtigen onder ons. Onlangs meende minister Kamp zelfs dat werkgevers mensen met overgewicht moeten kunnen ontslaan.

In die zin heb ik toch liever dat de burger gestimuleerd wordt dan dat de overheid werkelijk bepaalt.

» Posted By CiNNeR On July 20, 2012 @ 03:48

@Karin: toch zullen er weinig ouders zijn die hun kind vanaf hun derde/vierde levensjaar volstoppen met sigaretten, waar dat met voedsel tegenwoordig helaas nog wel anders wil zijn. Leren kennen van suikers en overmatig vet start wat dat aangaat eerder bij de ouders dan het wegvallen van gym.

En ik heb liever dat ouders eens op verantwoordelijkheid voor hun kinderen wordt gewezen, dan dat de overheid werkelijk gaat bepalen wat wij wel of niet mogen eten. In feite strekt die bemoeienis zich toch nog veel verder?

» Posted By CiNNeR On July 19, 2012 @ 03:54

Kijken komt na luisteren

Nu pak ik altijd direct zo’n koptelefoon en is het saai, hang ik hem zonder gene na dertig seconden weer terug. Maar dit klinkt wel mooier en leuker, een schilderij ervaren.

» Posted By CiNNeR On June 20, 2012 @ 03:34

«« Back To Stats Page