Statistiek

Comments Posted By Agnes

Displaying 91 To 101 Of 101 Comments

Wegstrepen

Zo te lezen krijgt Tweety alle zorg die hij zich maar wensen kan. Dat lijkt me, ook voor een kat, wel wat waard.
Ik wens jullie mooie momenten met elkaar. Sterkte Karin.

» Posted By Agnes On October 24, 2009 @ 21:58

De broek van Osterhaus

Ik hoorde het op de radio. Vind het een boeiend punt. Ben benieuwd of het in media en politiek navolging gaat krijgen.

» Posted By Agnes On October 09, 2009 @ 17:12

Afweer op bijles

De publiek/private samenwerking leidt ook in mijn ogen in vele opzichten tot zorgelijke ontwikkelingen en situaties. Zeker als de overheid zo vaak zwabbert en niet duidelijk stelling neemt.

De recente financiële crisis, het ingrijpen van de overheid en hoe daar vervolgens mee wordt omgegaan zijn daar duidelijke voorbeelden van. Ik hoop van harte dat er flinke protesten losbarsten als straks de bezuinigingsplannen in elkaar worden gezet, zonder dat er stevige maatregelen tegenover staan om de verdorven cultuur in de wereld van de banken tegen te gaan.
Het neoliberalisme is sinds de jaren tachtig ook in de overheidsorganisatie zelf doorgedrongen en in de sectoren die voor een belangrijk deel worden bekostigd met belastinggelden, zoals gezondheidszorg en sociale woningbouw.
Vind de macht van de farmaceutische industrie en het nagenoeg ontbreken van onafhankelijk onderzoek naar de effecten van medicijnen en dergelijke ook een onacceptabele situatie.
Onze hele samenleving is van het marktdenken doordrenkt geraakt en ik ben eens benieuwd waar en wanneer de wal het schip zal keren.

Een totalitaire staat is echter geen optie wat mij betreft. Dus het blijft zoeken naar een balans tussen markt, staat en maatschappelijke organisaties.
Dat overheidsdiensten begin negentiende eeuw enkel ontwikkeld zouden zijn omdat de private sector er letterlijk een smerige bende van maakte, vind ik wel een wat eenzijdige kijk Tartarus. Er ontstonden behoeftes aan voorzieningen die het algemeen belang dienden en die het particuliere belang overstegen.

Na de gedeeltelijke ineenstorting van het communisme en het falen van het kapitalisme, hoop ik op iets nieuws. Ik snak naar goed toezicht en een ethiek die past bij dat balanceren. Voorlopig hoor ik nog weinig inspirerende geluiden. Vind Herman Wijffels wel een positief verhaal vertellen, maar zijn ideeën vinden geen weerklank in Den Haag, behalve misschien bij Groen Links.
Vandaag hoorde ik op de radio dat de Triodos bank bankiers zoekt die voor die bank willen werken, zonder dat daar een bonus tegenover staat. De woordvoerder zei te verwachten dat ze mensen zullen vinden die ergens voor staan en die het verdienen van een bonus daaraan ondergeschikt maken. Mooi!

En verder zorgen kritische schrijvers en journalisten zoals Karin ervoor dat er zuurstof blijft stromen in de maatschappij. Die zuurstof is, in welk systeem we ook leven, van essentieel belang.

» Posted By Agnes On September 30, 2009 @ 16:14

@30 Tartarus

Je hebt wel een punt.
Maar hoe kan imand met een dergelijk belang nog onafhankelijk advies geven?

» Posted By Agnes On September 29, 2009 @ 14:27

Ab Osterhaus laat tegenover het programma Argos weten niet zoveel te verdienen aan Viro Clinics. Bij verkoop van het bedrijf krijgt hij wel zijn deel.

Niet te geloven.

» Posted By Agnes On September 29, 2009 @ 07:35

Lost in het nieuws

Dank je wel.

» Posted By Agnes On July 10, 2009 @ 20:52

Karin,

Dank je voor de tip. Zal ik voortaan zo aanpakken. Ik zal m’n stukje overigens alsnog plaatsen. De gedachten zijn immers al gemaakt.

Ben op dit moment echter in beslag genomen door de vermissing van een van m’n beste vriendinnen. Dit is wel off-topic, maar ergens ook niet. Ze is lost.
Kort nadat ik mijn stukje was kwijtgeraakt werd ik gebeld over m’n vriendin. Er is nog geen spoor van haar gevonden. Vanavond wordt er een landelijk opsporingsbericht uitgezonden op de televisie.
We vrezen het ergste. Ze was depressief en we zijn bang dat ze zichzelf iets heeft aangedaan. Maar ze kan ook ergens liggen slapen (van teveel slaappillen), of in verwarde toestand een trein hebben genomen, om even weg van alles te zijn.
Ik hoop op een wonder.
Tot later.

» Posted By Agnes On July 09, 2009 @ 17:59

Karin,

Is het mogelijk om mijn verzend mogelijkheden te verbeteren? Ik had een tekst gemaakt die ik nu kwijt ben, omdat er een error verschijnt bij het verzenden.
Mijn cookies en javascript zijn in orde zegt ie.

Alvast dank,
Agnes

» Posted By Agnes On July 08, 2009 @ 12:19

Katjes in de voorhoede

Gruwelijke hebzucht.

» Posted By Agnes On June 23, 2009 @ 19:45

Terughoudendheid

“Zo wordt hoop een verfijnde marteling.”
Het pleidooi van professor Dunning en de steunbetuiging van Karin Spaink onderschrijf ik. Karin schrijft ook dat het moeilijk zal zijn voor artsen om een stap terug te doen. Net zoals het moeilijk zal zijn voor patiënten om een dergelijke stap te accepteren.

Dit alles doet me denken aan het werk van Elisabeth Kübler-Ross, arts en psychiater die verschillende boeken heeft geschreven over stervensbegeleiding en rouwverwerking. Zij liet zien dat de medische wereld als systeem is gericht is op genezing en dat dat heel iets anders is dan de zorg voor kwaliteit van leven en voor een goed levenseinde.
De strijd van Kúbler-Ross voor meer aandacht voor “het leven” binnen het medisch bedrijf heeft haar behalve roem ook veel tegenstand opgeleverd, soms met gevaar voor eigen leven en dat van anderen.

Het lijkt me getuigen van levenskunst van zowel de geneeskundige, de patiënt en haar of zijn naasten, om in een individuele situatie de juiste keuzes te maken. Ik vraag me af of een dergelijke levenskunst en een medische systeem elkaar goed verdragen. Het lijkt me het onderzoeken en experimenteren waard.

» Posted By Agnes On June 12, 2009 @ 18:57

Tuinporno

Whow!
Ook de kleuren dragen bij aan de associatie met sex.

» Posted By Agnes On June 03, 2009 @ 14:56

 Page 4 of 4  «  1  2  3  4 
«« Back To Stats Page